dinsdag 31 maart 2009

Btw uit het buitenland terugvragen eenvoudiger

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën

Staatssecretaris de Jager maakt het voor veel ondernemers makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen zij deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Ook hoeven ondernemers die grensoverschrijdende diensten aan andere ondernemers verrichten doorgaans geen btw meer te factureren. Btw-fraude wordt aan de hand van nieuwe regels scherper aangepakt.

Op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën stemde de ministerraad in met een wijziging van de Wet op de omzetbelasting. Hierdoor hoeven ondernemers voor het doen van een verzoek om teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer in contact te treden met buitenlandse belastingdiensten en wordt er sneller uitbetaald. Buitenlandse belastingdiensten moeten rente vergoeden als ze de gestelde termijn niet halen.

Vanaf 2010 wordt de omzetbelasting veelal geheven op de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. Hierdoor hoeft er doorgaans geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht te worden. Deze ondernemers dienen periodiek een overzicht bij de Belastingdienst in van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Zij kunnen er zelf voor kiezen dit maandelijks of eenmaal per kwartaal te doen. Ondernemers die meer dan € 100.000,- per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, moeten per maand een opgave verstrekken. Hiermee wordt btw-fraude tegengegaan.

De wetswijziging vloeit voort uit afspraken die de Europese ministers van Financiën maakten in het zogenaamde btw-pakket en de frauderichtlijn. De richtlijnen verschenen begin 2008 en begin 2009.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën

Vertalersnieuws bereikt eerste 100Een kleine mijlpaal voor Vertalersnieuws: dit is het 100e bericht op Vertalersnieuws.

Op 4 oktober 2008 plaatste ik de eerste berichten op Vertalersnieuws en sindsdien is het aantal lezers gestaag maar zeker tot een mooi aantal gegroeid. Op dit moment zijn er 71 afnemers van het gratis e-mailabonnement en ongeveer 20 bezoekers die Vertalersnieuws op een andere manier lezen.

Kent u nog mensen voor wie Vertalersnieuws interessant kan zijn?
Nodig ze dan vooral uit om zelf eens een kijkje te nemen. Ook in het volgende half jaar hoop ik jullie weer veel interessant nieuws te brengen.

Heb ik iets gemist?
Vertalersnieuws is geen 'professionele' uitgave waaraan meerdere medewerkers een bijdrage leveren en ik mis vast wel eens een interessant nieuwtje. Als u zelf iets hebt gelezen dat u graag in Vertalersnieuws zou zien of zelf een bijdrage wilt leveren, dan sta ik daar zeker voor open.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Drunen