woensdag 27 oktober 2010

ZZP'ers die les geven krijgen meer tijd voor btw-vrijstelling beroepsopleidingen

Bericht van: Belastingdienst actueel voor ondernemers, d.d. 1 oktober 2010

ZZP'ers die docent bij een beroepsopleiding zijn of die zelf een beroepsopleiding verzorgen, krijgen 3 maanden extra tijd om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen.

De ZZP'ers moeten zich vóór 1 januari 2011 melden bij het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO) en aan de daar gestelde kwaliteitseisen voldoen. Bovendien moeten zij voor 1 april 2011 zijn ingeschreven in het RKBO-register.

De ZPP'ers kunnen dan de btw-vrijstelling over de periode 1 juli 2010 tot de datum van inschrijving in het register blijven toepassen.

Binnenkort past de Belastingdienst het beleidsbesluit aan.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

dinsdag 26 oktober 2010

TiNT 2010:Leerzame dag, ook voor vertalers: TiNT 2010

Misschien had u er al van gehoord: op vrijdag 3 december 2010 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag.

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen aan een breed publiek, waaronder tolken en vertalers. Er staan interessante onderwerpen op het programma zoals termextractie, terminologiebeheer, ISO normen en termvariatie. Dus zeker een aanrader voor vertalers die naar het Nederlands vertalen.

TiNT 2010 vindt op 3 december 2010 plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 10.00 tot 16.45 uur. Deelname aan alle lezingen inclusief lunch en receptie kost 25 euro per persoon. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2009.

Enkele van de presentaties die op het programma staan:

- Thesaurus Zorg en Welzijn: Uitgebreid trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn in Nederland
- JuriGenT, tweetalige juridische databank ontworpen voor de vertaler: knelpunten en oplossingen
- Bilinguale termextractie van enkel- en meervoudige termen
- Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bbtv) kent aan de deelnemende
Nederlandse tolken en vertalers 4 PE-punten toe in het kader van de
Permanente Educatie.

Definitief programma en inschrijving: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/tint_2010_3_december_vu_te_amsterdam/index.php