dinsdag 26 oktober 2010

TiNT 2010:Leerzame dag, ook voor vertalers: TiNT 2010

Misschien had u er al van gehoord: op vrijdag 3 december 2010 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag.

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen aan een breed publiek, waaronder tolken en vertalers. Er staan interessante onderwerpen op het programma zoals termextractie, terminologiebeheer, ISO normen en termvariatie. Dus zeker een aanrader voor vertalers die naar het Nederlands vertalen.

TiNT 2010 vindt op 3 december 2010 plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 10.00 tot 16.45 uur. Deelname aan alle lezingen inclusief lunch en receptie kost 25 euro per persoon. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2009.

Enkele van de presentaties die op het programma staan:

- Thesaurus Zorg en Welzijn: Uitgebreid trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn in Nederland
- JuriGenT, tweetalige juridische databank ontworpen voor de vertaler: knelpunten en oplossingen
- Bilinguale termextractie van enkel- en meervoudige termen
- Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bbtv) kent aan de deelnemende
Nederlandse tolken en vertalers 4 PE-punten toe in het kader van de
Permanente Educatie.

Definitief programma en inschrijving: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/tint_2010_3_december_vu_te_amsterdam/index.php

Geen opmerkingen: