woensdag 25 februari 2009

Dag van de Zelfstandige

Uitnodiging van het PZO

Op woensdag 11 maart 2009 is het voor de 2e keer de Dag van de Zelfstandige. De vereniging PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) organiseert die middag een boeiend congres in het Theater aan het Spui in Den Haag, dat gratis toegankelijk is voor alle zelfstandige ondernemers en andere belangstellenden. U bent van harte welkom!

Met het oog op de economische recessie is gekozen voor een tegendraads thema: 'Zelfstandig ondernemerschap, de kansen!' In zijn openingstoespraak zal staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk hier zeker op ingaan. Twee experts op het gebied van economie en ondernemerschap, prof. dr. Dewanand Madahew en onderzoeker Arjan van den Born, verzorgen presentaties over de positieve impuls die zelfstandig ondernemerschap kan leveren aan de economie. En zelfstandige ondernemers gaan in debat met politici en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen over de kansen van en voor het zelfstandig ondernemerschap. Het thema levert drie invalshoeken op:

* de kansen voor de maatschappij in het algemeen: flexibiliteit versus loyaliteit
* de kansen voor de opdrachtgevers: innovatie versus status quo
* de kansen voor de zzp'er: netwerken versus organisaties


Deze inspirerende bijeenkomst levert iedere deelnemer, van zelfstandige ondernemer tot politicus, de kans om op een informele manier te netwerken en nieuwe ideeën op te doen.

Meer informatie en aanmelding
Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht. Op www.dagvandezelfstandige.nl kunt u uitgebreide informatie, het programma en een aanmeldingsformulier vinden.

Bron: Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

dinsdag 24 februari 2009

Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers blijft nog even en ander nieuws rondom het nieuwe register

In de nieuwste uitgave van Babylon, de nieuwsbrief van Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bbtv), wordt aangegeven dat het oude Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers informeel nog steeds gebruikt wordt.

Tolken voor wie de overgangsregeling niet geldt en die dus nog op inschrijving wachten kunnen momenteel nog steeds benaderd worden door instellingen met afnameplicht als er (nog) geen andere leverancier vermeld staat in het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) noch in de uitwijklijst. Deze mogelijkheid komt definitief te vervallen wanneer er voldoende dienstverleners zijn ingeschreven op de uitwijklijst.

Regels in voorbereiding
Er worden op dit moment regelingen voorbereid die beschrijven aan welke eisen de nieuwe legitimatiepas voor ingeschrevenen in het Rbtv moet gaan voldoen en welke eisen gaan gelden voor de stempel die beëdigd vertalers mogen gebruiken op beëdigde vertalingen. Omdat deze regelingen echter moeten worden voorgelegd aan alle EU-lidstaten, kan het tot 3 maanden duren voordat de regels -volgens Babylon met terugwerkende kracht!- in werking treden.

Overigens is volgens Babylon de regeling EG beroepskwalificaties voor beëdigde tolken en vertalers in januari in werking getreden en kunnen nu dus ook buitenlandse tolken en vertalers onder bepaalde voorwaarden in het Rbtv worden ingeschreven.

Uiteraard staat er nog veel meer informatie over het nieuwe Rbtv in Babylon 17. Vertalersnieuws bevat van tijd tot tijd nieuws over de nieuwe regels en bepalingen met betrekking tot het Rbtv, maar kijk vooral ook zelf op de site van Bureau btv.

Bron: Babylon 17, nieuwsbrief van Bureau beëdigde tolken en vertalers