maandag 19 juli 2010

Lezingenreeks Master Literair Vertalen

In het kader van het aanlooptraject van de Master Literair Vertalen (MLV) in oprichting wordt een reeks lezingen over literair vertalen gehouden in Utrecht en Antwerpen. Hierbij zijn niet alleen studenten, maar ook andere geïnteresseerden welkom.

De lezingen in deze reeks worden verzorgd door literair vertalers, maar ook door vertaalwetenschappers, vertaalde auteurs, medewerkers van literaire fondsen en uitgeverijen, enz. Omdat het aanlooptraject van de MLV zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt aangeboden, vinden de lezingen in beide landen plaats.

Enkele van de lezingen die nu al op het programma staan zijn: Vertaalwetenschap door Ton Naaijkens, Vertalen van jeugdliteratuur door Annelies Jorna en De relatie uitgever – vertaler door Frits van der Meij.

Het bijwonen van een lezing kost € 5 en elke lezing (m.u.v. de korte openingslezing) wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden kan gedurende het hele jaar, door een e-mail te sturen naar masterlv@uu.nl. Vergeet in die e-mail niet te vermelden voor welke lezing u zich inschrijft. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie:lezingenprogramma Master Literair Vertalen i.o.
Bronnen: Taalunie Nieuwsbrief juli 2010 en website Master Literair Vertalen i.o.

Verbeterde Woordenlijst Nederlandse taal

Dat niets perfect is, blijkt wel uit het feit dat ook de Woordenlijst Nederlandse Taal zo nu en dan nog bijgewerkt moet worden.

Op 1 juli is de onlineversie van het Groene Boekje, www.woordenlijst.org, aangepast en op dezelfde datum is ook een nieuwe oplage van het Groene Boekje verschenen. Enkele voorbeelden van de verbeteringen ten opzichte van de vorige editie zijn: 'windowdressing, het' is veranderd in 'windowdressing de' en de afbrekingsvorm van dy•sen•te•rie is dys•en•te•rie geworden. Alle aanpassingen zijn te vinden in de erratalijst.

Bron: Taalunie Nieuwsbrief juli 2010