vrijdag 6 september 2013

Facturen betaald krijgen

Door Sigrid Kauffman, WerkAdvies 

Van de koppen in de kranten word je als ondernemer ook niet altijd vrolijk. Het aantal faillissementen blijft stijgen en duidelijkheid over de zelfstandigenaftrek is er nog niet. Vaak zijn oninbare facturen de hoofdoorzaak van het faillissement. Volgens de cijfers van PostNL bij wel een kwart van de gevallen. In dit artikel geef ik je tips en wijs ik je op de mogelijkheden die je hebt om facturen te innen.

Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente 

Vanaf 16 maart 2013 ben je als ondernemer wettelijk verplicht om 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen, de klant kosten in rekening te brengen. De vergoeding is een percentage van de factuur. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Is je klant een bedrijf, dan kun je in een overeenkomst hiervan afwijken. Geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling. Daarnaast mag je wettelijke rente in rekening brengen. Op dit moment is de rente voor bedrijven 8,5% en voor consumenten 3%. Mijn tip hierbij is: check bij je opdrachtgever of de factuur is ontvangen en blijf in gesprek.

Tips om facturen sneller betaald te krijgen 

Bespreek in het offertestadium de voorwaarden waaronder jij werkt. Laat je betalingsvoorwaarden ook terugkomen in je offerte en algemene voorwaarden. Probeer waar mogelijk af te spreken dat je aan de opdracht begint nadat de factuur is voldaan. Werk je met klanten die enkel achteraf betalen, verstuur je factuur dan op de dag dat je de opdracht afrondt. De factuur later versturen betekent ook dat de betalingstermijn vooruit geschoven wordt.

Houd contact met je klant, vraag op de dag dat de betalingstermijn verstrijkt of de klant nog steeds tevreden is en herinner hem of haar aan de openstaande factuur. In het kader van relatiebeheer heb je dan ook meteen de mogelijkheid om te achterhalen of er nog onduidelijkheden zijn en wellicht hebben ze nog een nieuwe opdracht voor je klaar liggen.

Uit de praktijk blijkt dat telefonisch aanmanen beter werkt dan aanmanen per mail of post. Je hebt dan namelijk direct contact en kunt meteen heldere afspraken makent. Als je er voor kiest om schriftelijk een aanmaning te sturen, weet dan dat je niet verplicht ben om er eerste aanmaning op te zetten. Het kan gebeuren dat je klant aannneemt dat er eerst nog een aanmaning komt voordat je juridische stappen onderneemt.

Als het je niet lukt om achter onbetaalde facturen aan te gaan, schakel dan de hulp in van een boekhouder of een goede collega.

Laat een openstaande facturen niet te lang liggen, doe er alles aan om hem betaald te krijgen. Mocht de factuur uiteindelijk niet betaald worden, schakel dan een incassobedrijf in. Veel incassobedrijven zijn zo ingericht dat niet alleen streven naar het innen van facturen maar ook gaan voor behoud van een goede relatie tussen klant en opdrachtgever.


Bronnen
Antwoord voor bedrijven
wettelijkerente.net 
www.wettelijke-rente.com 
De Nederlandsche Bank

Voer voor letterkundigen vertalers en andere nieuwsgierigen: ruim duizend 17de- en 18de-eeuwse brieven online

Persbericht 

6 september 2013 

Alledaags taalgebruik van Nederlandse zeelieden en thuisblijvers 

 

Op 5 september is een verzameling van ruim duizend 17de- en 18de-eeuwse brieven online beschikbaar gekomen via http://brievenalsbuit.inl.nl. De brieven zijn geschreven tussen Nederlanders in verre oorden, waaronder zeelieden, en thuisblijvers. De verzameling brieven is interessant voor historici en taalkundigen, omdat het een schat aan informatie bevat over alledaags taalgebruik uit die tijd. 


In het project Brieven als Buit zijn onder leiding van prof. dr. Marijke van der Wal de brieven taalkundig onderzocht aan de Universiteit Leiden. Daar is de collectie ook handmatig overgetikt (getranscribeerd) door vrijwilligers. Op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is vervolgens allerlei taalkundige informatie toegevoegd, zoals spelling en woordsoort. Die informatie maakt de teksten beter te doorzoeken. Vanaf nu is de gehele taalkundig bewerkte collectie online beschikbaar.

Taal van gewone mensen 

Het bijzondere aan de collectie is dat het ongepolijst taalgebruik bevat van gewone mensen uit de 17de- en 18de eeuw. De meeste historische teksten zijn namelijk afkomstig van geletterden die volgens de schrijftaalnorm schreven. Dat geldt niet voor deze brieven. De taal van deze briefschrijvers bevat talloze spellingen, woorden en zinsconstructies die nauw aansluiten bij het mondelinge taalgebruik van toen.

Meer dan honderd spellingen 

Het woord kapitein bijvoorbeeld, komt wel in meer dan honderd spellingen voor. Onder andere als captijen, kappeten en katyn. Een ander voorbeeld is bootsman, dat ook als bosman en boosman werd gespeld. Bij de taalkundige bewerking zijn de moderne spellingen kapitein en bootsman aan de oude spellingvarianten gekoppeld. In de gisteren gelanceerde zoekapplicatie kunnen alle oude spellingvarianten in één keer worden opgevraagd, door te zoeken op het hedendaagse lemma kapitein of bootsman.

Over het INL, Schatkamer van de Nederlandse taal


Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is de plek voor iedereen die op zoek is naar informatie over woorden en hun betekenis, spelling en gebruik door de eeuwen heen. Het INL verzamelt, beschrijft en bestudeert de Nederlandse taal en woordenschat in de ruimste zin van het woord.

--
Dit was een persbericht van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) . Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.