vrijdag 28 november 2008

Nieuwtjes rondom Wet beëdigde tolken en vertalers

Dat er op 1 januari 2009 een nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers in werking treedt, dat weten de meesten van jullie. Maar aan de regelmatige discussies over dit onderwerp op mailinglists voor tolken en vertalers is te zien dat er nog veel vragen zijn.

Zo is er veel ophef geweest over de privacy van degenen die in de lijst worden opgenomen. Het was tot nu toe onduidelijk welke gegevens er voor iedereen zichtbaar worden en wat de gevolgen hiervan zijn. In deel 16 van Babylon, de nieuwsbrief over het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers die de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch uitgeeft, staat meer informatie over de twee profielen waaruit inschrijvers straks kunnen kiezen.

Iedereen die zich inschrijft kan zelf kiezen of alleen zijn/haar naam, geboortedatum en wijze van inschrijving (d.w.z. of hij/zij is geregistreerd als tolk of vertaler en voor welke talencombinatie hij/zij is geregistreerd) te zien mag zijn, of liever een uitgebreid profiel met alle beschikbare gegevens. Het eerste profiel bevat de informatie die nodig is om opdrachtgevers te kunnen laten controleren of iemand daadwerkelijk is ingeschreven. Maar "alle gegevens zijn wel beschikbaar voor de opdrachtgevers met een afnameplicht die middels een gebruikersaccount toegang hebben gekregen tot het internetregister," zo is te lezen in Babylon. De Raad zal volgens hetzelfde artikel ook nog voorwaarden vaststellen waaraan afnemers straks moeten voldoen om toegang te krijgen tot dit register.

Overigens heeft de Raad voor de Rechtsbijstand het College Bescherming Persoonsgegevens om zijn standpunt gevraagd met betrekking tot diverse onderdelen van de uitvoering van de nieuwe wet, waaronder de beveiliging van het nieuwe register.

Enkele andere interessante onderwerpen in deze editie van Babylon zijn: inschrijving en inschrijvingsvereisten, voorlopige inschrijving, opleidingsvereisten en bijscholingsvereisten en, last but not least, de Justitie Taallijst.

De Justitie Taallijst is een lijst van de meest voorkomende talen en dialecten, die afnemers moet helpen de juiste taal als uitgangspunt te nemen wanneer zij een tolk of vertaler inschakelen. Volgens de Raad is het na inwerkingtreding van het nieuwe register beëdigde tolken en vertalers erg belangrijk dat er duidelijkheid is over talen en taalbenamingen, omdat de afnameplicht voor opdrachtgevers binnen het justitiedomein niet geldt als er geen tolk of vertaler is geregistreerd voor een bepaalde bron- of doeltaal. Er mogen dus geen misverstanden ontstaan/voortbestaan over de benaming van een taal.

In het Besluit beëdigde tolken en vertalers heeft de Raad voor Rechtsbijstand de bevoegdheid gekregen de Justitie Taallijst vast te stellen en te wijzigen. De huidige lijst is aan bijwerken toe en daar is men al mee bezig. In Babylon wordt een aantal wijzigingen beschreven en binnenkort verschijnt er meer informatie op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers. Tolken en vertalers voor wie de wijzigingen gevolgen hebben worden volgens Babylon binnen enkele weken persoonlijk op de hoogte gesteld.


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Babylon: Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Nr. 16, november 2008.

donderdag 27 november 2008

Workshop Vertalers en de computer door VertalersPlatform

Op zaterdag 21 maart 2009 is er een speciale workshop over diverse zogenaamde CAT tools, ofwel vertaalgeheugenprogramma's, spraakherkenningssoftware en algemeen computergebruik voor vertalers in het Park Plaza hotel te Utrecht. Deze workshop wordt georganiseerd door het nieuwe VertalersPlatform, een initiatief van medisch vertaalster Ineke Kuiper.

Het VertalersPlatform moet een portaal worden voor en door vertalers, een collegiale vorm van samenwerking, zoals al blijkt uit de opzet van deze workshop. De drie demonstraties over vertaalgeheugensoftware worden namelijk door collega-vertalers gegeven. Over de onderwerpen spraakherkenning en computerbeheer komen respectievelijk een docent spraakherkenning en een IT-specialist aan het woord.

Ineke Kuiper is al sinds 1989 actief als vertaalster en beheert ook al geruime tijd een aantal mailinglists voor vertalers, waaronder Betaalmoraal en VertalingenNL. Daarnaast bevat haar website een schat aan informatie voor beginnend vertalers.

--
De uitnodiging voor de workshop:

Beste collega,

Graag nodig ik je hierbij uit deel te nemen aan de eendaagse workshop Vertalers en de computer, op zaterdag 21 maart 2009 in hotel Park Plaza te Utrecht. Met deze workshop wil VertalersPlatform vertalers kennis laten maken met verschillende vertaalprogramma's, en vertalers helpen zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de computer bij het vertaalproces. Dit doen we aan de hand van een aantal demo's, waarnaast de gelegenheid wordt geboden om (zowel vooraf als tijdens de workshop) vragen te stellen.

Het programma

De ochtend wordt gebruikt voor uitleg over vertaalprogramma's in het algemeen, gevolgd door demo's van drie van de meest gebruikte vertaalprogramma's, te weten Trados, DejaVu en Wordfast, waarbij met name ook de verschillen tussen de programma's aan bod zullen komen.

Daarna volgt een gezamenlijk lunchbuffet, een ideaal moment om informeel met je collega's van gedachten te wisselen.

In de middag volgt uitleg over het gebruik van spraakherkenning, met daarbij een demo van het programma Dragon Naturally Speaking (DNS). Hierna worden adviezen gegeven voor een goed beheer van documenten en computer en is het mogelijk vragen te stellen over computergebruik in het algemeen.

Ter afsluiting is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.


Eigen ervaringen
Met opzet is er bij de presentaties voor gekozen gebruikers zelf aan het woord te laten, zodat een zo eerlijk mogelijk beeld wordt geschetst van de (on)mogelijkheden van de verschillende programma's.

Na inschrijving word je in de gelegenheid gesteld van te voren vragen in te dienen, wat ons in staat stelt deze dag nog beter af te stemmen op je behoeften. Ook is het natuurlijk mogelijk om op de dag zelf vragen te stellen.

De kosten voor deelname aan de gehele dag bedragen € 275,-, excl. BTW.

Het is ook mogelijk je alleen voor het ochtend- of het middagprogramma in te schrijven.

Als je je voor 24 december 2008 aanmeldt, en als je betaling voor 31 december 2008 bij ons binnen is, ontvang je een vroegboekkorting van maximaal € 25,-

Het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Het inschrijfformulier vind je op www.vertalersplatform.nl/inschrijving.html

Met vriendelijke groet,
Ineke Kuiper
VertalersPlatform
--

Auteur (m.u.v. de geciteerde uitnodiging): Mariëtte van Drunen

Bron en auteur van de geciteerde uitnodiging: Ineke Kuiper

woensdag 26 november 2008

Kamer van Koophandel komt met juridische APK

In haar nieuwsbrief voor ondernemend Brabant wijst de Kamer van Koophandel ondernemers erop dat ze zichzelf aardig in de nesten kunnen werken als ze onvoldoende aandacht besteden aan juridische zaken. Volgens de KvK is uit een recent door hen gehouden enquête gebleken dat er meer aandacht nodig is voor preventie van juridische conflicten.

Om deze reden heeft de Kamer van Koophandel nu een zogenaamd juridisch APK op haar website geplaatst: een korte internettest met 25 vragen die de ondernemer op de hoogte moet brengen van de juridische knelpunten in zijn of haar werkwijze.

Ondergetekende heeft de test uiteraard direct zelf uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat dit waarschijnlijk een erg goed idee was. Niet alleen moest ik tot mijn eigen verbazing soms nee antwoorden op vragen waar duidelijk 'ja' het enige verstandige antwoord was geweest, maar er kwamen ook zaken aan de orde waarbij ik nog niet eerder had stilgestaan, zoals het controleren van de VAR van andere freelancers die je inhuurt voor, bijvoorbeeld, vertalingen.

De test gaat onder andere in op onderwerpen als rechtsvorm, handelsnamen, verzekeringen, bestemmingsplan en opdrachtbevestiging. Het invullen kost minder dan 5 minuten en is naar mijn mening zeker aan te raden.

Ga dus snel naar de juridische APK van de Kamer van Koophandel.


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Nieuwsbrief voor ondernemend Brabant van de Kamer van Koophandel