vrijdag 22 mei 2009

Schatting Ondernemers 2009 kan ook digitaal

Belastingdienst actueel voor ondernemers, mei 2009

Ondernemers en intermediairs kunnen nu de Schatting Ondernemers (SO) 2009 voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doen met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009).

Begin mei zijn zo'n 900.000 ondernemers uitgenodigd de SO te doen. Het VA-programma 2009 heeft controles die invulfouten voorkomen. De schatting wordt daardoor nauwkeuriger. Bovendien kunnen ondernemers en intermediairs met het VA-programma 2009 nu ook eenvoudig tussentijdse wijzigingen in de schatting digitaal doorgeven.

Het blijft mogelijk om de schatting over 2009 op papier door te geven. Daarvoor kunt u het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009 bij de BelastingTelefoon bestellen.

Schatting 2008
De ondernemers moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Zij ontvangen daarvoor een formulier. Intermediairs kunnen de schatting 2008 (net als vorig jaar) wel digitaal doen.

Campagne
Een bescheiden mediacampagne loopt tot medio juni. Daarin wijzen banners op diverse internetsites en advertenties in dag- en vakbladen op de mogelijkheid de SO 2009 digitaal te doen en om deze zo nodig tussentijds aan te passen.

Meer informatie:
Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Belastingdienst actueel voor ondernemers. Raadpleeg voor de laatste informatie altijd de website van de Belastingdienst.

donderdag 21 mei 2009

Zomerworkshop schrijfstijl Scottisch ITI

De Schotse tak van het Institute of Translation and Interpretating, het Scottisch Network organiseert een eendaags seminar Style matters, waarbij vertalers aan een betere schrijfstijl kunnen werken.

Style matters vindt op 20 juni plaats in het Schotse Perth en zal geleid worden door Chris Durban en Ros Schwartz. Na de workshop wordt samen met partners gegeten en gedanst bij live-muziek van The Gallivanters Ceilidh Band.

Kijk voor meer informatie op http://www.itiscotland.org.uk/summer-2009/

Bron: www.itiscotland.org.uk

woensdag 20 mei 2009

Infofilter wordt beheerder bel-me-niet register

Persbericht Ministerie van Economische Zaken d.d. 29 april 2009

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft Stichting Infofilter officieel aangewezen als beheerder van het wettelijk ‘bel-me-niet’ register dat per 1 oktober as. van start gaat.

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft Stichting Infofilter officieel aangewezen als beheerder van het wettelijk 'bel-me-niet' register dat per 1 oktober as. van start gaat. Samen met Infofilter voorzitter Paul Nouwen tekende Heemskerk vandaag op het Ministerie van Economische Zaken de officiële documenten die de aanwijzing regelen.

In november jl. werd door de Eerste Kamer een wetsvoorstel van Heemskerk aangenomen dat de invoering van een wettelijk 'bel-me-niet' register regelt. De staatssecretaris had bij de behandeling van de wet al aangegeven dat hij graag ziet dat Stichting Infofilter het wettelijke register gaat beheren. Deze Stichting beheert namelijk al een vrijwillig register van de telemarketingbranche. Door de aanwijzing van Stichting Infofilter tot wettelijk register hoeven mensen zich niet opnieuw aan te melden. Ook wordt zo geprofiteerd van de infrastructuur die Infofilter al heeft opgezet. Volgens Heemskerk wordt hierdoor dubbel werk voorkomen.

Om het bedrijfsleven de tijd te geven om zich goed op de nieuwe wetgeving voor te bereiden is besloten de wet per 1 oktober in werking te laten treden. Belangrijkste verschil vanaf 1 oktober met de huidige situatie is dat het register dan door alle telemarketingbedrijven moet worden geraadpleegd. Bedrijven die het register niet raadplegen kunnen vanaf die datum worden aangepakt. OPTA gaat toezicht houden op de naleving van de wettelijke taken. Consumenten die zich straks inschrijven in het wettelijk register op www.bel-me-niet.nl en na 1 oktober nog benaderd worden door telemarketeers kunnen met hun klacht terecht bij www.consuwijzer.nl.