zaterdag 24 september 2011

Vertalen is ondernemen

Door Mariëtte van Drunen

Een opdrachtje hier, een opdrachtje daar… En dan? Hè bah, geen werk deze week! Zal ik de vertaalbureaus voor wie ik wel eens werk maar weer laten weten dat ik beschikbaar ben? Hoe kom ik nou eens aan een andere soort opdracht?

Velen van ons zijn er dagelijks mee bezig, maar lang niet ieder van ons heeft het al benoemd: zelfstandig vertalers, tolken en ondertitelaars ondernemen. We werven klanten, voeren meestal onze eigen bedrijfsadministratie of besteden deze uit en we voelen de pijn als we even geen werk hebben. We werken voor eigen rekening en risico.

Maar veel vertalers en ondertitelaars die ik ken hebben nog nooit een workshop of cursus over ondernemen gevolgd. Ze besteden talloze uren aan bijscholing op hun vakgebied, maar doen eigenlijk geen moeite om beter te leren hoe ze leuke opdrachten kunnen krijgen, hoe ze de relaties met hun klanten het beste kunnen onderhouden of hoe ze zich het beste kunnen presenteren. Ondertussen klagen veel vertalers steen en been over de lage tarieven die mogelijke klanten bieden en zien ze zichzelf als slachtoffer van de markt. Ik denk dat dit allemaal komt doordat veel vertalers zichzelf niet als een ondernemer zien. Ze beschouwen zichzelf in de eerste plaats en eigenlijk alleen als vertaler, tolk of ondertitelaar. Ja, dat zijn we natuurlijk ook in de eerste plaats, maar we zullen toch moeten ondernemen om te zorgen dat we ons vak kunnen uitvoeren. We moeten ons aan de buitenwereld presenteren, opdrachten werven, contact houden met onze klanten en onze reputatie hoog houden.

Wat mij betreft is het tijd voor verandering: we zijn ondernemers en daar mogen we trots op zijn. En, wat nog belangrijker is: daar moeten we ook aandacht aan besteden. We moeten niet alleen tijd en geld investeren in kennis over ons vakgebied, maar ook in kennis over het voeren van een goede onderneming. We moeten ons als serieuze zakenpartner laten zien aan de buitenwereld. Dit betekent ook dat wij de tarieven en de voorwaarden van onze dienstverlening bepalen. Natuurlijk valt er te onderhandelen, maar een driesterrenrestaurant biedt geen maaltijden aan voor een tientje. Als ze dat zouden doen, zouden klanten ze niet meer serieus nemen en zouden ze failliet gaan. En dat geldt ook voor ons. Dus durf te vragen wat je waard bent. Want we zijn het waard!

Personal branding voor tolken en vertalers

Door Mariëlle van Benthum

Zelfstandige professionele tolken en vertalers moeten bijscholen op hun vakgebieden. Dat betekent vaak veel lezen in zowel de bron- als de doeltaal, en ook vakinhoudelijk de laatste ontwikkelingen volgen. Daarnaast moeten ze weten hoe ze opdrachten kunnen krijgen. Tolken Select organiseert daarom op twee zaterdagen een training waarin u leert hoe u personal branding toepast als marketing tool.

Elevator pitch
De training is praktijkgericht. U leert hoe u zich op een unieke, aansprekende manier in de markt zet. Een van de hulpmiddelen daarbij is de zogenaamde ‘elevator pitch’. Dit is een minipresentatie over wat u te bieden hebt. Het idee is dat u in een tijdsbestek dat niet langer duurt dan een vluchtige ontmoeting in een lift kort en krachtig uitlegt wie u bent en wat u voor een ander kunt betekenen. Als het u lukt om in heel korte tijd een professionele indruk te maken, wordt u mogelijk in de toekomst gevraagd voor een opdracht als gevolg van deze korte ontmoeting.

Wat maakt mij zo bijzonder?
Op de eerste dag van de training denkt u na over wat u bijzonder maakt voor uw klanten. Wat voor merk bent u? Op deze dag draait het vooral om uzelf. Op de tweede dag staat u stil bij de vraag hoe u binding kunt maken met klanten. Bijzonder is dat u aan het einde van de training een plan opstelt om uw ambities daadwerkelijk uit te voeren en in de praktijk te brengen. U kunt hier nog individuele begeleiding bij krijgen.

