vrijdag 3 augustus 2012

Nieuw in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers: specialisaties

Door Danuta Jong, OCPE 

Het beroep van tolk en vertaler is volop in beweging: in 2009 werd het Rbtv ingevoerd, in 2010 de PE-verplichting en in 2012 werden specialisaties in het Register opgenomen. 

Op 1 mei 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) per Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’ twee specialisaties ingevoerd binnen het Rbtv:
- tolk in strafzaken
- vertaler in strafzaken

Waarom

De toevoeging van deze specialisaties is een reactie van de RvR op signalen vanuit ‘het werkveld’, en met name vanuit institutionele opdrachtgevers zoals rechtbanken, IND, Marechaussee en OM. Het is ook een onderdeel van de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende recht op vertolking en vertaling.

 

Vermelding van specialisatie vanaf nu aan te vragen 

Inmiddels is het mogelijk een verzoek tot het vermelden van een specialisatie in te dienen. Dit kan door het invullen van een speciaal formulier (dat op de website van Bureau Wbtv te vinden is) en na het overleggen van de vereiste stukken. De vermelding van een specialisatie gebeurt voor een periode die gelijk is aan je inschrijving in het Rbtv als beëdigde tolk of vertaler. Na het verstrijken van de eerste inschrijfperiode kun je een verzoek indienen tot verlenging van de inschrijving en verlenging van de vermelding van de specialisatie.

 

Specialisatie ‘Tolk in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

  • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
  • tolkvaardigheid in strafzaken 
  • minimaal 50 uur ervaring als tolk in strafzaken. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

  • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht 
  • minimaal 50 uur in strafzaken getolkt te hebben. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

 

Specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

  • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
  • vertaalvaardigheid in strafzaken 
  • minimaal 25.000 woorden vertaald hebben voor strafzaken. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

 Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

  • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht
  • minimaal 25.000 woorden in strafzaken vertaald te hebben. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

Opleidingseisen voor beide specialisaties 

Kort gezegd geldt voor beide specialisaties dat men het diploma moet hebben van een taalgebonden opleiding van de SIGV én ervaring als tolk of vertaler.

Voor zover een tolk of vertaler anderszins wil aantonen te beschikken over de gevraagde kennis en vaardigheden, dan wordt aansluiting gezocht bij eindkwalificaties die de SIGV hanteert voor de taalgebonden opleidingen ‘gerechtstolk in strafzaken’ en ‘vertaler in strafzaken’.

Andere opleidingen die niet met een examen worden afgesloten, worden als niet toereikend beschouwd voor de opleidingseis.

Verplichting Permanente Educatie voor beide specialisaties 

Het vermelden van een specialisatie brengt een verplichting met zich mee wat betreft permanente educatie. Het blijft verplicht om 80 PE-punten tijdens je inschrijvingsperiode te behalen, maar elk jaar (ook als het niet om een heel kalenderjaar gaat, zie hierover de toelichting bij Artikel 3 in Bijlage 1 en 2 bij het Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’) moet je daarvan minimaal 4 PE-punten behalen met bijscholing op het gebied van strafrecht.


Bronnen: 
Bijlage 1 bij het Besluit Aanwijzen Specialisatie 
Bijlage 2 bij het Besluit Aanwijzen specialisatie
Oorspronkelijke tekst van dit artikel op de website van OCPE

Business Bootcamp

Door Silvie van der Zee

Heb je als vertaler ook last van de crisis? Krijg je minder opdrachten dan voorheen? Ga dan naar de Business Bootcamp! 

Wat is de Business Bootcamp? 

De Business Bootcamp is een tweedaags evenement voor zzp’ers die willen leren hoe ze hun bedrijf succesvoller kunnen maken. Het vindt een paar keer per jaar plaats in Nieuwegein.

Open Circles Academy De organisatie achter Business Bootcamp (ook wel BBC genoemd) is Open Circles Academy. Dit bedrijf is opgericht door Nisandeh Neta en zijn vrouw Vered, twee Israëliërs die in Amsterdam wonen en erg succesvol zijn geworden op het gebied van coaching. Omdat ze deze kennis graag wilden delen, hebben ze Open Circles Academy opgericht.

Naast de Bootcamp organiseren Neta en zijn vrouw ook vervolgcursussen. De Business Bootcamp is een introductiecursus die moet aanzetten tot het afnemen van dure vervolgcursussen.

Netwerken 

Toch is de Business Bootcamp meer dan alleen een verkoopmiddel. Je leert er heel veel, bijvoorbeeld hoe je beter kunt focussen, hoe je meer inkomen genereert en hoe je klanten bij je terug laat komen. Bovendien is het een uitstekende plek om te netwerken, aangezien er per keer ongeveer 1400 mensen naar de BBC komen.

Het evenement kost 47 euro, inclusief lunch, koffie en thee. Omdat het goedkoop is en in het weekend plaatsvindt, is het erg laagdrempelig. Daarom besloot ik een paar maanden geleden naar dit evenement te gaan.

Dansen

In het begin voelde het ongemakkelijk. Ik kwam helemaal alleen binnen in het Nieuwegein Business Center, een enorm grote ruimte, waar ik niemand kende. Maar iedereen is er met hetzelfde doel: iedereen wil meer zakelijk succes.

