vrijdag 10 december 2010

Bologna : dichtbij of ver weg? Over onderwijsterminologie

Door Dieuwke van der Veen

Oude liefde roest niet, dus bezocht ik op 12 november een studiedag over hogeronderwijsterminologie, georganiseerd door Radboud in'to Languages, het (ver)taalcentrum van de tweetalige Radboud Universiteit.

De details bespaar ik u, maar wat uit de lezingen en interactieve lesvormen wel bleek is dat uniformiteit voor begrippen uit het hoger onderwijs nog ver te zoeken is. Hoewel zo'n 30 landen al jaren geleden in Bologna kozen voor het bachelor-mastersysteem hanteert vrijwel elke universiteit of hogeschool in Nederland (voor de laatste hiervan is sinds kort de benaming University of Applied Sciences verplicht) voor hetzelfde begrip verschillende termen. Het is ook lastig, want elk land heeft zijn eigen ingeburgerde en vaak vakgebonden termen, wat ongetwijfeld vertaalproblemen oplevert.

Wilt u meer weten over onderwijsterminologie of mee discussiëren, meldt u zich dan bij http://bolognaterms.wikispaces.com/ (hiervoor moet u zich eerst registreren bij wikispaces en toegang aanvragen bij de beheerders). U ziet dan hoe Rijksuniversiteit Groningen of Universiteit Utrecht "bindend studieadvies" gebruiken, die fraaie contradictio in terminis, want wie die dit "advies" in de bus krijgt, "mag" meestal stoppen met zijn studie. Er staat ook een aardige presentatie van het NUFFIC, dat zich bezighoudt met bevordering van internationalisatie van het hoger onderwijs en uitwisseling van studenten. Zie ook de leuke filmpjes op de website van het NUFFIC.

Kijk voor meer informatie op: de website van het NUFFIC, de wiki over onderwijsterminologie of de websites van de genoemde universiteiten Radboud in'to Languages, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht.

Geen opmerkingen: