maandag 31 mei 2010

Vertaalweb verdwijnt

Leden van de Nederlandse vertalersstek die HET netwerkplatform bij uitstek had moeten worden voor Nederlandse vertalers, weten het misschien al: vanaf morgen is het gedaan met Vertaalweb. Initiatiefnemers Koen Gubbels, Marcel Lemmens en Tony Parr lieten vandaag in hun nieuwsbrief weten dat er helaas onvoldoende inzet was geweest van de doelgroep om nog langer met de website door te gaan.

Ondanks honderden registraties bleef het aantal bijdragen van de vertalersgemeenschap beperkt en bleek de website niet 'levensvatbaar' meer. De heren Gubbels, Lemmens en Parr zijn teleurgesteld, maar kunnen de website helaas niet zonder onze hulp in de lucht houden.

Kamer van Koophandel lanceert nieuw Handelsregister

Aangepast persbericht van de Kamer van Koophandel d.d. 31 mei 2010

Belangrijke pijler onder stelsel van basisregistraties vermindert administratieve rompslomp

De Kamer van Koophandel heeft vrijdag 28 mei het nieuwe Handelsregistersysteem officieel in gebruik genomen. Na drie jaar voorbereidingen voldoet het Handelsregister nu aan alle wettelijke eisen om een onderdeel te vormen van het stelsel van basisregistraties. Via dit stelsel worden verschillende overheidsinstanties verplicht relevante basisgegevens met elkaar uit te wisselen, zodat ondernemers slechts éénmalig hun basisgegevens van hun onderneming hoeven aan te leveren: aan de Kamer van Koophandel.

Het nieuwe Handelsregistersysteem is gebouwd volgens de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), waarbij open source-techniek is toegepast zoals het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) voorschrijft.

Frans van Steenis, algemeen directeur van Kamer van Koophandel Nederland: “Minder administratieve handelingen betekent minder kosten en meer tijd voor ondernemers om verder te komen met waar ze goed in zijn: ondernemen”.

Efficiënter
Het stelsel van basisregistraties moet leiden tot een betere dienstverlening van de overheid aan ondernemers, rechtspersonen en burgers en tot het verhogen van de kwaliteit van gegevens. Als in 2014 het stelsel van basisregistraties helemaal is ingevoerd, hoeven ondernemers in principe nog maar één keer de basisgegevens van hun onderneming aan te leveren: aan de Kamer van Koophandel. Verschillende overheden zoals de Belastingdienst, gemeentes en waterschappen, zijn vervolgens via het stelsel van basisregistraties verplicht deze basisgegevens met elkaar delen zonder ondernemers nog verder lastig te vallen.