zaterdag 18 oktober 2008

LOI-studenten vierde jaar Vertalers Engels ontevreden

Een groep van 37 studenten aan de LOI-opleiding Vertaler Engels zijn zo ontevreden over het vierde studiejaar dat zij gezamenlijk een klachtbrief aan zowel de LOI als de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) hebben gestuurd.

In de brief aan de LOI komt vooral naar voren dat er niet alleen veel onduidelijkheid is over de cursusinhoud en de in het vierde jaar uit te voeren Bachelor Assignment, maar dat bovendien ingezonden huiswerk niet wordt nagekeken. Meerdere studenten hebben uiteindelijk besloten over te stappen naar een ander onderwijsinstituut, waar zij inmiddels de opleiding wel met succes hebben afgerond.

donderdag 16 oktober 2008

Webtips: uw vocabulaire uitbreiden

Zoekt u nog een leuke en makkelijke manier om uw Engelse woordenschat uit te breiden? Kijk dan eens op de volgende twee websites:

Op de website van Merriam-Webster verschijnt elke dag uitleg van een Engels woord met wat achtergrondinformatie. Helaas is het mij niet gelukt mij aan te melden voor het woord van de dag per e-mail, maar de RSS feed werkt prima.

Op de website Word Spy wordt regelmatig uitleg gegeven van leuke en interessante woorden in het Engels, van pizza parliament tot trashout en van co-rumination tot stay-at-work mom. Hier kunt u zich wel zonder problemen aanmelden om per e-mail op de hoogte te worden gehouden.


Bronnen:
http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/mwwod.pl
http://www.wordspy.com/

Tweedaags symposium "Cultural Transfer and Minor Language Areas"

van woensdag 5 november 2008 - 08:00 tot woensdag 6 augustus 2008 - 17:00

Op 5 en 6 november 2008 organiseert de opleiding Scandinavische Talen en Culturen in samenwerking met de opleiding Friese Taal en Cultuur een tweedaags, internationaal symposium met de titel "Cultural Transfer and Minor Language Areas".

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de literaire en culturele contacten tussen kleinere taalgebieden, met name die in Noordwest-Europa. Als case-studies wordt de Nynorsk-poëzie van Olav H. Hauge (1908-1994) onder de loep genomen alsook de eerste vertaling in het Nederlands van Faerøerse poëzie (Windvlinders. Poëzie van de Faerøer; Wilde aardbeien 2008). Er zijn lezingen en workshops van gasten uit Noorwegen (Noreg/Norge), Nederland, de Faerøer (Føroyar), Friesland (Fryslân) en Zweden (Sverige). Ook worden twee vertaalworkshops georganiseerd, een over Nynorsk-poëzie en een over Faerøerse poëzie. Bij laatstgenoemde workshop is ook de Faerøerse dichteres en actrice Sigri M. Gaïni aanwezig (onder voorbehoud).

Het culturele deel van het programma bestaat uit een concert door de vermaarde Noorse pianist Einar Røttingen en bas-bariton Njål Sparbo, in De Oosterpoort. Zij brengen poëzie van Hauge ten gehore, getoonzet door de Noor Geirr Tveitt (1908-1981). De honderdste geboortedag van beide kunstenaars wordt dit jaar groots gevierd in Noorwegen (en hiermee in Nederland).

Het symposium en de workshops zijn vrij toegankelijk, ook voor mensen buiten de RUG. Om praktische redenen wordt de Faeröerse workshop waarschijnlijk in het Noors verzorgd. De rest van het symposium vindt plaats in het Engels. Meer informatie over het programma vindt u over enkele weken op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Roald van Elswijk: R.J.J.H.van.Elswijk@rug.nl

Bron: agenda http://www.literairvertalen.org/

KvK Startersdag 2008

Droomt u van een eigen bedrijf? Of van een toekomst als freelancer? Wilt u meer weten over ondernemerschap? De Startersdag van de Kamer van Koophandel helpt u verder!

1 november Startersdag 2008!
Op 1 november is alweer de zevende editie van de Startersdag. Dan opent de Kamer van Koophandel haar deuren op maar liefst 24 locaties in het land voor iedereen die meer wil weten over het ondernemerschap.

Alle informatie over het starten van uw eigen bedrijf
De Startersdag van de Kamer van Koophandel is dé informatiedag voor iedereen die goed voorbereid met zijn eigen bedrijf wil beginnen of informatie wil verkrijgen over het starten van een eigen bedrijf. Juristen, accountants en andere specialisten van onder andere banken, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel geven u meer informatie over het starten van een eigen bedrijf. Zo weet u precies welke stappen u moet nemen om nog komend jaar te starten als zelfstandig ondernemer.

Antwoord op uw vragen
In presentaties en persoonlijke gesprekken krijgt u antwoord op uw vragen over bijvoorbeeld: financiën, rechtsvormen, belastingen en administratie, marketing, verzekeringen, personeel en huisvesting. Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers. Deelname aan de Startersdag is gratis.

Kijk voor de exacte locaties en meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Bron: www.kvk.nl

woensdag 15 oktober 2008

Belastingverdrag Nederland-Oostenrijk gewijzigd

Op 8 oktober jl. is in Wenen het Protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Oostenrijk en Nederland getekend. Het protocol is voor Nederland getekend door ambassadeur Alphons Hamer en voor Oostenrijk door DGES Rudolf Lenkh.

Met dit Protocol wordt het belastingverdrag met Oostenrijk op één punt gewijzigd: Oostenrijk zal ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van de beloning van in Oostenrijk wonende artiesten en sportbeoefenaars voortaan de verrekeningsmethode hanteren in plaats van de vrijstellingsmethode.De aanleiding voor deze wijziging vormt de aanpassing van de Nederlandse artiesten- en beroepssportersregeling in het Belastingplan 2007: sinds 1 januari 2007 ziet Nederland, onder voorwaarden, af van de heffing van loon- en inkomstenbelasting over de beloning die in het buitenland wonende beroepssporters, artiesten en buitenlandse gezelschappen ontvangen voor activiteiten die zij in Nederland verrichten. Om te voorkomen dat in situaties waarin Nederland het heffingsrecht krijgt, in het geheel geen belasting wordt geheven, is Oostenrijk verzocht ter voorkoming van dubbele belasting voor deze inkomsten niet langer de vrijstellingsmethode te hanteren, maar de verrekeningsmethode. Eerder dit jaar is met Estland een vergelijkbaar protocol overeengekomen (Trb. 2008,145)

Het Protocol dient zowel in Oostenrijk als in Nederland nog te worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedure.

U kunt een pdf-bestand van het protocol bekijken op de website van het Ministerie van Financiën door op de link onder het oorspronkelijke bericht te klikken.


Bron: www.minfin.nl

dinsdag 14 oktober 2008

European Navigator : schat aan informatie over de geschiedenis van de Europese eenwording

European NAvigator (ENA), is wetenschappelijke en educatieve informatie op hoog niveau, te vinden op één enkel adres: www.ena.lu.

Als gegevensbank in verschillende talen, berustend op veelvuldige en multimediale bronnen heeft ENA meer dan 15.000 documenten ter beschikking over de ontwikkeling van het verenigde Europa vanaf 1945 tot op de dag van vandaag.

Studenten, leraren, wetenschappers, maar evengoed iedere geïnteresseerde burger die meer wil weten over de geschiedenis van de eenwording van Europa vindt hier originele documenten (foto's, toon- en filmfragmenten, persartikelen, karikaturen…), begeleid door samenvattende teksten, afbeeldingen, kaarten en interactieve figuren. Dit rijk gevarieerd documentatiemateriaal is samengesteld en op juistheid gecontroleerd door een interdisciplinair team van specialisten op het gebied van de Europese eenwording.

ENA: een kruispunt van kennis over de geschiedenis van Europa
ENA is samengesteld uit een onderdeel dat zich bezighoudt met de historische gebeurtenissen vanaf 1945 tot op de dag van vandaag, een onderdeel dat zich bezighoudt met de Europese organisaties, door een serie van exclusieve interviews en door een onderdeel ENA&EDUCATION waar voorstellen voor het gebruik van ENA in het onderwijssector worden gedaan. Een functioneel hoofdstuk «Albums» biedt de mogelijkheid een persoonlijk karakter aan de informatie te geven, ze van voetnoten te voorzien en erover van gedachten te wisselen. Een Mediatheek, een Lexicon, een Thesaurus en een Bibliographie completeren het geheel.

De inhoud van ENA wordt voortdurend verder uitgebreid. Er worden regelmatig nieuwe documenten aan toegevoegd, om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden over de sectoren, de ideologiën en de geografische en linguïstische aspecten. Aan sommige thematische onderdelen wordt nog gewerkt, en deze hebben daardoor nog geen volledige documentatie. Deze zal in de loop van het onderzoek worden aangevuld met de passende stukken. Andere onderdelen (met grijze achtergrond) worden te zijner tijd uitgewerkt.

ENA is ontworpen en ontwikkeld door het Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), het Virtueel Centrum voor Kennis over Europa.

Bron: www.ena.lu

maandag 13 oktober 2008

Besparing digitaal factureren kan oplopen tot 8 euro per factuur

Besparing digitaal factureren kan oplopen tot 8 euro per factuur Bij 400 miljoen zakelijke facturen per jaar zou het Nederlandse bedrijfsleven 3 miljard euro kunnen besparen

Het MKB kan jaarlijks honderden miljoenen besparen als het overschakelt op digitaal factureren. Voor de individuele MKB'er betekent dit al snel een besparing van 7 tot 8 euro per factuur. Na overleg en samenwerking met de Nederlandse Belastingdienst biedt Register.nl als eerste in Nederland deze mogelijkheid nu aan.

