dinsdag 5 januari 2010

Fonds voor de Letteren en Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds worden één

Vandaag zijn het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds officieel gefuseerd en vanaf nu gaan ze samen verder onder de naam Nederlands Letterenfonds. De besturen van de twee fondsen zijn opgegaan in één gezamenlijk bestuur.

Het nieuwe fonds blijft zich volledig toeleggen op de reguliere werkzaamheden van beide oude fondsen: de ondersteuning van schrijvers en vertalers en de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland. Het Ministerie van OCW ondersteunt het nieuwe fonds, dat zich dankzij de fusie nog krachtiger kan inzetten voor internationaal vertaalbeleid, beleid voor non-fictiewerken en beleid met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in literatuur en boekenvak.

Het Nederlands Letterenfonds heeft vandaag aangekondigd dat alle bestaande regelingen worden gehandhaafd. U kunt zich voorlopig wenden tot de bekende adressen en de bekende websites en telefoonnummers gebruiken, maar er staat binnenkort wel een verhuizing op de agenda voor het nieuwe fonds.

Bron: nieuwsbrief Fonds voor de letteren d.d. 5.1.2010

Meer informatie: http://www.letterenfonds.nl/