maandag 2 februari 2009

Hopelijk hebben we het niet nodig, maar er is nu ook microkrediet voor Nederlandse ondernemers

Qredits: microkrediet voor (startende) ondernemers nu in heel Nederland beschikbaar

Door een relatief klein bedrag te lenen, kunnen nu ook beginnende ondernemers in Nederland met een goed idee een onderneming beginnen of uitbouwen. Qredits (de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland) stelt daartoe kredieten voor (startende) ondernemers beschikbaar.

Qredits verstrekt kredieten tot maximaal € 35.000,- en biedt daarnaast coaching voor de ondernemer aan. Qredits is een landelijk initiatief van de grootbanken (ABN AMRO, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Via Qredits geven zij startende ondernemers met goede ondernemingsplannen een kans, ondanks de economische crisis. Qredits is een voor Nederland en Europa uniek concept. Het wordt breed ondersteund vanuit de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Fonds Werken aan Wonen.

Veel startende ondernemers uit het kleinbedrijf hebben moeite om een krediet te krijgen. Redenen zijn veelal een te laag benodigd kapitaal, te weinig relevante opleiding, niet over de juiste diploma’s beschikken of een negatief trackrecord. Qredits kijkt allereerst naar de persoon van de ondernemer en de potentie van de op te zetten onderneming. Als deze factoren kansrijk zijn, gaat Qredits soepeler om met de kredietverstrekking. Vaak wordt de ondernemer ook gecoacht.

Bron: persbericht Qredits