vrijdag 7 november 2008

Workshopreeks voor Vlaamse vertalers

Op zaterdag 8 november vindt de eerste van vier dagen speciaal voor Vlaamse vertalers plaats.
Deze serie workshops voor genodigde vertalers is door het Expertisecentrum Literair Vertalen en het Vlaams Fonds voor de Letteren georganiseerd rond de problematiek van Vlaamse vertalers en hun toegang tot de Nederlandse markt.

Op de eerste dag zullen Janny Middelbeek en Rokus Hofstede een workshop verzorgen over de relatie tussen vertalers en uitgevers en atwoord geven op vragen als: Hoe benader je uitgevers? Hoe sleep je een opdracht in de wacht? Hoe houd je het contact in stand? Hoe overtuig je een uitgever dat de tekst die jij wil vertalen in zijn fonds past enz. Hierna is er gelegenheid voor de deelnemers om met een aantal uitgevers van gedachten te wisselen over de gestelde problematiek.

De tweede en derde dag zullen worden verzorgd door Chris Van de Poel en Elly Schippers die in hun vertaalateliers de aandacht zullen vestigen op het taalverschil tussen Vlaams en Nederlands. Op de vierde dag komt Frits van der Meij vertellen hoe een Nederlandse redacteur omgaat met teksten van (Vlaamse) vertalers.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

donderdag 6 november 2008

Workshop Terminologie voor de vertaalpraktijk

Op 12 december geeft het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie een dag lang workshops op het gebied van terminologisch onderzoek voor vertalers. De verschillende onderwerpen zijn ieder op zich interessant voor vertalers, tolken en ondertitelaars en worden begeleid door specialisten van verschillende instuten.

Praktische informatie van het Steunpunt:

INLEIDING
11.45 Ontvangst met koffie/ thee in collegezaal 5A05 (Hoofdgebouw van de VU)

12.00 Hennie van der Vliet Welkomstwoord en Inleiding Hennie is docent taalwetenschap en terminoloog aan de Vrije Universiteit, coördinator van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

WORKSHOPS
12.15 Attila Görög: Webcursus ad-hocterminologieAttila is terminoloog, vertaler Hongaars en medewerker van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Hij haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.

12.45 Sue Muhr-Walker: Translating terminology: which ressource is best? Sue is vertaler, o.a. bij de Ministerie van Buitenlandse Zaken, en docent ITV te Utrecht. Sue is zeer ervaren als vertaler en docent en haalde een mastergraad bij de opleiding Lexicologie en Terminologie aan de Vrije Universiteit.

13.45 Lunchpauze

14.15 Nathalie De Sutter: Terminologie in bedrijfscontext medewerker van Cross Language en coördinator van de technische werkzaamheden op het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie in Gent. Nathalie is expert op het gebied van elektronisch terminologiebeheer en (semi-) automatisch vertalen.

15.15 Tom Vanallemeersch: Delven naar Termen Tom werkt aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen en coördineert een project van de Nederlandse Taalunie voor het ontwikkelen van een termextractor voor het Nederlands, die beschikbaar komt voor o.a. vertalers. Zijn bijdrage gaat in op wat de termextractor voor vertalers kan gaan betekenen.

DISCUSSIE EN BORREL
16.15 Als afsluiting is er een evaluatieve discussie over inhoudelijke aspecten van de bijdragen, met een hapje en een drankje onder handbereik.

Kosten?
10 euro (inclusief lidmaatschap NL-Term voor 2009)
Wat?
Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk
Waar?
Collegezaal 5A05, Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam , Nederland
Wanneer?
12/12/2008


Bron: http://taalunieversum.org/ , de website van de Nederlandse Taalunie

Antwoord voor bedrijven: vraagbaak voor ondernemers

Heb je een ondernemersvraag en weet je niet waar je het antwoord moet zoeken? Wil je bijvoorbeeld weten of er subsidie is voor het creëren van een stageplaats op een vertaalbureau? Of wil je meer weten over btw-teruggaaf?

De website Antwoord voor bedrijven geeft de antwoorden op deze en veel meer ondernemersvragen die je meestal alleen direct bij de juiste overheidsinstantie kunt vinden. Zo kom je er snel achter waar je moet zijn voor bepaalde informatie. En dat niet alleen, je kunt Antwoord voor bedrijven ook bellen, e-mailen of tijdens kantooruren met een van de medewerkers chatten als je het antwoord op je vraag niet op de site kunt vinden.

De samenstellers over deze website: "Antwoord voor bedrijven is een activiteit van de Nederlandse overheid. Wij werken nauw samen met ministeries, andere rijksoverheden, provincies, waterschappen en gemeenten. Antwoord voor bedrijven sluit aan bij het initiatief om alle verschillende informatiebronnen binnen de overheid met elkaar te verbinden. Dit gebeurt onder de naam Antwoord©."

Antwoord voor bedrijven raadt zijn bezoekers wel aan belangrijke informatie ook te controleren op de website van de desbetreffende overheidsinstantie. Maar dit is uiteraard na het eenmaal vinden van de juiste bron veel makkelijker dan daarvoor en vaak staan in de antwoorden ook directe links naar de juiste webpagina's opgenomen.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Antwoord voor bedrijven

Vertalers over hun vertaling van oorlogsgedichten in Amsterdam

De SLAA ( Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) organiseert op dinsdag 11 november 2008 vanaf 20.00 uur in De Balie het programma War Poets. Aanleiding is het verschijnen van twee werken van Geert Buelens: de bloemlezing Het lijf in slijk geplant. Gedichten uit de Eerste Wereldoorlog en de studie Europa, Europa! over de dichters van de Eerste Wereldoorlog. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Ambo/Anthos.

In het programma laten vertalers dichters uit verschillende taalgebieden aan het woord. De vertalers vertellen welk idee ze hadden over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog in hun eigen taalgebied voordat ze aan de klus begonnen en of ze van mening veranderd zijn door het vertalen van de gedichten. Bovendien gaan ze in op de vertaalproblemen die ze tegenkwamen en de oplossingen die ze hebben gevonden.

Ter illustratie lezen ze een gedicht voor, eerst in de brontaal en dan in de vertaling.

Het voorlopige programma:

20.00 Geert Buelens geeft een introductie op zijn bundel.
20.10 Geert introduceert de vertalers. De vertaler leest het gedicht voor, eerst in de brontaal en daarna zijn/haar vertaling. De gedichten worden geprojecteerd.
20.25 Mari Alföldy (Hongaars)
20.40 Ton Naaijkens (Duits)
21.00 Pauze
21.20 Willy Brill (Jiddisch)
21.30 Hans Boland (Russisch)
21.40 Geert leest een gedicht van Van Looy voor (plus film The Battle of the Somme)
21.50 Gesprek over oorlogspoëzie met Geert Buelens, o.l.v. Wim Brands.
22.30 Einde.

Tijdens het programma powerpointpresentatie en film. Na afloop van het programma wordt de Somme-film in zijn geheel vertoond.

Bron: Boekvertalers

Auteursrechten: Creative Commons License

maandag 3 november 2008

Doortimmerd ondernemingsplan kan doorslaggevend zijn

Als je een eigen bedrijf wilt starten begint de voorbereiding bij het maken van een goed doordacht ondernemingsplan. Een goed begin is het halve werk: een ondernemingsplan gebaseerd op reële aannames en op de juiste manier op papier gezet, vergroot de kans aanmerkelijk dat een bedrijf aanloopproblemen de baas kan en uiteindelijk succesvol is. Dit blijkt ook uit de cijfers: van alle startende ondernemingen is binnen vijf jaar de helft gestopt. Ruim 70% van de gestopte bedrijven bleek niet over een goed ondernemingsplan te beschikken (onderzoek Kamer van koophandel Zuidwest Nederland).

Nieuwe ondernemingsplan
De Kamer van Koophandel helpt ondernemers op weg. Vanaf 1 november is het nieuwe, verbeterde ondernemingsplan te downloaden en in te vullen via http://www.kvk.nl/. Het ondernemingsplan bestaat uit vijf hoofdstukken. Het is laagdrempelig van opzet en dus voor iedere ondernemer toegankelijk. Het is voorzien van handige uitleg en voorbeelden, en bevat bruikbare informatie van zowel de kamer van Koophandel als derden. Het plan kan geprint worden en ook opgeslagen worden op de eigen computer.

Startersmagazine
Op 1 november verschijnt ook de eerste uitgave van het Startersmagazine. Dit blad bevat verhalen voor, door en over ondernemers. Natuurlijk ontbreken ook de praktische tips niet, zoals het 10-stappenplan voor starters. Het blad is gratis af te halen bij de Kamer van Koophandel en binnenkort ook te downloaden via de website.


Bron: Kamer van Koophandel

Belasting over een uithangbord?

Wist u al dat uw gemeente belasting mag heffen over reclame-uitingen ofwel openbare aankondigingen op of aan uw gebouw? Deze zogenaamde reclamebelasting kan bijvoorbeeld worden geheven over vaandels, posters of lichtbakken aan de gevel, zolang deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het is hierbij onbelangrijk of het voorwerp zelf zich op gemeente- of op privégrond bevindt.

Volgens Zibb.nl stapt de Raad Nederlandse Detailhandel mogelijk naar de rechter om deze belasting van tafel te krijgen.

Auteur: Mariëtte van Drunen

Bronnen:
Zibb.nl
Wikipedia