maandag 19 juli 2010

Verbeterde Woordenlijst Nederlandse taal

Dat niets perfect is, blijkt wel uit het feit dat ook de Woordenlijst Nederlandse Taal zo nu en dan nog bijgewerkt moet worden.

Op 1 juli is de onlineversie van het Groene Boekje, www.woordenlijst.org, aangepast en op dezelfde datum is ook een nieuwe oplage van het Groene Boekje verschenen. Enkele voorbeelden van de verbeteringen ten opzichte van de vorige editie zijn: 'windowdressing, het' is veranderd in 'windowdressing de' en de afbrekingsvorm van dy•sen•te•rie is dys•en•te•rie geworden. Alle aanpassingen zijn te vinden in de erratalijst.

Bron: Taalunie Nieuwsbrief juli 2010

Geen opmerkingen: