woensdag 28 januari 2009

Belastingaangifte kan niet meer met Windows 98

De belastingdienst laat in haar digitale nieuwsbrief Belastingdienst actueel voor ondernemers weten dat voor digitale belastingaangifte minimaal Windows 2000 nodig is.

Voor meer informatie verwijzen ze naar de tekst besturingssystemen waarmee u aangifte kunt doen en de technische eisen.

Als reden voor deze beslissing schrijft de Belastingdienst: "De producent ondersteunt Windows 98 niet meer. Daarom kan de Belastingdienst de veiligheid van de belastingaangifte onder dat besturingsprogramma niet meer garanderen."

Belastingdienst gaat aangiftes gedeeltelijk vooraf invullen

Bron: deze tekst is met toestemming overgenomen uit de digitale nieuwsbrief belastingdienst actueel voor ondernemers. Kijk voor de laatste informatie altijd zelf op www.belastingdienst.nl.

Belastingplichtigen die zelf digitaal aangifte doen, kunnen vanaf 1 maart 2009 gebruikmaken van een nieuwe service: de vooraf ingevulde aangifte.

Een aantal gegevens die wij van belastingplichtigen hebben, zetten wij alvast in de aangifte. Deze gegevens krijgen wij van werkgevers, uitkeringsinstanties en gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om:

loongegevens
de WOZ-waarde van het huis
de voorlopige teruggaaf
heffingskortingen

De komende jaren breiden wij deze service uit door steeds meer gegevens voor steeds meer mensen vooraf in te invullen.

De vooraf ingevulde gegevens zijn dit jaar niet beschikbaar voor belastingconsulenten. Om deze gegevens ook aan hen beschikbaar te stellen, sluiten wij aan op de overheidsbrede machtigingsvoorziening. Deze manier van machtigen is nu nog in ontwikkeling.

Minder regels voor zzp’ers

"Ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage om economische moeilijkheden van dit moment het hoofd te bieden. Dat geldt voor grote en voor kleinere bedrijven en zeker voor pioniers die als zelfstandige zonder personeel (zzp) opereren. Zij moeten ruimte krijgen om te ondernemen."

Dat zei staatssecretaris Heemskerk bij de overhandiging van het actieplan 'Zelfstandigen zonder Personeel en zonder Hinderlijke regels'.
Het plan is gebaseerd op een top tien van hinderlijke regels voor zzp-ers die de drie zzp-organisaties in Nederland, waaronder de VZZP, op verzoek van de staatssecretaris hebben opgesteld.

Vorig jaar al vroeg de VZZP zijn leden om een eigen ‘top- 5’ van hinderlijke regels op te stellen. De resultaten daarvan zijn gebruikt als input voor het rapport.

Obstakel
Volgens Heemskerk zijn regels nodig om de economie in goede banen te leiden, maar het moet geen onoverkomelijk obstakel worden. Voor zzp-ers wordt het dit jaar al makkelijker. De VAR die moet worden aangevraagd door opdrachtnemers, wordt in het vervolg na het derde jaar automatisch verlengd, zoals de VZZP al eerder bericht heeft.

Hiervoor is het niet noodzakelijk om aan te tonen dat er drie of meer opdrachtgevers zijn. Ook een inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel hoeft voortaan voor het aanvragen van vergunningen niet meer overlegd te worden. De gemeenten kunnen dit immers heel eenvoudig zelf nagaan omdat zij toegang hebben tot de registers van de Kamers van Koophandel.

Misverstand
Het idee dat je als zelfstandige verplicht bent om meer dan drie opdrachtgevers per jaar te hebben is hardnekkig en berust op een misverstand. Voor het verkrijgen van de VAR is de arbeidsrelatie die de zzp’er heeft met de opdrachtgever doorslaggevend en niet het aantal opdrachtgevers. Wel zijn de feiten en omstandigheden belangrijk voor de toetsing van die arbeidsrelatie. Onderdeel daarvan kan het aantal odrachtgevers zijn, maar alleen het aantal is niet doorslaggevend, aldus het rapport zzp’ers zonder hinderlijke regels. Het rapport (inclusief het ambtelijk taalgebruik...) is spoedig beschikbaar op de homepage (www.vzzp.nl).

Bron: dit bericht is overgenomen uit de e-mailnieuwsbrief van de VZZP, de organisatie voor ZZP'ers.

dinsdag 27 januari 2009

Meldpunt ondertiteling van start

Er wordt af en toe flink gemopperd op het ondertitelvak. Iedere vakbroeder of -zuster heeft op een feestje wel eens de klacht te horen gekregen dat 'die ondertitels zó slecht zijn'. Als je dan vraagt naar voorbeelden, weet vrijwel niemand met iets concreets aan te komen. Het werd dus hoog tijd voor een inventarisatie van slechte én goede ondertitels.

Wij (van BZO) roepen iedereen op om de ondertiteling kritisch te blijven volgen en schitterende of diepbedroevende voorbeelden te noteren (graag met context en de originele tekst, en vooral ook de vindplaats – uitzenddatum en zender, of DVD). U kunt uw bevindingen sturen naar info@meldpuntondertiteling.nl.

Let op: dit bericht is afkomstig van de BZO. Met reacties en commentaar kunt u dus het beste gebruik maken van het hierboven vermelde e-mailadres.

Bron: website van de Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars - BZO

Hoe het zit met beëdiging van ingeschrevenen in het Rbtv

Op de nieuwe website van Bureau BTV is onder andere een digitale folder over het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers te vinden voor tolken en vertalers. Bij deze een samenvatting van het deel over beëdiging.

Wat te doen als je nog niet beëdigd was?
Tolken en vertalers die voor inschrijving in het Register nog niet beëdigd waren, moeten een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder hun woonplaats valt. Ze moeten daarbij een bewijs van inschrijving in het Rbtv overleggen. Als ze eenmaal beëdigd zijn, moeten vertalers bovendien hun handtekening bij dezelfde rechtbank deponeren, zodat deze handtekeningen op beëdigde vertalingen kan legaliseren.

Zowel tolken als vertalers worden per vaardigheid beëdigd. Zowel tolken als vertalers moeten binnen twee maanden na inschrijving in het Register hun akte van beëdiging (die ze van de rechtbank ontvangen na beëdiging) aan Bureau BTV overleggen.

Moet ik nu als tolk nog steeds bij elke zitting de eed of gelofte afleggen?
Nee.

En hoe zit het als ik al beëdigd was onder de oude Wet beëdigde vertalers van 1878?
Als je je vóór 1 januari 2011 inschrijft in het Rbtv hoef je je niet opnieuw te laten beëdigen.

Uiteraard bevat de folder nog veel meer informatie over het nieuwe register. In de komende weken zal ik regelmatig kleine stukjes uit de folder belichten. Voor de recentste informatie en de volledige tekst raad ik je uiteraard aan de website van Bureau BTV en de folder zelf goed door te nemen.

Gelieve met vragen contact op te nemen met Bureau BTV .

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Nieuwe website over Register beëdigde tolken en vertalers

De oude website van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) wordt niet meer onderhouden. Voor informatie over het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers kunt u terecht op de website van het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau BTV).

maandag 26 januari 2009

Webtoeslag? Let op! Niet zomaar betalen!

Ondernemers met een website die eindigt op.nl kunnen te maken krijgen met een webtoeslag van Cowetho. Deze organisatie beweert toeslagen te innen voor houders van een nl-domeinnaam. U wordt geadviseerd deze toeslag niet zomaar te betalen. Het SIDN, de organisatie die de nl-domeinnamen registreert, heeft klachten ontvangen over Cowetho.

Neem contact op
De website Coweto.nl is niet gelieerd aan enig overheidsorgaan of aan de Kamer van Koophandel. Mochten vertegenwoordigers van Cowetho.nl u op enigerlei wijze benaderen, neem dan eerst contact op met het Steunpunt Aquisitiefraude, voordat u ingaat op enig verzoek tot betaling of registratie.

Meer informatie vindt u op de website van het Steunpunt Aquisitiefraude

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), via Nieuwsbank.nl

Voortaan doorlopende controle op rechtspersonen

Het toezicht op rechtspersonen wordt aangescherpt. In plaats van de preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of een nv) komt er een systeem van doorlopende controle. Minister Hirsch Ballin van Justitie stemde 5 december in met dit wetsvoorstel van de ministerraad.

Met risicoprofielen wil de overheid nagaan of een verhoogd risico bestaat op criminele activiteiten. Als dat zo is dan krijgen handhavers zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en De Nederlandse Bank een risicomelding. Op grond van hun eigen verantwoordelijkheid kunnen zij nader (strafrechtelijk) onderzoek instellen of preventief actie ondernemen.

De maatregel sluit aan bij het project 'Veiligheid begint bij voorkomen' van het kabinet. Versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit is één van de onderwerpen in dat project. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven zwart geld witwassen of terrorisme financieren.

Bron: belastingdienst actueel voor ondernemers

LET OP: Raadpleeg voor de meest actuele belastinginformatie altijd de site van de Belastingdienst zelf.