dinsdag 29 december 2009

Weinig vertalers gebruiken terminologiebeheersoftware

De afgelopen maanden heeft Vertalersnieuws een enquête gehouden onder haar lezers om te achterhalen hoe zij omgaan met de terminologie die ze tegenkomen in hun vertalingen. De uitslag was zoals verwacht maar roept toch vragen op.

Maar liefst 27% van de deelnemers, 16 vertalers, gaf aan geen enkele vorm van terminologiebeheer toe te passen en termen altijd ad hoc op te zoeken. Daar staat tegenover dat een nog grotere groep, namelijk 36% van de stemmers, zelf terminologielijsten maakt.

Slechts 8 van de 58 deelnemers (13%) geven aan gebruik te maken van terminologiebeheersoftware. En zelfs dat percentage is wellicht aan de hoge kant, gezien de beperkte schaal van het onderzoek. Wel zoekt 22% van de stemmers terminologie op in opgebouwde vertaalgeheugens.

De vraag is natuurlijk waarom we als vertalers wel op grote schaal gebruik maken van vertaalgeheugenprogramma's als Trados en Wordfast, maar blijkbaar geen heil zien in het gebruik van terminologiebeheersoftware. Zou dit zijn omdat dergelijke software nog te ingewikkeld is, of is het te veel werk in verhouding tot de tijdbesparing die het zou opleveren? Of is dat een misverstand en zouden we eigenlijk juist allemaal veel tijd kunnen besparen door wel terminologiebeheersoftware te gaan gebruiken?

Zelf zou ik het niet weten. Ik heb zelf wel eens een halfhartige poging gedaan om Trados Multiterm te leren kennen, maar dat ging bepaald niet van een leien dakje (bij een inmiddels verouderde versie). Tijdens een bijeenkomst met vertalers van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) echter, heb ik ook een paar zeer interessante besprekingen van collega's gehoord die wel naar grote tevredenheid gebruik maken van diverse soorten terminologiebeheersoftware. Zij waren van mening dat je op termijn erg veel tijd kunt besparen als je dergelijke software goed gebruikt.

Wat vindt u?

Ondernemer en 42 jaar gewerkt? Dan hoef je mogelijk niet door te werken tot je 67-ste.

Ingekort persbericht van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), d.d. 24 december 2009

Zelfstandig ondernemers die 42 jaar hebben gewerkt, hoeven niet door te werken tot hun 67-ste. Het Platform Zelfstandig Ondernemers is tevreden over het voorstel dat minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken daarover bij de Tweede Kamer hebben neergelegd.

Om in aanmerking te komen voor AOW op hun 65-ste, wordt van de ZZP'ers wordt verwacht dat ze in de laatste vijf jaar ten minste 1225 uur hebben gewerkt. Wel wordt de mogelijkheid opengehouden om een deel daarvan in een parttime betrekking te vervullen.

PZO wijst de politiek ook op andere consequenties van het optrekken van de AOW-leeftijd. Zo pleit de vereniging voor het aanpassen van fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). In het kamerdebat over zelfstandig ondernemerschap heeft minister Donner ook al toegezegd dat zelfstandigen in aanmerking komen voor de zogeheten doorwerkbonus, het belastingvoordeel dat 62-plussers moet aansporen om door te werken.


Meer informatie over PZO: www.pzo.nl

maandag 21 december 2009

NieuwjaarswensVertalersnieuws wenst al haar lezers een leerzaam, interessant, levendig en voorspoedig 2010!

woensdag 2 december 2009

Let op: fraduleuze telefoontjes, zogenaamd van Telefoongids & Gouden Gids

Om jullie allemaal te behoeden voor een frauduleuze beller, waarschuw ik bij deze graag voor een fraudeur die beweert te bellen namens de Telefoongids & Gouden Gids. Ik ben zojuist gebeld door iemand die zei mijn vermelding voor de gids van 2011 te willen bevestigen en die zei te bellen namens de Telefoongids & Gouden Gids.

Aangezien ik het wel heel vreemd vond dat ze nu al zouden bellen, heb ik hem afgewimpeld, maar hij belt waarschijnlijk binnen een paar maanden terug. Ondertussen heb ik even navraag gedaan bij de klantenservice van de Telefoongids & Gouden Gids of het mogelijk is dat er nu al over de gids van 2011 gebeld wordt. De medewerkster die ik sprak heeft dat even nagekeken en zei dat dit absoluut niet mogelijk is (ik heb het met haar specifiek gehad over de gids voor de regio Eindhoven, maar ik neem aan dat dit ook voor de rest van Nederland geldt). Kortom: die beller van zojuist -die natuurlijk belde vanaf een anoniem nummer- was ongetwijfeld een fraudeur. Helaas heb ik zijn naam niet onthouden, maar die was waarschijnlijk net zo nep als zijn functie bij de Telefoongids.

Mijn advies is: blijf op je hoede en ga vooral niet zonder meer ergens mee akkoord als je binnen nu en een paar maanden gebeld wordt voor de volgende editie van de Gouden Gids & Telefoongids. Je kunt altijd even zelf de klantenservice bellen (het nummer staat op de website) om te controleren of het een authentiek gesprek was. Let overigens ook op voor nepfacturen, want de medewerkster van de klantenservice vertelde me ook dat ze op dit moment weer veel gebeld worden over nepfacturen.

donderdag 26 november 2009

Nieuwe rekeningnummers belasting betalen

De belastingdienst gaat per 1 december 2009 en 1 januari 2010 werken met nieuwe rekeningnummers voor het innen van belasting via respectievelijk aangiften en aanslagen. Let dus goed op of u uw betaling overmaakt naar het juiste rekeningnummer!

Meer informatie: Nieuw rekeningnummer voor belasting betalen

Speciale website om btw terug te vragen uit EU-landen

Bericht op Belastingdienst actueel voor ondernemers d.d. 25 november 2009

Wilt u in 2010 btw terugvragen uit andere EU-landen, dan kunt u daarvoor vanaf 1 januari terecht op een speciale internetsite van de Belastingdienst. U hebt daarvoor inloggegevens nodig, die u vanaf 1 december kunt aanvragen. Per btw-identificatienummer kunt u 1 maal inloggegevens aanvragen.

Inloggegevens aanvragen kan via www.belastingdienst.nl/eubtw2010. U kunt daar het aanvraagformulier downloaden. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend op en u ontvangt binnen 4 weken uw inloggegevens.

Als u een intermediair hebt
U kunt uw intermediair ook de btw voor u terug laten vragen. Uw intermediair vraagt dan inloggegevens aan en u autoriseert hem op de speciale internetsite om btw voor u terug te vragen.

Medewerkers autoriseren
Per btw-identificatienummer kunt u 1 maal inloggegevens aanvragen. Eenmaal ingelogd kunt u medewerkers machtigen om de btw terug te vragen. Wilt u een groot aantal medewerkers autoriseren? Dan is het raadzaam het autorisatiebeheer op tijd voor te bereiden.

Bezoek de site
Wilt u meer weten over het terugvragen van btw uit EU-landen? Of over andere veranderingen in de btw-regels in de EU? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/eubtw2010.

Bron: Bericht op Belastingdienst actueel voor ondernemers d.d. 25 november 2009

woensdag 18 november 2009

Belastingdienst helpt starters fiscaal op weg

Bericht op Belastingdienst actueel voor ondernemers d.d. 11 november 2009

De Belastingdienst helpt startende ondernemers fiscaal op weg met een informatiecampagne en bedrijfsbezoeken. De campagne start op 28 november.

Op de internetsite kunnen starters antwoord vinden op de meestgestelde vragen, zoals: wanneer heb ik een VAR-verklaring nodig, wat zijn de regels rond btw of privégebruik auto en hoe kan ik digitaal factureren? De informatiecampagne bestaat verder uit banners, advertenties en radiocommercials.

Bedrijfsbezoeken
Wij gaan startende ondernemers ook ondersteunen met bedrijfsbezoeken, waarin wij hen wijzen op hun fiscale verplichtingen.

donderdag 12 november 2009

Ondernemersmeldpunt voor financieringsklachten

Op 9 november is de Ondernemerskredietdesk, het nieuwe meldpunt voor klachten over kredietverlening door banken, officieel van start gegaan. De ondernemerskredietdesk is opgezet door MKB-Nederland, VNO NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De Ondernemerskredietdesk gaat registreren welke klachten ondernemers indienen over financiering door banken, om de knelpunten rondom kredietverlening te achterhalen en duidelijk te maken. Bovendien beantwoordt de desk vragen van ondernemers over beschikbare overheidsregelingen en over hoe banken omgaan met kredietaanvragen.

Auteur: Mariëtte van Drunen

vrijdag 6 november 2009

Lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied: TiNT 2009

Uitnodiging van NL-Term

Elk serieus vakgenootschap organiseert een jaarlijkse lezingendag. NL-Term wil hierin niet achterblijven en heeft besloten ook zo’n evenement op te zetten: de jaarlijkse TiNT-dag, een lezingendag over Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Doelgroep
Onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheid, politici, journalisten en burgers [red: dus ook vertalers]. Alle belang­stellenden zijn welkom op de TiNT-dag. Iedereen die zich vakmatig bezighoudt met termino­logie (van student tot professor en van beleidsmaker tot communica­tiemede­wer­ker) komt in aanmerking voor het verzorgen van een presentatie.

Programma
De komende TiNT-dag vindt op vrijdag 11 december 2009 plaats op de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Korte lezingen en veel inter­actie, dat is de vorm van deze laagdrempelige lezingendag.

Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs.

Prof. dr. Willy Martin opent de dag met toekomstperspectieven voor de terminologie. Hierna volgen Els Ruijsendaal, Oele Koornwinder en Hennie van der Vliet met resp. de ontwikkeling van termen, termen en begrijpelijk taalgebruik, en de onverbiddelijke praktijk als richtsnoer.

Het middaggedeelte brengt sprekers en onderwerpen uit allerlei richtingen:

– Leona Van Vaerenbergh en Isabelle Delaere, Femke de Jong over bijsluiters in Vlaanderen en Nederland

– Jan Van Gucht, Mirjam Babel over terminologie in (sociaal) tolken en ver­talen

– Julia Harvey over hogeronderwijsterminologie

– Agatha Cybluska over gebruik van corpora in de terminologie


Kosten en aanmelding
De TiNT-dag is gratis toegankelijk voor studenten. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 25,- (leden € 10,-) voor alle lezingen inclusief lunch en receptie. U bent dan tevens voor een jaar aangesloten bij NL-Term en krijgt korting op onze andere evenementen.

U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (Nedterm), met als onderwerp “Aanmelding TiNT-dag 2009”. Vermeld hierin uw naam, organisatie, functie, e-adres, overige contactgegevens en uw toegangscategorie (student, bestaand lid, nieuw lid).

Na uw aanmelding wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het programma van de TiNT-dag en andere wetenswaardigheden. Deze informatie wordt ook gepubliceerd op de website van het Steunpunt Nederlandse Terminologie.

Op de TINT-dag raakt u in één dag helemaal bij!

Er is beperkt plaats, dus het is raadzaam om u snel aan te melden.

De organisatie van deze dag is in handen van Vereniging NL-Term en Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT), in het bijzonder Willy Martin (VU), Marcel Thelen (Vertaalacademie Maastricht), Hennie van der Vliet (SNT), Oele Koornwinder (GridLine), Els Ruijsendaal (BeNeLux-Universitair Centrum) en Cornelia Wermuth (Lessius Hogeschool).

Plaats: Lessius Hogeschool, Antwerpen
Datum/tijd: vrijdag 11 december 2009, 10.00-17.30 uur

Contactgegevens
steunpunt@let.vu.nl
0(031)20-59 86466
www.nedterm.org

Opmerking van de redactie: de tekst in dit bericht is met enkele kleine aanpassingen rechtstreeks overgenomen uit de oorspronkelijke uitnodiging van NL-Term.

Hoe goed spel jij?

Als vertaler vind ik het zelf altijd leuk om even te kijken hoe goed ik spel. En dat kan nu ook op de website van de Wereldomroep, met de test Hoe goed is uw Nederlands?

Het leuke aan deze test is dat je niet alleen te zien krijgt of iets goed of fout is, maar ook waarom iets op een bepaalde manier gespeld wordt. Toegegeven, de meeste vragen zijn heel makkelijk, maar net die paar bijzondere gevallen maken het zeker interessant.

Böse Schafe. Deutsche Literatur aktuell: bijeenkomst voor vertalers van Duitse literatuur

Van: Fonds voor de Letteren

De Robert Bosch Stiftung, het Goethe-Institut en het Literarische Colloquium Berlin organiseren van 14 tot 21 maart 2010 een internationale bijeenkomst voor vertalers van Duitse literatuur onder de titel Böse Schafe. Deutsche Literatur aktuell.

De week vindt plaats in Berlijn en Leipzig. Maximaal 60 vertalers worden in de gelegenheid gesteld tijdens deze week met elkaar van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse Duitse literatuur.

Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 30 november 2009 worden ingediend bij het Literarische Colloquium Berlin.

Bron: website Fonds voor de Letteren

Boekvertalers en hun royalty’s

TIP: Boekvertalers en hun royalty’s op de blog Boekvertalers

In dit artikel schrijft Matthijs Bakker over een interessante uitspraak van het Duitse federale hof met betrekking tot royaltyvergoedingen voor Duitse vertalers en vergelijkt hij de nieuwe Duitse situatie met de situatie in Nederland. Het is denk ik een heel interessant artikel voor iedere vertaler die wel eens boeken vertaalt. Ook de discussie onder het artikel zelf bevat nog enkele interessante overwegingen.

woensdag 21 oktober 2009

Nieuw: register literair vertalers

Aankondiging van het Expertisecentrum Literair Vertalen

Het Expertisecentrum Literair Vertalen, ofwel ELV, heeft op 20 oktober een speciaal vertalersregister voor literair vertalers gelanceerd.

In dit vertalersbestand kunnen literair vertalers een profiel aanmaken met daarin hun professionele gegevens als bron- en doeltaal, opleiding, eerder vertaald werk, etc. Dit biedt hen een uitgelezen kans om zichzelf online te laten zien. De vertaler kan het aangemaakte profiel gebruiken als digitaal visitekaartje voor potentiële opdrachtgevers. Iedere vertaler krijgt namelijk een eigen pagina op de website van het ELV, compleet met uniek webadres met de eigen naam erin, waarop men alle gewenste gegevens kwijt kan.

Omgekeerd kunnen bezoekers van de site de database gebruiken om specifieke vertalers te zoeken, bijvoorbeeld op vertaalrichting, maar ook op naam of op eerder vertaald werk. Een zeer nuttig hulpmiddel voor bijvoorbeeld uitgevers die op zoek zijn naar een geschikte vertaler voor een bepaalde literaire vertaalopdracht.

Enige voorwaarde om te worden opgenomen in het vertalersbestand is dat de vertaler betrokken moet zijn (geweest) bij het ELV, bijvoorbeeld als moderator, mentor, deelnemer aan een cursus, een mentoraat, enzovoorts.

Het ELV nodigt alle betrokkenen van harte uit om zich aan te melden bij het vertalersbestand en een eigen profiel aan te maken. Dit kan door een e-mail te sturen naar literair.vertalen @ uu.nl met daarin uw naam, adres en uw relatie tot het ELV. U krijgt dan meer praktische informatie en een persoonlijke inlogcode toegestuurd.

Bron: website ELV

Economische Zaken zet alle regelingen voor ondernemers op een rij

Persbericht Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken heeft alle regelingen en subsidies voor ondernemers in een overzichtelijk boekje gezet. Hiermee wordt het voor ondernemers eenvoudiger om toegang te krijgen tot kennis en kapitaal.
Het boekje biedt een compleet overzicht van regelingen en subsidies die beschikbaar zijn. Ook staan de (tijdelijk) verruimde regelingen in verband met de economische crisis er in.

Economische Zaken heeft de subsidieregelingen aan het begin van 2009 vereenvoudigd om de administratieve lasten voor ondernemers te verlagen. Ook wordt uitgegaan van vertrouwen in plaats van toezicht en controle. Als meerdere subsidies worden aangevraagd zijn de procedures hetzelfde om extra papierwerk te voorkomen.

Op antwoordvoorbedrijven.nl is een actueel overzicht te vinden van alle subsidies en maatregelen voor ondernemers.

Het boekje is in PDF-vorm te downloaden van de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

dinsdag 13 oktober 2009

Boekvertalers voeren actie

Persbericht

Meer dan de helft van de titels in de boekwinkels in Nederland en Vlaanderen is oorspronkelijk niet in het Nederlands geschreven. Dat we die boeken toch kunnen lezen, is te danken aan het bijna onzichtbare werk van de boekvertalers: iets wat de meeste lezers zich niet realiseren. De actie Vertalers worden zichtbaar wil hier verandering in brengen. Op zaterdag 17 oktober 2009 trekken literair vertalers het land in om zichzelf met een persoonlijke boekenlegger aan het publiek te presenteren.

Tussen 13.00 en 15.00 uur zullen er in vijf boekwinkels vertalers aanwezig zijn om met het winkelende publiek in gesprek te gaan. Hun werk ligt die dag prominent uitgestald. Het gaat om boeken van onder meer Margaret Atwood, Paolo Giordano, Reif Larsen, Toni Morrison, Amos Oz, Orhan Pamuk en Sarah Waters. Onder de vertalers bevinden zich zowel oude rotten als jong talent. Er worden speciale boekenleggers over de vertalers gemaakt, die op deze dag in zoveel mogelijk boeken worden gestoken.

Waar en wanneer
De actie wordt om 13.00 publiekelijk geopend in boekhandel Athenaeum aan het Spui in Amsterdam: het befaamde vertalersduo Henkes en Bindervoet en schrijfster, dichteres en vertaalster Anneke Brassinga belichten ieder op hun eigen wijze (de schoonheid van) het literair vertalersvak en de kennis en kunde die daarin gaat. Daarna worden de boekenleggers ingestoken.

Bij wijze van aanloop laat Athenaeum boekhandel van 16 op 17 oktober op zijn Nacht-website de deelnemende vertalers aan het woord over de vertaling van de openingszin van een recent vertaalde roman.

Op zaterdagmiddag 17 oktober, van 13.00 uur tot 15.00, bezoeken de volgende vertalers de volgende boekhandels (achter de namen van de vertalers steeds de naam van een recent door hen vertaalde auteur):

• Athenaeum Amsterdam, Spui 14-16

Nicolette Hoekmeijer (Toni Morrison), Gerda Baardman, Tjadine Stheeman en Onno Voorhoeve (T.C. Boyle), Hilde Pach (Amos Oz en Assaf Gavron), Mieke Geuzebroek (Paolo Giordano en Silvio d’Arzo), Manik Sarkar (Philippe Claudel).

• Literaire Boekhandel Lijnmarkt, Lijnmarkt 17, Utrecht

Margreet Dorleijn & Hanneke vd Heijden (Orhan Pamuk), Patty Krone (Giovanni Verga), José Rijnaarts (Ilija Trojanow)

• Selexyz Dekker vd Vegt Arnhem, Koningstraat 31

Marijke Versluys (Elizabeth Strout en Anne Enright), Martine Vosmaer & Karina van Santen (Louise Erdich), Richard Kwakkel & Nico Groen en Lucie v Rooijen (Sarah Waters)

• Selexyz Groningen, Guldenstraat 20

Lidwien Biekmann (Margaret Atwood), Kiki Coumans (Atiq Rahimi en Daniel Pennec) en Ard Posthuma (Ingo Schulze en Goethe)

• Boekhandel Limerick Gent, Koningin Elisabethlaan 142, Gent

Luk van Haute (Murakami en Kawakami), Rokus Hofstede (Michel Houllebecq & B-H Lévy en Régis Jauffret), Katelijne de Vuyst (Olivier Rolin) en Els Snick (Norbert Gstrein en Katja Lange-Müller).

De dag ervoor, op vrijdag 16 oktober, is er in Boekwinkel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede, al een sneak preview: Van 15.00 tot 17.00 uur zijn daar de volgende vertalers aanwezig: Anneke Bok (J.R. Moehringer), Harm Damsma & Niek Miedema (Reif Larsen en Michel Faber), Nan Lenders (Aifric Campbell), Jeanne Holierhoek (Littell en Montesquieu).

De actie Vertalers worden zichtbaar is een initiatief van literair vertalers Andrea Kluitmann, Nicolette Hoekmeijer en Gerda Baardman en wordt ondersteund door het Fonds voor de Letteren (www.fondsvoordeletteren.nl), de Vereniging van Letterkundigen (www.vvl.nu) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

Auteurs: Andrea Kluitmann, Nicolette Hoekmeijer en Gerda Baardman

woensdag 7 oktober 2009

Bel-me-niet register verplicht sinds 1 oktober


Persbericht Ministerie van Economische Zaken

Per 1 oktober 2009 treden het nieuwe wettelijke Bel-me-niet Register en het verbod om bedrijven spam te sturen in werking.

"Consumenten bepalen vanaf die dag zelf of bedrijven hen ongevraagd kunnen bellen voor verkooptelefoontjes. Daarnaast geldt vanaf die dag een algeheel spamverbod," aldus staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Het Bel-me-niet Register
Heemskerk wijzigde de telecommunicatiewet onlangs op een aantal punten en stelde een wettelijk register in. Dit zogenaamde Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) moet vanaf 1 oktober verplicht door alle telemarketeers worden geraadpleegd voor ze iemand ongevraagd bellen. Telemarketeers mogen geen mensen bellen die staan ingeschreven in het nieuwe register. Bedrijven mogen bestaande klanten nog wel benaderen voor soortgelijke producten. Met het nieuwe wettelijke register moet volgens Heemskerk een einde komen aan de grote en niet afnemende irritatie over ongevraagde telefoontjes.

Naast de instelling van het register is in de wet geregeld dat een telefonische verkoper altijd actief moet vragen of men nogmaals mag bellen en of de consument ingeschreven wil worden in het Bel-me-niet Register. Als de consument dit wil moet de telemarketeer de inschrijving direct regelen. Consumenten die ingeschreven stonden bij het al bestaande vrijwillige register van de telemarketingbranche (Infofilter) worden overgezet in het nieuwe register en hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. Het nieuwe register biedt consumenten volgens Hans Leemans (directeur Bel-me-niet) ook de mogelijkheid zich alleen te laten blokkeren voor een bepaalde branche. "Zo kun je dus toch nog telefoontjes voor bijvoorbeeld goede doelen ontvangen," aldus Leemans.


Consumenten die toch nog worden gebeld terwijl zij ingeschreven staan in het Bel-me-niet Register kunnen dit melden bij Consuwijzer (www.consuwijzer.nl).
Ook als consumenten niet gevraagd wordt of zij nogmaals gebeld willen worden, of als ze niet gewezen worden op het bel-me-niet Register, kunnen zij hierover een klacht indienen bij dit informatieloket. De OPTA controleert of bedrijven en organisaties zich houden aan de nieuwe regels voor telemarketing en kan eventueel optreden met boetes oplopend tot €450.000.

Algeheel Spamverbod
De wijziging van de telecomwet van Heemskerk regelt ook een verbod om bedrijven (rechtspersonen) spam te sturen. Dit verbod wordt ook effectief per 1 oktober as. Spam aan natuurlijke personen was in Nederland al verboden. Door het nieuwe verbod ontstaat een algeheel spamverbod in Nederland. Hiermee moet de schade die spam veroorzaakt bij internet service providers en andere bedrijven afnemen. OPTA kan Nederlandse bedrijven die toch doorgaan met het versturen van spam aanpakken met bijvoorbeeld boetes tot maximaal €450.000 per overtreding. Ontvangers van ongevraagde berichten kunnen een klacht indienen bij www.spamklacht.nl. Deze klachten vormen voor OPTA een middel om te kunnen optreden.

"Natuurlijk kunnen wij als klein land niet alle spam bij de grens tegenhouden. Maar we hebben het in Nederland nu goed geregeld. Het eerdere verbod om personen te spammen heeft afschrikwekkend gewerkt. Zo daalde de door Nederlanders verstuurde spam fors. Met het verbod om bedrijven te spammen verwachten we nu hetzelfde effect. Natuurlijk zal er uit het buitenland spam blijven komen, maar we proberen er in de EU en wereldwijd voor te zorgen dat onze aanpak navolging krijgt," aldus Heemskerk.


Bron: Website Ministerie van Economische Zaken

Speciale webpagina belastingdienst over btw-regels 2010

Kijk zelf maar eens op http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010/

woensdag 30 september 2009

Wijzigingen btw-regels vanaf 1 januari 2010

Het is inmiddels al op diverse plaatsen besproken, maar wellicht is het nog niet helemaal duidelijk: de btw-regels worden vanaf 1 januari 2010 aanzienlijk gewijzigd.

Is onze verleggingsregeling op dit moment nog uitzonderlijk, vanaf januari wordt de btw-inning in veel gevallen verlegd naar het land waar de dienst gebruikt wordt, dus waar de afnemer gevestigd is, zoals bij ons nu al het geval is.

Op www.ivat.nl, een website die volledig aan btw-regels voor internationale zakelijke transacties gewijd is, worden de nieuwe regels als volgt samengevat:

"- als deze diensten worden verricht aan een btw-ondernemer die in een ander EU-land is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;

- als deze diensten worden verricht aan een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer;

- als deze diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer die in een ander EU-land woont of is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de dienstverrichter;

- als deze diensten worden verricht aan een niet-btw-ondernemer buiten de EU, zijn de diensten belast in het land van de dienstverrichter."

PriceWaterhouseCoopers is erg duidelijk over iets dat wel voor ons verandert:

"Listings
Per 1 januari 2010 moeten ondernemers die “hoofdregel”diensten verrichten aan ondernemers in andere EU-landen, deze diensten periodiek via internet in een lijst (“listing”) verantwoorden. Deze diensten moeten worden uitgesplitst naar bedrag per btw-nummer van elke afnemer. Diensten die in het land van de ontvanger zijn vrijgesteld, moeten niet in de listing worden opgenomen.

De listing moet in beginsel maandelijks bij de belastingdienst worden ingediend, maar ondernemers hebben de mogelijkheid dit per kwartaal te doen. Deze keuze zullen zij tijdig aan de belastingdienst kenbaar moeten maken."

Kortom: was er tot nu toe bij de diverse belastingadviseurs nog twijfel over het al dan niet indienen van een listing, vanaf januari moet het in elk geval zeker. Minder regels? Niet voor ons, helaas. Wel meer helderheid.

Kijk voor de laatste informatie overigens altijd zelf ook nog op de website van de belastingdienst, zodat je zeker weet dat het goed zit.

Bronnen:

De twee iVat-pagina's over de nieuwe regels:
Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010
‘Nieuwe hoofdregels’ per 2010
en
De nieuwe btw-regels vanaf 2010 nader bekeken van PriceWaterhouseCoopers

Praktische opstartcursus voor vertalers van VertalersPlatform

Aankondiging van Ineke Kuiper

Regelmatig verneem ik van startend zelfstandig vertalers dat er binnen de opleiding weinig aandacht is voor de praktische kant van het zelfstandig vertaler zijn, en dat hier wel behoefte aan is.
Vandaar dat ik hier op 17 oktober a.s. te Utrecht een eendaagse cursus voor organiseer.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

a.. Hoe bepaal ik mijn tarief?
b.. Wat kan ik doen om klanten te vinden?
c.. Hoe ga ik na of klanten betrouwbaar zijn?
d.. Hoe organiseer ik mijn e-mail goed?
e.. Hoe ga ik om met mailinglists?
f.. Hoe ga ik om met buitenlandse klanten?
g.. Computerbeheer
h.. Inleiding in het gebruik van vertaalprogramma's

Het programma vind je hier.
Inschrijven kan hier.

Misschien tot dan!

Ineke Kuiper

woensdag 16 september 2009

De kunst van het ondernemen

Nieuwsbericht van Fonds voor de Letteren

Vereniging van Letterkundigen, Fonds voor de Letteren en Kunstenaars&co organiseren een middag met workshops, praktische presentaties en doelgerichte speedadviezen voor schrijvers en literair vertalers in Akantes, Amsterdam.

Hoe bereik ik nieuwe opdrachtgevers? Wat kan ik vragen voor een recensie of lezing? Hoe presenteer ik mezelf op internet (en is dat nuttig)? Hoe zit het precies met contracten en mijn boekhouding? Zakelijke vragen als deze zijn onlosmakelijk verbonden met de beroepspraktijk van schrijvers en literair vertalers. Er is nog (te) weinig aandacht voor deze ‘zakelijke' kant van het schrijver- of vertalerschap. En juist voor deze vaardigheden geldt: oefening baart kunst.

Op donderdag 8 oktober aanstaande wordt speciaal voor schrijver en literair vertalers ‘de kunst van het ondernemen' georganiseerd in Akantes in Amsterdam. De middag biedt alle gelegenheid om je te laten informeren en adviseren door professionals, voor discussie en ontmoetingen.

In een korte lezing geeft een schrijver inzicht in de ups & downs van zijn beroepspraktijk. Er zijn workshops over onderhandelen, netwerken, het rekenen en het geld, en het presenteren van jezelf op internet. Wie behoefte heeft aan individuele reflectie op zijn of haar beroepspraktijk of met specifieke vragen zit, kan terecht bij één van de speedadviseurs of -coaches.

De middag wordt afgesloten met een borrel.

Het programma van de middag is hier te vinden.

De entree bedraagt € 10,- inclusief koffie/thee, lunchbroodje en de borrel.

Vriendelijk verzoek je vooraf aan te melden op www.fondsvoordeletteren.nl/rsvp en daarbij aan te geven welke workshops je wilt volgen. Aanmelden kan tot woensdag 30 september aanstaande. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus wees er tijdig bij. Plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid: je verneemt bij de entree in welke workshops je bent ingedeeld.

Het volledige programma zal in de loop van september op de websites van het Fonds voor de Letteren en de Vereniging van Letterkundigen te vinden zijn. Wie zich heeft aangemeld, krijgt het programma ook per mail toegestuurd.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging van Letterkundigen en het Fonds voor de Letteren in samenwerking met Kunstenaars&Co.

Auteur: Fonds voor de Letteren

donderdag 10 september 2009

Avondmensen en het nieuwe werken

Ik kreeg dinsdag een onverwachte nieuwsbrief in mijn inbox, getiteld 'Nederland zindert van het nieuwe werken'. Blijkbaar heb ik de afgelopen tijd niet goed genoeg opgelet bij het doornemen van allerlei berichten, want de kreet 'het nieuwe werken' was nog compleet nieuw voor me.

KBenP omschrijft het nieuwe werken als volgt:

"Het Nieuwe Werken is een organisatiemodel waarmee kenniswerk op een transparante en op samenwerking gerichte wijze is vormgegeven. Dit leidt ertoe dat kenniswerkers zich optimaal geïnspireerd voelen. Zij hebben veel ruimte om hun werk in te delen. Zij doen uitdagend werk dat hen helpt zichzelf verder te ontwikkelen. Zij werken daardoor met passie. Een cultuur van samenwerking en kennisdeling bevordert het Nieuwe Werken. Moderne technologie ondersteunt de kenniswerker in zijn werk en ontwikkeling."

Wat ze mijns inziens dus willen zeggen, is dat bedrijven flexibeler moeten worden, zodat medewerkers meer vrijheid krijgen en zo gemotiveerder aan het werk gaan en blijven. Nou, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Na het nieuwe rijden, nu dus ook het nieuwe werken. Alleen had ik als zzp'er uiteraard al deze vrijheid al. Lang leve het zelfstandig vertalerschap dan maar!

Het nieuwe werken heeft natuurlijk allerlei implicaties voor bedrijven, en een daarvan, als ik deze nieuwsbrief mag geloven, is het respecteren van het biologische ritme van je werknemers. De nieuwsbrief bevat een pleidooi voor aangepaste werktijden voor avondmensen. Avondmensen zouden toestemming moeten krijgen om later te beginnen en eindigen met werken, zodat ze hun biologische klok kunnen volgen, omdat ze dan veel productiever zijn. Als rasecht avondmens, kan ik dit soort aanmoedigingen natuurlijk alleen maar met een groot applaus verwelkomen. Wel vraag ik me af waarom de schrijver van dit pleidooi geen rekening houdt met ochtendmensen. Worden zij hier over het hoofd gezien, of acht de schrijver 9 uur vroeg genoeg voor ochtendmensen?

Wat de reden ervoor ook is: het is me duidelijk dat ik het nieuwe werken al heb ingevoerd zodra ik mijn eigen bedrijf begon. Ik volg mijn eigen ritme, ben flexibel, zoek technologie die bij mijn behoeften past en niet andersom, et cetera. Maar daar ben ik natuurlijk niet alleen in. De meeste zelfstandig vertalers, ondertitelaars en tolken die ik ken, doen het zo. Hebben 'ze' nu dan eindelijk van ons geleerd? We mogen ons trotse voorlopers op het gebied van het nieuwe werken noemen.

Auteur: Mariëtte van Drunen
Bronnen: Over het nieuwe werken, website van KBenP

Fonds voor de Letteren wijzigt subsidieregelingen

Met ingang van 21 juli 2009 heeft het Fonds voor de Letteren de twee subsidieregelingen voor vertalers aanzienlijk veranderd. Ook recent gedebuteerde literair vertalers kunnen nu gebruik maken van de projectwerkbeurs en ook voor ervaren vertalers zijn kleine veranderingen aan de projectwerkbeurs doorgevoerd.

Daarnaast is 2009 het laatste jaar dat er stimuleringssubsidies worden toegekend. Vanaf 2010 worden vertaalprojecten uitsluitend vooraf gesubsidieerd.

Kijk voor meer informatie op de website van het Fonds voor de Letteren.

Auteur: Mariëtte van Drunen
Bron: Fonds voor de Letteren

maandag 7 september 2009

Uitnodiging voor kennismaking op Regio Business Dagen dinsdag 8-9


Beste collega's en klanten,

Gaat u morgen naar de Regio Business Dagen in Eindhoven? Dan nodig ik u graag uit voor een korte kennismaking.

Ik vind het heel leuk om te zien wie Vertalersnieuws zoal lezen en ik hoor het heel graag als u nog frisse ideeën hebt of gewoon een paar vragen wilt stellen.

Vindt u het ook leuk om kennis te maken?

Hopelijk tot ziens morgen,


Mariëtte van Drunen
Redacteur Vertalersnieuws
MVD translations

woensdag 19 augustus 2009

Nieuwe vorm van oplichting: rekeningnummer gewijzigd

Op de website van het NOS-journaal is vandaag te lezen over een nieuwe vorm van oplichting waarvan al meerdere Nederlandse bedrijven de dupe zijn geworden.

De oplichters maken blijkbaar de post van bedrijven open en plakken een sticker op officiële nota's van overheidsinstanties met daarop de tekst "het rekeningnummer is gewijzigd" en een ander rekeningnummer.

Ontvang je dus een nota met zo'n sticker, controleer dan voor je betaalt goed of het geen geval van oplichting is en doe bij oplichting vooral direct aangifte.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

vrijdag 14 augustus 2009

Het leven van de freelancer: omgaan met onvoorspelbaar inkomen

Thoughts on Translation bespreekt in de laatste blogpost 2 tips voor vertalers die te maken hebben met een onregelmatig inkomen, op basis van een blog van Rich Slowly, How to budget for an irregular income.

Beide artikelen zijn het lezen zeker waard en de titel van Rich Slowly's blog nodigt ook uit tot verder lezen: GetRich Slowly: Personal Finance That Makes Cents.

woensdag 12 augustus 2009

Tobben met het UWV

Uit: nieuwsbrief VZZP, d.d. 12 augustus 2009

Een toenemend aantal zogenaamde hybride ondernemers (mensen die naast ondernemer ook werknemer zijn) ondervindt problemen met de informatie die het UWV verstrekt over de op te geven gewerkte uren.
In de documentatie van het UWV en in de aanvraagformulieren wordt niet goed weergegeven dat de zzp’er alle uren, dus declarabele en niet-declarabele uren, aan het UWV moet doorgeven.
Dit betekent dat zzp’ers die een WW-uitkering ontvangen er regelmatig pas na maanden achterkomen dat zij alle uren hadden moeten doorgeven. Zij krijgen te maken met boetes en fikse terugbetalingen.

De Nationale Ombudsman onderzoekt sinds augustus deze onduidelijkheid in de communicatie van het UWV en de problemen rond de uitvoering van de Werkloosheidswet.
Hij kijkt zowel naar de situaties van ondernemers die vanuit de WW een eigen bedrijf zijn begonnen, als naar die van mensen die al zzp’er waren voordat zij een WW-uitkering aanvroegen.
De VZZP inventariseert deze problemen.
Hebt u te maken gehad met het UWV en met de problemen zoals hier beschreven?
Laat het ons [de VZZP, red.] weten in uw reactie op deze nieuwsbrief.

Bron: nieuwsbrief VZZP, Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel

vrijdag 7 augustus 2009

Proz.com gekraakt

Begin juni zijn de servers van online vertalersregister Proz.com gekraakt. Daarbij zijn diverse persoonlijke gegevens van de servers gehaald en naar verluidt ook misbruikt.

Proz heeft zelf ondertussen maatregelen genomen en de servers beter beveiligd, maar dit was niet voor iedereen op tijd. Meerdere Proz.com-gebruikers hebben bij Proz gemeld dat ze ongevraagde e-mails hebben ontvangen van de website outsourcingroom.com (ook: oroom.com) en dat er ongevraagd profielen in hun naam waren gecreëerd op die site en dat daarin ook niet openbaar toegankelijke informatie was opgenomen. Een vertaalster meldt zelfs identiteitsdiefstal door een oplichter die zo 'klanten' (lees: slachtoffers) wilde werven.

In de informatiepagina van Proz over het onderwerp en de discussies wordt ook melding gemaakt van hetzelfde probleem voor de site Elance.

Ook als je nog niets gemerkt hebt, is het aan te bevelen te controleren of je profielpagina op Proz niet veranderd is en of je je eigen naam op de bovenvermelde websites tegenkomt terwijl je daar zelf geen profiel hebt aangemaakt. Het is ook aan te raden om je wachtwoord voor Proz.com te wijzigen.

Meer over dit onderwerp kun je lezen op:

De Nederlandstalige discussie op Proz.com

De Engelstalige discussie op Proz.com

Het bericht van Proz.com over het probleem


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

donderdag 6 augustus 2009

VAR automatisch verlengd

Velen van jullie weten het wellicht al wel, maar voor degenen die het nog niet hebben meegekregen:

De Verklaring arbeidsrelatie, kortweg VAR, die we tot voor kort elk jaar opnieuw moesten aanvragen, wordt vanaf dit jaar automatisch verlengd voor zzp'ers die al drie jaar geen wijzigingen aan hun VAR hebben gehad. Volgens het ANP kunnen die zzp'ers vanaf half augustus de verklaring voor volgend jaar in hun brievenbus verwachten.

Ik zou zeggen: houd het wel zelf in de gaten, want het blijft vast onze verantwoordelijkheid om er een te hebben en dus om aan de bel te trekken als we er geen ontvangen. Volgens VZZP moet al wie er medio september nog geen heeft ontvangen, er zelf een aanvragen.

Bronnen: ANP en VZZP

vrijdag 31 juli 2009

Concorde Group koopt Language Networks

Concorde Group BV heeft op 29 juli een mailing uitgestuurd met het nieuws dat ze Language Networks hebben gekocht en dat alle vertaalactiviteiten van Language Networks, inclusief projectmanagement door Nancy Ferreira, Valentina Marchiorello en Ulrike Steppen, nu deel uitmaken van de Concorde Group.

"We have noticed that companies are looking for specific partners for different translations. By combining more expert translation services under the same roof, companies will from now on be able to have their texts translated by a single service provider, regardless of the service needed," schrijven ze in hun algemene mailing.

Vorig jaar heeft het bedrijf ook De Tolken Centrale al overgenomen.

Concorde Group profileert zich als aanbieder van 'one-stop-shopping' en is recent ook twee webshops gestart: www.24htranslations.com en www.vertaalbureau-eigenzaak.nl.

Voor meer informatie verwijzen ze naar:
Resource Manager Nathasja Gootjes of op de websites www.concorde.nl of www.languagenetworks.nl.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bronnen: mailing van Concorde Group BV

Recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Begin juli is een voorstel ingediend voor een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie (De Raad) over het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. Het doel van het voorstel is het vaststellen van dezelfde minimumnormen binnen de hele Europese Unie. Deze minimumnormen moeten leiden tot betere rechten voor verdachten die de proceduretaal niet verstaan en spreken.

Eén van de rechten in het voorstel: "De verdachte moet kunnen begrijpen waarvan hij wordt beschuldigd. Belangrijke procedurestukken moeten worden vertaald. Overeenkomstig het EVRM [Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, red.] moeten de tolk- en vertaaldiensten kosteloos zijn."

Het volledige voorstel vind je hier.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bronnen: Vertaalweb en Eur-Lex

Allemaal je vliegbelasting al teruggevraagd?

Uit Belastingdienst actueel voor ondernemers, 2 juli 2009

Geen vliegbelasting meer per 1 juli 2009


Vanaf 1 juli 2009 betalen de Nederlandse luchthavens geen vliegbelasting meer voor reizigers die vanaf deze luchthavens vertrekken.

Afhankelijk van de bestemming van de passagiers betaalden de luchthavens per reiziger € 11,25 of € 45. De vliegbelasting werd via de vliegmaatschappijen meestal doorberekend aan de reizigers.

Vliegbelasting al betaald
Hebt u een ticket gekocht en betaald inclusief vliegbelasting, maar vliegt u pas 1 juli of later? Dan kunt u de vliegbelasting terugvragen bij de organisatie waar u uw ticket hebt geboekt.

Aangifte- en administratieplicht vervalt
De luchthavens hoeven met ingang van het 3e kwartaal van 2009 geen aangifte meer te doen en geen vliegbelasting meer te betalen. Voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen vervalt de administratieplicht. De luchtvaartmaatschappijen hoeven na 1 juli 2009 niet meer bij te houden hoeveel passagiers er naar welke bestemmingen vertrekken. Ook hoeven zij deze gegevens voor de vliegbelasting niet meer aan luchthavens door te geven.

Fiscaal stimuleringspakket
De maatregel om reizigers geen vliegbelasting meer te laten betalen is onderdeel van het Fiscaal stimuleringspakket. In die wet staan fiscale maatregelen die deel uitmaken van het crisispakket van het kabinet.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers, 2 juli 2009

vrijdag 17 juli 2009

Online terminologie van Microsoft opzoeken

Misschien bestaat het al veel langer en misschien ken je het al, maar bij deze toch even een link naar de pagina "Online terminology and glossary search" van Microsoft.

http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx

maandag 13 juli 2009

Lira incasseert ook bij Amerikaanse Google boekenovereenkomst

Van: website Lira, 9-4-2009

IN OKTOBER 2008 is in de Verenigde Staten een voorlopige schikking getroffen tussen Google en een organisatie van rechthebbenden. Deze overeenkomst regelt het scannen en via een elektronische databank beschikbaar stellen van de boekencollecties van Amerikaanse bibliotheken. Dit kan ook gevolgen hebben voor u als auteur [MVD:of vertaler].

In de schikking is opgenomen dat Google aan rechthebbenden een aantal vaste (uitonderhandelde) bedragen zal uitkeren voor ongeoorloofde digitalisering in het verleden. Het kan dus zijn dat u recht heeft op een financiële vergoeding van Google.
Lira heeft deze schikking zorgvuldig bestudeerd en is tot de conclusie gekomen om voor werken die in het verleden zijn gedigitaliseerd mee te doen aan de schikking. Dit houdt in dat Lira voor aangeslotenen die hun digitale exploitatierechten hebben overgedragen aan Lira eventuele vergoedingen zal incasseren bij Google. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier.

Een dezer dagen zullen alle bij Lira aangesloten schrijvers een brief ontvangen met informatie over dit onderwerp en wat dit voor u betekent.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie inclusief een stappenplan. Hier kunt u lezen welke actie u dient te ondernemen indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor Google Books, indien u uw online rechten niet heeft overgedragen aan Lira. Ook vindt u hier achtergrond informatie en een veelgestelde vragen rubriek.

Bron: nieuwsbericht Lira

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2009

Nieuwsbericht Expertisecentrum Literair Vertalen, 8-7-2009

De elfde Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009 in Utrecht. Thema is dit jaar ‘Leren vertalen - vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.’

Centrale vraag zal zijn hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw talent en hoe deze aanwas op een optimale manier bevorderd kan worden. Het onderwerp zal van beide kanten door ervaringsdeskundigen worden belicht, dus door zowel vertaaldocenten als vertalers die ervaring hebben opgedaan met enigerlei vorm van vertaalopleiding. Aan het eind van de middag zal een evaluerend tafelgesprek met alle sprekers plaatsvinden en wordt het publiek gelegenheid geboden met hen van gedachten te wisselen.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden dit jaar een ‘bijzondere’ workshop Nederlands-Spaans en Zweeds-Nederlands georganiseerd.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail vertalershuis @ nlpvf.nl. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op deze website en op de websites van het Vertalershuis Amsterdam en het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting LIRA, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds/Vertalershuis Amsterdam, de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en de Nederlandse Taalunie. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.


Bron: Bericht op Expertisecentrum Literair Vertalen

woensdag 1 juli 2009

Nog eens, Google Translation Toolkit

Nee, nog steeds geen volledig artikel, want ik heb de Toolkit zelf nog niet gebruikt, maar dat heeft zijn redenen en gezien het artikel Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know op de site van Translation Automation User Society, ben ik niet de enige die denkt dat er een luchtje aan zit.

Het belangrijkste bezwaar dat in dit artikel naar voren komt, is het feit dat je niet weet of Google alle door jou aan hen beschikbaar gestelde vertalingen en vertaalgeheugens ook in de toekomst gratis en voor iedereen beschikbaar zal laten zijn. Zelf heb ik er al moeite mee om mijn vertaalgeheugens te delen, maar zie ik daar bij eerlijk oversteken zeker de voordelen wel van in. Maar om mijn bron van inkomsten nu met Google te gaan delen, vind ik toch een beetje te ver gaan...

Ik zou zeggen, lezen dus dat artikel van Translation Automation User Society.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bron: Google Translation Toolkit: What you don't (want to) know

dinsdag 30 juni 2009

Interessante blog over Google translate

Tijdens mijn wekelijkse blogrondje op zoek naar leuk vertalersnieuws kwam ik op de blog Terminology, Computing and Translation het artikel Two things about Google translate, tegen dat twee belangrijke nadelen van Google translate toelicht. Natuurlijk valt er veel meer te lezen over de voors en tegens, maar dit lijkt mij voldoende om zeer voorzichtig te zijn met Google translate (voor zover we dat als vertalers niet al waren...)

Overigens is Terminology, Computing and Translation een leuke blog om af en toe ook eens te bekijken.

(Wanneer) moet je een schatting IB of VB indienen?

Uit: Belastingdienst actueel voor ondernemers

De Belastingdienst heeft vragen gekregen over de wijze van en het moment waarop ondernemers hun schattingen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 moeten inleveren. In dit actueelbericht geven wij antwoord op deze vragen.

Geen schatting nodig
U hoeft geen schatting te doen als u al eerder een wijziging hebt aangevraagd van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009. In dat geval hebt u voldaan aan uw schattingsverplichting.

Wel schatting nodig
Als u nog geen wijziging van de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 hebt gevraagd, bent u wel verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is.

Verruiming termijn elektronische schatting IB en VPB 2009
De Belastingdienst heeft ook verzoeken gekregen om de termijn waarin de schatting van inkomsten over 2009 gedaan moet worden te verlengen. Formeel moet de schatting van het inkomen vóór 1 augustus 2009 worden gedaan. De Belastingdienst is bereid deze termijn dit jaar voor elektronische schattingen.te verlengen tot 1 september 2009. U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI).

Let op!
De verruiming van de termijn geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

maandag 22 juni 2009

Discussie over community, crowdsourced, en collaborative translation ofwel CT3

De afgelopen weken is er online al heel wat geschreven over het al dan niet gratis vertalen voor Linkedin. Slechts weinigen lijken bereid Linkedin gratis vooruit te helpen, de meesten reageren zelfs zo heftig dat je zou denken dat het niet toegestaan is om gewoon 'nee' te zeggen. Maar is dat verstandig?

Volgens Nataly Kelly van Global Watchtower biedt het wel deelnemen aan dit soort vertaalprojecten juist ook grote voordelen voor vertalers, maar reageren de meeste vertalers negatief omdat ze niet bekend zijn met het fenomeen dat zij CT3 noemt: community, crowdsourced, en collaborative translation.

