zaterdag 15 oktober 2011

Toelatingstoetsen voor het register beëdigde tolken en vertalers

Door Mariëtte van Drunen

Tolken en vertalers die zich willen inschrijven in het officiële register beëdigde tolken en vertalers, maar niet de juiste diploma’s hebben, kunnen via een toelatingstoets alsnog tot het register worden toegelaten. Deze toelatingstoets zal vanaf najaar 2011 worden aangeboden door de Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT). Aanmelding is nog maar tot 21 oktober mogelijk.

“Tolken en vertalers die geen hbo-diploma op het gebied van tolken of vertalen kunnen overleggen, kunnen volgens het Besluit inschrijving Rbtv via een door Bureau Wbtv erkende toets aantonen te beschikken over de vereiste vaardigheden,” aldus de website van Bureau Wbtv. Wbtv is het onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand dat bepaalde onderdelen van de Wet beëdigde tolken en vertalers moet uitvoeren. Bureau Wbtv heeft bepaald waaraan de toelatingstoetsen en de beoordelaars moeten voldoen. Hoewel de toetsen worden aangeboden door de SNEVT, is de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort verantwoordelijk voor de logistiek rond de toetsing (aanmelding, betaling e.d.).

In week 46 vinden de eerste toetsen plaats en afhankelijk van het aantal aanmeldingen, worden mogelijk ook in week 47 toetsen ingepland. De toetsen hebben plaats op een centrale locatie die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Wie kan er deelnemen?
Deelname aan de toetsen heeft alleen zin als u een reële kans van slagen hebt. Hoe u weet of dat zo is? Raadpleeg daarvoor het Zelfbeoordelinginstrument Tolken en/of het Zelfbeoordelinginstrument Vertalen. Hierin staat op welk niveau u de verschillende vaardigheden moet beheersen om te kunnen slagen. Deze beoordelingsinstrumenten zijn te vinden op de website van Bureau BTV en op de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Op de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is informatie opgenomen waarmee u zich kunt voorbereiden op de toetsen.

Let op: snel aanmelden als u dat nog niet hebt gedaan!
Als u zich wilt aanmelden, dan kan dat via de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Maar let op, de aanmelding sluit volgende week vrijdag, op 21 oktober 2011 en er kan maar een beperkt aantal tolken en vertalers aan de toetsen deelnemen.

Er zijn alleen vertaaltoetsen voor de volgende vertaalrichtingen:
• Koerdisch (Kermandji) - Nederlands
• Nederlands - Koerdisch (Kermandji)
• Somalisch - Nederlands
• Nederlands - Somalisch

Meer informatie over de toetsen
Bureau Wbtv
De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
Nieuwsbrieven van Bureau Wbtv

Uw vragen over de toetsen kunt u per e-mail sturen aan de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens via examenservices @ associatie.nl.

Met het wegbezuinigen van de tolk snijden we ons in de vingers

Door Eva Schwarzberg

Door bezuinigingen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de vergoeding voor de inzet van tolken geschrapt. Niet verstandig, want de tolk voorkomt veel leed. Bovendien zullen door deze ingreep de kosten alleen maar stijgen. Artsen en specialisten luiden de noodklok.

Eigen verantwoordelijkheid

Jaarlijks wordt er in de gezondheidszorg ongeveer 166.000 keer gebruikgemaakt van een tolk. Vaak telefonisch en vooralsnog vergoed door de overheid. Hier wil de overheid nu vanaf. Patiënten moeten zelf verantwoordelijk worden om zich verstaanbaar te maken, vindt het kabinet. Dus: Nederlands leren of zelf iemand meenemen als tolk.
De bezuiniging op tolken zal het kabinet 19 miljoen euro opleveren, maar is wel in strijd met de ‘veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg’. Hierin staat dat wanneer de zorgverlener door taalproblemen onvoldoende met de cliënt kan communiceren, hij een professionele tolk moet inschakelen.

Kosten zullen alleen maar stijgen door bezuinigingen
Volgens artsen heeft de bezuinigingsmaatregel veelal negatieve gevolgen. De behandeling zal langer duren en minder efficiënt worden. Ook zullen mensen zich niet, of pas veel later laten behandelen omdat ze geen geld voor een tolk hebben. Met alle gevolgen van dien.

