vrijdag 8 juni 2012

De talenreis: Het Sanskriet

Door Sigrid Lensink-Damen

Yoga, karma en ayurveda zijn woorden uit het Sanskriet die we nog dagelijks gebruiken. Het Sanskriet was de lingua franca van India en betekent ‘gezuiverd, volmaakt’. William Jones, India-kenner, zei over het Sanskriet: “...een prachtige structuur, volmaakter nog dan het Grieks, rijker nog dan het Latijn en geraffineerder dan elk van beide.”

Cultuurtaal
Net als het Latijn is het Sanskriet een cultuurtaal. Dit wil zeggen dat het Sanskriet voornamelijk voor literaire en religieuze teksten werd gebruikt en voor moderne begrippen wat kunstmatig aan doet. Het Sanskriet werd net als het Latijn door de elite gesproken. Het Sanskriet was de lingua franca van India, zoals het Latijn de lingua franca van West-Europa was.

Naast de cultuurtaal Sanskriet, die voornamelijk door de hoogste kasten en Brahmanen werd gebezigd, spraken Indiërs van lagere kasten ‘prâkrits’, de gewone talen van het volk. De Prâkrits ontwikkelden zich snel en zeer verschillend, en leidden tot de grote taaldiversiteit in India.

Invloed
Velen zien het Sanskriet als dé moedertaal van alle talen, omdat er in iedere taal invloeden van het Sanskriet te vinden zijn. De talen van India, met name het Hindi, het Urdu, het Bengaals, het Marathi, het Kasjmiri, het Punjabi en het Nepalees, zijn in ieder geval sterk beïnvloed door het Sanskriet. De oudste teksten die in het Sanskriet zijn geschreven, dateren van 1500 voor Christus. Voor taalkundigen een onmisbare bron voor de reconstructie van het Indo-Europees, waartoe ook het Sanskriet behoort.

Enige voltooide grammatica ter wereld
De grammatica van het Sanskriet is opgetekend door Pāṇini, een Sanskrietgeleerde, die waarschijnlijk leefde in de 6e of 5e eeuw voor Christus. Zijn belangrijkste werk is de ‘Aṣṭādhyāyī’ (de Acht Boeken), die samen de uitvoerige spraakkunst van het Sanskriet bevatten. Pāṇini nam zijn taak zo serieus, dat het Sanskriet nu de enige taal ter wereld is, waarvan de grammatica als ‘af’ wordt beschouwd.

Een pikant detail in dit verhaal is dat er twijfel bestaat of Pāṇini al kon lezen en schrijven. Onderzoekers denken dat hij óf het Brahmi-schrift kende dat net in de 6e eeuw opkwam (dus dat hij wél kon lezen en schrijven), óf dat hij samenwerkte met studenten die grote delen van de grammatica voor hem onthielden. Hoe de kennis uit de hoofden van de studenten dan op schrift is gekomen, vermeldt de historie niet...

Levende taal
Het Sanskriet lijkt misschien uitsluitend geschikt te zijn voor verheven literaire, religieuze, filosofische en wetenschappelijke teksten, maar het is tegenwoordig nog steeds een van de 22 officiële talen in India. In 1961 werd het Sanskriet nog door 194.400 mensen gesproken, in 1981 door slechts 6100 mensen. Vanwege het belang van en belangstelling voor de taal zijn er diverse programma’s om dit aantal weer op te krikken.

De volgende keer bespreek ik de belangrijkste taalfamilies in Zuid-Azië en Zuidoost-Azië: de Dravidische en Austro-Aziatische taalfamilies.

Bronnen:
Wikipedia over het Sanskriet
De Grote Taalatlas
Wikipedia over Panini
Sanskriet
Sanskriet volgens Ars Floreat

Opleidingscentrum Permanente Educatie voor beëdigde tolken en vertalers

[Persbericht]

Amsterdam 4 juni 2012


Hoera! Geboren!

Op 23 mei j.l. heeft in Amsterdam het OpleidingsCentrum Permanente Educatie officieel het daglicht gezien. OCPE is een opleidingsinstituut voor PE-activiteiten voor beëdigde tolken en vertalers.

OCPE is opgericht door Danuta Jong, van origine een Poolse. Danuta woont al ruim 25 jaar in Nederland. Ze heeft gewerkt in het onderwijs, in het bedrijfsleven en als freelance tolk en vertaler. De opgedane kennis en ervaring zet ze nu in op het gebied van Permanente Educatie.

OCPE biedt aan interessante en relevante studiedagen en workshops aan, inspirerend voor deelnemers én voor sprekers, met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding. Dit zijn de twee uitgangspunten van OCPE.

Op dit moment heeft OCPE elf workshops in haar portefeuille: van een acquisitietraining tot een workshop tolken Russisch-Engels en een studiedag over de recente taalveranderingen. Op deze bijzondere dag worden maar liefst vijf talen behandeld: Duits, Spaans, Italiaans, Grieks en Pools. Om aan de behoeftes van in het buitenland wonende tolken en vertalers tegemoet te komen is OCPE webinars aan het ontwikkelen. OCPE kan op aanvraag in-company trainingen ontwikkelen. Dank zij het uitgebreide netwerk van docenten en trainers zijn we in staat op korte termijn hoogwaardige trainingen aan te bieden.

Meer informatie over OCPE en haar aanbod vindt u op de website van OCPE (www.ocpe.nl). Regelmatig zal OCPE een Nieuwsbrief uitbrengen met relevant nieuws voor de beroepsgroep en het aanbod van studiedagen en workshops. De eerste Nieuwsbrief is net uitgekomen en is te vinden op de website van OCPE. In deze Nieuwsbrief staat o.a. belangrijk nieuws voor tolken en vertalers over een Europese Richtlijn betreffende het recht van verdachten op vertolking en vertaling in strafprocedures en EAB’s.

Volgens Danuta Jong, de oprichtster van OCPE : “Mijn motto is: voor professionals en dóór professionals. De workshops en studiedagen van OCPE worden verzorgd door professionals. Het is mijn overtuiging dat dit de beste manier is om volwaardige PE te bieden aan de Nederlandse tolken en vertalers”.

---
Dit was een persbericht van het OpleidingsCentrum Permanente Educatie (OCPE). Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

Leer een nieuwe taal bij Language Cafe Utrecht

Door Silvie van der Zee 

Een nieuwe taal leren kan op vele manieren, bijvoorbeeld online via afstandsonderwijs, via een (klassikale) taalcursus, of door middel van zelfstudie. Een informelere manier is om een taal te leren bij het Language Cafe Utrecht. 

Een taal leren in het café
Language Cafe Utrecht is een initiatief van enkele Utrechtse studenten en vindt elke week plaats in Café De Brasserie op het Domplein. Dit is een vrijblijvende manier om je Frans, Spaans, Duits of een andere taal te oefenen en te verbeteren. Bovendien is het een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen in een informele omgeving, onder het genot van een drankje. Ook organiseert het Language Cafe soms activiteiten zoals filmavonden en feestjes.

Indeling per taal
Aan de deelnemers wordt gevraagd welke taal ze willen oefenen en ze worden op basis daarvan in een groepje ingedeeld. Het gesprek komt dan vanzelf op gang, maar soms worden er taalspelletjes gedaan. Naast groepjes worden deelnemers ook ingedeeld in tweetallen, zodat er een-op-eengesprekken plaatsvinden. Eerst wordt de ene taal gesproken, daarna de andere. De gesprekspartners kunnen elkaars fouten en uitspraak verbeteren.

Meer informatie?
De oprichters van dit populaire initiatief in Utrecht zijn van plan om te gaan samenwerken met het Erasmusprogramma, het uitwisselingsprogramma van Europese universiteiten. Hierdoor zal de groep studenten die een andere taal wil leren groeien en daarmee zal het taalaanbod ook toenemen. LCU komt elke woensdagavond samen. Deelname is gratis. De meeste deelnemers zijn studenten, maar ook niet-studenten zijn welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Language Cafe Utrecht.  

Bronnen

Language Cafe Utrecht
DUB: Je talen leren spreken aan het Domplein 

Btw misschien vanaf 1 oktober naar 21%

Door Mariëtte van Drunen  

Mogelijk wordt het hoge btw-tarief vanaf 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Deze maatregel is onderdeel van het huidige begrotingsakkoord, maar het is nog geen aangenomen wetgeving. Er komt wellicht nog een overgangsregeling voor leveringen en diensten die voor 1 oktober worden betaald, maar pas later worden geleverd. Het lage tarief blijft 6%.

Als het hoge tarief naar 21% gaat, betekent dit voor bedrijven die geen btw kunnen aftrekken, dat hun kosten zullen stijgen. Iedere ondernemer moet het percentage vanaf de ingangsdatum aanpassen in zijn/haar boekhouding.

In de praktijk
Als je een dienst of product levert voor de tariefverhoging ingaat, bereken je gewoon het oude btw-tarief van 19%. Lever je een product of dienst nadat de tariefverhoging is ingegaan, dan moet je 21% btw in rekening brengen. Ook als je geheel of gedeeltelijk vooruit factureert. Het is dus bij het factureren erg belangrijk dat je goed oplet wanneer je de dienst of het product hebt geleverd of gaat leveren.

Periodieke facturen
Als je met een langdurig project bezig bent of regelmatig voor een vaste klant werkt, kan het zijn dat je periodiek factureert. In principe moet je dan voor de volledige te factureren periode waarin het nieuwe tarief ingaat, het hoge tarief in rekening brengen. Maar dat is natuurlijk niet erg voordelig voor je klant. Daarom mag je de periode waarop de factuur betrekking heeft splitsen. Je stuurt dan gewoon een rekening voor de periode voor de tariefverhoging waarop je het tarief van 19% hanteert en een rekening met 21% voor de periode vanaf de tariefverhoging.

Compensatie
Ondernemernetwerk De Zaak vermeldt op zijn website dat de inkomstenbelasting - ter compensatie van de hogere btw - mogelijk vanaf 2013 verlaagd wordt. Dit gaat dan vooral op voor werkenden met een lager inkomen. Deze aanpassingen liggen echter nog niet vast.

Bronnen:
EJP: BTW naar 21% op 1 oktober 2012
FA Rendement: BTW naar 21%, vergeet uw boekhoudpakket niet!
De Zaak: Hoogste btw-tarief op 1 oktober naar 21%