donderdag 13 november 2008

Verklaring Omtrent Gedrag kijkt verder terug

Met de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers wordt een nieuw aanvraagprofiel voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geïntroduceerd. Daarbij wordt niet vier, maar tien jaar teruggekeken in de landelijke database met justitiegegevens. Deze maatregel wordt genomen om afnemers nog meer garanties te kunnen bieden aangaande de integriteit van beëdigde tolken en vertalers.

Omdat niet vaststaat of er al aan de hand van dit zware profiel gescreend kan worden voordat de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking is getreden, wordt u verzocht om op voorhand in te stemmen met deze zwaardere screening conform het profiel tolken/vertalers. Deze toestemming verleent u overigens al door het ondertekenen van het formulier ‘overgangsregeling beëdigde vertalers’.

Een nieuwe VOG is noodzakelijk indien u al direct na 1 januari 2009 zichtbaar wilt zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Bron: Kwaliteitsregister tolken en vertalers / Raad voor de rechtsbijstand

woensdag 12 november 2008

Aquarius vervangt jaarlijks lidmaatschap door levenslang lidmaatschap

Wel eens van Aquarius gehoord? Aquarius is volgens eigen zeggen de oudste vertalersgids op internet en zal bij velen van jullie allicht bekend zijn.

Maar vandaag werd ik toch even verrast toen ik de website bezocht: Aquarius heeft besloten af te zien van jaarlijkse lidmaatschapsinkomsten en biedt nu een (als je dat wilt) levenslang Business Class-lidmaatschap aan voor maar € 119,-. Uiteraard kun je ook gewoon gratis lid blijven, maar ik heb mijn lidmaatschap direct opgewaardeerd, want dit lijkt me een kans om niet te laten schieten...

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Meer informatie: Aquarius.net

Spamverbod

Op initiatief van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geldt per 1 juli 2009 een algeheel spamverbod in Nederland. Vanaf dat moment mogen er ook geen ongevraagde elektronische berichten (sms, nieuwsbrief en fax) meer verstuurd worden naar bedrijven. Dat gold al langer voor burgers, maar nu mogen dus ook bedrijven niet langer spam toegestuurd krijgen.

Bedrijven of organisaties die dit toch doen zijn strafbaar en riskeren een boete van maximaal 450.000 euro. De ontvanger van een ongevraagd bericht kan een klacht indienen bij spamklacht.nl wanneer hij toch spam ontvangt.

Wil men wel ongevraagde elektronische berichten blijven ontvangen, dan kan men dat doen door dit expliciet aan te geven, bijvoorbeeld op de eigen website.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Meer informatie: Antwoord voor bedrijven

Vereniging van Letterkundigen kondigt invoering leenrechtvergoedingen in België aan

Het Boekenoverleg is het overlegplatform dat de verschillende organisaties uit het letterenveld groepeert: auteurs (vertegenwoordigd door de Vlaamse Auteursvereniging), bibliotheken, de boekhandel, uitgevers, Stichting Lezen, Vlaams Fonds voor de Letteren, e.a. Het Boekenoverleg ijvert voor een overkoepelend langetermijnbeleid dat is gebaseerd op gemeenschappelijke belangen. Daarom wordt momenteel binnen het Boekenoverleg gewerkt aan een memorandum dat in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar aan de huidige en toekomstige beleidsmakers zal bezorgd worden.

Een van de eisen die in het memorandum naar voren worden geschoven, is de verhoging van het leenrecht tot op een vergelijkbaar niveau met de buurlanden. Tot nu toe werd in de gebundelde eisen van ‘een fair niveau’ gesproken. Een ‘niveau vergelijkbaar met de buurlanden’ is alvast een vooruitgang, zeker als je weet dat ook de bibliotheken het inmiddels eens zijn met deze formulering. Er is dus hoop voor de toekomst.

Tot nader bericht blijft het echter om een aalmoes gaan. U zult dat binnenkort zelf kunnen vaststellen: er wordt ons namelijk verzekerd dat de leenrechtvergoedingen nog in de loop van dit najaar (eindelijk) zullen uitbetaald worden. De waterval die loopt van de inning van de centen door Reprobel langs de verdeling (volgens een complex systeem van verdeelsleutels) naar de verschillende beheersvennootschappen zoals Sacd/Scam*, Sofam, Sabam, e.a. bereikt stilaan haar einddoel: het uitbetalen van de leenrechtvergoedingen aan de werkelijke rechthebbenden, de schrijvers, dichters, illustratoren, vertalers, striptekenaars.

Dat de leenrechtvergoedingen weldra écht gaan komen, is een goede zaak. Dat het om een aalmoes gaat, is een schande. De Vlaamse Auteursvereniging blijft via verschillende kanalen en op de vele fora waar zij bevoorrechte gesprekspartner is, druk uitoefenen en ijveren voor het rechttrekken van dit onrecht.

