donderdag 30 december 2010

De vertaler als dichter: Literaire Vertaaldagen 2010

Door Dieuwke van der Veen

Wie had gedacht dat in het oude Utrechtse City, voorheen dé plek voor knok- en spektakelfilms, ooit nog eens een verhandeling over de vertaling van de Ilias zou worden gehouden?

Peter Bergsma, gastheer van de Literaire Vertaaldagen 2010, vertaler en directeur van Het Vertalershuis, vond dat het goed gaat met de dichtkunst: er zijn veel nieuwe vertalingen en vertaalkritieken. Hij wees ons tijdens zijn welkomstwoord op 10 december met klem op het bestaan van de website Schwob.nl, die zich ontfermt over vergeten en verwaarloosde literaire juweeltjes. Bijdragen zijn welkom: Schwob.nl, ter attentie van Alexandra Koch.

Een greep uit het programma:

- Patrick Lateur schiep een beeld van de eeuwenlange discussie - waar ook beroemdheden als Borges zich in hebben gemengd - over het vertalen van de klassieken. Moet je de hexameters van een gedicht handhaven in de vertaling - Lateur vindt van niet - of je juist richten op ritme en zangerigheid? Vergeet niet dat dergelijke verzen in de oudheid vaak werden gezongen, aldus Lateur.

- David Colmer, Australisch vertaler, maakte ons deelgenoot van de kwellingen die hij ondervonden had bij het vertalen van “De Danser” van Martinus Nijhoff. Hoe vertaal je “Alleen het zwart der openschroeiende ogen”? Of een mond die “opgebogen” is? En wat betekent het eigenlijk? In een geestige entr’acte liet hij de alternatieven die hij had bedacht en weer verworpen de revue passeren.

- Jan Mysjkin, vertaler Nederlands-Frans, deed ons beseffen dat het laten uitgeven van vertaalde poëzie tijd, energie en doorzettingsvermogen vergt. Met weemoed dacht hij terug aan de tijd dat in de oude stationnetjes van de “Petite Ceinture” in Parijs veel moois ontstond tijdens dichterlijke ontmoetingen. Geld speelt helaas een rol, en het Nederlandse Fonds voor de Letteren kreeg een compliment omdat het niet stuurt maar ondersteunt. Het Vlaams Fonds kwam er iets minder goed vanaf.

- Aan Hans Driessen (Duits-Nederlands), Diego Puls (Nederlands-Spaans) en Mariolein Sabarte Belacortu (Spaans-Nederlands) werd de Nederlands Letterenfonds Prijs voor de vertaler als cultureel bemiddelaar uitgereikt.

- Op dag twee, 11 december, waren er de traditionele vertaalworkshops voor proza en poëzie. Het kon voorkomen dat er over één alinea een uur heftig werd gediscussieerd, en zo hoort het ook. Tijdens de plenaire rapportage per groep bleek weer eens hoe vindingrijk vertalers zijn.

Cursus voor professionals in de kunst en cultuur

Door Dieuwke van der Veen

Het bkkc in Tilburg meldt dat in februari cursussen van start gaan waarmee elke ondernemer zich verder kan ontwikkelen. Een van die cursussen is Het Grote Gedoe: de zakelijke kant van het kunstenaarschap. De cursus gaat in op het regelen van de zakelijke aspecten van kunstenaarschap zoals belasting, contracten, auteursrecht, het vormen en uitbreiden van een netwerk.

Met de opleiding De Routeplanner leer je om je doelen te realiseren.

Voor meer en algemene informatie zie: http://www.bkkc.nl/.

eHerkenning: opvolger van DigiD voor bedrijven

Door: Mariëlle van Benthum

Per 1 januari 2011 stopt DigiD voor bedrijven. eHerkenning is de opvolger. Na 31 december 2010 kunt u bij de meeste overheidsdienstverleners niet meer inloggen met uw aanmeldgegevens van DigiD voor bedrijven. 

Elektronische identificatie en machtiging
Met eHerkenning kunnen ondernemers zich elektronisch identificeren bij een overheidsdienstverlener. U registreert personen die namens uw bedrijf zijn gemachtigd om bepaalde elektronische overheidsdiensten af te nemen. Zo gebruikt u eHerkenning niet alleen als elektronische identificatie maar ook als machtiging.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus
Er zijn vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus. eHerkenning controleert niet alleen de identiteit en bevoegdheid, maar ook het eHerkenningsmiddel, zoals een wachtwoord, een one-time-password token, een pasje of een certificaat. Een hoog betrouwbaarheidsniveau biedt meer zekerheid dan een laag betrouwbaarheidsniveau. Het laagste betrouwbaarheidsniveau is vergelijkbaar met het huidige DigiD voor bedrijven. Op basis van risico-analyse bepaalt u welk betrouwbaarheidsniveau u nodig hebt.

Overstappen naar eHerkenning
U kunt nu al van DigiD voor bedrijven overstappen op eHerkenning. Tot 28 februari 2011 is overstappen nog gratis via de website http://www.overstappen.eherkenning.nl/. Daarna worden er kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten hangt af van het gekozen betrouwbaarheidsniveau en de gekozen aanbieder. De Belastingdienst werkt nog aan de overstap van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning.  

Meer informatie vindt u op de website http://www.eherkenning.nl/ en de site van DigiD.

Meer Vlaamse werken vertaald

Door: Mariëlle van Benthum

Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege (Leefmilieu, Natuur en Cultuur) wil dat populaire Vlaamse boeken binnenkort behalve in het Frans, Engels en Duits, ook in het Spaans, het Arabisch en in de Scandinavische talen worden vertaald. 

Op termijn zouden zelfs nog meer markten moeten worden aangeboord, zoals de landen India, Japan, China en Korea in het Verre Oosten. “Als wij Murakami lezen, waarom zou een Japanner dan geen Lanoye of Claus lezen”, vraagt Schauvliege zich af.


Om haar doel te verwezenlijken wil de minister vertalingen van Vlaamse auteurs bevorderen via het Vlaams Fonds voor de Letteren. Schauvliege vraagt ook meer aandacht voor non-fictie. Ze geeft aan dat het genre veel groeimogelijkheden heeft in binnen- en buitenland. Ze voegt hieraan toe dat er naast de bestaande beurzen voor fictie ook beurzen moeten komen voor non-fictie.

Tevens wil de Vlaamse minister het systeem van stimuleringsbeurzen voor jonge auteurs voortzetten en uitbreiden, omdat jong literair talent belangrijk is.

Bronnen: het recente decembernummer van tijdschrift De Talen en de website van minister Schauvliege.

vrijdag 10 december 2010

Overgangsrecht Wet beëdigde tolken en vertalers

Uit: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking getreden. Om te kunnen worden beëdigd, moet een tolk of vertaler in het register Wbtv zijn ingeschreven. Er geldt overgangsrecht voor vertalers die op 1 januari 2009 beëdigd waren op grond van de wet van 1878, maar niet voldoen aan de eisen voor inschrijving in het register.

Let op! Het overgangsrecht loopt af op 31 december 2010.

Bent u beëdigd als vertaler op grond van de oude wet, maar voldoet u niet aan de criteria voor inschrijving in het register? Dan is dit uw laatste kans om van het overgangsrecht gebruikt te maken.

Dit is de tekst van het desbetreffende wetsartikel:

"Artikel 37

De artikelen 3 en 5, onderdeel a, zijn gedurende een periode van twee jaar na inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing op de inschrijving in het register van degenen die op het moment van inwerkingtreding van deze wet:

a. werkzaam zijn als beëdigde vertaler in de zin van de wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëdigde vertalers; of

b. definitief zijn ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers, bedoeld in de Tijdelijke regeling van 13 mei 2003 houdende machtiging van de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch tot het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers (Stcrt. 2003, 94)."

 
Bron: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24 (deze nieuwsbrief ontvangen de leden van het NGTV per e-mail.)

Kennis delen voor taalliefhebbers

Door Mariëlle van Benthum

Het webportaal http://nl.bab.la/ biedt taalliefhebbers een platform om elkaar online te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en (elkaar) talen te leren. Want bestaat er een betere taaldocent dan een moedertaalspreker, die graag zijn kennis deelt?

Een van de interessante onderdelen van deze site is een meertalig online woordenboek dat naast vertalingen ook hedendaagse contextzinnen en uitspraakvoorbeelden bevat. Nederlandse termen kunnen op dit moment helaas alleen naar het Engels worden vertaald. Maar niet getreurd, u vindt op bab.la ook taaltests, taalspellen en een woordenschattrainer.

Interactief
Het bijzondere aan de portal is dat deze interactief is. Zo kunt u zelf vertalingen, taaltests en woordenlijsten toevoegen. Er zijn al tests, spellen en woordentrainers voor Engels, Chinees, Frans, Hindi, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russische, Spaans en Turks.

Het is nog wel nodig om de woordenboeken te helpen verbeteren, door zelf nieuwe vertalingen toe te voegen. Zo heb ik als test een aantal termen met betrekking tot horloges opgezocht. Het valt me op dat er voor een groot aantal termen nog geen Nederlandse vertaling bestaat.

De woordenboeken bevatten naast woorden, ook waardevolle extra vertalingen, van spreektaal en regionale uitdrukkingen tot bijvoorbeeld technisch of ander vakspecifiek jargon. Hierbij kunt u speciale functies gebruiker als een zoekfilter, het zoeken op synoniemen, het beluisteren van de uitspraak van een lemma en het opvragen van voorbeeldzinnen.

Leren, spelen en kennis delen
Als u zich registreert, dan kunt u via het tabblad ‘Woordenschat’ woorden leren met een effectief geheugenkaartensysteem, waarmee u vertalingen net zo vaak kunt herhalen tot ze in uw langetermijngeheugen zijn opgeslagen. Tevens kunt u via dit tabblad uw eigen les toevoegen.

Via het tabblad ‘Tests’ kunt u op dit moment ongeveer 60 taaltests uitvoeren in de categorieën werk, cultuur & geschiedenis, reizen & plaatsen, fun, grammatica, woordenschat en gesprek.

U kunt op bab.la ook op een heel ontspannen manier met taal bezig zijn, via het tabblad ‘Spelletjes’. Hier heeft u toegang tot onder meer galgje, memory en ‘match it’, een spel waarbij u zo snel mogelijk passende vertalingen bij elkaar zoekt.

Als u een concrete vraag hebt die u graag door andere taalliefhebbers zou willen laten beantwoorden, zoals de vertaling van een bepaalde term of woord, dan kunt u via het forum raad vragen. U kunt ook juist een ander helpen bij de zoektocht naar de juiste vertaling.

Ten slotte biedt de site de mogelijkheid om een tekst te laten vertalen door een beëdigd vertaler of gebruik te maken van verschillende tools en plug-ins, zoals een woordenboek voor iPhone, een woordenboekbalk voor in uw browser en een woordenboekinterface voor twitter.

Conclusie
Het portaal is een echte aanrader voor taalliefhebbers en studenten. Het is een leuke en moderne manier om een taal te leren en te oefenen. De gratis online woordenboeken zijn nog niet 'af' maar bieden u de kans om uw kennis te delen. In het logo van het portaal staat ‘Loving languages’. En dat klopt. U proeft het direct bij een bezoek aan de site.

Digitale vraagbaak over AOV voor ondernemer

Uit: persbericht van de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 6 december 2010

Ondernemers en zelfstandigen (zzp-ers) die op zoek zijn naar onafhankelijke informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen nu de website http://www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl/ raadplegen. De website is een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de Kamer van Koophandel, het Platform Zelfstandige Ondernemers en FNV Zelfstandigen.

De site biedt antwoord op vragen als: is het wel nodig om je te verzekeren, wat kost dat, waar moet je op letten, welke vorm past het best bij mij en wat te doen bij wijziging van de situatie? Uit eerder onderzoek bleek een grote informatiebehoefte onder startende ondernemers over het risico op arbeidsongeschiktheid. Ongeveer de helft van zelfstandige ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten.

Bologna : dichtbij of ver weg? Over onderwijsterminologie

Door Dieuwke van der Veen

Oude liefde roest niet, dus bezocht ik op 12 november een studiedag over hogeronderwijsterminologie, georganiseerd door Radboud in'to Languages, het (ver)taalcentrum van de tweetalige Radboud Universiteit.

De details bespaar ik u, maar wat uit de lezingen en interactieve lesvormen wel bleek is dat uniformiteit voor begrippen uit het hoger onderwijs nog ver te zoeken is. Hoewel zo'n 30 landen al jaren geleden in Bologna kozen voor het bachelor-mastersysteem hanteert vrijwel elke universiteit of hogeschool in Nederland (voor de laatste hiervan is sinds kort de benaming University of Applied Sciences verplicht) voor hetzelfde begrip verschillende termen. Het is ook lastig, want elk land heeft zijn eigen ingeburgerde en vaak vakgebonden termen, wat ongetwijfeld vertaalproblemen oplevert.

Wilt u meer weten over onderwijsterminologie of mee discussiëren, meldt u zich dan bij http://bolognaterms.wikispaces.com/ (hiervoor moet u zich eerst registreren bij wikispaces en toegang aanvragen bij de beheerders). U ziet dan hoe Rijksuniversiteit Groningen of Universiteit Utrecht "bindend studieadvies" gebruiken, die fraaie contradictio in terminis, want wie die dit "advies" in de bus krijgt, "mag" meestal stoppen met zijn studie. Er staat ook een aardige presentatie van het NUFFIC, dat zich bezighoudt met bevordering van internationalisatie van het hoger onderwijs en uitwisseling van studenten. Zie ook de leuke filmpjes op de website van het NUFFIC.

Kijk voor meer informatie op: de website van het NUFFIC, de wiki over onderwijsterminologie of de websites van de genoemde universiteiten Radboud in'to Languages, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht.

Stoep sneeuw- en ijsvrij houden?

Door Eva Schwarzberg-Heijne

Is dit ook vertalersnieuws? Ja, want een ondernemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken van stoepen. Van u als ondernemer wordt verwacht dat u de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk houdt.

In veel gemeenten is het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen niet verplicht. Maar er kan wel sprake zijn van een verbod op het veroorzaken van gladheid. Zo kan het verboden zijn om bij (dreigende) vorst uw (bedrijfs)auto te wassen of de stoep voor uw bedrijfspand te schrobben. MKB-Nederland waarschuwt dat veel gemeenten dit verbod ook echt handhaven.

Naast de genoemde verboden kan voor uw gemeente ook een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen in een Algemeen Plaatselijke Verordening zijn opgenomen. Sommige gemeenten handhaven de regels erg streng, met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.

Daarom raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat.

Bron: infoblad MKB-Nederland, december 2010

Gebruikt u al leesbevestigingen voor uw e-mails?

Door Mariëtte van Drunen

Als freelancevertaler ontvang ik verreweg het meeste werk en de meeste opdrachtbevestigingen per e-mail. Ik verstuur ook mijn facturen naar veel klanten per e-mail. Maar e-mail is niet 100% betrouwbaar. Soms blijft een bericht heel lang op een server hangen. Of wordt het voor spam aangezien en verwijderd voor het bij de geadresseerde aankomt. En hoewel e-mail wettelijk gezien als bewijs kan worden gebruikt, staat u sterker als u kunt aantonen dat de ontvanger een bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

Om een leesbevestiging vragen
Om er zeker van te zijn dat mijn e-mails goed aankomen, vraag ik dan ook automatisch bij bijna iedere e-mail die ik verstuur om een leesbevestiging. Dat wil zeggen dat de ontvanger kan aangeven dat hij of zij de e-mail daadwerkelijk ontvangen heeft. Afhankelijk van de instellingen van zijn of haar e-mailsoftware wordt deze bevestiging automatisch geregeld wanneer e-mails geopend worden, of moet de ontvanger dit voor ieder bericht afzonderlijk aangeven. Als de ontvanger op deze manier de ontvangst bevestigt, dan weet u nog niet wat zijn of haar antwoord zal zijn, maar weet u in ieder geval (en kunt u aantonen) dat de e-mail is aangekomen.

Helaas kunnen mensen ook instellen dat ze nooit leesbevestigingen versturen, of klikken ze het verzoek weg zonder de ontvangst te bevestigen. In zo'n geval kunt u natuurlijk altijd in de e-mail zelf vragen om, ook als ze het antwoord op uw vragen nog niet weten, toch te bevestigen dat ze uw bericht ontvangen hebben.

Moet u zelf leesbevestigingen versturen?
Overigens ontvang ik zelf ook veel e-mails met een verzoek tot ontvangstbevestiging. Een antwoord op dit verzoek is een handige manier om te laten weten dat ik een bericht heb ontvangen, zonder direct een antwoord te hoeven schrijven. Als ik mijn e-mail echter 's avonds laat lees en ik niet wil dat een klant dat ziet, dan negeer ik een verzoek soms tijdelijk, om het later alsnog te bevestigen. Ik vind het wel zo beleefd om iemand die om een eenvoudige ontvangstbevestiging vraagt, deze bevestiging te geven, maar…

Let op voor leesbevestigingen bij spam

Bij het versturen van een ontvangstbevestiging let ik altijd op dat ik geen ontvangstbevestiging aanklik bij ongewenste reclameberichten. Want dan is de kans groot dat ik in de toekomst nog veel meer spam van dezelfde of een aanverwante afzender krijg.

Meer informatie: u kunt o.a. hier terecht voor meer informatie over het werken met leesbevestigingen in Outlook. De mogelijkheden voor leesbevestigingen kunnen per e-mailprogramma verschillen. Het lijkt erop dat Gmail deze mogelijkheid niet biedt voor webmail, maar reageer s.v.p. gerust als dit niet klopt, want ik gebruik Gmail zelf niet.

vrijdag 26 november 2010

Kwartaalaangifte van btw blijft

Persbericht van PZO

U kan sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze tijdelijke maatregel wordt structureel gemaakt. Ook in 2011 en daarna kan de btw-aangifte per kwartaal worden gedaan. De verruimde mogelijkheid tot kwartaalaangifte ontstond in 2009. Eind 2010 zou de tijdelijke crisismaatregel vervallen, maar vanwege het succes wordt de regeling nu structureel. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat steeds meer ondernemers hun btw-afdracht per kwartaal regelen. De afgelopen anderhalf jaar maakten ruim 100.000 ondernemers de overstap naar de kwartaalaangifte.
­
Wie per kwartaal aangifte doet, heeft gedurende het kwartaal meer geld in kas en is minder tijd kwijt aan zijn administratie. Maar onderaan de streep betaalt u net zo veel belasting als uw collega die de aangifte per maand regelt.

Wat vindt u het woord van het jaar 2010?

Door Mariëlle van Benthum en Mariëtte van Drunen

Tot en met 10 december kunt u stemmen op het Van Dale Woord van het Jaar 2010. Hierbij kunt u kiezen uit tien nieuwe woorden uit 2010 die door Van Dale zelf zijn genomineerd en uit een aantal publieksnominaties.

U vindt op de website http://woordvanhetjaar.vandale.nl eerst de door Van Dale genomineerde 10 nieuwe woorden van 2010. De winnaar van deze top 10 wordt hét officiële Van Dale Woord van het Jaar 2010.

Daarnaast heeft het Nederlandse publiek nieuwe woorden ingestuurd voor de verkiezing van het woord van het jaar in de vijf categorieën jongerentaal, lifestyle, sport/amusement, economie en politiek. Wat dacht u bijvoorbeeld van de woorden dreigtweet of talententelevisie?

Per categorie kunt u maximaal 1 stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met 10 december 2010.

De Wereld Van De Nederlandse Taal

Door Mariëlle van Benthum

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van De Nederlandse Taalunie is de website ‘De Wereld Van De Nederlandse Taal’ (DWVDNT) gelanceerd. Hier vindt u allerlei wetenswaardigheden over verschillende aspecten van onze taal. Zo leest u dat filosoof Goropius Becanus in 1519 beweerde dat Adam en Eva Nederlands spraken in het paradijs. En dat Nederlands tot de tien meest gebruikte talen behoort op websites en in e-mailberichten en tweets. Bijzonder als je bedenkt dat er wereldwijd wel 6000 talen bestaan.

Bron: http://dwvdnt.org

Smakelijk netwerkevenement voor vertalers

Bericht van Tadema & Van der Weert Vertalingen

Tadema & Van der Weert Vertalingen organiseert op dinsdag 14 december a.s. vanaf 18.30 uur een netwerkdiner in kerstsfeer voor vertalers. Het driegangendiner wordt geserveerd in Brasserie Bresson aan de Oudegracht 214 in Utrecht (op loopafstand van het station).

De kosten van dit diner zijn EUR 49,50 (excl. btw). Wijn, water en een kopje koffie of thee na het diner zijn inbegrepen (frisdrank en sterke drank is voor eigen rekening). Aanmelding kan tot 6 december door een mail te sturen aan mail@tw-vertalingen.com met in de onderwerpregel “Aanmelding netwerkdiner voor vertalers via Vertalersnieuws”.

Nieuw ondernemersadviespunt voor kunstenaars: BKKC-servicepunt

Door Dieuwke van der Veen

Elke kunstenaar - en zo mag een boekvertaler zich ook noemen - worstelt wel eens met vragen over marketing, presentatie, het binnenhalen van opdrachten, het aanvragen van subsidie, of met fiscale zaken. Het onlangs in Tilburg geopende Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur helpt kunstenaars om deze vragen te beantwoorden.

Je zou BKKC, dat op loopafstand van het centraal station ligt, het zuidelijke broertje/zusje van Kunstenaars & Co (dat overigens sindskort Cultuur-Ondernemen heet) kunnen noemen. Het servicepunt levert advies op maat en biedt o.a. cursussen aan over allerlei aspecten van het ondernemerschap. Je kunt een afspraak maken met een van de adviseurs of het spreekuur bezoeken.

Voor meer informatie: zie www.bkkc.nl

dinsdag 16 november 2010

Vroegboekkorting voor interessante workshop: “Van tangconstructie tot links-rechtsprincipe”.