Ook de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) voorziet problemen. De kwaliteit van de behandeling van (psychiatrische) patiënten die het Nederlands onvoldoende beheersen loopt terug. Een professionele vertaling is gewenst. Er kan niet worden teruggevallen op familie en vrienden, die doorgaans te emotioneel betrokken zijn bij de patiënt.

Uitzondering voor Multi Systeem Therapie?
Volgens MST-Nederland kost het besluit van VWS de regering veel meer dan het oplevert. MST is een speciale behandelmethode waarmee probleemjongeren thuis behandeld kunnen worden, in plaats van in een jeugdinrichting. Maar zonder de inzet van tolken kunnen veel jongeren niet thuis behandeld worden. Het gevolg: hogere kosten. Volgens berekeningen zoul een bezuiniging van ruim 2 ton op MST de regering wel eens 2,3 miljoen kunnen gaan kosten.

Laten we ons niet in de vingers snijden en alleen daar bezuinigen waar het ook daadwerkelijk iets oplevert.


Bron: psy, Uitgesproken Vara, ZorgWelzijn

Kinderboekenweek 2011: Griffels en vertalingen

Door Eva Schwarzberg

Mede door toedoen van mijn eigen kinderen heb ik een hernieuwde belangstelling voor het kinderboek. En zeker nu het Kinderboekenweek is. Ik dacht dat de Griffels, onderscheidingen voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar, alleen aan Nederlandse boeken toegekend mochten worden. Maar dit blijkt een misvatting van mij, met één uitzondering: de Gouden Griffel.

Hoe zit het nu precies met die Griffels, Penselen en Vlag en Wimpels?

Griffels
Sinds 1971 geeft een jury van volwassenen Griffels aan de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. In vijf categorieën (tot 6 jaar, van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder, informatieve boeken en poëzie) ontvangen steeds twee boeken een Zilveren Griffel. Van deze tien boeken krijgt één boek bovendien een Gouden Griffel. Deze laatste kan alleen worden gewonnen door een oorspronkelijk Nederlandstalig boek. Zilveren Griffels kunnen ook worden toegekend aan vertaalde boeken.

Vlag & Wimpel
Deze worden toegekend aan kinder- en jeugdboeken in verschillende categorieën die net geen Zilveren Griffel of Zilveren Penseel hebben gekregen. Ook in het Nederlands vertaalde boeken en buitenlandse illustratoren kunnen een Vlag & Wimpel winnen. Sinds 1997 zijn de Vlag & Wimpels voor boeken voor kinderen vanaf 13 jaar vervangen door Eervolle Vermeldingen.

Penselen
Het Gouden Penseel is een literatuurprijs die sinds 1973 jaarlijks wordt toegekend aan het best geïllustreerde kinderboek van het afgelopen jaar, uitgereikt door de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Een Gouden Penseel kan alleen worden uitgereikt aan een oorspronkelijk Nederlands kunstenaar, voor een in het Nederlands uitgegeven kinderboek. Daarnaast kan de jury sinds 1981 twee boeken bekronen met het Zilveren Penseel, waarvoor ook buitenlandse kunstenaars in aanmerking komen. Het werk moet dan wel vertaald zijn naar het Nederlands.

Een overzicht van de Griffels van 2011, met dit jaar één vertaald boek:

*Gouden Griffel 2011*


Dissus
Auteur: Simon van der Geest
Illustrator: Jan Jutte

*Zilveren Griffels 2011*


Categorie tot zes jaar

En?
Auteur: Kitty Crowther
Vertaling (uit Frans): Siska Goeminne

Het boeboek
Auteur: Imme Dros Illustrator: Harrie Geelen

Categorie vanaf zes jaar
Roodkapje was een toffe meid
Auteur: Marjet Huiberts
Illustrator: Wendy Panders
Cd: Benaíssa Linger

Hoe oma almaar kleiner werd
Auteur: Michael De Cock
Illustrator: Kristien Aertssen

Categorie vanaf negen jaar
Dissus
Auteur: Simon van der Geest
Illustrator: Jan Jutte

Vliegen tot de hemel
Auteur: Michael De Cock
Illustrator: Gerda Dendooven

Categorie informatief
Ik! Wie is dat?
Samenstelling: Kinderuniversiteit van Tilburg

Meneer Kandinsky was een schilder
Auteur: Daan Remmerts de Vries

Categorie poëzie
Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen
Auteur: Bette Westera
Illustrator: Sylvia Weve

Hoera voor Superguppie!
Auteur: Edward van de Vendel
Illustrator: Fleur van der Weel

