vrijdag 20 mei 2011

Logrus meet de kwaliteit van vertalingen

Door Mariëlle van Benthum

Logrus International, een groot Russisch vertaalbureau, heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van vertalingen te meten en uiteindelijk te verbeteren. Een vertaler wordt doorgaans gekozen op basis van kwaliteit. Klanten willen voor een scherpe prijs en bij een korte doorlooptijd vertalingen waarbij ze geen discussie hoeven te voeren over de kwaliteit ervan. Maar hoe meet je de kwaliteit van een vertaling?

Objectieve en subjectieve factoren
Er is een onbeperkt aantal correcte zinnen en vertalingen. Over het algemeen wordt de kwaliteit hiervan subjectief beoordeeld. Een taal is echter ook opgebouwd uit verschillende onderdelen die wel objectief waarneembaar zijn. Als de woordkeus treffend is, betekent dat niet automatisch dat een tekst ook grammaticaal klopt en consistent is. De kwaliteit van taal wordt dus bepaald door objectieve en subjectieve factoren.

De objectieve factoren zijn meetbaar: bijvoorbeeld spelling, terminologie en grammatica. Subjectieve factoren als adequaatheid, leesbaarheid en consistentie zijn moeilijker te beoordelen. Uit onderzoek blijkt volgens Serge Gladkoff, directeur van Logrus, dat vooral perceptie, een subjectieve indruk, een doorslaggevende rol heeft bij bliksemsnel beoordelen of een tekst de moeite waard is om te lezen. De meettechniek van Logrus International wordt daarom alleen toegepast op teksten waarvan de kwaliteit subjectief gezien al als ‘acceptabel’ is beoordeeld. In de metingen wordt dan minder belang gehecht aan subjectieve factoren.

Beoordelen is geen proeflezen
Tijdens de beoordeling van een vertaling met Logrus’ meetmodel geeft een reviewer in een Microsoft Excel-werkblad een score aan verschillende (zowel objectieve als subjectieve) dimensies van de vertaling. Hierbij worden geen wijzigingen aangebracht aan de vertaling. Het betreft puur een beoordeling van de vertaling.

Logrus past het meetmodel aan de wensen van een bepaalde klant aan. De klant bestudeert het model ook. Via formules wordt de betrouwbaarheid van een vertaling berekend.

Aanbieders van vertalingen met elkaar vergelijken
Klanten kunnen de tool gebruiken om een vertaler te zoeken die dezelfde kwaliteit en service als een concurrent biedt, maar tegen een lagere prijs. De gebruikskosten van de tool zijn laag.

Op basis van historische gegevens kunt u een evaluatiescore berekenen. Als een aanbieder slecht heeft gepresteerd, wordt de kwalificatie ‘Fail’ toegevoegd in de database. Hiermee daalt de betrouwbaarheid van de vertalingen van deze aanbieder.

Werkt u eigenlijk al met een tool om de kwaliteit van uw vertalingen te meten en daarmee uw voordeel te doen? Wij zijn bijzonder benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Deel deze dus gerust via de reactiemogelijkheid in de groene balk onder dit artikel op http://vertalersnieuws.blogspot.com.

Bronnen: homepage van Logrus International, artikel over de tool op tcworld , pagina van Logrus over hun methode voor kwaliteitscontrole

Terminologiedag hoger onderwijs

Door Dieuwke van der Veen

In Enschede, Amsterdam en Nijmegen werd er al een gehouden: een terminologiedag Hoger Onderwijs. Van de bijeenkomst in Nijmegen ontving u in Vertalersnieuws van 10 december 2010 al een enthousiast verslag. Op 7 oktober 2011 wordt er voor de vierde keer een gehouden, ditmaal in Groningen. Julia Harvey van UVT, het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, hoopt dat hij net zo geslaagd zal zijn als de vorige drie en nodigt u uit om de datum alvast in uw agenda te noteren.

De dag is van belang voor vertegenwoordigers van talencentra in het Nederlandse taalgebied, maar ook voor anderen die regelmatig vertalen voor instellingen in het hoger onderwijs.

Tijdstip: Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor inschrijving en lunch. Om 13.30 uur begint de eerste lezing, en aan het eind van de middag is er een borrel in een “leuk Gronings eetcafé”, gevolgd door een heerlijk stamppotbuffet zodat u de lange reis naar huis weer aankunt.

Nadere details volgen. Zie ook www.rug.nl/talencentrum en vind het Talencentrum op https://www.facebook.com/languagecentre.universityofgroningen

Duurzaam samenwerken: het Vertaalatelier

Ontvangen van Ine Willems

Sinds 2011 huist op Kamer52 het Vertaalatelier, waarin een selecte groep ervaren boekvertalers bijeenkomt om vakkennis, ideeën en ervaringen te delen. Het Vertaalatelier is door Ine Willems van de Vertalerij opgericht in samenspraak met de Vereniging voor Letterkundigen en staat in het teken van vakverrijking en deskundigheidsbevordering.

Met hun bontgeschakeerde achtergrond – de een heeft literatuurwetenschap gestudeerd, de ander taalkunde, een derde geschiedenis, en vrijwel allemaal zijn ze op een bepaald punt in hun leven uitgeweken naar het buitenland; het gezelschap telt literair maar ook non-fictie vertalers – bieden ze stuk voor stuk een bijzondere invalshoek op elkaars vertaalkwaliteiten en helpen die zodoende ontwikkelen.

In juni vindt het volgende Vertaalatelier plaats, dit keer met het thema Hoe Het Niet Moet, rondom een jammerlijke Nederlandse vertaling van een prachtige Engelstalige roman. In een ontspannen maar zakelijke sfeer, de inwendige mens gesterkt door koffie of thee en een hapje uit de keuken van Kamer52, presenteert ieder een eigen vertaalvoorstel en worden de fouten van die eerdere, verderfelijke vertaling ontleed tot op het rammelende gebeente.

In september staat de tegenhanger van dit Vertaalatelier op het programma: En Hoe Dan Wél...

Inlichtingen:
Ine Willems op info@vertalerij.nl
Wanneer:
Zomer 2011: half juni van 14.00 uur tot 17.00 uur
Najaar 2011:   half september van 14.00 uur tot 17.00 uur
Waar:        
Kamer52
Zandheuvel 52a,
4901 HW Oosterhout
                  
http://www.Kamer52.nl

Fiscale aftrek pensioenpremie zzp’ers binnenkort 10 jaar, maar regeling nog niet ideaal

Door Mariëtte van Drunen

Veel vertalers zijn zzp’ers en hebben net als veel andere zzp’ers hun pensioen niet (goed) geregeld. Binnenkort wordt een voordeelregeling uitgebreid, maar volgens mijngeld.nl en pensioenfonds Zwitserleven kunnen we het blijde nieuws beter met een korreltje zout nemen.

Zelfstandigen zonder personeel die vanaf de start van hun bedrijf gebruik zijn blijven maken van de pensioenregeling van hun voormalig werkgever, kunnen een deel van de kosten hiervan nu 3 jaar lang aftrekken van de belasting. Staatsecretaris van Financiën Weekers wil dat dit vanaf 2012 10 jaar wordt. Helaas is de regeling niet zo mooi als hij in eerste instantie klinkt.

Slechts beperkt mogelijk
Volgens het Financieel Dagblad (aldus mijngeld.nl) kan het pensioen bij de oud-werkgever alleen worden voortgezet als pensioenfondsen de vrijwillige voortzetting accepteren. Dat was volgens mijngeld.nl in 2009 bij maar 133 van de 563 pensioenfondsen het geval. Bovendien zou de zelfstandige in dezelfde branche moeten blijven werken. Volgens mijngeld.nl is de regeling eigenlijk alleen interessant is voor starters van 45 jaar of ouder, omdat die al dicht tegen hun pensioengerechtigde leeftijd zitten en daarom meer fiscale voordelen hebben.

Te duur
Om er nog een schepje zout bovenop te doen: zzp'ers moeten als ze het bedrijfspensioen laten doorlopen zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de premie betalen. En dat is volgens mijngeld.nl te duur voor veel startende zzp'ers. Het is vaak ook niet mogelijk om flexibel in te leggen, terwijl het inkomen van een zelfstandige nu eenmaal schommelt.

Toch nog vast aan ex-baas
Bovendien is volgens pensioenaanbieder Zwitserleven de medewerking van de oud-werkgever nodig om van deze regeling gebruik te kunnen maken en blijft de zelfstandige zo dus jarenlang in zekere mate verbonden aan zijn voormalige baas.

Zwitserleven wijst erop dat een zzp’er nog steeds door lijfrenteaftrek en/of vorming van een oudedagsreserve (FOR) kan voorzien in zijn/haar oudedags- en nabestaandenbehoefte. Wat nu de beste oplossing is, blijft onduidelijk, maar misschien kunnen we elkaar wijzer maken. Hoe hebt u uw pensioen geregeld en waarom?

Bronnen: mijngeld.nl, Belastingdienst, VKbanen.nl, Zwitserleven, fd.selections

Nascholingscursus juridisch vertalen

Door Mariëlle van Benthum

Helder formuleren in juridische stukken staat centraal in de nascholingscursus "Ja, maar ... mag dat?". Hoe schrijft u goed leesbare juridische teksten? Wanneer hebben we het over onduidelijke formuleringen en wanneer over vakjargon? Hoe komt het dat juridische teksten doorgaans nauwelijks te begrijpen zijn?

Marcel Lemmens en Tony Parr van Teamwork hebben drie prominente sprekers uitgenodigd die een antwoord geven op deze vragen via drie presentaties van elk een uur over de combinatie van taal en recht.

De nascholingscursus vindt op 24 juni plaats in Utrecht en bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma vertellen specialisten over de
begrijpelijkheid van wet- en regelgeving, de taal die wordt gehanteerd in notariële akten en klare taal in uw eigen vertalingen. In de middag zijn er praktische workshops. U kunt zich aanmelden voor de hele dag of voor een afzonderlijk dagdeel. Het Bureau BTW heeft 6 PE-punten toegekend voor de hele dag en 3 voor het ochtendprogramma.

Zie voor meer informatie en inschrijving: Teamwork vertaalworkshops.