dinsdag 14 mei 2013

Trends in het MKB 2013

Door Sigrid Kauffman, WerkAdvies

Geïnspireerd door het trendwatchersduo Lieke en Richard Lamb en de ervaringen uit mijn dagelijks werk geef ik onderstaande trends en tips en beschrijf ik groei- en krimpsectoren. Hierbij dient het volgende citaat van Lieke en Richard Lamb als uitgangspunt: we gaan naar een balanseconomie.

Eerst zei iedereen geen last van de recessie te hebben, maar nu is deze bewering bijna niet meer houdbaar. Mensen accepteren de situatie nu, in plaats van deze te ontkennen of zich er tegen te verzetten. Ze passen zich aan. Ondernemen is vooruitkijken. Door je bewust te zijn van de trends in de samenleving, kun je inspelen op de markt.

Net als Lieke en Richard Lamb zie ik de volgende trends:

Mensen en bedrijven moeten het van elkaar hebben

Steeds meer ondernemers zien het belang in van elkaar helpen en samenwerken. Ik durf zelfs te beweren dat je het zonder samenwerking op termijn als ondernemer niet gaat redden. Door samen te werken ben je flexibel en kun je door het aanbieden van je specialisme ook echt waarde toevoegen. Door samenwerking is er een groter marktbereik, meer creativiteit en energie. Samenwerken is ook samen kansen pakken en creëren.

Mensen nemen vaker zelf initiatief

De macht van de grote organisaties is tanende. Mensen gaan op zoek naar eigen collectieven, naar een eigen invulling van hun behoeften. Een mooi voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om samen verzekeringen af te sluiten (www.broodfonds.nl). Door de inzet van sociale media leggen mensen steeds sneller contact en helpen ze elkaar steeds vaker.

Geld is niet het belangrijkste

Veel mensen genieten steeds meer van minder. Dit brengt rust en voldoening. Het idee dat je overal het maximale uit moet halen, is achterhaald. Als we bijvoorbeeld naar bedrijven en producten in de voedselbranche kijken, dan zien we dat er steeds meer aandacht is voor ambachtelijk en eerlijker geproduceerd voedsel. Het thema duurzaamheid speelt hier een belangrijke rol. Ook in de autobranche is deze tendens goed terug te vinden. De vraag naar zuinige, milieuvriendelijke auto’s blijft stijgen.

De inzet van sociale media

Gratis sociale media, zoals Facebook en Twitter, zijn niet meer weg te denken. In eerste instantie werd aangenomen dat deze gratis diensten makkelijk omgezet konden worden naar betaalde diensten. Dit blijkt niet zo te werken. Nu worden bijvoorbeeld de profielen van gebruikers ingezet om op allerlei manieren geld te verdienen. Er wordt continu gezocht naar nieuwe wegen om geld te verdienen met de inzet van sociale media.

Kennis is altijd, overal en sneller beschikbaar

Veel informatie is toegankelijk via apps en kennissites. Voor de professionals en dienstverlenende bedrijven liggen kansen in het toepasbaar maken van deze informatie. Daar ligt de toegevoegde waarde.

Groei- en krimpsectoren

De economie is altijd in beweging. Er zijn sectoren die hard groeien en sectoren die stagneren of krimpen. De belangrijkste groeisectoren zijn de zorg, e-commerce en de high-techindustrie; de zorg, door de vergrijzing en de toegenomen levensverwachting. Er komt in deze sector steeds meer ruimte voor diverse aanbieders. Ook het aantal webwinkels groeit gestaag, omdat zij veel lagere lasten hebben. De derde groeisector is de high-techindustrie, vanwege zijn innovatieve aard en zijn sterke focus op export.

Er zijn ook sectoren die krimpen. Denk maar aan de bouw en aanverwante branches, zoals de makelaardij, architectuur en meubelbranche. De vraag naar woningen en kantoren daalt. De zakelijke dienstverlening (consultancy) heeft het moeilijk, mede doordat de overheid minder geld heeft om opdrachten uit te besteden. Ten slotte heeft de traditionele detailhandel grote moeite om te concurreren met webwinkels, omdat die, zoals gezegd, veel lagere lasten hebben. Maar de sector krimpt ook door het afgenomen vertrouwen van consumenten.

Nog wat tips

Kennis van de markt is belangrijk voor je bedrijf. Het toepassen van deze kennis is nog belangrijker. Bedrijven hoeven niet alles zelf te doen, consumenten en klanten denken graag mee (cocreatie). Neem de trends mee in je marketing. Geef bijvoorbeeld aandacht aan de mens en aan de mogelijkheid tot het delen van producten. Kijk kritisch naar de manier waarop je producten aanbiedt, zoek samenwerking. Onderzoek of je informatie kunt delen via internet. Maak het klanten makkelijk: denk hierbij aan e-books, gebruik dropbox, google docs, 24-uurseconomie. Blijf groot denken om te komen waar je wilt komen! Maar het allerbelangrijkste is: werk vanuit een visie.

Bronnen:
Lieke en Richard Lamb, Bureau Trendwachter.com
KvK Oostbrabant
Presentatie Open Coffe Nuenen 2-4-2013 door Senol Tapirdamaz en Sigrid Kauffman

De Talenreis: de Soedan

Door Sigrid Lensink-Damen

De Soedan is een regio in Afrika die zich uitstrekt van Mali en Senegal in het westen tot het Ehtiopisch Hoogland in het oosten. De talen die in deze strook van Afrika worden gesproken, zijn voornamelijk de Niger-Congotalen.

Omvang

De Niger-Congotaalfamilie is de grootste van Afrika. Tot deze familie worden ruim 1500 talen gerekend. De Niger-Congotalen worden onderverdeeld in verschillende subfamilies. De grootste subfamilie is die van de Atlantische Congotalen. De grootste subfamilie onder de Atlantische Congotalen is de Volta-Congotaalfamilie. De grootste taalfamilies van deze subgroep zijn de Gurtalen en de Kwatalen. Tot slot schrijf ik nog een klein stukje over de talengroep Kordofaans, die wel tot de Niger-Congotalen wordt gerekend, maar er eigenlijk niet bij hoort. Over de Bantutalen, een van de meest verspreide talengroep van de Congotalen, zal ik in een volgende aflevering meer vertellen.

De taalkundige John Steward heeft in de jaren ’60 en ’70 historisch-vergelijkend taalonderzoek gedaan naar de Volta-Congotalen en vastgesteld dat er eigenlijk sprake is van een dialectcontinuüm. De onderlinge verschillen tussen de taalvariaties zijn gering, maar worden groter naarmate de geografische afstand groter wordt.

Gurtalen

De Gurtalen worden gesproken in Burkino Faso, Mali, Ivoorkust, Ghana en Togo. De taalgroep omvat ongeveer 70 talen. Gurtalen worden gekenmerkt door nominale klassen of naamwoordklassen. Dit is een grammaticale constructie waarbij zelfstandige naamwoorden bij verschillende klassen worden ingedeeld. Vergelijkbaar is de indeling in mannelijk/vrouwelijk/onzijdig in bijvoorbeeld het Nederlands. Alle woorden die verwijzen naar een mannelijk woord (werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en lidwoorden), krijgen de mannelijke vervoegingen, verbuigingen en andere grammaticale kenmerken.
In de Gurtalen is dit principe nog iets verder doorgevoerd. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen bezield/onbezield, sterk/zwak, rationeel/irrationeel, de vorm van het voorwerp, enzovoorts. Er zijn tien of meer klassen, die ook gebruikt worden als vervanging van getal en naamval.

Kwatalen

De Kwatalen worden gesproken van Zuidoost-Ivoorkust tot Zuid-Ghana, maar ook in Midden-Togo. Het woord ‘kwa’ is afgeleid van het woord voor ‘mensen’ in die talen.

Kwatalen kenmerken zich door naamwoordklassen, voorvoegsels en klankverschuiving van de (begin)medeklinker (initiële consonantmutatie in vaktermen). Deze medeklinker verandert als gevolg van de klanken die in zijn omgeving staan. De meest voorkomende typen van consonantmutatie zijn lenitie en nasalisatie. Lenitie is het verschijnsel dat een medeklinker zachter wordt uitgesproken, net als bijvoorbeeld de ‘s’ in ‘meisje’. Nasalisatie is het nasaal laten klinken van de klank, bij ons komt de ‘ng’ daar nog het dichtst bij.

Kordofaanse talen

Een uitzondering op al deze taalfamilies is de geïsoleerde taalfamilie Kordofaans. Tot deze familie behoren de subtaalfamilies Talodi, Heiban, Katla, Kadu en Rashad. De Kordofaanse talen vertonen weinig overeenkomsten met de Niger-Congotalen, maar hebben onderling ook weinig samenhang. Zo hebben het Talodi en het Heiban wel de kenmerkende nominale klassen, maar het Katla en Kadu niet. Van de talen van de Rashadfamilie dachten taalwetenschappers eerst dat de nominale klassen bij de taal hoorden, maar nu zijn ze het er algemeen over eens dat die zijn geïmporteerd.

Hieruit blijkt maar weer hoe ingewikkeld het is om talen bij taalfamilies in te delen, vooral als er weinig schriftelijk bewijs is nagelaten.

In de volgende aflevering bespreek ik de belangrijkste taalfamilie onder de Afrikaanse talen: het Bantu.

Bronnen:
De Grote Taalatlas
Afrikaanse talen (Wikipedia)
Kaart met talen van Afrika (door Mutur Zikin)
African languages
Hoeveel talen worden er in Afrika gesproken
Niger-Congotalen (Wikipedia)
Atlantische Congotalen (Wikipedia)
Volta-Congotalen (Wikipedia)
Kordofaanse taalfamilie (Engelstalige Wikipedia)

Tips voor beginnende freelance vertalers

Door Silvie van der Zee

Alle begin is moeilijk en dat geldt ook voor vertalers. Als je net begint als freelance vertaler is het soms fijn om wat tips van ervarenere collega’s te krijgen. Hieronder volgen er een paar:

Opdrachten

 • Wees realistisch. Als je begint als freelancer kan het een tijdje duren voordat je een klantenbestand hebt opgebouwd. Verwacht dus niet dat je meteen al fulltime aan de slag kunt. In dit artikel kun je lezen hoe potentiële klanten jou kunnen vinden en hier hoe je je bedrijfsresultaten kunt verbeteren met de Business Bootcamp. Wil je meer weten over netwerken? Lees dan dit artikel van Sigrid Kauffman.

 • Zoek uit wie de klant is. Door de klant even te googlen kom je al snel veel te weten. Bijvoorbeeld als de klant een slechte reputatie heeft op het gebied van betalen.

 • Neem geen opdrachten aan tegen te lage tarieven, omdat je vindt dat je nog niet genoeg ervaring hebt. Ook al ben je een beginner, je bent professioneel vertaler en jouw werk is geld waard. Bovendien is dit je werk en dus je levensonderhoud. Als je toch met lage prijzen wil beginnen, verhoog je tarief dan wel naarmate je meer ervaring opdoet. Als je geen idee hebt wat een redelijk tarief is, bekijk dan de sites van andere freelance vertalers eens. Niet alle vertalers publiceren hun tarieven op hun site, maar er zijn er genoeg die dat wel doen.

 • Begin niet aan een opdracht zonder dat je de prijs bent overeengekomen met de klant. Misschien een open deur, maar tijd is geld en mocht je er niet uitkomen met de klant, dan heb je al dat werk voor niets gedaan.

 • Bekijk een opdracht goed voordat je hem aanneemt. Neem niet zomaar alles aan om ervaring op te doen, maar kijk eerst of je wel voldoende van het onderwerp weet om de tekst te vertalen. Als je een opdracht afslaat omdat je denkt dat je hem niet goed genoeg kunt volbrengen, is dit een teken dat je weet waar je grenzen liggen. Dat komt professioneel over op de klant.

 • Wees realistisch als het gaat om deadlines. Als een deadline niet haalbaar is, probeer dan te onderhandelen met de klant over een latere deadline. Als dat niet mogelijk is, neem de opdracht dan niet aan. Beter geen opdracht, dan een opdracht te laat opleveren.

 • Als je besluit om een opdracht aan te nemen, zorg er dan voor dat je voldoende onderzoek doet. Vraag de klant om referentiemateriaal. Als dat er niet is, zoek er dan naar op internet. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als er al genoeg over het betreffende onderwerp is geschreven? Op deze manier ben je er zeker van dat je de juiste terminologie gebruikt.

 • Wees niet bang om vragen te stellen. Aan de klant of aan collega’s. Via Twitter of LinkedIn zijn de meeste collega’s wel te bereiken en niemand is te beroerd om zijn of haar kennis te delen. Door vragen te stellen aan de klant kom je over als iemand die grondig te werk gaat en niet zomaar wat doet. Dat maakt een goede indruk.

 • Vraag de klant om een ontvangstbevestiging en het liefst ook nog om feedback. Van elke vertaling leer je iets, dus feedback van de klant is heel waardevol.

 • Lever de vertaling op tijd op in het gewenste formaat.

Proeflezen

 • Lees de vertaling nog een paar keer door om er zeker van te zijn dat hij goed loopt. Je vindt altijd wel een foutje, dus: proeflezen, proeflezen, proeflezen. Idealiter leg je na het vertalen de tekst even weg en kijk je er de dag erna nog eens naar met een frisse blik. In de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn vanwege strakke deadlines, maar probeer dan na het vertalen iets anders te gaan doen en kijk daarna nog eens naar je vertaling.

 • Kijk goed of je niets vergeten bent te vertalen. Vergelijk de vertaling zin voor zin met de brontekst.

 • Let vooral op bij het vertalen van eenheden, zoals valuta, maten, gewichten, temperaturen, etc.

 • Schakel als het mogelijk is een collegavertaler in die je vertaling gratis of tegen een kleine vergoeding proefleest. Twee paar ogen zien meer dan één.

De belangrijkste tip is: do what you love and love what you do!

Bronnen:
Dana Translation
Tips for translators