vrijdag 1 mei 2009

Fiscus soepeler met belastingschuld bedrijven

Nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën d.d. 23 april 2009

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand bij de fiscus hebben.

Bedrijven die tijdelijk te maken hebben met een liquiditeitsprobleem en daardoor hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg met de Belastingdienst daarvoor uitstel krijgen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin een ondernemer geen financiële ruimte heeft om de belasting over bijvoorbeeld het vakantiegeld of eindejaarsuitkering te betalen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het om een levensvatbare onderneming moet gaan, dat de onderneming belastingschuld later zal kunnen voldoen en dat er concreet kan worden aangeven voor welke periode het uitstel noodzakelijk is.

“Ondernemers zorgen voor continuïteit en zijn een constante factor in onze economie. De gezonde bedrijven krijgen meer ruimte in hun liquide middelen, zodat de ondernemer over voldoende financiële middelen beschikt om te kunnen blijven ondernemen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de hierdoor ontstane financiële ruimte door externe financiers wordt benut om de eigen financiële positie te verbeteren. De Belastingdienst zal daarover in overleg met de banken treden.”, aldus staatssecretaris De Jager.

Ondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan via de Belastingtelefoon, per brief, of gewoon aan de balie. De brancheorganisaties van accountants en belastingadviseurs worden eveneens actief over de maatregel geïnformeerd.

Bron: Ministerie van Financiën

woensdag 29 april 2009

Waarschuwing acquisitiefraude 'Gele Bedrijvengids'

Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt voor een zogenaamd verzoek tot correctie van uw gegevens van de Gele Bedrijvengids, dat in werkelijkheid een contract met een looptijd van twee jaar betreft.

Er wordt per e-mail een verzoek tot controle van de bedrijfsgegevens uit te voeren en een formulier in de bijlage ondertekend terug te zenden. Als je echter de bijlage ondertekend retourneert, dan ga je een overeenkomst met een looptijd van twee jaar aan, met een betalingsverplichting van 65 euro per maand.

Kijk voor meer informatie en een voorbeeld van het formulier op de site van het Steunpunt Acquisitiefraude.

Vooraankondiging intensieve cursus literair vertalen 2009

Aankondiging van het Expertisecentrum Literair Vertalen

De Intensieve Cursus Literair Vertalen 2009 van het ELV zal zich dit jaar richten op vertalers uit het Spaans, Frans en Latijn in het Nederlands.

De cursus vindt plaats in november 2009 in de Utrechtse binnenstad. De intensieve cursus is toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het literair vertalen. Het belangrijkst is de oefening van de literaire vertaalvaardigheid, waarin de theorie aan de praktijk getoetst wordt. Zowel in reflectiecolleges als in de vertaalpractica staat het aankweken van kritisch normbesef en het inzicht krijgen in verschillende vertaalopvattingen hoog in het vaandel.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Intensieve cursussen.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

dinsdag 28 april 2009

Niet zomaar inschrijving in Rbtv voor combinatie twee vreemde talen

Op 23 april heeft het Kwaliteitsinstituut btv opnieuw besproken of vertalers voor een combinatie van twee vreemde talen mogen worden ingeschreven in het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers. De commissie heeft besloten dat inschrijving enkel op basis van twee oude beëdigingen voor de desbetreffende talen niet automatisch kan plaatsvinden, maar wel op basis van een in het buitenland gevolgde vertaalopleiding of vertaaltoets op bachelorniveau.

Lees voor meer informatie vooral het bericht op de site van Bureau btv.

Bron: Bureau btv