Dromen opnemen in concrete zakelijke doelstellingen
Aldo van Duivenboden leidt de training. Hij heeft aan de Universiteit van Leuven zijn MBA gehaald en heeft verschillende marketingfuncties gehad bij multinationals zoals DSM, Philips en Holec. Al meer dan tien jaar helpt hij als zelfstandig ondernemer anderen hun dromen om te zetten in zakelijke doelstellingen. Omdat hij weet dat trucjes op lange termijn niet werken, pakt hij het praktisch aan en verenigt hij de persoonlijke drijfveren van ondernemers met hun zakelijke ambities.

Praktische gegevens over de training
De cursus levert 16 PE-punten op en wordt gehouden in Amersfoort op zaterdag 4 en 11 februari 2012. De kosten bedragen 585,00 euro. Deze prijs in exclusief BTW, maar inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee en een telefonisch consult. Voor meer informatie en inschrijving, zie Het vergroten van ondernemerskwaliteiten van tolken en vertalers.

Lezingenreeks Master Literair Vertalen i.o. is weer begonnen

In het kader van de Master Literair Vertalen i.o. is er ook dit academisch jaar een lezingenreeks georganiseerd waarbij verschillende aspecten en invalshoeken van literair vertalen aan bod komen. Ook nu vinden de lezingen in Vlaanderen en Nederland plaats en staan ze niet alleen open voor studenten, maar ook voor andere belangstellenden.

De eerst volgende lezing zal op 11 oktober plaatshebben in Antwerpen. Pieter Boulogne zal dan zijn licht werpen op de vroege Nederlandse Dostojevski-vertalingen en hierbij vooral aandacht besteden aan de vertaalwetenschappelijke dimensie. Met een beetje geluk kunt u zich nog aanmelden, want aanmelden mag tot twee weken voor de lezing, in dit geval tot 27 september.

Andere onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn: het Vertalen van Latijnse poëzie, Tekstgenese en vertaling aan de hand van het werk (en de manuscripten) van Samuel Beckett, Intertekstualiteit en vertalen, Vertalen uit het Nederlands, Nederlandstalige literatuur in vertaling – hoe een kleine literatuur groot kan zijn, Vertaling De Soldaat Johan van Paul de Man, Mentoraat/Coaching Mrs. Dalloway. Deze lijst wordt mogelijk nog uitgebreid met extra lezingen.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van de Master Literair Vertalen i.o. Ook kunt u zich via die website inschrijven met een online aanmeldingsformulier.

Bronnen: Expertisecentrum Literair Vertalen en Master Literair Vertalen i.o.

Zelfstandigenaftrek verdwijnt

Door Eva Schwarzberg

Een van de voorstellen in de Miljoenennota 2012: de zelfstandigenaftrek wordt in 2012 gewijzigd naar een vaste basisaftrek van € 7.280.

De hoogte van de aftrek is dus niet meer afhankelijk van de winst uit onderneming, maar wordt “neutraal”. Het beleid van nu, hoe meer winst, hoe minder aftrek, vervalt daarmee. De nieuwe regeling zal weinig tot geen effect hebben op ondernemers met een winst tussen € 18.540 en € 53.070. Maak je meer winst dan circa € 53.000, dan ga je erop vooruit. Maar bedraagt je winst minder dan circa € 18.000, dan ga je erop achteruit. De vaste basisaftrek is dan namelijk lager dan de huidige zelfstandigenaftrek. Het urencriterium van 1225 uur per jaar blijft overigens van kracht.

Bron: Nieuwsbrief VZZP.nl

30 september: Internationale Vertalersdag

Door Eva Schwarzberg

Op 30 september is het onze dag: Internationale Vertalersdag. Deze dag is niet toevallig gekozen, want het is de feestdag van Sint-Hiëronymus, de beschermheilige van diverse beroepen waaronder vertalers.

Zo is het gekomen
De dag is in 1991 in het leven geroepen door de FIT, de internationale federatie van vertalers voor erkenning van de wereldwijde vertaalgemeenschap en ter promotie van het vertalersberoep in verschillende landen. Zeker in tijden van globalisering is het prettig om je in je eigen taal te kunnen uitdrukken en anderen te kunnen voorzien van teksten in hun eigen taal. Ieder jaar kiest FIT een thema voor de Internationale Vertalersdag en dit jaar heeft FIT gekozen voor: Translation: Bridging Cultures. Na een kleine zoektocht op internet blijkt dat de dag niet uitbundig wordt gevierd, maar ik heb toch een paar activiteiten kunnen vinden, zie hier.

Extra aandacht voor ons prachtige beroep
Sta op deze dag eens even extra stil bij je eigen beroep. Hoe sta je ervoor, wat gebeurt er in de vertalerswereld, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en technologieën? Maak er allen een mooie (vertaal)dag van!

Heffing KvK verdwijnt

Door Eva Schwarzberg

Per 1 januari 2013 verdwijnt de heffing waarvoor de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks een factuur stuurt. De heffing is de afgelopen jaren al steeds gedaald, maar gaat nu dus ook echt verdwijnen.

Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. De jaarlijkse acceptgiro die in de bus valt is niet meer van deze tijd. De ondersteuning van de ondernemer moet gerichter en effectiever zodat het duidelijk is waarvoor er betaald wordt.

Reorganisatie KvK
Het afschaffen van de heffing maakt deel uit van de modernisering van de Kamers van Koophandel. De twaalf regionale KvK’s komen samen in één organisatie waarvan ook Syntens deel gaat uitmaken. Wie betaalt dit Ondernemersplein? Dat is het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In oktober wordt er meer bekend gemaakt over de verdere invulling van het Ondernemersplein. Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. Ik vind het een goed idee dat je alleen betaalt voor diensten waarvan je ook echt gebruikmaakt of waarvoor je zelf kiest, ook als de kosten dan hoger uitvallen dan de jaarlijkse heffing.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK) en nieuwsbrief VZZP

LOA - Een door Lezen en luisteren Overdraagbare Aandoening

Door Mariëlle van Benthum

LOA - Een door Lezen en luisteren Overdraagbare Aandoening. Zo introduceert Vaagtaal zichzelf op de gelijknamige website en roept Vaagtaal lezers op om te vechten tegen vaag taalgebruik. Een mooi streven. Vaagtaal houdt zich niet bezig met taalpurisme. Het gaat niet om taalkundige fouten, maar om onduidelijke taal.

Is vaagtaal een ziekte?
Vaagtaal wordt beschreven als een soort ziekte. U leest op www.vaagtaal.nl waar een infectie en besmetting vandaan komen en hoe deze kunnen uitgroeien tot een epidemie. Tevens worden besmettingshaarden en verschillende symptomen beschreven.

Wat zijn de symptomen?
Vaagtaal herkent u aan verschillende symptomen. Zo zijn er modewoorden en uitdrukkingen, zoals aan iets 'handjes en voetjes geven'. Een voorbeeld van een containerwoord is 'dynamische werkomgeving'. Wat betekent dat nou concreet? Is het een rommelig bedrijf? Of zijn oudere sollicitanten niet welkom? Bij passivitis wordt de passieve vorm veel gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat het onduidelijk is wie wat doet en wie verantwoordelijk is.

Vaagtaalverkiezing en vaagtaalbingo
Arjen Ligtvoet en Cathelijne de Busser zijn de bedenkers van de website www.vaagtaal.nl. Ze raakten geïnspireerd door teksten van managers, ambtenaren en adviseurs. Het zal u niet verbazen dat de website erg duidelijk is.

Bovendien hebben de makers gevoel voor humor. Ze hebben hun best gedaan om de informatie niet alleen doelgericht maar ook leuk te maken. En wat mij betreft met succes. Zo houden ze elk jaar een verkiezing voor het vaagste woord of de vaagste uitdrukking. In 2010 won 'ik heb zoiets van'. Daarnaast kunt u zichzelf ook vermaken met hun vaagtaalbingo. Hierbij drukt u een overzicht af met typische vaagtaal. U gaat daarmee een vergadering in en houdt op uw afdruk bij welke van de genoemde vaagtaalelementen u tijdens de vergadering hoort. Heeft u er vijf op een rij gevonden, dan klimt u op uw stoel en roept u 'bingo'. Een beetje flauw misschien? Maar stiekem ook wel weer heel leuk.

LinkedIn-groep Vaagtaal
De makers van de website verwijzen (natuurlijk) ook naar hun tekstbureau Tekstridder, en er zijn ook links naar websites waar u aanbevolen boeken kunt bestellen. Handig als u na het lezen van de informatie nog meer wilt weten over het voorkomen van vaagtaal. En sinds kort heeft Vaagtaal ook een eigen LinkedIn-groep. Misschien treffen we elkaar daar binnenkort.