Bron: Vereniging van Letterkundigen

Verplicht ‘bel me niet’ register telemarketing

Staatssecretaris Heemskerk gaat telemarketingbedrijven verplichten een ‘bel me niet’ register te raadplegen voor ze mensen thuis bellen. Dit stelt hij in reactie op onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan negentig procent van de consumenten geen ongevraagde telefoontjes van aanbieders van goederen of diensten wil. Daarnaast blijkt dat 56 procent van de ondervraagden zich hiervan wil laten afsluiten.

Consumenten kunnen zich melden bij Stichting Infofilter als ze niet langer door telemarketingbedrijven willen worden gebeld. Bedrijven zijn echter niet verplicht om de bestanden van Infofilter te gebruiken. Ook blijkt de stichting bij tweederde van de consumenten onbekend. Al met al is het huidige systeem onvoldoende effectief.

Het nieuwe systeem dat Heemskerk voorstelt, verplicht de telemarketeers het register te raadplegen voordat zij iemand bellen. Ook moeten zij mensen voortaan actief de mogelijkheid aanbieden zich af te melden voor ongevraagde telefoontjes. Consumenten kunnen zich eenmalig aanmelden voor een plaats op de ‘bel me niet’ lijst.

De staatssecretaris heeft de voorbereidingen voor een verplicht register al in gang gezet. De OPTA lijkt de meest aangewezen organisatie om het register in onder te brengen. De staatssecretaris is van plan de maatregelen begin 2008 in werking te laten treden.
Sinds de aankondiging heeft de site van Infofilter een flinke toestroom van bezoekers gehad die een eigen account wilden aanmaken. 'De drukte was zelfs zo groot dat dit deel van de dienstverlening voor korte tijd niet beschikbaar was' , zo vertelt de stichting op haar website.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

dinsdag 11 november 2008

Cursus Medisch-farmaceutisch vertalen van MediLingua

In het voorjaar van 2009 verzorgt MediLingua voor de zesde keer een cursus medisch-farmaceutisch vertalen voor zowel beginnend als ervaren medisch vertalers.

De cursus bestaat uit 2 lesavonden en 4 lesmiddagen, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Diabetes en kanker
  • Zenuwstelsel en neuropathie
  • Medische statistiek en voortplanting
  • Hormonen en hartaandoeningen.

Er is ook een aparte module over medische statistiek, aangezien dit volgens MediLingua een onderwerp is waar veel medisch vertalers problemen mee hebben.

Tijdens de praktijksessies en in het huiswerk staat de talencombinatie Engels-Nederlands centraal, maar de cursus is inhoudelijk ook geschikt voor vertalers met een andere bron- of doeltaal, zolang zij tenminste Nederlands verstaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina 'Cursus Medisch vertalen' op de website van MediLingua.

Bron: MediLingua

Waar haal ik toch mijn ondernemersinformatie vandaan?

Met het risico nu een open deur in te trappen, bij deze even een tip voor alle collega's: blogs en websites voor startende ondernemers kunnen ook veel waardevolle informatie bevatten voor de meer ervaren ondernemers onder jullie.

Enkele goede voorbeelden van dergelijke sites zijn natuurlijk die van de Kamer van Koophandel en de speciale pagina's voor starters van de Belastingdienst maar ook blogs als Businessbox, die zich specifiek op beginnende ondernemers richten, staan vaak boordevol tips die veel ervaren ondernemers nog niet in uitvoering hebben gebracht of waar ze zelfs nog nooit van gehoord hebben. En al had je dat wel: herhaling is de beste leermeester.

Behalve websites en blogs zijn ook specifieke e-maillijsten vaak heel waardevolle informatiebronnen en handige vraagbaken én natuurlijk een leuke manier om met je concullega's in contact te komen. Kijk voor een overzicht bijvoorbeeld eens op de website van Ineke Kuiper, die overigens nog veel meer interessante informatie voor tolken, vertalers en ondertitelaars bevat.

Let wel op dat je informatie over wetten en regelgeving, alsook over zaken als belasting altijd controleert op de site van het desbetreffende overheidsorgaan. Niet alle websites worden even vaak bijgewerkt en je kunt er natuurlijk niet zomaar vanuitgaan dat de auteur ook verstand heeft van jouw situatie.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Problemen met gratis antivirussoftware AVG?

Op diverse websites, waaronder zdnet.be en nu.nl, wordt melding gemaakt van een gevaarlijke fout in het populaire gratis antivirusprogramma AVG. Dit programma zou per ongeluk het Windows systeembestand 'user32.dll' voor een virus aanzien en dus verwijderen en zodoende al honderden computers onbruikbaar hebben gemaakt.

Lees zelf verder op: nu.nl of zdnet.be