Uiteraard zijn de argumenten tegen helder: vertalers zijn toch al bang niet voor vol aangezien te worden en vrezen dat bedrijven het nut niet meer inzien van het inhuren van vakmensen als ze alles gratis kunnen krijgen van leken, als ondernemer zijn ze bang een klus mis te lopen waarvoor ze ook betaald hadden kunnen krijgen en volgens Kelly begrijpen ze niet goed dat CT3 niet alleen geldbesparing, maar ook andere voordelen heeft.

Maar welke voordelen heeft CT3 dan volgens Kelly?
1- kortere doorlooptijden, doordat meer mensen aan de vertaling werken.
2- betere kwaliteit, doordat meerdere mensen aan dezelfde tekst werken kan uit meerdere opties de beste worden gekozen. Hierbij stelt Kelly dat crowdsourcing vooral gebruikt wordt voor korte tekstjes zoals het fragment 'update my status' of 'add as a connection' en de kwaliteit gecontroleerd kan worden door gebruikers te laten stemmen voor meerdere opties. Bovendien kunnen ook regionale taalvarianten worden gecreëerd die anders vanwege de kosten niet werden geproduceerd. Dit levert mogelijk beter leesbare teksten op.
3- meer werk voor vertalers, niet alleen in de vorm van traditionele vertaalprojecten, maar ook veel correctiewerk en vertaalopdrachten die voortkomen uit het feit dat bedrijven nu markten kunnen bereiken waar ze anders niet zouden komen.
4- informatie wordt beschikbaar voor iedereen.

Ik ben van mening dat er niks mis mee is om gratis mee te werken aan producten waarvan je zelf ook gratis gebruik mag maken, zoals in dit geval Linkedin, maar ik zie ook het nadeel dat je in de tijd die je aan deze vertalingen besteedt, ook een betaalde opdracht had kunnen doen, of klanten zou kunnen werven. Meewerken aan dit soort projecten lijkt me een zelfs heel sociaal wanneer het gaat om bijvoorbeeld websites die anders voor velen niet leesbaar/bruikbaar zijn, terwijl ze hun gebruikers (die er gratis gebruik van mogen maken) veel voordelen opleveren, zoals Wikipedia, Linkedin etc., of bijvoorbeeld om documenten van organisaties die goede doelen ondersteunen en dankzij de gratis vertaling meer geld overhouden voor hun kernactiviteiten.

Of dit soort projecten ook daadwerkelijk meer vertaalopdrachten oplevert, zoals Kelly schrijft, weet ik niet zo zeker, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn.

Bron: Freelance Translators Clash with LinkedIn over Crowdsourced Translation door Nataly Kelly op Global Watchtower

Met dank aan:
Saskia Steur voor de tip

donderdag 11 juni 2009

Licentiewijzigingen SDL Trados Studio 2009

Global Watchtower heeft gisteren in een artikel zijn licht geworpen op onduidelijkheden rondom de licentiewijzigingen voor gebruikers van het nieuwe SDL Trados Studio 2009.

SDL heeft zijn licentiebeleid gewijzigd, omdat er niet alleen veel vragen, maar ook veel klachten waren over het nieuwe licentiebeleid voor SDL Trados Studio 2009. Vertalers die een upgrade kochten van Trados 2007 kregen bijvoorbeeld bij installatie van de nieuwe versie nog slechts één jaar gebruiksrechten voor de oudere versie, wat uiteraard niet ideaal is.

SDL heeft de licenties nu aangepast, zodat degenen die al in het bezit waren van SDL Trados 2007 twee permanente licenties krijgen, één voor beide versies.

Daarnaast heeft SDL uitleg verschaft op Proz.com, op deze pagina.

Mijn dank aan Saskia Steur van Word-ing voor de tip


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bronnen:

Het artikel op Global Watchtower: SDL Clarifies Trados Licensing Policy

De toelichting van SDL op Proz.com: SDL Trados Studio 2009 - Licensing and Process

woensdag 10 juni 2009

Google Translator Toolkit is online

Bij deze geen uitgebreid verslag, maar wel een kort bericht voor al wie het nog niet weet: Google biedt vertalers en anderen nu ook een Translator Toolkit, waarmee je documenten van diverse bestandsformaten kunt vertalen met behulp van Google's uitgebreide vertaalgeheugen.

In tegenstelling tot Google Translate maakt de Translator Toolkit niet alleen gebruik van machinevertalingen, maar ook van een enorme database met door mensen vertaalde segmenten.

Kijk voor meer informatie eens op de hulppagina van de Toolkit of probeer het zelf op http://translate.google.com/toolkit/.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

donderdag 4 juni 2009

Ondernemers meer zeggenschap eigen kvk-gegevens

Persbericht van het Ministerie van Economische Zaken

Nieuwe inschrijvers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten er direct bij inschrijving op worden gewezen dat gegevens uit dit register kunnen worden gebruikt voor commerciële mailings.

Dit schrijft staatssecretaris Heemskerk in antwoord op Kamervragen van de SP over de levering van KvK-gegevens aan Google.

Ingeschrevenen moeten bij inschrijving kunnen aangeven dat hun gegevens - voor zo ver afkomstig uit het Handelsregister - niet mogen worden opgenomen in bijvoorbeeld digitale telefoongidsen of Google Maps.

Ook heeft Heemskerk met de Kamers van Koophandel afgesproken dat alle ingeschrevenen in het Handelsregister binnenkort bericht krijgen waarbij hen de keuze wordt geboden of hun bedrijfsgegevens gebruikt mogen worden voor commerciële mailings.

Daarnaast hoeft een geheim telefoonnummer niet te worden ingeschreven.

Bron: Persbericht van het Ministerie van Economische Zaken

Relevante links: Kamer van Koophandel, Ministerie van Economische Zaken

woensdag 3 juni 2009

OmegaT en Latex-bestanden

Wel eens een .tex-bestand moeten vertalen?

Latex-bestanden staan vol met opmaakcodes, iets waar ik persoonlijk echt niet vrolijk van word als ik aan het vertalen ben. Een typefoutje en het bestand werkt niet meer na het vertalen. Dus toen ik een grote opdracht met alleen maar .tex-bestanden kreeg, besloot ik direct op zoek te gaan naar een oplossing waarbij ik a) geen tags (de opmaakcodes) kan vernielen en b) makkelijk en efficiënt kan werken (dus in een vertaalgeheugenprogramma).Eerste poging: geen groot succes
In eerste instantie stuitte ik op een filter waarmee je de bestanden kunt omzetten in een Trados-vriendelijk formaat, de Tortoise tagger van Aleksandr Okunev. Helaas bleek deze tagger niet helemaal perfect te werken. Zo zag TagEditor na gebruik van de tagger sommige gewone woorden voor tags aan, wat natuurlijk tot de nodige problemen leidde. Ik heb hiervoor geen oplossing gevonden.

Oplossing op maat
Maar gelukkig ben ik getrouwd met een programmeur die gek is op open source software en op mij. Dus heeft mijn man (Arno Peters) een speciaal Latex-filter voor OmegaT gemaakt, zodat ik en andere vertalers dit soort bestanden voortaan zonder poespas in OmegaT kunnen vertalen. Helaas is zijn filter nog niet aan de standaardversie van OmegaT toegevoegd, maar ik kan al wel melden dat het voor het eerste bestand perfect heeft gewerkt.

OmegaT
Overigens had ik OmegaT nog nooit eerder gebruikt, maar is het zo snel te installeren en eenvoudig in het gebruik dat ik binnen vijf minuten aan de slag kon. Een echte aanrader dus. Ik heb er nog geen intensief gebruik van gemaakt, maar na één vertaling ben ik erg enthousiast.

Hopelijk wordt het nieuwe Latex-filter snel in OmegaT opgenomen. Tot die tijd raad ik degenen die het nodig hebben aan even contact met me op te nemen, zodat ik hen alvast van een werkende versie van OmegaT met het filter kan voorzien. Het is open source software, dus dit is volledig legaal. Mocht je er toch geld voor over hebben, dan kun je altijd een donatie doen aan het OmegaT-project via www.omegat.org.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Nuttige links: OmegaT, Arno Peters, Mariëtte van Drunen

Twitter, Yammer en Usenet

Twitter, Yammer en Usenet zijn drie verwante online netwerken, maar hebben ieder hun eigen eigenaardigheden. Op Businesscompleet.nl staat helder beschreven wat de verschillen en toepassingen van deze drie netwerkplatforms zijn.