Teamwork organiseert weer een bijzonder interessante eendaagse workshop voor vertaalrevisoren Nederlands, namelijk “Van tangconstructie tot links-rechtsprincipe”. Tijdens de workshop leert u vertalingen af te leveren die lezen als een trein. U zorgt voor soepele, in correct Nederlands geschreven teksten waar het origineel niet doorheen schijnt. U leert tijd te besparen door sneller probleempunten in de vertaling te analyseren en op te lossen. Daarnaast frist u de belangrijkste taalregels op en bent u na de training beter in staat om uw revisiekeuzes te verantwoorden aan de opdrachtgever.

De cursus wordt verzorgd door twee ervaren en enthousiasmerende trainers van het Taalcentrum-VU, Marianne Zeekant en Brenda Mudde. Marianne verzorgt het dagdeel correctheid en Brenda het dagdeel formulering. De nascholingscursus vindt plaats in Hotel Park Plaza in Utrecht. Volledige informatie vindt u op de website van Teamwork.


De vroegboekkorting van EUR 50,- is verlengd tot en met woensdag 17 november en vanwege de overweldigende belangstelling voor de dag zijn er twee herhalingen gepland: op vrijdag 14 januari en op vrijdag 28 januari. Beide dagen hebben precies hetzelfde programma als op 13 december, met dezelfde trainers en in het Park Plaza in Utrecht.

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij:
Teamwork Vertaalworkshops
T: 043 - 364 8176
E: info@teamwork-vertaalworkshops.nl
W: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

vrijdag 12 november 2010

Even voorstellen: de uitgebreide redactie van Vertalersnieuws

Eindelijk is het dan zo ver: de nieuwe redactie van Vertalersnieuws stelt zich aan u voor. In willekeurige volgorde:

Nieuwe redacteur: Eva Schwarzberg-Heijne
Na afronding van de opleiding Algemene Letteren (variant Opleiding tot Vertaler) aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik onder meer gewerkt als projectmanager en resourcemanager in de vertaalbranche. Sinds 2009 ben ik actief als freelancevertaler en redacteur voor de talen Engels en Zweeds naar Nederlands. Het vertaalvak blijft boeien en inspireren en elke tekst vormt weer een nieuwe creatieve uitdaging!

Nieuwe redacteur: Mariëlle van Benthum
Al bijna 20 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan wat nu heet de Vertaalacademie aan Hogeschool Zuyd in Maastricht met de talen Engels en Spaans. Mijn passie voor computers en talen pas ik beroepsmatig toe als technisch schrijver en vertaler bij diverse ICT-gerelateerde bedrijven. Ook heb ik met veel plezier een aantal boeken vertaald uit de serie ‘… voor Dummies’.

Nieuwe redacteur: Dieuwke van der Veen
Ik kom nog maar net kijken: in 2009 de Vertalersvakschool afgerond: Engels-Nederlands. Eerste boek vertaald: The Last Godfather van misdaadauteur Reg McKay (De laatste godfather). Wat is vertalen mooi maar soms ook ingewikkeld! In vorige levens was ik secretaresse, jurist en manager in de non-profit sfeer. En inderdaad, ik ben boven de veertig.

Bedenker en redacteur van Vertalersnieuws: Mariëtte van Drunen
Mij kent u waarschijnlijk al, maar zo niet, dan stel ik me graag nog eens voor. Ik heb Vertalersnieuws bedacht en gemaakt. Ik ben een technisch en creatief vertaler uit het Spaans en Engels in het Nederlands en heb mijn eigen vertaalbureau: MVD translations. Voor mij is vertalen vaak het vinden van eenvoud en helderheid in een tekst over een ingewikkeld onderwerp of juist de creatie van een unieke stijl voor een tekst over een eenvoudig onderwerp.

De Nederlandse taal is een woord kwijt

Persbericht van het INL, d.d. 2 november 2010

Het INL, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, heeft een leuk online taalspel ontwikkeld: HET VERLOREN WOORD. Doel van het spel is om met behulp van cryptische omschrijvingen en zoekopdrachten een Nederlands woord te ontmaskeren. Deelnemers beleven met deze zoektocht de gevarieerdheid van de Nederlandse taal. De spelperiode is zes weken. Website van het spel is www.hetverlorenwoord.eu

Grenzen opzoeken van je taalkennis
De moeilijkheidsgraad van dit spel is hoog. De doorgewinterde puzzelaar, de ervaren woordenboekgebruiker en de ware taalliefhebber zullen de grenzen van hun taalkennis moeten opzoeken om HET VERLOREN WOORD te kunnen vinden. Iedere ronde worden er aanvullende aanwijzingen gegeven die iets gemakkelijker zijn.

Bedacht en vormgegeven door het INL
Het spel is een product van het INL, Schatkamer van de Nederlandse Taal. Het INL verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden, slaat ze op in databanken en maakt daarmee wetenschappelijke woordenboeken. Daarnaast beheert en onderhoudt het INL digitale taalmaterialen en stelt die beschikbaar aan geïnteresseerden. Zo is de Schatkamer van de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk.

Meer tijd voor zzp'ers om vangnetverzekering af te sluiten

Persbericht van: VZZP, d.d. 3 november 2010

De VZZP is positief over de opstelling van de verzekeraars die startende zzp’ers meer tijd geven om een vangnetverzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. De drie maanden die een starter daar nu voor heeft, zijn per 1 november uitgebreid naar 15 maanden.

De vangnetverzekering is een speciale verzekering voor startende zzp’ers die vanwege hun gezondheid niet op een reguliere polis verzekerd kunnen worden. De verzekering wordt voorts eenmalig opengesteld voor al langer gevestigde zzp’ers die nog geen verzekering hebben afgesloten.

Het ‘vangnet’ biedt een maximale dekking van 70% van het minimumloon, na een wachttijd van 1 jaar. De VZZP vindt het van groot belang dat zzp’ers, zowel startend als gevestigd, toegang kunnen krijgen tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ervaring heeft geleerd dat verzekeraars voor mensen met een gezondheidsrisico nogal snel de deur dicht doen: u kunt bij ons niet terecht. Dat probleem is met de vangnetverzekering, die een maximale dekking biedt van 70% van het minimumloon, overigens de wereld nog niet uit.

VZZP biedt haar leden premiekorting aan op diverse verzekeringen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van VZZP.

dinsdag 9 november 2010

Publiekssymposium 'Een hoofd vol taal; Over meertaligheid'

Door Dieuwke van der Veen

Wat gebeurt er in onze hersenen als we een nieuwe taal leren? Is het goed om zo jong mogelijk een nieuwe taal te leren of juist niet? Hoe kan het dat de Britse autist Christopher Taylor niet bijzonder intelligent is maar wel twintig talen kent? En dat we al na zeven minuten heel veel informatie over een nieuwe taal hebben opgepikt? Hoe meet je taalvaardigheid?

Dat soort vragen wordt behandeld tijdens het publiekssymposium van het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) op zaterdag 27 november. Sprekers zijn o.a. Professor Sieneke Goorhuis-Brouwer, Professor Marianne Gullberg en Professor Jan Hulstijn.

Helaas is er maar beperkt plaats in de conferentiezaal en zijn momenteel alle plaatsen geboekt. Meld u dus snel aan als u op de reservelijst wilt komen te staan.

Voor meer informatie en registratie: aankondiging symposium
Bron: Universiteit Leiden

De Parelreeks

Door Dieuwke van der Veen

Nee, de Parelreeks is geen variant op de Bouquetreeks, maar een serie boeken over actuele thema's. Voor vertalers vast interessant is het binnenkort verschijnende deel: Genieten van Successen - Ondernemers vertellen - dat op maandagochtend 22 november a.s. in een feestelijke bijeenkomst wordt gepresenteerd.

Dit boek is geschreven door Erica Theloosen, van tekstbureau Caatjes Pen, en misschien is ook daarom - en voor dat broodnodige netwerk - deze presentatie aardig voor vertalers. U bent welkom als u haar even een mailtje stuurt: info @ deparelreeks.nl.

De boekpresentatie heeft plaats in Tilburg, aan de Leijweg 47, in het Ronald McDonald Huis.

Bron/meer informatie: www.deparelreeks.nl

Vertalersnieuws vernieuwt

Vertalersnieuws gaat veranderen. Sinds vorige week dinsdag is de redactie van Vertalersnieuws vierkoppig en dus vier keer zo krachtig. Wat betekent dat voor Vertalersnieuws?

Om te beginnen zal Vertalersnieuws vanaf nu meer uiteenlopende informatie bevatten en regelmatiger verschijnen. Wat dacht u van meer informatie voor literair vertalers, wellicht een column? Tips en trucs over efficiënter benutten van (vertaal-)software en andere hulpmiddelen? Misschien ook eens wat humor?

Om te beginnen verschijnen in deze editie alvast twee evenementaankondigingen van een van de nieuwe redactieleden: mevrouw Dieuwke van der Veen. In de volgende editie zullen alle redactieleden zich kort voorstellen en zullen meer stukjes van hun hand verschijnen.

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Drunen

woensdag 27 oktober 2010

ZZP'ers die les geven krijgen meer tijd voor btw-vrijstelling beroepsopleidingen

Bericht van: Belastingdienst actueel voor ondernemers, d.d. 1 oktober 2010

ZZP'ers die docent bij een beroepsopleiding zijn of die zelf een beroepsopleiding verzorgen, krijgen 3 maanden extra tijd om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen.

De ZZP'ers moeten zich vóór 1 januari 2011 melden bij het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO) en aan de daar gestelde kwaliteitseisen voldoen. Bovendien moeten zij voor 1 april 2011 zijn ingeschreven in het RKBO-register.

De ZPP'ers kunnen dan de btw-vrijstelling over de periode 1 juli 2010 tot de datum van inschrijving in het register blijven toepassen.

Binnenkort past de Belastingdienst het beleidsbesluit aan.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

dinsdag 26 oktober 2010

TiNT 2010:Leerzame dag, ook voor vertalers: TiNT 2010

Misschien had u er al van gehoord: op vrijdag 3 december 2010 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag.

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen aan een breed publiek, waaronder tolken en vertalers. Er staan interessante onderwerpen op het programma zoals termextractie, terminologiebeheer, ISO normen en termvariatie. Dus zeker een aanrader voor vertalers die naar het Nederlands vertalen.

TiNT 2010 vindt op 3 december 2010 plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 10.00 tot 16.45 uur. Deelname aan alle lezingen inclusief lunch en receptie kost 25 euro per persoon. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2009.

Enkele van de presentaties die op het programma staan:

- Thesaurus Zorg en Welzijn: Uitgebreid trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn in Nederland
- JuriGenT, tweetalige juridische databank ontworpen voor de vertaler: knelpunten en oplossingen
- Bilinguale termextractie van enkel- en meervoudige termen
- Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bbtv) kent aan de deelnemende
Nederlandse tolken en vertalers 4 PE-punten toe in het kader van de
Permanente Educatie.

Definitief programma en inschrijving: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/tint_2010_3_december_vu_te_amsterdam/index.php

maandag 11 oktober 2010

Vernieuwing van Vertalersnieuws

De redactie van Vertalersnieuws wordt binnenkort flink uitgebreid, van één naar vier redactieleden. Volgende week ga ik naar Den Bosch voor een kennismaking met de enthousiaste nieuwe redactieleden die zich hebben aangemeld naar aanleiding van mijn oproep.

Dankzij deze uitbreiding kan Vertalersnieuws hopelijk binnenkort met grotere regelmaat verschijnen en zal ook de inhoud uiteraard aanzienlijk veranderen. Hoe Vertalersnieuws er precies uit zal gaan zien ligt nog niet vast en is voor mij net als voor u een grote verrassing.

Mariëtte van Drunen

donderdag 23 september 2010

Extra redacteur Vertalersnieuws gevraagd

Beste lezer,

Zoals je weet is deze blog puur gebaseerd op vrijwilligerswerk. Tot nu toe heb ik de touwtjes volledig zelf in handen gehouden. Hoewel ik zo nu en dan heel interessante onderwerpen krijg aangeleverd, is dit best veel werk. Bovendien heeft het alleen werken tot gevolg dat Vertalersnieuws niet altijd met dezelfde regelmaat verschijnt en dat er interessante nieuwe ontwikkelingen onbehandeld blijven.

Daarom zoek ik nu een vertaler, tolk of ondertitelaar die me, ook op vrijwillige basis, wil helpen regelmatig kopij en nieuwe bronnen te vinden en eventueel kopij te schrijven voor Vertalersnieuws. Bovendien zou het leuk zijn als we elkaars 'posts' kunnen controleren. Hoe dat zou werken kunnen we samen bespreken.

Help je ook graag je collega's op de hoogte te houden op een informele manier (waardoor je zelf natuurlijk ook beter op de hoogte blijft)?
Stuur me dan a.j.b. hier een e-mail.

Ik hoop je reactie snel te mogen ontvangen.Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Drunen

maandag 20 september 2010

Strengere EU-regels over betalingstermijn

Het Financieel Dagblad meldde 14 september dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement een akkoord hebben bereikt over de aanpak van te late betalingen door bedrijven en overheden. De standaardbetalingstermijn voor bedrijven en overheden is nu 30 dagen.

Uiteraard geldt een uitzondering voor bedrijving die vooraf uitdrukkelijk een andere betalingstermijn hebben afgesproken. Duidelijk 'oneerlijke' afspraken zijn niet toegestaan.

Debiteuren die de wettelijke of afgesproken betalingstermijn niet nakomen moeten de wettelijke rente over het uitstaande bedrag betalen plus nog eens 8%. Daarnaast hebben de schuldeisers bij overtreding van de betalingstermijn door de debiteur ook recht op een compensatie van 40 euro voor de extra kosten voor aanmaningen en dergelijke.

Bron: het financieele dagblad.nl

Informatie over de wettelijke rente: Rijksoverheid.nl
of deze pagina, ook op Rijksoverheid.nl

Nieuwe Europese literatuurprijs beloont ook vertaler

Dit is een persbericht van het Nederlands Letterenfonds d.d. 4 september 2010

Er komt een nieuwe literaire prijs voor de beste roman die vanuit een Europese taal naar het Nederlands werd vertaald. Dat werd zaterdag op Manuscripta bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro voor de schrijver van het bekroonde boek. Bijzonder is dat ook de vertaler van het bekroonde boek in de prijzen valt: hij of zij ontvangt een bedrag van 2.500 euro. De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel.

De opzet van de nieuwe Europese literatuurprijs, voorziet ook in een betrokkenheid van de onafhankelijke boekhandel. Een twintigtal onafhankelijke boekhandels, verspreid over Nederland en Vlaanderen, zal jaarlijks een groslijst van twintig titels opstellen. Uit die groslijst kiest een jury van vijf leden (twee literaire critici, twee boekverkopers en een onafhankelijke voorzitter) vervolgens een shortlist van vijf kanshebbers op de prijs. De eerste winnaar zal voor het eerst in juni 2011 bekend worden gemaakt. De uitreiking van de Europese literatuurprijs 2010 zal vervolgens plaatsvinden tijdens Manuscripta 2011.

De prijs past in het streven van de initiatiefnemers om – naast de vele vertalingen van Angelsaksische schrijvers en de aandacht voor Nederlandstalige auteurs – nadrukkelijk aandacht te vragen voor de rijke verscheidenheid aan literaire vertalingen uit de hedendaagse romanliteratuur in andere Europese talen. De prijs is in dat opzicht vergelijkbaar met buitenlandse prijzen als de Independent Foreign Fiction Prize (UK) en de prix Cévennes (Frankrijk).

Teamwork vraagt standaard PE-punten aan voor workshops

Dit is een aankondiging van Teamwork


Beste collega,

Bent u ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers in 's-Hertogenbosch en moet u dus voldoen aan de nieuwe regels voor Permanente Educatie (PE)? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Wij gaan het bijhouden van uw PE-punten makkelijk voor u maken!

Het aanvragen van PE-punten bij het Bureau BTV hoort voortaan tot onze standaardprocedure. Bij iedere nascholingsactiviteit die wij organiseren, geven wij aan hoeveel PE-punten wij hiervoor bij het Bureau BTV aanvragen. Zodra het Bureau een beslissing hierover heeft genomen (en dit kan enkele weken in beslag nemen), geven we dit aan op de relevante pagina op onze website.

Wij hebben onze website inmiddels aangepast, zodat u direct kunt zien (a) hoeveel PE-punten we per cursus hebben aangevraagd c.q. hoeveel PE-punten zijn toegekend, en (b) welke cursussen u hebt gevolgd en hoeveel PE-punten daaraan verbonden zijn. Het aantal PE-punten staat dus ook op uw eigen profielpagina op onze website. Log eerst in, en klik vervolgens rechtsboven op ‘Uw workshops’ (bij ‘Uw gegevens’) en u ziet meteen niet alleen aan welke Teamwork-activiteiten u hebt deelgenomen, maar ook het aantal PE-punten dat u met iedere activiteit heeft verdiend.

Zoals u weet, geldt de PE-regeling van het Bureau BTV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Wij hebben inmiddels aanvragen ingediend voor toekenning van PE-punten aan alle activiteiten die wij sinds die datum hebben georganiseerd. Ook hier weer geldt: zodra wij bericht van het Bureau BTV hebben ontvangen, geven we het aantal PE-punten op de pagina op onze website aan (zie onder ‘Archief’) en wordt uw persoonlijke PE-score automatisch bijgewerkt. Uiteraard kan het nog een poosje duren voordat het Bureau BTV alle aanvragen heeft verwerkt en de informatie op de website helemaal bijgewerkt is.

En hier komt het echt goede nieuws: u hoeft dus niet zelf een aanvraag in te dienen bij het Bureau BTV voor toekenning van PE-punten aan nascholingsactiviteiten die u sinds januari 2009 bij Teamwork hebt gevolgd! Wij doen dat voor u.

Als het goed is, maakt het Bureau BTV ook op de eigen website bekend aan welke activiteiten PE-punten zijn toegekend.

Voor meer informatie over de PE-regeling zie de website van het Bureau BTV.

Kortom, leuker kunnen we het bijhouden van uw PE-punten niet maken, wel makkelijker!

Hartelijke groeten,

Marcel Lemmens & Tony Parr

'De vertaler als dichter: over poëzievertalen': de Literaire Vertaaldagen 2010

Deze informatie is overgenomen van de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV).

Het programma van de Literaire Vertaaldagen 2010 is bekend. Thema dit jaar is 'De vertaler als dichter: over poëzievertalen'. De inschrijving voor beide dagen is ook vanaf heden geopend.

De twaalfde Literaire Vertaaldagen vinden plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2010. Onderwerp van de symposiumdag is dit jaar het vertalen van poëzie, waarover een vijftal sprekers (2 poëzievertalers, 1 dichter/vertaler, 1 dichter-op-het-scherm en 1 dichter en voormalig poëzieredacteur) aan het woord zullen komen.

De sprekers zullen worden afgewisseld door entr'actes, waarbij telkens 2 poëzievertalers hun vertaling van hetzelfde gedicht zullen presenteren en toelichten. Daarna zal een tafelgesprek met alle sprekers en 'entr'acteurs' plaatsvinden en wordt het publiek uitgenodigd met hen van gedachten te wisselen. Na afloop van het tafelgesprek zal dichteres en vertaalster Anneke Brassinga als 'uitsmijter' fungeren en vertellen over haar ervaringen met vertalen en vertaald worden. De dag wordt besloten met de uitreiking van de vertaalprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

Op zaterdag 11 december zijn er workshops voor meerdere vertaalrichtingen, waaronder enkele poëzieworkshops.

Voor meer informatie over het programma, de kosten en praktische gegevens over de literaire vertaaldagen kunt u terecht op deze pagina.

Lezingenreeks master literair vertalen i.o. uitgebreid met lezing Francis Jones

Dit bericht is overgenomen van de website van de master literair vertalen in oprichting: www.masterliterairvertalen.eu

Op maandag 1 november zal vertaler Nederlands-Engels en vertaalwetenschapper Francis Jones een lezing verzorgen over zijn onderzoek naar het vertalen van poëzie.

Er wordt vaak gezegd dat een poëzievertaler “creatief” moet zijn, maar wat betekent dit precies? Gaat het om bepaalde soorten oplossingen, of vertaalprocessen, of allebei? Bij wat voor vertaalproblemen overwegen poëzievertalers een creatieve benadering te kiezen? Zijn er verschillende niveaus van creativiteit? En is iedere poëzievertaler even bereid om creatief te zijn? Francis Jones probeert zulke vragen te beantwoorden aan de hand van “think-aloud”-opnames en vertaalde gedichten.

Deze lezing zal plaatsvinden in de Sweelinckzaal in Drift 21 (Universiteit Utrecht), van 12.00 tot 13.00 en is tevens de openingslezing van de Intensieve Cursus Literair Vertalen van het ELV. U kunt zich nu al inschrijven, wees er wel snel bij: er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden voor deze cursus kan hier. Op dezelfde pagina vindt u ook meer informatie over deze lezing en de andere lezingen in de reeks.

Meer informatie over de Master Literair Vertalen in oprichting: www.masterliterairvertalen.eu

Hersfstactiviteiten van Teamwork

Teamwork heeft ook voor het najaar van 2010 weer een aantal interessante workshops op de planning staan:

Datum: Maandag 11 oktober 2010
Locatie: Regardz Weena Point, Rotterdam
Titel: "De grenzen van de vertaalbaarheid"
Thema: Het vertalen van het onvertaalbare
Beknopte omschrijving: In het ochtendprogramma inleidingen van Harm Damsma en Niek Miedema, twee zeer ervaren literair vertalers, en Gareth Budden, stafvertaler van het Ministerie van LNV. 's Middags vertaalworkshops voor een groot aantal vertaalrichtingen.

Datum: Vrijdag 5 november 2010
Locatie: Hogeschool Domstad, Utrecht
Titel: Nationaal Vertaalcongres: "De vertaalwereld binnenstebuiten”. Congres ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV)
Thema: Een kijkje buiten de kantoren van vertalers en vertaalbureaus. Hoe pakken andere beroepsgroepen en professionals bepaalde zaken aan die ook 'hot' zijn in de vertaalwereld. Wat kunnen vertalers van hen leren?
Beknopte omschrijving: De dag bestaat uit presentaties, discussies en debatten over de volgende vier centrale thema's: Profilering, Professionalisering, Prijzen en Productkwaliteit. Het wordt een interactieve dag met verrassende sprekers en inleiders.
Meer informatie: Begin september.

Datum: Maandag 13 december
Locatie: Hotel Park Plaza, Utrecht
Thema: Revisie van vertalingen in het Nederlands
Beknopte omschrijving:
De eendaagse workshop is bedoeld voor revisoren van Nederlandstalige teksten en mensen die in het Nederlands vertaalde teksten reviseren. Voor de ervaren professional een mooie opfrisser van de belangrijkste taalregels; voor de minder ervaren revisor een uitgelezen kans om de basisprincipes op een rij te krijgen.
Meer informatie: Eind september of begin oktober
Opmerking: Teamwork organiseert deze workshop in samenwerking met Taalcentrum-VU

Meer informatie over Teamwork en de hierboven beschreven workshops: www.teamwork-vertaalworkshops.nl/

Inhaalslag Vertalersnieuws na lange onderbreking

Omdat er al lang niets nieuws meer op Vertalersnieuws is geplaatst, volgt bij deze een inhaalslag. Even wat meer dan anders om de lange afwezigheid goed te maken. Ik hoop dat u ervan geniet.

Met vriendelijke groet,

De redacteur

maandag 19 juli 2010

Lezingenreeks Master Literair Vertalen

In het kader van het aanlooptraject van de Master Literair Vertalen (MLV) in oprichting wordt een reeks lezingen over literair vertalen gehouden in Utrecht en Antwerpen. Hierbij zijn niet alleen studenten, maar ook andere geïnteresseerden welkom.

De lezingen in deze reeks worden verzorgd door literair vertalers, maar ook door vertaalwetenschappers, vertaalde auteurs, medewerkers van literaire fondsen en uitgeverijen, enz. Omdat het aanlooptraject van de MLV zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt aangeboden, vinden de lezingen in beide landen plaats.

Enkele van de lezingen die nu al op het programma staan zijn: Vertaalwetenschap door Ton Naaijkens, Vertalen van jeugdliteratuur door Annelies Jorna en De relatie uitgever – vertaler door Frits van der Meij.

Het bijwonen van een lezing kost € 5 en elke lezing (m.u.v. de korte openingslezing) wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden kan gedurende het hele jaar, door een e-mail te sturen naar masterlv@uu.nl. Vergeet in die e-mail niet te vermelden voor welke lezing u zich inschrijft. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie:lezingenprogramma Master Literair Vertalen i.o.
Bronnen: Taalunie Nieuwsbrief juli 2010 en website Master Literair Vertalen i.o.

Verbeterde Woordenlijst Nederlandse taal

Dat niets perfect is, blijkt wel uit het feit dat ook de Woordenlijst Nederlandse Taal zo nu en dan nog bijgewerkt moet worden.

Op 1 juli is de onlineversie van het Groene Boekje, www.woordenlijst.org, aangepast en op dezelfde datum is ook een nieuwe oplage van het Groene Boekje verschenen. Enkele voorbeelden van de verbeteringen ten opzichte van de vorige editie zijn: 'windowdressing, het' is veranderd in 'windowdressing de' en de afbrekingsvorm van dy•sen•te•rie is dys•en•te•rie geworden. Alle aanpassingen zijn te vinden in de erratalijst.

Bron: Taalunie Nieuwsbrief juli 2010

dinsdag 29 juni 2010

Oproep: is dit een handige applicatie voor het maken van vertaalgeheugens?

In de nieuwsbrief Terminologie van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie van de Nederlandse Taalunie wordt een nieuwe applicatie geprezen waarmee je vertaalgeheugens kunt maken van vertalingen in Excel spreadsheets: TMbuilder. Helaas heb ik zelf geen bestanden waarmee ik deze applicatie kan testen.

Wie heeft er al ervaring met TMbuilder 1.0 en wil zijn of haar ervaringen hier delen met collega's? Of kende je de applicatie nog niet, maar wil je deze wel testen voor Vertalersnieuws en vervolgens je bevindingen hier publiceren?

Ik zou het erg op prijs stellen als je je kennis hier met meer dan honderd collega's wilt delen. Neem voor het plaatsen van jouw recensie s.v.p. contact op via taal@mvdtranslations.nl of plaats een reactie bij de blog via deze link.

Meer informatie over TMbuilder: http://ankudowicz.com/tmbuilder/.


Bron: nieuwsbrief terminologie juni 2010 van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

Telefonische controle VAR-verklaring schept onduidelijkheid

Persbericht van PZO d.d. 28 juni 2010

Opdrachtgevers kunnen altijd op een getoonde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vertrouwen. Een telefonische controledesk is daarom niet in het belang van de ondernemer en leidt tot onnodige onzekerheid. Dat stelt het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) naar aanleiding van de instelling van een speciaal telefoonnummer van de Belastingdienst voor opdrachtgevers.

Volgens de wet mag een opdrachtgever vertrouwen op de door de opdrachtnemer getoonde verklaring. “Als een zzp’er met zo’n VAR geknoeid heeft, zal de Belastingdienst bij de zzp’er verhaal komen halen”, aldus directeur Roel Masselink van PZO. “Alleen wanneer het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat de getoonde verklaring nooit een door de Belastingdienst afgegeven VAR kon zijn, mag een opdrachtgever de getoonde verklaring niet accepteren.” Vrijdag introduceerde de Belastingdienst een informatienummer waar opdrachtgevers de authenticiteit van een VAR kunnen controleren.

Dit informatienummer wordt gepresenteerd als een service aan de opdrachtgever, maar het is overbodig en brengt op termijn mogelijk risico’s met zich mee. “De introductie van zo’n mogelijkheid kan er toe leiden dat opdrachtgevers straks verweten wordt dat ze niet de Belastingdienst hebben gebeld wanneer er bij een controle achteraf toch onverhoopt een vervalste VAR wordt aangetroffen”, aldus Masselink. “Opdrachtgevers zijn met de controledesk dus slechter af dan met de wet nu. De geloofwaardigheid van de verklaring wordt er juist door ondermijnd.”

PZO vreest dat de controle tot onnodige rompslomp gaat leiden. Veel opdrachtgevers zullen zich verplicht voelen om de Belastingdienst te bellen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen elkaar eenvoudig beschermen tegen vervalsingen. PZO adviseert opdrachtgever en opdrachtnemer bijvoorbeeld om de kopie die de opdrachtgever in zijn administratie moet opnemen beiden door middel van een paraaf te waarmerken.


Bron: www.pzo.nl

donderdag 10 juni 2010

Enge nieuwe vorm van phishing: 'tab napping' of 'tab nabbing'

Op diverse sites verschijnen de afgelopen paar dagen waarschuwingen voor een heel nieuwe, akelige vorm van phishing: 'tab napping'. Vanaf nu kunnen we zelfs pagina's die we zelf geopend hebben niet meer vertrouwen.

De nieuwe methode van phishing werkt volgens de beschrijvingen als volgt: je hebt een aantal tabbladen met internetpagina's geopend in je browser en ziet ze natuurlijk niet allemaal tegelijk. De oplichters kunnen zien dat je inactieve tabbladen hebt en kunnen schijnbaar zelfs in je favorieten zien welke sites je vaak bezoekt. Op basis van deze informatie kunnen ze nu wanneer je even in een ander tabblad bezig bent, een inactief tabblad vervangen door een pagina die precies hetzelfde lijkt, maar die in feite door jou ingevoerde gegevens naar de 'tab nappers' stuurt.

Yahoo noemt het voorbeeld van een surfer die op een pagina alvast het inlogscherm van zijn bank heeft geopend en vervolgens in een ander tabblad even iets opzoekt. Als hij teruggaat naar het tabblad van de pagina van de bank, kan deze zijn vervangen door een neppagina. Wanneer hij dan zijn inloggegevens invult, kunnen deze door tab nappers worden onderschept. Zelfs wanneer hij al ingelogd was, zou de surfer waarschijnlijk niet verbaasd zijn als hij wordt verzocht om in te loggen. Als je namelijk al lang niet op een site bent geweest, dan moet je ook op de legitieme site soms opnieuw inloggen, dus zou het precies op deze beveiligingsmaatregel kunnen lijken. Ondertussen heeft de surfer zijn gegevens echter aan de vijand overgedragen en kunnen de tab nappers bij zijn geld.

Op de blog Cyber-esq. wordt ter illustratie een inbraak beschreven via de inlogpagina van Gmail, van waaruit de 'tab nabbers' toegang krijgen tot allerlei persoonlijke gegevens van de gebruiker, zoals inloggegevens voor andere sites. Zo worden oplichtingsvormen als identiteitsfraude en dergelijk nog makkelijker.

Kortom: vanaf nu moeten je echt overal op je qui-vive zijn. Open altijd zelf een nieuwe pagina voordat je waar dan ook gegevens invult. Vul niet opnieuw je gegevens in op een nog openstaand tabblad, ook al heb je dat zelf geopend en ziet het er helemaal legitiem uit. En nu maar hopen dat dit voldoende is. Het verhaal uit de film The Net met Sandra Bullock komt steeds dichterbij.

Bronnen:
Cyber esq.: A new type of phishing attack tab nabbing
Yahoo Finances: Tab napping new online scam

maandag 31 mei 2010

Vertaalweb verdwijnt

Leden van de Nederlandse vertalersstek die HET netwerkplatform bij uitstek had moeten worden voor Nederlandse vertalers, weten het misschien al: vanaf morgen is het gedaan met Vertaalweb. Initiatiefnemers Koen Gubbels, Marcel Lemmens en Tony Parr lieten vandaag in hun nieuwsbrief weten dat er helaas onvoldoende inzet was geweest van de doelgroep om nog langer met de website door te gaan.

Ondanks honderden registraties bleef het aantal bijdragen van de vertalersgemeenschap beperkt en bleek de website niet 'levensvatbaar' meer. De heren Gubbels, Lemmens en Parr zijn teleurgesteld, maar kunnen de website helaas niet zonder onze hulp in de lucht houden.

Kamer van Koophandel lanceert nieuw Handelsregister

Aangepast persbericht van de Kamer van Koophandel d.d. 31 mei 2010

Belangrijke pijler onder stelsel van basisregistraties vermindert administratieve rompslomp

De Kamer van Koophandel heeft vrijdag 28 mei het nieuwe Handelsregistersysteem officieel in gebruik genomen. Na drie jaar voorbereidingen voldoet het Handelsregister nu aan alle wettelijke eisen om een onderdeel te vormen van het stelsel van basisregistraties. Via dit stelsel worden verschillende overheidsinstanties verplicht relevante basisgegevens met elkaar uit te wisselen, zodat ondernemers slechts éénmalig hun basisgegevens van hun onderneming hoeven aan te leveren: aan de Kamer van Koophandel.

Het nieuwe Handelsregistersysteem is gebouwd volgens de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), waarbij open source-techniek is toegepast zoals het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) voorschrijft.

Frans van Steenis, algemeen directeur van Kamer van Koophandel Nederland: “Minder administratieve handelingen betekent minder kosten en meer tijd voor ondernemers om verder te komen met waar ze goed in zijn: ondernemen”.

Efficiënter
Het stelsel van basisregistraties moet leiden tot een betere dienstverlening van de overheid aan ondernemers, rechtspersonen en burgers en tot het verhogen van de kwaliteit van gegevens. Als in 2014 het stelsel van basisregistraties helemaal is ingevoerd, hoeven ondernemers in principe nog maar één keer de basisgegevens van hun onderneming aan te leveren: aan de Kamer van Koophandel. Verschillende overheden zoals de Belastingdienst, gemeentes en waterschappen, zijn vervolgens via het stelsel van basisregistraties verplicht deze basisgegevens met elkaar delen zonder ondernemers nog verder lastig te vallen.

donderdag 29 april 2010

Richtlijnen voor de stempel voor beëdigde vertalingen

Het is gebruikelijk dat een beëdigde vertaler gewaarmerkte vertalingen voorziet van een stempel. Binnenkort zal het gebruik van een stempel verplicht worden en nu is er eindelijk meer informatie over hoe de stempel die alle beëdigd vertalers in Nederland gebruiken er dan uit zal moeten zien.

Er wordt op dit moment een ministeriële regeling voorbereid, waarin onder meer wordt beschreven aan welke eisen gewaarmerkte vertalingen moeten voldoen. De Minister van Justitie heeft goedkeuring verleend om, vooruitlopend op de publicatie van de regeling, specificaties van de stempel reeds openbaar te maken. Hiermee kunnen fabrikanten en vertalers alvast aan de slag.

De stempel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De afdruk van de stempel is cirkelvormig met een doorsnede van 40 mm;
- In het midden bevindt zich het Kleine Rijkswapen, waarbij het schild met de Koninklijke kroon wordt getoond;
- In de bovenrand worden titulatuur, voorletters en de volledige achternaam van de beëdigd vertaler vermeld;
- In de onderrand staat de tekst ‘beëdigd vertaler’ of ‘beëdigd vertaalster’ en het nummer waaronder de beëdigd vertaler is vermeld in het Register beëdigde tolken en vertalers;
- Het betreft een inktstempel;
- De vertaler moet de stempel gebruiken met blauwe inkt.

De stempel ziet er dan als volgt uit:Wellicht ten overvloede: een vertaling mag alleen gewaarmerkt worden door een vertaler die beëdigd is en ingeschreven is in het Register beëdigde tolken en vertalers. Bovenstaande afbeelding wordt waarschijnlijk niet op ware grootte weergegeven.


Bron: Dit artikel is een bewerking van een nieuwsbericht van het Bureau beëdigde tolken en vertalers

dinsdag 27 april 2010

PZO: Donner stuurt gedupeerde starters met een kluitje in het riet

Dit is een persbericht van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 22 april 2010

Minister Donner van Sociale Zaken stuurt de starters die door het UWV als ‘uitkeringsfraudeur’ worden gezien met een kluitje in het riet. Dat is volgens de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) de conclusie die na het debat in de Tweede Kamer van vanmiddag kan worden getrokken.

Eerder dit jaar publiceerde de Nationale Ombudsman een rapport waaruit blijkt dat het UWV op grote schaal zzp’ers onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Niettemin houdt de minister vol dat de gedupeerden zelf moeten aantonen dat de informatieverstrekking niet deugde. Tijdens het debat met de kamer, wat ontaarde in een juridisch steekspel, bleef de minister bij zijn standpunt en zijn er weinig toezeggingen gedaan. Donner benadrukte dat hij is gebonden aan de wet en de jurisprudentie, maar kwam daarmee niet met een adequate oplossing. Vooralsnog worden de torenhoge naheffingen en boetes niet tussentijds stopgezet tijdens de herzieningsprocedure. Deze procedure kan nog maandenlang duren. Al met al zijn de gedupeerden nu meer dan anderhalf jaar een speelbal van de bureaucratie.

De minister zal over twee weken [vanaf 22 april] voor de derde keer met een brief komen waarin hij duidelijkheid geeft over de criteria die gaan gelden tijdens de herbeoordelingsprocedure en de rol die oud politicus Vreeman zal krijgen als onafhankelijke derde. Volgens minister Donner zijn er slechts 3.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor de herbeoordelingsactie. Uit de reacties bij de juridische helpdesk van PZO blijkt dat er gedupeerden over het hoofd zijn gezien. PZO raadt gedupeerden die niet door het UWV zijn benaderd alsnog contact op te nemen met het UWV.

PZO voorziet dat ook in de toekomst er veel problemen blijven met de ww-startersregeling. “We hebben het vandaag over zaken van vóór 2006. Maar de informatieverstrekking schiet nog steeds tekort. De afspraken over financiële regelingen zijn niet compleet en onduidelijk, horen we van leden. Daarmee gaat de uitvoeringsorganisatie totaal voorbij aan de zorgplicht die zij - net als bijvoorbeeld financiële instellingen - zou moeten nastreven.

Bron: Platform Zelfstandig Ondernemers

Tweedaagse cursus voor beginnend vertalers - Aan de slag!

Dit is een aankondiging van Vertalersplatform

Vlak na de zomervakantie, op 4 en 18 september 2010, organiseert VertalersPlatform een tweedaagse cursus voor (beginnend) freelance vertalers, met als titel Aan de slag!

Tijdens deze dagen wordt ingegaan op wat er zoal op je afkomt als je na je vertaalopleiding of na het werken in loondienst wilt beginnen als freelance vertaler, en daarmee ook zelfstandig ondernemer wordt. Tijdens deze dagen wordt dan ook niet ingegaan op het vertalen zelf, maar ligt de nadruk op alle dingen daar omheen.

Gun jezelf na de zomervakantie een goede start als freelance vertaler met behulp van alle tips en adviezen die je in deze cursus krijgt aangereikt. Dit geeft net dat extra steuntje in de rug dat elke beginnend freelance vertaler goed kan gebruiken in deze woelige tijden in Vertaalland.

Op het programma staan onder meer de volgende onderwerpen:

4 september 2010
Hoe vind je klanten, of nog beter: hoe vinden klanten jou?
Hoe bepaal je je tarief?
Hoe onderhandel je met klanten?
Hoe zet je een administratie op?
Intercollegiale hulp/contact
Welke computerprogramma's heb je nodig?
Het opzetten van je administratie
Debiteurenbeheer

18 september 2010
Werken met een vertaalgeheugenprogramma
Terminologiebeheer
Spraakherkenning
Veiligheid: hoe voorkom je computerproblemen?

Wil je zeker zijn van een plekje?
Schrijf je dan nu meteen in voor 4 en 18 september, of voor een van beide dagen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Graag tot na de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,


Ineke Kuiper

Interessante links:
Nieuwe cursus voor vertalers: http://www.vertalersplatform.nl/ws-workshops.php
Forum voor vertalers: www.vertalersplatform.nl/forum
Wetenswaardigheden voor (beginnend) vertalers: http://www.vertalersplatform.nl/a-informatie.php
Vertalersplatform: info@vertalersplatform.nl, +31 (0)24 6422 023 en +31 (0)6 1219 9260

--
Bron: Ineke Kuiper, Vertalersplatform

donderdag 15 april 2010

Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) eindelijk beschikbaar

Het formulier voor de opgaaf van Intracommunautaire Prestaties, ofwel ICP, is eindelijk beschikbaar op het beveiligde gedeelte voor ondernemers van de site van de belastingdienst. Het formulier is na inloggen te vinden op de pagina 'Overige formulieren' (zie het menu links op uw scherm).

Ten gevolge van de nieuwe btw-regels zullen veel vertalers en tolken deze aangifte dit jaar moeten gaan doen. Vergeet dus niet te controleren of dit ook voor u geldt.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl

Educatie- en inspiratiedag voor vertalers

Op 4 juni aanstaande vindt er een educatie- en inspiratiedag voor vertalers plaats in het Centraal Museum te Utrecht. Hier vertellen Judy Jenner en Cora Bastiaansen over hun kijk op ondernemerschap, professionalisering en profilering voor vertalers. Op deze dag is er ook ruim tijd ingepland om onderling te netwerken, zodat deelnemers veel interessante contacten kunnen leggen.

Judy Jenner, volgens de organisatoren (Tadema & Van der Weert Vertalingen) een zeer veelgevraagd spreker in de vertalerswereld, geeft een lezing van 2 uur (in het Engels) met de titel “Lessons from Business School: The Entrepreneurial Linguist”. Zij geeft de deelnemers tips over marketing, financiën, ondernemerschap en (prijs)onderhandelingen.

Na een netwerklunch met gelegenheid tot het laten maken van een gratis portretfoto voor je online profiel, vertelt Cora Bastiaansen, ook twee uur lang, over het juiste gebruik van social media, zoals Hyves, LinkedIn, Twitter, met de nadruk op LinkedIn en Twitter. Cora Bastiaansen is de auteur van het boekje voor beginnende vertalers Vertaler in ondernemersland.

De dag wordt afgesloten met een borrel en mogelijkheid tot bezoeken van het Centraal Museum.

Meer informatie: www.tw-vertalingen.com/evenementen/zekervanjezaak.html.

Basiscursus LinkedIn

Overgenomen uit de nieuwsbrief van VZZP

LinkedIn is een must voor de moderne ondernemer of manager die meer business wil halen uit zijn/haar zakelijk netwerk. Online netwerken is een onmisbaar onderdeel van zaken doen in de business to business markt. Om u te leren professioneel zaken te doen met LinkedIn, organiseert Profound Seminars de Basistraining LinkedIn in praktijk gebracht. Deze training wordt op woensdag 28 april a.s. gegeven door Jan Posdijk, directeur Profound Groep en specialist in marketing van diensten en social media.

Tijdens deze training leert u op een zeer praktische manier de aanmaak van het LinkedIn profiel, het opbouwen van een netwerk, het gebruik van de belangrijkste functionaliteiten en het creëren van leads.

Vanaf 19:30 uur kunt u binnenlopen en om 20:00 uur start de training.
Om 22:00 uur zal er dan gelegenheid zijn om nog even te netwerken. De beelden en tekst van deze presentatie worden u als naslagwerk na de training per e-mail toegezonden.

De training is bestemd voor ondernemers die recent een profiel hebben aangemaakt en / of de mogelijkheden van LinkedIn nog niet optimaal benutten. De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen EUR 35,00 (incl. BTW). De plaats van handeling is Filmtheater Cinebergen te Bergen (NH). Ga voor meer informatie naar www.profoundseminars.nl

Bron: nieuwsbrief VZZP

woensdag 31 maart 2010

Nederlandse overheidswebsites krijgen nieuwe URL

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van het Ministerie van Economische Zaken

www.ez.nl gaat op 31 maart 2010 als een van de eerste ministeries op in www.rijksoverheid.nl, de site die alle websites van de ministeries, postbus51.nl en regering.nl vanaf 2011 vervangt.

Op rijksoverheid.nl wordt het makkelijker om de informatie van de rijksoverheid te vinden. Informatie is niet meer gerangschikt per ministerie maar per onderwerp. Op de ministeriepagina binnen rijksoverheid.nl is alle informatie over EZ zelf en de bewindspersonen terug te vinden.

Het directe adres van het ministerie van Economische Zaken wordt www.rijksoverheid.nl/ez. Meer informatie over de nieuwe website staat op communicatieplein.nl


Bron: nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Economische Zaken

Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) vanaf half april beschikbaar

Dit bericht is overgenomen van Belastingdienst actueel voor ondernemers, d.d. 22 maart 2010

De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) is vanaf half april 2010 beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de internetsite.

Dit betekent dat u tot die tijd nog geen maandopgaaf ICP kunt doen via de site. In plaats daarvan kunt u vanaf half april 2010 een kwartaalopgaaf doen over het eerste kwartaal van 2010, óók als u in die periode de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebt overschreden.

Dit geldt ook voor ondernemers die opgaaf doen via de Overheidstoegangspoort (OTP).

Opgaaf via het BAPI-kanaal
Doet u uw opgaaf ICP via het BAPI-kanaal? Dan geldt het bovenstaande niet. Als u aangifte doet via het BAPI-kanaal moet u wel een maandopgave doen als u in het eerste kwartaal de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen overschrijdt.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

dinsdag 30 maart 2010

Interessante workshop: “The essentials of translation editing”

Teamwork organiseert weer een zeer interessante eendaagse workshop, namelijk “The essentials of translation editing”. Tijdens deze workshop voor Nederlandstaligen die Engelstalige teksten reviseren, leren de deelnemers hoe je als niet-moedertaalspreker van het Engels de kwaliteit en leesbaarheid van Engelse teksten kunt verbeteren.

De cursusleiders Helen West en Ruth de Wijs, twee zeer ervaren editors en trainers, leiden deze cursus op maandag 26 april in Regardz Eenhoorn in Amerfoort. Volledige informatie over de cursus vindt u op de website van Teamwork.

Indien u zich uiterlijk 8 april inschrijft, krijgt u een vroegboekkorting van 50 euro.

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij:
Teamwork Vertaalworkshops
T: 043 - 364 8176
E: info@teamwork-vertaalworkshops.nl
W: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

Nieuwsbrief terminologie van de Taalunie

Als vertaler blijf ik graag op de hoogte van interessante nieuwe online bronnen en ander nieuws over terminologie en taal. Maar ik kan natuurlijk niet de hele dag surfen op zoek naar de laatste nieuwtjes. Daarom lees ik graag de nieuwsbrief terminologie van de Nederlandse Taalunie.

Deze nieuwsbrief bevat allerhande nieuws in verband met terminologie, bijvoorbeeld over onderwijs, evenementen, online meertalige terminologielijsten, nieuwe software en nog veel meer. Zo komen in de editie van maart 2010 onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Nederlands terminologie-onderwijs in het buitenland, terminologische hulpmiddelen zoals TermWiki, Wordle en het open source vertaalprogramma Mozes, en diverse zeer interessante online vertaalwoordenboeken.

Kortom: een nieuwsbrief die het lezen waard is!

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief terminologie: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/nieuwsbrief/

vrijdag 19 maart 2010

Nieuwe versie geldboek voor ondernemers gratis verkrijgbaar

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe versie van het boekje Geldboek voor Ondernemers gepubliceerd. Dit nuttige boekje over de basisbeginselen van een goede financiële bedrijfsvoering kunt u gratis aanvragen of zelf downloaden als PDF-bestand.

In het Geldboek voor Ondernemers wordt op een heldere manier en prettig beknopt uitleg gegeven over de volgende onderwerpen: privébegroting, bedrijfskosten, zakelijke begrotingen, financieringsmogelijkheden, belastingen, financiële problemen, inkomensondersteuning voor ondernemers, inkomen na beëindiging onderneming en links naar handige websites en bevat ten slotte een kort hoofdstuk over de makers van het boekje, de Kamer van Koophandel, het Nibud en Zuidweg & Partners.

Voor de ervaren ondernemers onder u bevat het boekje wellicht wel erg veel bekende informatie en onvoldoende diepgang, maar toch beantwoordt het wellicht nog een enkele vraag. De heldere schrijfstijl maakt het boekje prettig leesbaar en de beknopte informatie wordt goed aangevuld door de informatie op de websites in het hoofdstuk Links naar handige websites.

Downloaden of bestellen: Geldboek voor Ondernemers: Een onderneming en uw privé-geldzaken

Aanvullende bronnen over dit onderwerp:Kamer van Koophandel en Ministerie van Economische Zaken

dinsdag 16 maart 2010

Letterkundig Museum groter en mooier

Bron: nieuwsbericht op de website van de Nederlandse Taalunie, Taaluniversum, d.d. 4 maart 2010

Het Letterkundig Museum in Den Haag is geheel vernieuwd en heeft op 4 maart haar plechtige heropening gevierd. Er is nu ruim 500 vierkante meter extra tentoonstellingsoppervlak en het gebouw is veel helderder geworden.

Vanaf 5 maart zijn twee nieuwe vaste tentoonstellingen te zien: Het Pantheon, een ode aan 100 belangrijke schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden, en de vernieuwde Nationale Schrijversgalerij.

Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot vandaag te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin bijeen. Het is een ode aan het literaire erfgoed van de Lage Landen. Het gehele schrijfproces van beroemde schrijvers kan worden gevolgd, van de eerste krabbel tot de laatste drukproef. Ook het rumoer rond literaire ruzies en het vaak alledaagse van schrijverslevens wordt zichtbaar gemaakt.

Het Pantheon is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW, de Nederlandse Taalunie en de Steunstichting van het Letterkundig Museum. Een overzicht is te zien op de website van het Letterkundig Museum.

Meer informatie: www.letterkundigmuseum.nl

Data Intensieve Cursus Literair Vertalen bekend

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) organiseert jaarlijks een intensieve cursus literair vertalen voor vertalers van diverse talen in het Nederlands. De cursus vindt in Utrecht plaats, dit jaar van 1 t/m 5 november.

De brontalen voor de cursus zijn in 2010 Engels, Italiaans en Noors en per taal is ruimte voor 6 à 7 deelnemers. Vanwege deze beperking en vanwege het hoge niveau van de cursus gaat aan deelname een toelatingstest vooraf.

De cursus zelf bestaat uit lezingen voor en forumgesprekken voor alle talen samen en intensieve praktische vertaalworkshops voor de drie brontalen apart. Voor Engels en Italiaans wordt vertaalervaring gevraagd, de cursus literair vertalen Noors richt zich op beginners en gevorderde beginners.

Meer informatie:
De volledige aankondiging op de website van het ELV
Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
E-mail: literair.vertalen@uu.nl
Website: http://www.literairvertalen.org

vrijdag 26 februari 2010

Vertaalslag 2010

Persbericht van de Vereniging van Letterkundigen d.d. 26-2-2010

Op woensdag 17 maart wordt door de Werkgroep Vertalers van de VvL de tweede Vertaalslag georganiseerd. Onderwerp is ditmaal Vertaalkritiek.

‘Er is geen taal ontwikkeld voor vertaalkritiek,’ stelde vertaler en essayist Barber van de Pol onlangs in een polemische beschouwing op de website De Reactor. En: ‘Wie niet vertaalt heeft geen idee wat vertalen is. Ook een criticus niet.’

Is dat zo? Of ligt de kwestie minder zwart-wit? Voor de vertaalslag zullen anglist, vertaler en tekstschrijver Aleid Fokkema, wetenschapper, vertaler en essayist Cees Koster en recensent Pieter Steinz (chef boekenbijlage NRC Handelsblad) zich wagen aan een vertaalkritiek. Uitgangspunt voor de avond is Het origineel van Laura van Vladimir Nabokov, vertaald door Rien Verhoef. Hij zal zijn vertaling kort toelichten. Vervolgens gaan de sprekers onder leiding van Lidewijde Paris (uitgeverij Ailantus) met elkaar in discussie over de ideale vertaalkritiek. Daarbij is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. Aan het einde van de avond zullen de Vertaalengel en de Vertaalduivel worden uitgereikt.

De bijeenkomst vindt plaats in het KHL Koffiehuis, Oostelijke Handelskade 44 in Amsterdam. De avond begint om 19.30 uur, de deuren gaan open om 19.00 uur.

De toegang is gratis. Gezien de beperkte capaciteit van de zaal wordt u verzocht te reserveren via vvl@vsenv.nl

Deze avond komt mede tot stand met een financiële bijdrage van de LIRA.

Dit is een persbericht van de Vereniging van Letterkundigen

woensdag 17 februari 2010

Dag van de Zelfstandige

Op 10 maart 2010 is er weer een Dag van de Zelfstandige van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Op deze dag gaan staan veel interessante lezingen en workshops door gerenommeerde ondernemers op het programma over succesvol ondernemen. Deelname staat open voor alle zelfstandig ondernemers.

Dagvoorzitter Tetske van Ossewaarde leidt de dag, die geopend wordt door staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager. Enkele van de onderwerpen van de lezingen en workshops zijn: uw doelen realiseren, financiële vrijheid creëren, beperkte aansprakelijkheid, omgaan met overhead en netwerken.

De Dag van de Zelfstandige vindt dit jaar plaats in het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Daar worden niet alleen de lezingen en workshops gehouden, maar wordt de dag ook afgesloten met wat hapjes; een mooie gelegenheid om te netwerken. Het evenement duurt van 13.15 tot 20.00 uur en deelname kost 25 euro exclusief btw. U kunt zich via de onderstaande website aanmelden.

Meer informatie is te vinden op de speciale website: http://dagvandezelfstandige.nl

dinsdag 9 februari 2010

Nieuwe Teamworkcursus: effectieve positionering voor vertalers en vertaalondernemers

Aankondiging

Beste collega,

U hebt vast zelf ook ervaren dat vertalingen steeds meer worden gezien als een ‘commodity’: die kun je, net als benzine of levensmiddelen, overal inkopen. Als het kan tegen de laagste prijs. Daar wilt u natuurlijk wel iets aan doen. Maar wat? Hoe kunt u zich als kwaliteitsgerichte professional daaraan onttrekken? Hoe kunt u zich onderscheiden zodat klanten uw dienstverlening op haar waarde schatten? Dat en meer leert u in “Maak het verschil. Dan komen de klanten vanzelf!”, een cursus voor klantbewuste vertalers en vertaalondernemers op vrijdag 26 maart (Hotel Park Plaza, Utrecht).

De nieuwe Teamworkcursus wordt geheel verzorgd door vertaalondernemer Joke Zwaal (PassworD text fusion) en communicatiedeskundige Willem Verdaasdonk (Saxion Hogescholen). Zij verzorgden ook op het Nationaal Vertaalcongres op 19 juni 2009 een sprankelende presentatie over profilering en marketing. Op basis van het succes van die bijeenkomst hebben zij een compleet dagprogramma ontwikkeld waarin u leert hoe u zich op een andere manier in de markt kunt positioneren en hoe u uw eigen aanvals- en communicatieplan daarvoor kunnen maken.

