woensdag 3 februari 2010

VZV: overheidsaanbestedingen rampzalig voor de sector vertaaldiensten

Dit is een persbericht van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) signaleert steeds meer negatieve gevolgen van overheidsaanbestedingen voor de sector. Door een aantal recente aanbestedingen worden zelfstandigen gedwongen tegen zeer ongunstige voorwaarden via een bureau te werken en staan de tarieven en daarmee de kwaliteit sterk onder druk. De geboden tarieven voor deze opdrachten liggen onder de wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten.

“Het wordt ons vrijwel onmogelijk gemaakt om nog voor de overheid opdrachten uit te voeren", aldus VZV-voorzitter Nienke Groenendijk. “Zelfstandigen worden door de complexiteit van de aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten van directe deelname. Daarnaast lijkt de overheid bij de aanbestedingen louter naar de prijs te kijken, zonder aandacht voor de kwaliteit en de gevolgen voor sector en afnemer. In de praktijk blijkt dat zelfs gerommel met beëdigde vertalingen in de hand wordt gewerkt doordat vertalers wordt gevraagd op voorhand hun getekende en gestempelde verklaringen in te leveren. Verklaringen die door de beëdigd vertaler zelf onlosmakelijk aan het vertaalde document moeten worden gehecht.”

Verder heeft het Bureau beëdigde tolken en vertalers naar aanleiding van een aanbesteding alle bereikbaarheidsgegevens van de ingeschreven tolken en vertalers verstrekt aan de organisaties die het werk gegund hebben gekregen. Deze tolken en vertalers zijn hierover niet geïnformeerd en hun toestemming is niet gevraagd. Dit acht de VZV een zeer kwalijke gang van zaken. Bovendien kan het vooraf bij een vertaalbureau inleveren van beëdigingsverklaringen “om het proces van gewaarmerkte vertalingen te versnellen” fraude in de hand werken. De Vereniging Zelfstandige Vertalers adviseert haar leden met klem om niet onder de door de overheid vastgestelde tarieven voor tolk- en vertaaldiensten te werken en om in geen geval van tevoren ondertekende verklaringen op te sturen.

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) is in 1990 opgericht om de belangen van de zelfstandig werkende professionele vertaler in Nederland te behartigen. De VZV is een netwerk van beroepsvertalers die voorzien in de groeiende behoefte aan kwaliteitsvertalingen. Alleen vertalers die aan de strenge toelatingseisen voldoen, worden tot de vereniging toegelaten. De VZV is aangesloten bij Platform Zelfstandige Ondernemers, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zzp'ers.

Meer informatie: de websites van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en van het Platform Zelfstandige Ondernemers

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Graag zou ik weten waar ik de wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten kan vinden. Met dank voor de informatie!

Irene Bloemen zei

Wat zijn de wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten? Ik heb eindeloos via google gezocht, maar kan geen recente data vinden. Ik zou dat graag weten, vóór ik mijn ervaring deel met collegae vertalers en vertaalsters. Ik heb al wel die ervaring met verzoek tot opzending van op voorhand getekende en gestempelde verklaringen, maar die heb ik wijselijk afgeslagen. Ik heb het voorgelegd aan de Rbtv, en toen kreeg ik een bericht dat zij (de Rbtv) het desbetreffende bureau gewezen hadden op mijn bezwaar (zoiets als een blanco cheque uitschrijven) en meldde de Rbtv mij dat dit bureau verder af zou zien van deze praktijk. Nu zit ik nog met de kwestie dat ik vind dat het desbetreffende bureau mij vraagt om tegen behoorlijk lagere tarieven deel te nemen in de poule dan die welke ik opstuurde (0.08 - 0.115 vs 0.12 - 0.17 cent per woord). En zou ik dus graag weten wat dan die wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten anno 2010 zijn. Of waar ik die kan vinden.
Dat zou een goed uitgangspunt voor 'aktie' kunnen zijn, denk ik zo.
In ieder geval wil ik solidair zijn met al die vertalers en vertaalsters die zich nu door de verplichte inschrijving bij het Rbtb op grond van de Wbtv die per 1 januari 2009 van kracht is, voor het blok gesteld zien dat zij wellicht hun tarieven moeten verlagen, om nog in aanmerking te komen voor vertaalopdrachten via de Overheid. Dat lijkt mij geen goede zaak.
Graag krijg ik een reactie.
Ik plaats deze reactie 'anoniem', omdat ik vrees dat ik misschien anders (helemaal) niet meer 'aan de bak' kom.