vrijdag 10 oktober 2008

Vertalers gezocht

Voor Vers Brussel schreef de Duitse dichter Ulf Stolterfoht het intrigerende gedicht “Babel” over de Europawijk. Het gedicht wordt vertaald in de 23 Europese talen.

De literaire organisatie uit Brussel, Het beschrijf, zoekt nog native speakers български, Čeština, Dansk, Eesti, Elinika, English, Gaeilge, Italiano, Latviesu valoda, Lietuviu kalba, Magyar, Malti, Slovenčina, Slovenščin en Svenska om hierbij te helpen. Een unieke artistieke ervaring tijdens een gratis vertaalworkshop.

Kandidaten vertalen graag, hebben een hart voor literatuur, wonen of werken bij voorkeur in de Europawijk en zijn dit najaar beschikbaar. Zie voor meer informatie Vers Brussel.

Bron: www.literairvertalen.org

OPROEP: LIRA zoekt (erven van) leenrechthebbende schrijvers en vertalers

LIRA is op zoek naar de adresgegevens van een aantal personen wier boeken in een bepaalde periode uitgeleend zijn door Nederlandse openbare bibliotheken. Die personen kunnen uit hoofde daarvan aanspraak maken op leenrechtgelden. LIRA is in veel gevallen wel op de hoogte van de naam van de auteur en de titel van het boek bekend, maar het adres en het bankrekeningnummer ontbreken vaak. Daarbij kan het ook gaan om eventuele erfgenamen. Om te zorgen dat alle auteurs die leenrechtvergoeding krijgen waar ze recht op hebben vraagt LIRA uw medewerking. Kent u deze auteurs en vertalers? Neem dan contact op met LIRA via odile.van.der.tweel@cedar.nl.

Bron: www.cedar.nl/lira/

donderdag 9 oktober 2008

VAR nu ook elektronisch aan te vragen

Vanaf 3 oktober 2008 kan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) ook online worden ingevuld en verstuurd. ZZP'ers die drie jaar achtereen over een VAR WUO beschikken hoeven per 2010 niet meer jaarlijks een nieuwe verklaring aan te vragen, maar ontvangen de VAR automatisch.

Freelancers kunnen vanaf 1 september 2008 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor volgend jaar aanvragen. Vanaf 3 oktober kan de VAR ook online worden ingevuld en verstuurd. Het opgavenformulier moet worden ondertekend met DigiD of de gebruikersnaam en inlogcode van de elektronische aangifte inkomstenbelasting. Het formulier voor de VAR is vanaf 3 oktober te vinden op http://www.belastingdienst.nl/.


Bron: Nederlandse Vereniging van Journalisten (via http://www.nieuwsbank.nl/)

Jaarverslagdag - Nascholingscursus voor financieel vertalers

Op vrijdag 12 december 2008 en vrijdag 16 januari 2009 houdt Teamwork een speciale nascholingsdag voor financieel vertalers: de Jaarverslagdag.

De twee centrale thema's tijdens deze dag over het vertalen van jaarverslagen zijn corporate governance en risicobeheer. Deze onderwerpen komen dan ook uitgebreid aan de orde in de twee presentaties tijdens het ochtendprogramma.

Wouter Kuijpers spreekt over de nieuwe versie van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij legt uit wat het doel van deze Code is en wat de diverse formuleringen, begrippen en thema's precies betekenen. Paul Bakker spreekt over de rol en betekenis van risicobeheer bij financiële instellingen.

Het middagprogramma van de Jaarverslagdag bestaat uit vertaalworkshops voor de volgende talencombinaties*:
  • Duits-Nederlands
  • Engels-Nederlands
  • Frans-Nederlands
  • Nederlands-Duits
  • Nederlands-Engels
  • Nederlands-Frans
* Alle talencombinaties onder voorbehoud. Workshops vinden alleen doorgang bij voldoende belangstelling.


Bron/meer informatie: www.teamwork-vertaalworkshops.nl/events/agenda.php

woensdag 8 oktober 2008

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2008

De tiende Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2008 in Utrecht.

In dit lustrumjaar is het thema van de symposiumdag ‘De vondst’: wat was voor vertalers dé vertaalvondst uit hun loopbaan? Waarvan genieten zij na jaren nog na, of denken ze: dáárvan kreeg ik nou een tinteling in mijn vertaalhart! Als sprekers over dit onderwerp zullen een prozavertaler, een kinder- en jeugdboekenvertaler, een poëzievertaler, een toneelvertaler en een liedjesvertaler aan bod komen. Daarnaast is een mailing uitgegaan naar alle vertalers uit de bestanden van de Vereniging van Letterkundigen, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, met het verzoek van hun eigen favoriete vondst kond te doen. Deze vondsten zullen in het programmaboekje van de Vertaaldagen worden gepubliceerd.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) wordt dit jaar een ‘bijzondere’ workshop ‘liedjes vertalen’ georganiseerd.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail vertalershuis@nlpvf.nl. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren (www.fondsvoordeletteren.nl en www.fondsvoordeletteren.be) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken.

Bron: www.literairvertalen.org

Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars

Ondertitelen is een prachtig vak, maar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren stemmen ons niet vrolijk. De kwaliteit is ondergeschikt gemaakt aan de marktwerking en de tarieven zijn al jaren bevroren. Zendgemachtigden spelen ondertitelbedrijven tegen elkaar uit om de prijs zo laag mogelijk te houden en de ondertitelaars en de kijkers zijn de dupe. In deelmarkten als dvd-ondertiteling is de situatie vaak nog bedroevender. Daarom hebben we in december 2007 de Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars (de BZO) opgericht. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het behartigen van de belangen van ondertitelaars en het bevorderen van de kwaliteit.

We willen deze doelstellingen verwezenlijken door te streven naar eerlijke en geïndexeerde tarieven, het toekennen van indirecte vergoedingen (auteursrechtelijke inkomsten) via daartoe geëigende organisaties en het bevorderen van contacten tussen ondertitelaars (onder meer via deze website en het organiseren van bijeenkomsten waarop informatie over dit beroep en andere relevante vakgebieden wordt uitgewisseld). Daarnaast willen we ook het aanzien van het vak bij publiek, media en politiek verhogen door het belang van het werk van ondertitelaars onder de aandacht te brengen.

Op dit moment (zomer 2008) hebben zo'n 120 ondertitelaars zich bij de BZO aangesloten. We mogen dus zeggen dat we inmiddels een belangrijk deel van de beroepsgroep vertegenwoordigen, maar we streven er natuurlijk naar dit aantal flink uit te breiden om onze doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken. Iedereen die als zzp'er (zelfstandige zonder personeel) of als payroller ondertitelt van en naar het Nederlands (of met een andere taalcombinatie voor een in Nederland gevestigd bedrijf) kan zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden, af te drukken op te sturen. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 80 euro per jaar en kan eventueel in twee halfjaarlijkse termijnen worden voldaan (d.m.v. automatische incasso).

Bron/meer informatie op: http://www.bzo-ondertitelaars.nl/

maandag 6 oktober 2008

KTV wordt Register beëdigde tolken en vertalers

De wet beëdigde tolken en vertalers treedt op 1 januari 2009 in werking. Een van de gevolgen is dat het KTV wordt opgeheven en vervangen door het Register beëdigde tolken en vertalers.

Deze wijziging heeft diverse gevolgen, o.a.:

  • Per 1 oktober 2008 zijn geen voorlopige inschrijvingen in het KTV meer mogelijk.
  • Per 1 oktober 2008 geeft het KTV geen legitimatiepassen KTV meer uit.
  • Het KTV benadert mensen met voorlopige inschrijving om te kijken of zij in aanmerking komen voor definitieve inschrijving.
  • Partnerovereenkomsten worden opgezegd.

Voor meer informatie over al deze onderwerpen kunt u terecht op: http://www.ktv.rvr.org/.

Bron: http://www.ktv.rvr.org/