woensdag 30 september 2009

Wijzigingen btw-regels vanaf 1 januari 2010

Het is inmiddels al op diverse plaatsen besproken, maar wellicht is het nog niet helemaal duidelijk: de btw-regels worden vanaf 1 januari 2010 aanzienlijk gewijzigd.

Is onze verleggingsregeling op dit moment nog uitzonderlijk, vanaf januari wordt de btw-inning in veel gevallen verlegd naar het land waar de dienst gebruikt wordt, dus waar de afnemer gevestigd is, zoals bij ons nu al het geval is.

Op www.ivat.nl, een website die volledig aan btw-regels voor internationale zakelijke transacties gewijd is, worden de nieuwe regels als volgt samengevat:

"- als deze diensten worden verricht aan een btw-ondernemer die in een ander EU-land is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;

- als deze diensten worden verricht aan een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;

- als deze diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer die in een ander EU-land woont of is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de dienstverrichter;

- als deze diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer buiten de EU, zijn de diensten belast in het land van de dienstverrichter."

PriceWaterhouseCoopers is erg duidelijk over iets dat wel voor ons verandert:

"Listings
Per 1 januari 2010 moeten ondernemers die “hoofdregel”diensten verrichten aan ondernemers in andere EU-landen, deze diensten periodiek via internet in een lijst (“listing”) verantwoorden. Deze diensten moeten worden uitgesplitst naar bedrag per btw-nummer van elke afnemer. Diensten die in het land van de ontvanger zijn vrijgesteld, moeten niet in de listing worden opgenomen.

De listing moet in beginsel maandelijks bij de belastingdienst worden ingediend, maar ondernemers hebben de mogelijkheid dit per kwartaal te doen. Deze keuze zullen zij tijdig aan de belastingdienst kenbaar moeten maken."

Kortom: was er tot nu toe bij de diverse belastingadviseurs nog twijfel over het al dan niet indienen van een listing, vanaf januari moet het in elk geval zeker. Minder regels? Niet voor ons, helaas. Wel meer helderheid.

Kijk voor de laatste informatie overigens altijd zelf ook nog op de website van de belastingdienst, zodat je zeker weet dat het goed zit.

Bronnen:

De twee iVat-pagina's over de nieuwe regels:
Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010
‘Nieuwe hoofdregels’ per 2010
en
De nieuwe btw-regels vanaf 2010 nader bekeken van PriceWaterhouseCoopers

Praktische opstartcursus voor vertalers van VertalersPlatform

Aankondiging van Ineke Kuiper

Regelmatig verneem ik van startend zelfstandig vertalers dat er binnen de opleiding weinig aandacht is voor de praktische kant van het zelfstandig vertaler zijn, en dat hier wel behoefte aan is.
Vandaar dat ik hier op 17 oktober a.s. te Utrecht een eendaagse cursus voor organiseer.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

a.. Hoe bepaal ik mijn tarief?
b.. Wat kan ik doen om klanten te vinden?
c.. Hoe ga ik na of klanten betrouwbaar zijn?
d.. Hoe organiseer ik mijn e-mail goed?
e.. Hoe ga ik om met mailinglists?
f.. Hoe ga ik om met buitenlandse klanten?
g.. Computerbeheer
h.. Inleiding in het gebruik van vertaalprogramma's

Het programma vind je hier.
Inschrijven kan hier.

Misschien tot dan!

Ineke Kuiper