donderdag 4 februari 2010

Het INL zet vijftien eeuwen Nederlands online

Bron: nieuwsbericht op de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Na eerst het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en vervolgens het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) en het Oudnederlands Woordenboek (ONW), is sinds vrijdag 11 december ook het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) online!

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de periode 1250 tot 1550.

Om aan het MNW dezelfde zoekvragen te kunnen stellen als aan de andere drie woordenboeken is de structuur uniformer gemaakt. Daarnaast is - net zoals bij het WNT, VMNW en ONW - aan elk lemma een modern Nederlands trefwoord toegevoegd zodat iedereen makkelijk zijn of haar weg in het materiaal kan vinden.

Het MNW online is meer dan een nieuw en handig werkinstrument op zich: samen met de drie eerder genoemde historische woordenboeken, die bij deze gelegenheid ook een herziening hebben gekregen, laat het duidelijk zien dat er voor het verre en nabije verleden van het Nederlands ook een mooie digitale toekomst weggelegd is.

De woordenboeken zijn hier te vinden: http://www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=691
De website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie: www.inl.nl

Geen opmerkingen: