woensdag 1 juli 2009

Nog eens, Google Translation Toolkit

Nee, nog steeds geen volledig artikel, want ik heb de Toolkit zelf nog niet gebruikt, maar dat heeft zijn redenen en gezien het artikel Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know op de site van Translation Automation User Society, ben ik niet de enige die denkt dat er een luchtje aan zit.

Het belangrijkste bezwaar dat in dit artikel naar voren komt, is het feit dat je niet weet of Google alle door jou aan hen beschikbaar gestelde vertalingen en vertaalgeheugens ook in de toekomst gratis en voor iedereen beschikbaar zal laten zijn. Zelf heb ik er al moeite mee om mijn vertaalgeheugens te delen, maar zie ik daar bij eerlijk oversteken zeker de voordelen wel van in. Maar om mijn bron van inkomsten nu met Google te gaan delen, vind ik toch een beetje te ver gaan...

Ik zou zeggen, lezen dus dat artikel van Translation Automation User Society.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bron: Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know

dinsdag 30 juni 2009

Interessante blog over Google translate

Tijdens mijn wekelijkse blogrondje op zoek naar leuk vertalersnieuws kwam ik op de blog Terminology, Computing and Translation het artikel Two things about Google translate, tegen dat twee belangrijke nadelen van Google translate toelicht. Natuurlijk valt er veel meer te lezen over de voors en tegens, maar dit lijkt mij voldoende om zeer voorzichtig te zijn met Google translate (voor zover we dat als vertalers niet al waren...)

Overigens is Terminology, Computing and Translation een leuke blog om af en toe ook eens te bekijken.

(Wanneer) moet je een schatting IB of VB indienen?

Uit: Belastingdienst actueel voor ondernemers

De Belastingdienst heeft vragen gekregen over de wijze van en het moment waarop ondernemers hun schattingen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 moeten inleveren. In dit actueelbericht geven wij antwoord op deze vragen.

Geen schatting nodig
U hoeft geen schatting te doen als u al eerder een wijziging hebt aangevraagd van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009. In dat geval hebt u voldaan aan uw schattingsverplichting.

Wel schatting nodig
Als u nog geen wijziging van de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 hebt gevraagd, bent u wel verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is.

Verruiming termijn elektronische schatting IB en VPB 2009
De Belastingdienst heeft ook verzoeken gekregen om de termijn waarin de schatting van inkomsten over 2009 gedaan moet worden te verlengen. Formeel moet de schatting van het inkomen vóór 1 augustus 2009 worden gedaan. De Belastingdienst is bereid deze termijn dit jaar voor elektronische schattingen.te verlengen tot 1 september 2009. U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI).

Let op!
De verruiming van de termijn geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers