donderdag 29 april 2010

Richtlijnen voor de stempel voor beëdigde vertalingen

Het is gebruikelijk dat een beëdigde vertaler gewaarmerkte vertalingen voorziet van een stempel. Binnenkort zal het gebruik van een stempel verplicht worden en nu is er eindelijk meer informatie over hoe de stempel die alle beëdigd vertalers in Nederland gebruiken er dan uit zal moeten zien.

Er wordt op dit moment een ministeriële regeling voorbereid, waarin onder meer wordt beschreven aan welke eisen gewaarmerkte vertalingen moeten voldoen. De Minister van Justitie heeft goedkeuring verleend om, vooruitlopend op de publicatie van de regeling, specificaties van de stempel reeds openbaar te maken. Hiermee kunnen fabrikanten en vertalers alvast aan de slag.

De stempel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De afdruk van de stempel is cirkelvormig met een doorsnede van 40 mm;
- In het midden bevindt zich het Kleine Rijkswapen, waarbij het schild met de Koninklijke kroon wordt getoond;
- In de bovenrand worden titulatuur, voorletters en de volledige achternaam van de beëdigd vertaler vermeld;
- In de onderrand staat de tekst ‘beëdigd vertaler’ of ‘beëdigd vertaalster’ en het nummer waaronder de beëdigd vertaler is vermeld in het Register beëdigde tolken en vertalers;
- Het betreft een inktstempel;
- De vertaler moet de stempel gebruiken met blauwe inkt.

De stempel ziet er dan als volgt uit:Wellicht ten overvloede: een vertaling mag alleen gewaarmerkt worden door een vertaler die beëdigd is en ingeschreven is in het Register beëdigde tolken en vertalers. Bovenstaande afbeelding wordt waarschijnlijk niet op ware grootte weergegeven.


Bron: Dit artikel is een bewerking van een nieuwsbericht van het Bureau beëdigde tolken en vertalers

dinsdag 27 april 2010

PZO: Donner stuurt gedupeerde starters met een kluitje in het riet

Dit is een persbericht van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 22 april 2010

Minister Donner van Sociale Zaken stuurt de starters die door het UWV als ‘uitkeringsfraudeur’ worden gezien met een kluitje in het riet. Dat is volgens de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) de conclusie die na het debat in de Tweede Kamer van vanmiddag kan worden getrokken.

Eerder dit jaar publiceerde de Nationale Ombudsman een rapport waaruit blijkt dat het UWV op grote schaal zzp’ers onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Niettemin houdt de minister vol dat de gedupeerden zelf moeten aantonen dat de informatieverstrekking niet deugde. Tijdens het debat met de kamer, wat ontaarde in een juridisch steekspel, bleef de minister bij zijn standpunt en zijn er weinig toezeggingen gedaan. Donner benadrukte dat hij is gebonden aan de wet en de jurisprudentie, maar kwam daarmee niet met een adequate oplossing. Vooralsnog worden de torenhoge naheffingen en boetes niet tussentijds stopgezet tijdens de herzieningsprocedure. Deze procedure kan nog maandenlang duren. Al met al zijn de gedupeerden nu meer dan anderhalf jaar een speelbal van de bureaucratie.

De minister zal over twee weken [vanaf 22 april] voor de derde keer met een brief komen waarin hij duidelijkheid geeft over de criteria die gaan gelden tijdens de herbeoordelingsprocedure en de rol die oud politicus Vreeman zal krijgen als onafhankelijke derde. Volgens minister Donner zijn er slechts 3.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor de herbeoordelingsactie. Uit de reacties bij de juridische helpdesk van PZO blijkt dat er gedupeerden over het hoofd zijn gezien. PZO raadt gedupeerden die niet door het UWV zijn benaderd alsnog contact op te nemen met het UWV.

PZO voorziet dat ook in de toekomst er veel problemen blijven met de ww-startersregeling. “We hebben het vandaag over zaken van vóór 2006. Maar de informatieverstrekking schiet nog steeds tekort. De afspraken over financiële regelingen zijn niet compleet en onduidelijk, horen we van leden. Daarmee gaat de uitvoeringsorganisatie totaal voorbij aan de zorgplicht die zij - net als bijvoorbeeld financiële instellingen - zou moeten nastreven.

Bron: Platform Zelfstandig Ondernemers

Tweedaagse cursus voor beginnend vertalers - Aan de slag!

Dit is een aankondiging van Vertalersplatform

Vlak na de zomervakantie, op 4 en 18 september 2010, organiseert VertalersPlatform een tweedaagse cursus voor (beginnend) freelance vertalers, met als titel Aan de slag!

Tijdens deze dagen wordt ingegaan op wat er zoal op je afkomt als je na je vertaalopleiding of na het werken in loondienst wilt beginnen als freelance vertaler, en daarmee ook zelfstandig ondernemer wordt. Tijdens deze dagen wordt dan ook niet ingegaan op het vertalen zelf, maar ligt de nadruk op alle dingen daar omheen.

Gun jezelf na de zomervakantie een goede start als freelance vertaler met behulp van alle tips en adviezen die je in deze cursus krijgt aangereikt. Dit geeft net dat extra steuntje in de rug dat elke beginnend freelance vertaler goed kan gebruiken in deze woelige tijden in Vertaalland.

Op het programma staan onder meer de volgende onderwerpen:

4 september 2010
Hoe vind je klanten, of nog beter: hoe vinden klanten jou?
Hoe bepaal je je tarief?
Hoe onderhandel je met klanten?
Hoe zet je een administratie op?
Intercollegiale hulp/contact
Welke computerprogramma's heb je nodig?
Het opzetten van je administratie
Debiteurenbeheer

18 september 2010
Werken met een vertaalgeheugenprogramma
Terminologiebeheer
Spraakherkenning
Veiligheid: hoe voorkom je computerproblemen?

Wil je zeker zijn van een plekje?
Schrijf je dan nu meteen in voor 4 en 18 september, of voor een van beide dagen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Graag tot na de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,


Ineke Kuiper

Interessante links:
Nieuwe cursus voor vertalers: http://www.vertalersplatform.nl/ws-workshops.php
Forum voor vertalers: www.vertalersplatform.nl/forum
Wetenswaardigheden voor (beginnend) vertalers: http://www.vertalersplatform.nl/a-informatie.php
Vertalersplatform: info@vertalersplatform.nl, +31 (0)24 6422 023 en +31 (0)6 1219 9260

--
Bron: Ineke Kuiper, Vertalersplatform