*Overzicht Vlag en Wimpels 2011*
NB: Om de lijst beperkt te houden, volgt alleen een overzicht van de bekroonde vertaalde boeken:

Categorie vanaf 6 jaar
Meneer G.
Auteur: Gustavo Roldán
Vertaling (uit Spaans): Piet de Bakker

Categorie vanaf 9 jaar
Het reuzenradmysterie
Auteur: Siobhan Dowd
Vertaling (uit het Engels): Tjalling Bos

Categorie vanaf 9 jaar
Tonje en de geheime brief
Auteur: Maria Parr
Vertaling (uit het Noors): Bernadette Custers
Illustrator: Heleen Brulot

*Gouden Penseel 2011*
Voor het eerst in de geschiedenis van de Penselen heeft een buitenlands boek het Gouden Penseel gekregen.

Seizoenen
Auteur/illustrator: Blexbolex (Bernard Granger)
Vertaald uit het Frans

Veel (voor)leesplezier!

Bron: Kinderboekenweek.nl en Juryrapport Griffeljury

Stichting Lira heeft een webportal

Door Mariëlle van Benthum

De Stichting Literaire rechten auteurs (Lira) is de Nederlandse auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers. Afgelopen zomer heeft Stichting Lira een webportal geïntroduceerd voor haar relaties.

Online gegevens controleren
Als relaties van Stichting Lira zijn ingelogd op de webportal, kunnen ze daar allerlei zaken regelen die voorheen per telefoon, e-mail of post moesten worden gedaan. Ze kunnen zo onder meer contact-, werk- en financiële gegevens inzien en aanpassen. Gebruikers zijn enthousiast over de eenvoud, snelheid en betrouwbaarheid van het werken via de webportal.

Lira spaart op deze manier significante bedragen aan druk- en verzendkosten. Eerder stuurde de stichting jaarlijks specificaties van leenrechtuitkeringen. Auteurs en vertalers controleerden de gedrukte gegevens over de aandelen in hun werken die bij Lira bekend waren. Nu controleren en wijzigen gebruikers de gegevens online.

Leenrechtgelden
Via onder andere sociale media zoekt Stichting Lira voortdurend naar auteurs en vertalers waarvoor nog leenrechtgelden bestaan om gelden aan hen te kunnen uitkeren. Het gaat om (erven van) schrijvers, vertalers, bewerkers en samenstellers, die hebben meegewerkt aan titels die worden uitgeleend door Nederlandse openbare bibliotheken. Stichting Lira betaalt met terugwerkende kracht de leenrechtvergoeding uit. Wilt u helpen bij deze zoektocht? Volg dan https://twitter.com/#!/stichtinglira.

Bronnen: http://www.lira.nl/, http://bulletin.lira.nl/Uitgave-35/Liras-webportal

TermTreffer: nieuwe software voor termextractie

Door Mariëtte van Drunen

De Nederlandse Taalunie heeft een speciaal programma laten ontwikkelen dat voor vertalers erg interessant kan zijn. Het nieuwe programma, TermTreffer, is ontwikkeld door GridLine en is uitgebreid getest door specialisten uit diverse vakgebieden, zoals terminologen en vertalers.

Met TermTreffer kan de gebruiker automatisch kernwoorden (termen) uit digitale Nederlandstalige teksten halen, wat het verzamelen en beschrijven van terminologie goedkoper en gemakkelijker maakt. Omdat gespecialiseerde vertalers vaak bijzonder veel terminologie tegenkomen in hun werk, kan dit een handige manier zijn om snel terminologielijsten te maken over het specifieke vakgebied van hun vertaling. Termextractie kan ook heel nuttig zijn voor andere beroepsgroepen, zoals woordenboekmakers en lexicologen, want door het toekennen van trefwoorden aan teksten, kunnen teksten beter en sneller teruggevonden worden in grote digitale tekstverzamelingen (corpora).

TermTreffer bevindt zich momenteel in de bèta-fase. De software zal binnen enkele maanden beschikbaar worden via de TST-centrale, de Nederlands-Vlaamse centrale voor opslag, onderhoud en distributie van digitale Nederlandstalige taalmaterialen.

Op NedTerm staan alvast wat schermafbeeldingen van TermTreffer, zodat u kunt zien hoe het programma eruit ziet, deze vindt u hier. Meer informatie over de beschikbaarheid van de software vindt u hier.

Bron: nieuwsbrief terminologie september 2011 van NedTerm