donderdag 19 maart 2009

Nog geen nieuwe richtlijnen voor stempels beëdigde vertaling

Dankzij een attente collega kan ik jullie melden dat er nog geen nieuwe regeling is over de stempels voor beëdigde vertalers (die er naar aanleiding van de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers wel zal komen), omdat het Ministerie van Justitie nog aan de regeling werkt. Bureau btv liet de heer Van Nispen weten dat nog niet duidelijk is wanneer de regeling rond zal zijn.

Uiteraard doe ik mijn best u zo snel mogelijk te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Gelieve zelf ook de website van Bureau btv in de gaten te houden op www.bureaubtv.nl.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Voorlopige aanslag Belastingdienst zelf aanpassen

Ieder jaar weer ontvangt u als het goed is een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Tot voor kort was het alleen mogelijk wijzigingen door te geven middels een bezwaarschrift. Maar vanaf dit jaar kunt u uw voorlopige aanslag ook zelf aanpassen met behulp van een programma op de site van de Belastingdienst of een telefonisch te bestellen formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009.

Wilt u voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 aanpassen? Doe dan een wijzigingsverzoek. U hoeft niet langer direct bezwaar te maken. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen programma dat u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst of het bovenvermelde formulier kunt u nu zelf uw wijzigingen doorgeven.

Geen uitstel van betaling
U krijgt bij indienen van een wijzigingsverzoek niet automatisch uitstel van betaling. U kunt op de gebruikelijke manier om uitstel van betaling vragen of toch maar vast betalen. Alle betaalde bedragen worden verrekend met de gewijzigde aanslag. Een eventueel restantbedrag van de nieuwe aanslag kunt u in de resterende maandtermijnen voldoen. Als de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, dan wordt de automatische incasso stopgezet.

Bent u het niet eens met de beslissing van de inspecteur op uw nieuwe verzoek?
Uiteraard kunt u gewoon bezwaar indienen als u het niet eens bent met de beslissing van de inspecteur over uw wijziging.

Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie altijd ook Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2009 en de overige toelichtingen over de voorlopige aanslag op de site van de belastingdienst en raadpleeg uw belastingconsulent of de BelastingTelefoon (0800-0543) als u nog vragen hebt.

Bronnen: Belastingdienst actueel voor ondernemers, Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2009

woensdag 18 maart 2009

PATATI PATATA

In Brussel is er een grote rijkdom aan talen en culturen. Toch wordt van die rijkdom nog te weinig gebruik gemaakt. Het Huis van het Nederlands wil daar verandering in brengen en lanceert “Patati Patata”. Het project wordt gesteund door Bert Anciaux, Vlaams minister bevoegd voor Brussel.

Vele Frans- en anderstaligen in Brussel willen wel Nederlands spreken, maar krijgen daar zelden de kans toe. Hun Nederlandstalige collega’s, vrienden, buren of kennissen schakelen met de beste bedoelingen over naar het Frans, Engels of een andere taal. De Vlamingen etaleren immers maar al te graag hun talenkennis. Bovendien vinden Franstaligen het vaak geruststellend om in de eigen taal te spreken, uit schrik om fouten te maken in het Nederlands. Met “Patati Patata” wil het Huis van het Nederlands een poging ondernemen om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Frans- en anderstaligen hebben in vele gevallen gewoon een duwtje in de rug nodig en zoeken vrienden of collega’s met wie ze hun Nederlands kunnen verbeteren. Daarnaast willen ook vele Nederlandstaligen hun talenkennis bijspijkeren of hun vriendenkring uitbreiden. ‘Patati’s’ kunnen hun talenkennis verbeteren zónder extra tijdsinvestering, gewoon door een andere omgangstaal te gebruiken tijdens hun dagelijkse bezigheden.

Elkaar treffen kan via de website www.patati.be. Dankzij de zoekmachine kan men er personen zoeken met dezelfde interesses, maar met een andere moedertaal. Wie bijvoorbeeld nog op zoek is naar een drummer voor z’n band, een extra speler voor de voetbalploeg, of iemand om een pint mee te gaan drinken, kan zich registreren en op zoek gaan naar de juiste match.

Naast een ontmoetingsplaats is www.patati.be een ludieke website die suggesties geeft voor activiteiten. “Tijdens de middagpauze samen een koffie drinken, Franstalige en Nederlandstalige kranten uitwisselen, nu en dan van radiozender veranderen, of simpelweg op woensdagochtend enkel Nederlands praten.” Niet alleen voor het werk, ook voor de vrije tijd doet Patati Patata een aantal suggesties. Tijdens een partijtje squash, een cafébezoek of een optreden kan men het aangename aan het nuttige koppelen door tegelijkertijd vriendenkring en talenkennis uit te breiden. Daarnaast geeft de website ook tips over taalgebruik en links naar oefenwebsites, …

Alle informatie over het project en de activiteiten is terug te vinden op www.patati.be.


Bron: persbericht Huis van het Nederlands