vrijdag 28 september 2012

TEDtalks

Van de redactie

Wij hebben een interessante website voor je gevonden: TED. De site staat vol met filmpjes van mensen die volgens eigen zeggen van de website “waardevolle ideeën verspreiden”. De opnamen worden gemaakt bij de jaarlijkse TED-conferenties.

Een filmpje dat zeker de moeite waard is, is de TEDtalk van Patricia Ryan, docente Engels in Dubai. Zij vindt dat de globalisering van het Engels een begrijpelijk, maar betreurenswaardig proces is, omdat de vermindering in de diversiteit van talen ook de diversiteit van ideeën beïnvloedt.

In deze editie van Vertalersnieuws inspireren we je in het vinden van de ideale klant en reizen we af naar Japan. Gastschrijver Vincent Vitters informeert ons over een aansprakelijkheidsverzekering en een informatieve site over dit onderwerp voor tolken en vertalers. Zo hopen wij je steeds op nieuwe ideeën te brengen.

Veel kijk- en leesplezier met deze editie van Vertalersnieuws.

Patrycia Ryan - Don't insist on English!Erin Mckean - The joy of LexigographyPatricia Kuhl - The linguistic genius of babies
Bron:
TED

De Talenreis: het Japans

Door Sigrid Lensink-Damen

In deze aflevering ga ik dieper in op het Japans en de relatie van het Japans met de Altaïsche talen. Het is namelijk nog maar de vraag of het Japans wel een Altaïsche taal is. Verder associëren mensen het Japans vaak met het Chinees en andersom, maar is dat wel terecht?

Altaïsche talen

Eerst iets over de Altaïsche talen. De Altaïsche taalfamilie is globaal te vinden in Noord-Azië en valt uiteen in de Micro-Altaïsche en Macro-Altaïsche talen, waaronder ook het Japans wordt gerekend. Na het indelen van de talen die in Europa en Azië worden gesproken in de Indo-Europese en Zuid- en Zuidoost-Aziatische taalfamilies, blijven er nog een paar taalgroepen over. Dit zijn het Turks, het Mongools en het Toengoezisch, maar ook het Koreaans en het Japans. Alle vijf de talen worden gerekend tot de Altaïsche talen, maar klopt dat wel?

Er is nog geen afgebakende definitie van de deze taalfamilie, omdat taalkundigen het hierover nog niet eens zijn geworden. Horen het Koreaans en het Japans nou wel of niet bij de Altaïsche talen en wat is de verwantschap tussen de vijf talen? Het zijn twee onderwerpen, waarover verhitte debatten worden gevoerd. Je zou kunnen zeggen dat de Altaïsche taalfamilie een vergaarbak is van taalgroepen die niet bij andere families in te delen zijn. Natuurlijk is dit wat kort door de bocht, maar de paar overeenkomsten tussen de taalgroepen (zoals agglutinatie, vocaalharmonie en de volgorde van het onderwerp en gezegde in de zin) zijn onvoldoende criteria om de talen definitief tot eenzelfde taalfamilie te rekenen.

Vreemde eend

Het Japans is de vreemde eend in de bijt. Zowel binnen de Altaïsche taalfamilie alsook op zichzelf staand. Het Japans heeft een schrift dat op het Chinees lijkt en daar grotendeels op gebaseerd is, maar Chinezen kunnen het Japans niet verstaan en nauwelijks lezen. Er zijn maar weinig overeenkomsten tussen het Chinees en het Japans, zeker sinds het begin van de moderne tijd. In de 8e eeuw bestond er nog een Chinees-Japanse mengvorm, die kanbun werd genoemd, wat de enige connectie tussen de twee totaal verschillende talen was.

Syllabenschriften

Het Japans heeft naast het Hanzi-schrift, het Chinese karakterschrift dat in het Japans Kanji heet, nog twee andere schriftsoorten in gebruik om de specifieke eigenschappen (zoals vervoegingspartikels, die het Chinees niet kent) van de taal te kunnen weergeven.

Deze twee andere schriften heten het Hiragana- en Katakana-schrift (of gezamenlijk kana) en zijn syllabenschriften. Dit betekent dat een teken een lettergreep of klank voorstelt in plaats van een letter.

Het Hiragana is een fonetisch schrift en is vrij gemakkelijk te leren. Via dit schrift leren kinderen in Japan lezen en schrijven. Het Katakana wordt gebruikt om buitenlandse woorden te translitereren, maar ook om een woord te benadrukken, klanknabootsing weer te geven en soortnamen van planten en dieren te beschrijven.

Taalniveaus

Een fenomeen dat in het Japans heel normaal is, maar dat sprekers van het Indo-Europees niet kennen, vormen de taalniveaus, of registers. Er zijn er drie: laag, middel en hoog. Ze hebben alle drie een eigen vocabulaire. Het ‘hoge’ register wordt gesproken tegen mensen die een hogere rang hebben, hoger op de sociale ladder staan of een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een vorm van beleefdheid; eentje die wel ver is doorgevoerd.

Sterke taal-cultuurverhouding

Het Japans is een bijzondere taal en Japan heeft ook een bijzondere cultuur. Het land bestaat uit vele eilanden en is van de 17e tot halverwege de 19e eeuw afgesloten geweest van buitenlandse invloeden. Door die geïsoleerde ligging kon de taal op zichzelf ontwikkelen en bleven vele cultuuruitingen behouden, bijvoorbeeld het dragen van de kimono, de theeceremonie en de samoerai.

Een cultuurtrekje dat direct in de taal tot uiting komt, is de zogenaamde ‘eercultuur’ of ‘schaamtecultuur’. Deze eercultuur speelt een grote rol in het leven van de Japanner. De eer kan op talloze manieren worden geschonden, zo kun je iemand beledigen door de verkeerde aanspreekvorm te gebruiken (een directe link tussen taal en cultuur!) of kun je een fout maken die niet alleen betrekking heeft op jezelf maar je hele sociale omgeving (familie of werkkring). Een Japanner zal zich daarom nooit zo direct uitdrukken als wij hier in het westen gewend zijn, want hij zou zijn gesprekspartner wel eens kunnen beledigen.

Als je meer wilt weten over Japan, de cultuur en de taal, neem dan eens een kijkje op www.uchiyama.nl, een website van een Nederlandse Japan-liefhebber.

De volgende keer zet ik de reis voort naar Oceanië.

Bronnen:

De Grote Taalatlas
Altaïsche talen (wikipedia)
Japans (wikipedia)
Japanese language (wikipedia, Engelstalige pagina's)
Japans volgens Japan Guide
Meer over de Japanse taal (Engelstalige site)
Over het Hiragana (wikipedia)
Over het Katakana (wikipedia)
Japans en Japanse vertalingen
Over de Japanse eercultuur volgens uchiyama.nl

Business Bootcamp deel 3: de ideale klant

Door Silvie van der Zee

In vorige edities van Vertalersnieuws heb ik je al verteld over mijn bezoek aan de Business Bootcamp van Open Circles Academy. Dit keer vertel ik je graag wat ik dat weekend geleerd heb over hoe we onze ideale klant kunnen vinden. En willen we dat niet allemaal?

Vind je ideale klant

Om de ideale klant te vinden is het belangrijk eerst bij jezelf te rade te gaan. De meeste vertalers zijn al gespecialiseerd in een bepaalde taal en een bepaald vakgebied. Hoe specifieker je doelgroep, hoe minder concurrentie je hebt. Zoals Nisandeh Neta tijdens de Business Bootcamp zei: “Be the biggest fish in the pond, but choose a small pond.” Als je een expert bent in je niche, zullen je potentiële klanten eerder naar je toe komen. Je laat je schoenen toch ook niet repareren in de supermarkt? Nee, je gaat naar de expert, de schoenmaker.

Omschrijf je ideale klant

De ideale klant is een klant die met jou in zee gaat en vervolgens steeds terugkomt. Daarnaast houdt hij zich aan zijn afspraken, bijvoorbeeld over het aanleveren van teksten en op tijd betalen. Om de ideale klant te vinden, is het belangrijk om deze eerst voor jezelf te beschrijven. Wat voor soort klant zou je willen? Een bedrijf of een individu? Als je voor een bedrijf gaat: is dit een groot of klein bedrijf, in welke sector of branche is het bedrijf actief? Voor particulieren geldt: voor wie wil je werken? Wil je bijvoorbeeld voor studenten werken of voor auteurs? Houd bij het afbakenen van je doelgroep ook je eigen specialisatie in gedachten.
Als je de ideale klant hebt omschreven, is deze gemakkelijker te vinden. Je weet dan immers waar je het beste kunt zoeken (studenten vind je op de universiteit, wil je reisgidsen vertalen dan neem je contact op met een uitgeverij van reisgidsen, etc).

Ambassadeurs

Iets anders wat ik heb op de Business Bootcamp heb geleerd, is het principe van ambassadeurschap. Maak van vreemden vrienden, van vrienden klanten en van klanten ambassadeurs. Dit houdt in dat je niet direct iets moet verkopen aan potentiële klanten, maar dat je beter eerst een relatie met hen kunt opbouwen. Je hebt dan van een vreemde een vriend gemaakt. Als je een goede relatie hebt, kun je ze benaderen om jouw diensten als vertaler aan te bieden. Zo maak je van je vriend een klant. Heb je een klant eenmaal binnengehaald, zorg er dan voor dat je hem ook behoudt. Dit kan door het principe ‘overdeliver and overpromise’ toe te passen, met andere woorden: zorg dat je meer doet dan je hebt beloofd. Bijvoorbeeld: lever de tekst een dag eerder dan verwacht. Zo maak je de klant blij en zal hij aan je denken bij een volgende vertaalopdracht.

Vraag om aanbevelingen

Vraag je tevreden klanten ook om een aanbeveling, bijvoorbeeld op LinkedIn. Aanbevelingen zijn een goed marketinginstrument, want klanten zoeken naar iemand die goed is en dat al bewezen heeft. Als eerdere klanten tevreden zijn, dan zal je wel een goede vertaler zijn, toch? Een tevreden klant schrijft graag een aanbeveling voor je.

Zo maak je van klanten ambassadeurs

Als een klant tevreden is, vertelt hij dit waarschijnlijk ook aan anderen, bijvoorbeeld collega’s, die misschien ook wel voldoen aan jouw omschrijving van de ideale klant: je klant is dan opnieuw je ambassadeur geworden. Zo komen de klanten vanzelf naar je toe en hoef je zelf minder hard naar nieuwe klanten te zoeken.

Klantenbinding door uitstekende service

Tot slot, mocht het voorkomen dat een klant niet tevreden is, vraag dan altijd waarom. Zo kun je eventuele fouten herstellen en kun je ervoor zorgen dat dit de volgende keer niet meer voorkomt. Zo laat je zien dat je naar de klant luistert en houd je hem tevreden. En tevreden klanten leveren nieuwe klanten op. Over hoe klanten jou het beste kunnen vinden, zal ik de volgende keer schrijven.

Translators Unite komt met speciale aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

[Persbericht]


Vught, 20 september 2012 - In maart van dit jaar stond Vincent Vitters, als een moderne, geëmancipeerde man, de was te strijken en vroeg hij zich ondertussen af hoe het gesteld was met de aansprakelijkheidsverzekering van het vertaalbureau van zijn ouders. Nadat hij de strijkwerkzaamheden had afgehandeld, begon hij de verschillende polissen door te spitten. Hij kwam tot zijn grote schrik tot de conclusie dat de afgesloten polis een groot gedeelte van het risico dat vertalers en tolken lopen ongedekt laat. Maar hoe zat het dan bij een schadeclaim? Hoe gaan de vertalers waarmee wij samenwerken om met aansprakelijkheid?

Rondvraag

Om hier achter te komen heeft hij een rondvraag gehouden onder vertalers en tolken en kwam hij tot een aantal bevindingen:
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat het vertaalbureau waar zij voor werken aansprakelijk is en niet de vertaler;
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat hun leveringsvoorwaarden hen beschermen;
- Veel vertalers en tolken weten niet in welke opzichten de verschillende verzekeringen die worden aangeboden van elkaar afwijken;
- De meeste vertalers en tolken hebben helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De site Translators Unite informeert

Uit Vincents verbazing hoe weinig kennis over aansprakelijkheid en hantering van leveringsvoorwaarden hijzelf en veel branchegenoten hebben, ontstond het idee om Translators Unite op te richten, met als missie vertalers en tolken bij te praten over dit onderwerp. In zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen heeft hij als eerste stap samen met Rick Guitjens (eigenaar van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer) de site www.translatorsunite.nl opgezet, waarin deze onduidelijke en ingewikkelde materie wordt uitgelegd. Op 1 oktober aanstaande wordt de website officieel gelanceerd.

Speciale beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Maar daar hield het niet op. In samenwerking met Nationale Nederlanden, Nedasco en Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer heeft Vincent een specifieke beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld. Deze is qua dekking, hantering van leveringsvoorwaarden en eigen risico volledig afgestemd op onze branche, en kost bovendien dankzij collectieve inkoop maar € 33,25 per maand. De scherpste premie op dit moment in Nederland voor de geboden dekking, volgens Vincent.

Presentatie NGTV-taalkring
Noord-Oost Brabant,
20 sept 2012
Vincent en Rick geven op dit moment ook presentaties bij verschillende taalkringen en verenigingen voor tolken en vertalers.

De presentaties zijn vrijblijvend en in veel gevallen kan men PE-punten krijgen. Heeft u interesse in een presentatie, neemt u dan contact op met Vincent via info@translatorsunite.nl.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid en het hanteren van leveringsvoorwaarden op www.translatorsunite.nl. Daar kunt u ook online de polis afsluiten.

--
Dit was een persbericht van Translators Unite. Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.