De opzet van de BBC is erg Amerikaans: bij binnenkomst hoor je The Eye of the Tiger en tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers instructies om elkaar te complimenteren, te masseren, te omhelzen en zelfs te dansen. Maar na een tijdje raakte ik daaraan gewend en ging ik het zelfs leuk vinden. Deze dingen werden gedaan om de mensen weer nieuwe energie te geven, want twee dagen alleen maar luisteren is niet erg effectief.

Er werden veel open deuren ingetrapt, maar ik kreeg ook veel nieuwe informatie. Nisandeh is een ervaren spreker die precies weet hoe hij het publiek mee moet krijgen. Hij is erg inspirerend en de Bootcamp gaf me veel energie. Ook had ik na het volgen van de BBC een grote stapel visitekaartjes, een concrete actielijst en heel veel zin om wat van mijn vertaalbedrijf te maken.

Meer informatie 

In mijn volgende artikel zal ik ingaan op concrete informatie die ik heb geleerd tijdens de Business Bootcamp en die ik graag met jullie wil delen.

Voor meer informatie over BBC kun je kijken op de site van de Business Bootcamp.

Een taal leren met DuoLingo

Door Mariëlle van Benthum

Via www.duolingo.com leer je gratis een vreemde taal. Op deze manier leren studenten een vreemde taal en krijgen internetbezoekers toegang tot steeds meer informatie in een taal die ze beheersen. Een videofilm op de website legt uit dat 1 miljoen studenten bij DuoLingo in 80 uur alle inhoud van Wikipedia kunnen vertalen.

Via DuoLingo kun je kiezen uit de talen Frans, Duits en Spaans. Je krijgt instructies om woorden te leren. En je brengt de geleerde stof in de praktijk bij het vertalen van woorden en zinnen uit het Engels naar de taal die je wilt leren en omgekeerd. Zo vertaal je ook nog een deel van de content van Internet en maak je deze beschikbaar voor anderstaligen.

Als je bij het vertalen een zin krijgt voorgeschoteld waarvan je nog niet alle woorden kent, kun je met de muisaanwijzer de vertaling van het desbetreffende woord opvragen. Je kunt ook vertalingen van anderen beoordelen. Zo worden minder gangbare variaties er vanzelf wel uit gefilterd.

Categorieën

De lessen zijn verdeeld in categorieën, zoals basis, kleding en eten. Per les zie je een tabblad met in het Engels de uitleg van de grammatica en een tabblad met veelgestelde vragen. Daar heb je ook de gelegenheid zelf een vraag te stellen.

Visueel en auditief leren 

In het lesplan zie je vier foto's van een jongen. Daarbij staat 'el niño' en de Engelse vertaling 'the boy'. Erg overzichtelijk en ook handig voor degenen die een visueel geheugen hebben. Als je op een pictogram met een luidspreker klikt, hoor je de uitspraak. Maar je kunt niet alleen naar de woorden luisteren, je kunt ook je eigen uitspraak laten beoordelen.

Instructies en oefeningen

Elke unit bevat zowel instructies als vertaaloefeningen. Want DuoLingo is behalve onderwijsprogramma ook een programma waarmee via crowdsourcing een deel van internet wordt vertaald.

Bij de vertaaloefeningen is DuoLingo nog weinig flexibel. Alleen vertalingen die het programma al kent worden als correct beschouwd. Zo moet het Spaanse ‘ella come’ worden vertaald als ‘she eats’. De vertaling ‘She is eating’ wordt niet geaccepteerd.

Muis niet nodig 

Een pluspunt van DuoLingo vind ik dat je niet per se hoeft te muizen. Je kunt typen en navigeren via het toetsenbord.

Niveaus 

DuoLingo houdt je score bij. Als je een niveau hebt voltooid, kun je verder naar een hoger niveau. Je kunt geen niveaus overslaan. Denk je dat een niveau te gemakkelijk voor je is, bewijs dat dan maar eerst.

Bij taalcursussen haken studenten soms af omdat het niveau van de cursus niet aansluit op hun vaardigheden. De cursusinhoud kan te gemakkelijk of juist te moeilijk zijn. Daarom biedt Duolingo een test aan waarmee je kunt bewijzen dat je de stof in de huidige les beheerst. De punten voor de desbetreffende les worden dan toegekend en zo kun je verder met moeilijker werk.

Social media 

Je kunt je resultaten snel delen via Twitter of Facebook. En je mag ook vrienden uitnodigen om zo van alles met je netwerk te delen.

Conclusie 

DuoLingo is een leuke manier om een taal te leren en zinnen te vertalen voor zodat de content op Internet ook toegankelijk wordt voor anderstaligen. DuoLingo laat je oefenen met vertalen naar de doeltaal en de brontaal, en maakt daarbij gebruik van letters, afbeeldingen en uitspraak. De site is erg gevarieerd, leuk en doeltreffend opgebouwd. Nu maar wachten tot DuoLingo ook Nederlands aanbiedt, en Chinees en al die andere talen die we nog graag willen leren en die nu nog ontbreken.


Bron:
www.duolingo.nl