vrijdag 10 december 2010

Overgangsrecht Wet beëdigde tolken en vertalers

Uit: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking getreden. Om te kunnen worden beëdigd, moet een tolk of vertaler in het register Wbtv zijn ingeschreven. Er geldt overgangsrecht voor vertalers die op 1 januari 2009 beëdigd waren op grond van de wet van 1878, maar niet voldoen aan de eisen voor inschrijving in het register.

Let op! Het overgangsrecht loopt af op 31 december 2010.

Bent u beëdigd als vertaler op grond van de oude wet, maar voldoet u niet aan de criteria voor inschrijving in het register? Dan is dit uw laatste kans om van het overgangsrecht gebruikt te maken.

Dit is de tekst van het desbetreffende wetsartikel:

"Artikel 37

De artikelen 3 en 5, onderdeel a, zijn gedurende een periode van twee jaar na inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing op de inschrijving in het register van degenen die op het moment van inwerkingtreding van deze wet:

a. werkzaam zijn als beëdigde vertaler in de zin van de wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëdigde vertalers; of

b. definitief zijn ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers, bedoeld in de Tijdelijke regeling van 13 mei 2003 houdende machtiging van de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch tot het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers (Stcrt. 2003, 94)."

 
Bron: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24 (deze nieuwsbrief ontvangen de leden van het NGTV per e-mail.)

Kennis delen voor taalliefhebbers

Door Mariëlle van Benthum

Het webportaal http://nl.bab.la/ biedt taalliefhebbers een platform om elkaar online te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en (elkaar) talen te leren. Want bestaat er een betere taaldocent dan een moedertaalspreker, die graag zijn kennis deelt?

Een van de interessante onderdelen van deze site is een meertalig online woordenboek dat naast vertalingen ook hedendaagse contextzinnen en uitspraakvoorbeelden bevat. Nederlandse termen kunnen op dit moment helaas alleen naar het Engels worden vertaald. Maar niet getreurd, u vindt op bab.la ook taaltests, taalspellen en een woordenschattrainer.

Interactief
Het bijzondere aan de portal is dat deze interactief is. Zo kunt u zelf vertalingen, taaltests en woordenlijsten toevoegen. Er zijn al tests, spellen en woordentrainers voor Engels, Chinees, Frans, Hindi, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russische, Spaans en Turks.

Het is nog wel nodig om de woordenboeken te helpen verbeteren, door zelf nieuwe vertalingen toe te voegen. Zo heb ik als test een aantal termen met betrekking tot horloges opgezocht. Het valt me op dat er voor een groot aantal termen nog geen Nederlandse vertaling bestaat.

De woordenboeken bevatten naast woorden, ook waardevolle extra vertalingen, van spreektaal en regionale uitdrukkingen tot bijvoorbeeld technisch of ander vakspecifiek jargon. Hierbij kunt u speciale functies gebruiker als een zoekfilter, het zoeken op synoniemen, het beluisteren van de uitspraak van een lemma en het opvragen van voorbeeldzinnen.

Leren, spelen en kennis delen
Als u zich registreert, dan kunt u via het tabblad ‘Woordenschat’ woorden leren met een effectief geheugenkaartensysteem, waarmee u vertalingen net zo vaak kunt herhalen tot ze in uw langetermijngeheugen zijn opgeslagen. Tevens kunt u via dit tabblad uw eigen les toevoegen.

Via het tabblad ‘Tests’ kunt u op dit moment ongeveer 60 taaltests uitvoeren in de categorieën werk, cultuur & geschiedenis, reizen & plaatsen, fun, grammatica, woordenschat en gesprek.

U kunt op bab.la ook op een heel ontspannen manier met taal bezig zijn, via het tabblad ‘Spelletjes’. Hier heeft u toegang tot onder meer galgje, memory en ‘match it’, een spel waarbij u zo snel mogelijk passende vertalingen bij elkaar zoekt.

Als u een concrete vraag hebt die u graag door andere taalliefhebbers zou willen laten beantwoorden, zoals de vertaling van een bepaalde term of woord, dan kunt u via het forum raad vragen. U kunt ook juist een ander helpen bij de zoektocht naar de juiste vertaling.

Ten slotte biedt de site de mogelijkheid om een tekst te laten vertalen door een beëdigd vertaler of gebruik te maken van verschillende tools en plug-ins, zoals een woordenboek voor iPhone, een woordenboekbalk voor in uw browser en een woordenboekinterface voor twitter.

Conclusie
Het portaal is een echte aanrader voor taalliefhebbers en studenten. Het is een leuke en moderne manier om een taal te leren en te oefenen. De gratis online woordenboeken zijn nog niet 'af' maar bieden u de kans om uw kennis te delen. In het logo van het portaal staat ‘Loving languages’. En dat klopt. U proeft het direct bij een bezoek aan de site.

Digitale vraagbaak over AOV voor ondernemer

Uit: persbericht van de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 6 december 2010

Ondernemers en zelfstandigen (zzp-ers) die op zoek zijn naar onafhankelijke informatie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen nu de website http://www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl/ raadplegen. De website is een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de Kamer van Koophandel, het Platform Zelfstandige Ondernemers en FNV Zelfstandigen.

De site biedt antwoord op vragen als: is het wel nodig om je te verzekeren, wat kost dat, waar moet je op letten, welke vorm past het best bij mij en wat te doen bij wijziging van de situatie? Uit eerder onderzoek bleek een grote informatiebehoefte onder startende ondernemers over het risico op arbeidsongeschiktheid. Ongeveer de helft van zelfstandige ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten.

Bologna : dichtbij of ver weg? Over onderwijsterminologie

Door Dieuwke van der Veen

Oude liefde roest niet, dus bezocht ik op 12 november een studiedag over hogeronderwijsterminologie, georganiseerd door Radboud in'to Languages, het (ver)taalcentrum van de tweetalige Radboud Universiteit.

De details bespaar ik u, maar wat uit de lezingen en interactieve lesvormen wel bleek is dat uniformiteit voor begrippen uit het hoger onderwijs nog ver te zoeken is. Hoewel zo'n 30 landen al jaren geleden in Bologna kozen voor het bachelor-mastersysteem hanteert vrijwel elke universiteit of hogeschool in Nederland (voor de laatste hiervan is sinds kort de benaming University of Applied Sciences verplicht) voor hetzelfde begrip verschillende termen. Het is ook lastig, want elk land heeft zijn eigen ingeburgerde en vaak vakgebonden termen, wat ongetwijfeld vertaalproblemen oplevert.

Wilt u meer weten over onderwijsterminologie of mee discussiëren, meldt u zich dan bij http://bolognaterms.wikispaces.com/ (hiervoor moet u zich eerst registreren bij wikispaces en toegang aanvragen bij de beheerders). U ziet dan hoe Rijksuniversiteit Groningen of Universiteit Utrecht "bindend studieadvies" gebruiken, die fraaie contradictio in terminis, want wie die dit "advies" in de bus krijgt, "mag" meestal stoppen met zijn studie. Er staat ook een aardige presentatie van het NUFFIC, dat zich bezighoudt met bevordering van internationalisatie van het hoger onderwijs en uitwisseling van studenten. Zie ook de leuke filmpjes op de website van het NUFFIC.

Kijk voor meer informatie op: de website van het NUFFIC, de wiki over onderwijsterminologie of de websites van de genoemde universiteiten Radboud in'to Languages, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht.

Stoep sneeuw- en ijsvrij houden?

Door Eva Schwarzberg-Heijne

Is dit ook vertalersnieuws? Ja, want een ondernemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken van stoepen. Van u als ondernemer wordt verwacht dat u de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk houdt.

In veel gemeenten is het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen niet verplicht. Maar er kan wel sprake zijn van een verbod op het veroorzaken van gladheid. Zo kan het verboden zijn om bij (dreigende) vorst uw (bedrijfs)auto te wassen of de stoep voor uw bedrijfspand te schrobben. MKB-Nederland waarschuwt dat veel gemeenten dit verbod ook echt handhaven.

Naast de genoemde verboden kan voor uw gemeente ook een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen in een Algemeen Plaatselijke Verordening zijn opgenomen. Sommige gemeenten handhaven de regels erg streng, met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.

Daarom raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat.

Bron: infoblad MKB-Nederland, december 2010

Gebruikt u al leesbevestigingen voor uw e-mails?

Door Mariëtte van Drunen

Als freelancevertaler ontvang ik verreweg het meeste werk en de meeste opdrachtbevestigingen per e-mail. Ik verstuur ook mijn facturen naar veel klanten per e-mail. Maar e-mail is niet 100% betrouwbaar. Soms blijft een bericht heel lang op een server hangen. Of wordt het voor spam aangezien en verwijderd voor het bij de geadresseerde aankomt. En hoewel e-mail wettelijk gezien als bewijs kan worden gebruikt, staat u sterker als u kunt aantonen dat de ontvanger een bericht ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

Om een leesbevestiging vragen
Om er zeker van te zijn dat mijn e-mails goed aankomen, vraag ik dan ook automatisch bij bijna iedere e-mail die ik verstuur om een leesbevestiging. Dat wil zeggen dat de ontvanger kan aangeven dat hij of zij de e-mail daadwerkelijk ontvangen heeft. Afhankelijk van de instellingen van zijn of haar e-mailsoftware wordt deze bevestiging automatisch geregeld wanneer e-mails geopend worden, of moet de ontvanger dit voor ieder bericht afzonderlijk aangeven. Als de ontvanger op deze manier de ontvangst bevestigt, dan weet u nog niet wat zijn of haar antwoord zal zijn, maar weet u in ieder geval (en kunt u aantonen) dat de e-mail is aangekomen.

Helaas kunnen mensen ook instellen dat ze nooit leesbevestigingen versturen, of klikken ze het verzoek weg zonder de ontvangst te bevestigen. In zo'n geval kunt u natuurlijk altijd in de e-mail zelf vragen om, ook als ze het antwoord op uw vragen nog niet weten, toch te bevestigen dat ze uw bericht ontvangen hebben.

Moet u zelf leesbevestigingen versturen?
Overigens ontvang ik zelf ook veel e-mails met een verzoek tot ontvangstbevestiging. Een antwoord op dit verzoek is een handige manier om te laten weten dat ik een bericht heb ontvangen, zonder direct een antwoord te hoeven schrijven. Als ik mijn e-mail echter 's avonds laat lees en ik niet wil dat een klant dat ziet, dan negeer ik een verzoek soms tijdelijk, om het later alsnog te bevestigen. Ik vind het wel zo beleefd om iemand die om een eenvoudige ontvangstbevestiging vraagt, deze bevestiging te geven, maar…

Let op voor leesbevestigingen bij spam

Bij het versturen van een ontvangstbevestiging let ik altijd op dat ik geen ontvangstbevestiging aanklik bij ongewenste reclameberichten. Want dan is de kans groot dat ik in de toekomst nog veel meer spam van dezelfde of een aanverwante afzender krijg.

Meer informatie: u kunt o.a. hier terecht voor meer informatie over het werken met leesbevestigingen in Outlook. De mogelijkheden voor leesbevestigingen kunnen per e-mailprogramma verschillen. Het lijkt erop dat Gmail deze mogelijkheid niet biedt voor webmail, maar reageer s.v.p. gerust als dit niet klopt, want ik gebruik Gmail zelf niet.