Register.nl, een project van de Bedrijvendatabank, biedt ondernemers de mogelijkheid om digitale facturen te maken en te verzenden. Hiermee komt de Bedrijvendatabank wederom met een innovatie die ondernemers handen vol geld kan doen besparen. Na het platform voor fusie en overname, de introductie van internetboekhouden in Nederland en de Virtuele Accountant voor het online produceren van jaarrekeningen, lanceerde de Bedrijvendatabank onlangs Register.nl. Op deze nieuwe site kunnen bedrijven hun facturen laten digitaliseren en verzenden. De facturen worden voorzien van een digitale handtekening en zijn beveiligd tegen wijzigen door derden. Hiermee voldoen de digitale facturen aan alle eisen van de Overheid en de Belastingdienst.

Simpele boekhouding
De digitale facturen zijn geschikt voor directe verwerking in de boekhouding. Dit houdt in dat bedrijven die kiezen voor digitalisering van het factuurproces en die ook de bank- en giromutaties digitaliseren en digitaal verwerken, geen stukken meer hoeven op te voeren aan de Belastingdienst. Dit natuurlijk op eventuele kasmutaties na, tenzij de ondernemer deze altijd pint.
Met name bij het ontvangen van facturen kan door digitalisering behoorlijk worden bespaard. Met een gemiddelde kostprijs van 9 euro voor het verwerken van een factuur (uit een onderzoek onder 976 bedrijven, blijkt dat dit de gemiddelde kosten zijn van het openen, ordenen, invoeren en corrigeren) kan digitalisering al snel 7 tot 8 euro besparen per factuur. Met zo'n 400 miljoen business-to-business facturen per jaar zouden Nederlandse bedrijven gezamenlijk zo'n 3 miljard euro kunnen besparen enkel op de facturering.

XBRL
Sinds enkele jaren werkt de overheid, met de ministeries van Financiën, Justitie, BZK en Economische Zaken, in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland aan het Nederlands Taxonomie Project. Samen tekenden deze partijen een convenant voor het elektronisch uitwisselen van financiële gegevens. Met het oog op administratieve lastenverlichting werd afgesproken om vanaf 2007 gebruik te gaan maken van de open standaard XBRL of eXtensible Business Reporting Language, die uitwisseling van financiële gegevens mogelijk maakt via het internet. Ondernemers kunnen hiermee via hun accountant jaarrekeningen voor KvK, de aangifte 'winst uit onderneming', de vennootschapsbelasting en statistische gegevens voor het Centraal Bureau voor de Statistiek aanleveren aan de overheid. De jaarlijkse besparing voor het Nederlandse bedrijfsleven van deze digitalisering alleen werd eerder al geraamd op zo'n 350 miljoen euro.

Briljante vondst
Binnen de Bedrijvendatabank was de verbazing groot toen bleek dat het binnen XBRL echter niet mogelijk was om facturen te versturen of te ontvangen. Toen de vraag werd gesteld waarom dit niet kon, bleek dat er nog niemand aan deze mogelijkheid had gedacht. Het idee ook digitale facturen in XBRL te maken werd zelfs door verscheidene deskundigen "een briljante vondst" genoemd. Er moest dus een taxonomie, oftewel een classificatiemethode, binnen XBRL ontwikkeld worden. Dit heeft de Bedrijvendatabank gerealiseerd en aan staatssecretaris De Jager werd gevraagd of de belastingdienst de nieuwe taxonomie Invoice wilde beoordelen.

Invoice 3.0
Binnen twee weken besliste de Belastingdienst dat deze taxonomie geschikt was om facturen te maken die aan alle eisen van de Belastingdienst voldoen. Op advies van de Belastingdienst werden enkele aanpassingen gedaan en nu is er Invoice 3.0 voor digitale facturen. Softwaremakers zijn bezig hun pakketten XBRL-enabled te maken. Daaraan kan dan Invoice 3.0 zonder kosten worden toegevoegd. Met Semansys werd een driejarige overeenkomst gesloten om digitale facturen te valideren en te converteren naar officiële XBRL. En met een groot IT-bedrijf werd een principe-overeenkomst gesloten voor de uitrol van digitaal factureren in andere EU-landen. Digitaal factureren betekent voor de ondernemer niet alleen geld besparen, maar ook tijd besparen. Alle informatie over digitaal factureren en hoe hier mee te starten, is te vinden op www.register.nl.


Bron: Register.nl via (www.nieuwsbank.nl)