Volledige informatie over “Maak het verschil. Dan komen de klanten vanzelf!” vindt u op onze website. Indien u zich uiterlijk 26 februari inschrijft, krijgt u een vroegboekkorting van maar liefst EUR 50. Schrijft u zich dus snel in. Bovendien vindt inschrijving plaats op volgorde van aanmelding. Als de cursus vol is, komt u op een wachtlijst.

Tot ziens in Utrecht!

Met vriendelijke groet,

Marcel Lemmens & Tony Parr

Meer informatie: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

vrijdag 5 februari 2010

Opgaaf ICP vanaf half april 2010 beschikbaar

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) [die ook wij vertalers zullen moeten gaan doen, red.] is vanaf half april 2010 beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de internetsite [www.belastingdienst.nl].

Dit betekent dat u tot die tijd nog geen maandopgaaf ICP kunt doen via de site. In plaats daarvan kunt u vanaf half april 2010 een kwartaalopgaaf doen over het eerste kwartaal van 2010, óók als u in die periode de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebt overschreden.

Let op: bovenstaand bericht is overgenomen van de website van de belastingdienst. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. Controleer voor de meest actuele informatie altijd zelf de site van de belastingdienst of neem contact op met uw belastingadviseur.

donderdag 4 februari 2010

Het INL zet vijftien eeuwen Nederlands online

Bron: nieuwsbericht op de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Na eerst het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en vervolgens het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) en het Oudnederlands Woordenboek (ONW), is sinds vrijdag 11 december ook het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) online!

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de periode 1250 tot 1550.

Om aan het MNW dezelfde zoekvragen te kunnen stellen als aan de andere drie woordenboeken is de structuur uniformer gemaakt. Daarnaast is - net zoals bij het WNT, VMNW en ONW - aan elk lemma een modern Nederlands trefwoord toegevoegd zodat iedereen makkelijk zijn of haar weg in het materiaal kan vinden.

Het MNW online is meer dan een nieuw en handig werkinstrument op zich: samen met de drie eerder genoemde historische woordenboeken, die bij deze gelegenheid ook een herziening hebben gekregen, laat het duidelijk zien dat er voor het verre en nabije verleden van het Nederlands ook een mooie digitale toekomst weggelegd is.

De woordenboeken zijn hier te vinden: http://www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=691
De website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie: www.inl.nl

woensdag 3 februari 2010

Eendaagse cursus voor beginnend vertalers

VertalersPlatform houdt op zaterdag 17 april 2010 een eendaagse cursus voor beginnend vertalers, 'Aan de slag!' in hotel Park Plaza te Utrecht.

Met deze workshop wil VertalersPlatform vertalers helpen met het opstarten van hun werkzaamheden als freelance vertaler, en reële informatie geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vak. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de computer bij het vertaalproces en aan het werken met een vertaalprogramma.

Het programma
De ochtend staat in het kader van het hetgeen komt kijken bij het opbouwen van je werkzaamheden als freelance vertaler, waarbij onder meer aan bod komt hoe je aan vertaalopdrachten kunt komen en waarop je daarbij moet letten, hoe je je tarief bepaalt en wat het nut is van specialisatie.

Daarna volgt een gezamenlijk lunchbuffet, een ideaal moment om informeel met je collega's van gedachten te wisselen.

's Middags staat het gebruik van de computer centraal, waarbij onder meer aandacht besteed wordt aan online veiligheid, aan de voordelen van het gebruik van een vertaalgeheugenprogramma en van spraakherkenning, en er worden adviezen gegeven voor een goed beheer van documenten.

Ter afsluiting is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Na inschrijving word je in de gelegenheid gesteld van te voren vragen in te dienen, wat ons in staat stelt deze dag nog beter af te stemmen op je behoeften. Ook is het natuurlijk mogelijk om op de dag zelf vragen te stellen.

Aanmelden en kosten
De kosten voor deelname aan de gehele dag bedragen 275 euro excl. btw.
Bij aanmelding en betaling voor 1 maart 2010 ontvang je een vroegboekkorting
van 25 euro excl. btw.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Het inschrijfformulier vind je op http://www.vertalersplatform.nl/ws-inschrijven.php

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ineke Kuiper van het VertalersPlatform.

VZV: overheidsaanbestedingen rampzalig voor de sector vertaaldiensten

Dit is een persbericht van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) signaleert steeds meer negatieve gevolgen van overheidsaanbestedingen voor de sector. Door een aantal recente aanbestedingen worden zelfstandigen gedwongen tegen zeer ongunstige voorwaarden via een bureau te werken en staan de tarieven en daarmee de kwaliteit sterk onder druk. De geboden tarieven voor deze opdrachten liggen onder de wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten.

“Het wordt ons vrijwel onmogelijk gemaakt om nog voor de overheid opdrachten uit te voeren", aldus VZV-voorzitter Nienke Groenendijk. “Zelfstandigen worden door de complexiteit van de aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten van directe deelname. Daarnaast lijkt de overheid bij de aanbestedingen louter naar de prijs te kijken, zonder aandacht voor de kwaliteit en de gevolgen voor sector en afnemer. In de praktijk blijkt dat zelfs gerommel met beëdigde vertalingen in de hand wordt gewerkt doordat vertalers wordt gevraagd op voorhand hun getekende en gestempelde verklaringen in te leveren. Verklaringen die door de beëdigd vertaler zelf onlosmakelijk aan het vertaalde document moeten worden gehecht.”

Verder heeft het Bureau beëdigde tolken en vertalers naar aanleiding van een aanbesteding alle bereikbaarheidsgegevens van de ingeschreven tolken en vertalers verstrekt aan de organisaties die het werk gegund hebben gekregen. Deze tolken en vertalers zijn hierover niet geïnformeerd en hun toestemming is niet gevraagd. Dit acht de VZV een zeer kwalijke gang van zaken. Bovendien kan het vooraf bij een vertaalbureau inleveren van beëdigingsverklaringen “om het proces van gewaarmerkte vertalingen te versnellen” fraude in de hand werken. De Vereniging Zelfstandige Vertalers adviseert haar leden met klem om niet onder de door de overheid vastgestelde tarieven voor tolk- en vertaaldiensten te werken en om in geen geval van tevoren ondertekende verklaringen op te sturen.

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) is in 1990 opgericht om de belangen van de zelfstandig werkende professionele vertaler in Nederland te behartigen. De VZV is een netwerk van beroepsvertalers die voorzien in de groeiende behoefte aan kwaliteitsvertalingen. Alleen vertalers die aan de strenge toelatingseisen voldoen, worden tot de vereniging toegelaten. De VZV is aangesloten bij Platform Zelfstandige Ondernemers, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zzp'ers.

Meer informatie: de websites van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en van het Platform Zelfstandige Ondernemers

dinsdag 12 januari 2010

Over de Opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten

Dienstverleners moeten vanaf 1 januari 2010 een aparte listing indienen van de aan ondernemers in andere EU-landen geleverde diensten. Voorheen gold een dergelijke verplichting alleen voor leveringen van producten, maar nu moeten ook dienstverleners aparte overzichten indienen middels een opgaaf intracommunautaire leveringen én diensten.

In de fiscale nieuwsflits van het Ministerie van Financiën van 31 december 2009, wordt hierover het volgende vermeld:

"OB: jaaropgaaf intracommunautaire leveringen en diensten
Dit besluit vervangt en actualiseert het besluit van 6 juni 2006, nr. CPP2006/1063M. In het besluit is de goedkeuring voor het indienen van een jaaropgaaf intracommunautaire leveringen uitgebreid tot het indienen van een jaaropgaaf intracommunautaire leveringen én diensten. Reden hiervoor is het invoeren per 1 januari 2010 van de verplichting tot het listen van diensten.

Ondernemers die intracommunautaire leveringen en diensten verrichten, moeten daarvan uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op een kalendermaand opgaaf doen bij de inspecteur. Art. 37a, derde en vierde lid, Wet OB geeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. Daarnaast kunnen ondernemers, die voor de heffing van omzetbelasting jaaraangifte doen, hun Opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten over dezelfde periode indienen (art. 271 van RI 2006/112). Daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan die staan opgenomen in onderdeel 2 van het besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Het besluit zal in de Staatscourant (2009, 20685) worden geplaatst.

Besluit van 23 december 2009, CPP2009/2397M, Ob 1968 37a"


De tekst van het volledige besluit is hier te lezen. Hier staat beschreven of en zo ja hoe je goedkeuring kunt aanvragen voor het doen van een jaarlijkse opgaaf in plaats van twaalf maandelijkse opgaven.

Er zijn ook diensten die niet in de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP), noch in de aangifte omzetbelasting vermeld hoeven te worden: intracommunautaire diensten die in het land van de afnemer zijn vrijgesteld van btw of daar zijn belast met 0%.

Raadpleeg voor meer informatie ook de speciale site van de Belastingdienst over wijzigingen in btw binnen de EU vanaf 1 januari 2010 en controleer altijd of bovenstaande regeling op uw specifieke situatie van toepassing is.

Bronnen: Websites van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst

Zelfstandigen niet in SER

Bron: nieuwsbrief VZZP, d.d. 16-12-2009

Er komt geen verandering in de samenstelling van de Sociaal Economische Raad.

Werkgevers en werknemers behouden hun zetels; zelfstandige ondernemers krijgen geen toegang. De VZZP kan zich vinden in het advies over de samenstelling van de SER, dat dezer dagen aan de minister van Sociale Zaken wordt uitgebracht. “Het is belangrijker om gehoord te worden, dan om bijna dagelijks te moeten meedraaien in het adviescircuit van de SER”, aldus VZZP-directeur Nico Schouten. In het voorjaar brengt de Raad een advies uit over de positie van zelfstandigen. Uiteraard zal de VZZP daarvoor de nodige inbreng leveren.

Auteur: Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel (VZZP)

dinsdag 5 januari 2010

Fonds voor de Letteren en Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds worden één

Vandaag zijn het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds officieel gefuseerd en vanaf nu gaan ze samen verder onder de naam Nederlands Letterenfonds. De besturen van de twee fondsen zijn opgegaan in één gezamenlijk bestuur.

Het nieuwe fonds blijft zich volledig toeleggen op de reguliere werkzaamheden van beide oude fondsen: de ondersteuning van schrijvers en vertalers en de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland. Het Ministerie van OCW ondersteunt het nieuwe fonds, dat zich dankzij de fusie nog krachtiger kan inzetten voor internationaal vertaalbeleid, beleid voor non-fictiewerken en beleid met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in literatuur en boekenvak.

Het Nederlands Letterenfonds heeft vandaag aangekondigd dat alle bestaande regelingen worden gehandhaafd. U kunt zich voorlopig wenden tot de bekende adressen en de bekende websites en telefoonnummers gebruiken, maar er staat binnenkort wel een verhuizing op de agenda voor het nieuwe fonds.

Bron: nieuwsbrief Fonds voor de letteren d.d. 5.1.2010

Meer informatie: http://www.letterenfonds.nl/