Aangezien deze netwerken ook zakelijk interessant zijn, is het zeker de moeite waard dit artikel eens te lezen als je ze nog niet kende.

Auteur: Mariëtte van Drunen

Bron: Businesscompleet

vrijdag 29 mei 2009

Hoe bereken je je uurtarief?

Er zijn al talloze teksten over dit onderwerp geschreven, maar vandaag kwam ik een korte en handige uitleg over de logica achter de berekening tegen op deOndernemer.nl.

Onderaan het artikel staat bovendien een aantal links naar nog meer artikelen over hetzelfde onderwerp en deOndernemer.nl bevat regelmatig ander interessant nieuws over zaken als belastingen, regelgeving enzovoorts. Je kunt het nieuws makkelijk in de gaten houden als je je abonneert op de RSS-feed op de website.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

donderdag 28 mei 2009

Nog eens, omdat het belangrijk is: e-mailreclame

Vanaf 1 juli is het niet alleen meer verboden natuurlijke personen (vrij vertaald: particulieren) ongevraagde e-mails te sturen, maar geldt het verbod ook voor rechtspersonen (vrij vertaald: bedrijven). Het blijft wel toegestaan om informatie aan bestaande klanten te sturen, maar alleen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met het product of dienst dat ze eerder van u hebben afgenomen.

Op https://www.spamklacht.nl/asp/overspam/e-mailmarketing.asp wordt toegelicht wat wel en wat niet meer mag vanaf 1 juli.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: http://versemarketing.wordpress.com/2009/05/25/per-1-juli-2009-veranderen-de-regels-voor-zakelijke-elektronische-reclame-2/

maandag 25 mei 2009

Telefoongids en Gouden Gids sinds 14 mei officieel één gids

Nederlands bekendste gidsen zijn sinds donderdag 14 mei gebundeld. De nieuwe gids wordt de komende maanden bij alle huishoudens en bedrijven in Nederland bezorgd.

Om de nieuwe gids te vieren doneert De Telefoongids BV 500.000 euro aan lokale goede doelen. Via www.detelefoongids.nl/mijngoededoel kunt u (als u inwoner van Nederland bent) zelf een goed doel in uw buurt bedenken en nomineren.

Auteur: Mariëtte van Drunen
Bron: EZPress

vrijdag 22 mei 2009

Schatting Ondernemers 2009 kan ook digitaal

Belastingdienst actueel voor ondernemers, mei 2009

Ondernemers en intermediairs kunnen nu de Schatting Ondernemers (SO) 2009 voor de inkomensheffing en Zorgverzekeringswet digitaal doen met het programma voorlopige aanslag 2009 (VA-programma 2009).

Begin mei zijn zo'n 900.000 ondernemers uitgenodigd de SO te doen. Het VA-programma 2009 heeft controles die invulfouten voorkomen. De schatting wordt daardoor nauwkeuriger. Bovendien kunnen ondernemers en intermediairs met het VA-programma 2009 nu ook eenvoudig tussentijdse wijzigingen in de schatting digitaal doorgeven.

Het blijft mogelijk om de schatting over 2009 op papier door te geven. Daarvoor kunt u het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2009 bij de BelastingTelefoon bestellen.

Schatting 2008
De ondernemers moeten ook voor 2008 een schatting van hun inkomen inleveren. Zij ontvangen daarvoor een formulier. Intermediairs kunnen de schatting 2008 (net als vorig jaar) wel digitaal doen.

Campagne
Een bescheiden mediacampagne loopt tot medio juni. Daarin wijzen banners op diverse internetsites en advertenties in dag- en vakbladen op de mogelijkheid de SO 2009 digitaal te doen en om deze zo nodig tussentijds aan te passen.

Meer informatie:
Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Belastingdienst actueel voor ondernemers. Raadpleeg voor de laatste informatie altijd de website van de Belastingdienst.

donderdag 21 mei 2009

Zomerworkshop schrijfstijl Scottisch ITI

De Schotse tak van het Institute of Translation and Interpretating, het Scottisch Network organiseert een eendaags seminar Style matters, waarbij vertalers aan een betere schrijfstijl kunnen werken.

Style matters vindt op 20 juni plaats in het Schotse Perth en zal geleid worden door Chris Durban en Ros Schwartz. Na de workshop wordt samen met partners gegeten en gedanst bij live-muziek van The Gallivanters Ceilidh Band.

Kijk voor meer informatie op http://www.itiscotland.org.uk/summer-2009/

Bron: www.itiscotland.org.uk

woensdag 20 mei 2009

Infofilter wordt beheerder bel-me-niet register

Persbericht Ministerie van Economische Zaken d.d. 29 april 2009

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft Stichting Infofilter officieel aangewezen als beheerder van het wettelijk ‘bel-me-niet’ register dat per 1 oktober as. van start gaat.

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft Stichting Infofilter officieel aangewezen als beheerder van het wettelijk 'bel-me-niet' register dat per 1 oktober as. van start gaat. Samen met Infofilter voorzitter Paul Nouwen tekende Heemskerk vandaag op het Ministerie van Economische Zaken de officiële documenten die de aanwijzing regelen.

In november jl. werd door de Eerste Kamer een wetsvoorstel van Heemskerk aangenomen dat de invoering van een wettelijk 'bel-me-niet' register regelt. De staatssecretaris had bij de behandeling van de wet al aangegeven dat hij graag ziet dat Stichting Infofilter het wettelijke register gaat beheren. Deze Stichting beheert namelijk al een vrijwillig register van de telemarketingbranche. Door de aanwijzing van Stichting Infofilter tot wettelijk register hoeven mensen zich niet opnieuw aan te melden. Ook wordt zo geprofiteerd van de infrastructuur die Infofilter al heeft opgezet. Volgens Heemskerk wordt hierdoor dubbel werk voorkomen.

Om het bedrijfsleven de tijd te geven om zich goed op de nieuwe wetgeving voor te bereiden is besloten de wet per 1 oktober in werking te laten treden. Belangrijkste verschil vanaf 1 oktober met de huidige situatie is dat het register dan door alle telemarketingbedrijven moet worden geraadpleegd. Bedrijven die het register niet raadplegen kunnen vanaf die datum worden aangepakt. OPTA gaat toezicht houden op de naleving van de wettelijke taken. Consumenten die zich straks inschrijven in het wettelijk register op www.bel-me-niet.nl en na 1 oktober nog benaderd worden door telemarketeers kunnen met hun klacht terecht bij www.consuwijzer.nl.

donderdag 14 mei 2009

Jaarlijks workshopweekend ITI Dutch Network

Uitnodiging van de organisatoren (ingekorte versie)

Het jaarlijkse weekend van het ITI Dutch Network wordt dit jaar gehouden in Den Haag van 26-28 juni 2008.

Locatie
De locatie van het weekend dit jaar is Hotel Corona, Buitenhof 39-42, Den Haag. [...]

Programma

Vrijdag

Het thema dit jaar is (min of meer) Den Haag en de vele gezichten die deze stad heeft. Dat begint al op vrijdagavond als we Indisch gaan eten in Garoeda aan de Kneuterdijk 18-A (zie http://garoeda.nl), op loopafstand van Hotel Corona.

Zaterdag

Zaterdagochtend beginnen we met een voordracht van Christian Chartier, senior communications officer bij het Joegoslaviëtribunaal. [...] De voordracht is in het Engels.

In de sweatshop gaan we daarna teksten vertalen die te maken hebben met het Joegoslaviëtribunaal. Wees gerust, we gaan niets ingewikkelds juridisch doen maar teksten vertalen die een blik geven op de mensen die voor het tribunaal verschijnen. Waarvan worden ze beschuldigd? Wat voor mensen zijn dit?

Na de lunch gaan we luisteren naar een voordracht (in het Engels) van Jenny de Sonneville, Senior Lecturer bij de Afdeling Communication in Science van de Universiteit van Leiden. [...] Ze gaat ons iets vertellen over hoe verandering van de context ons taalgebruik beïnvloedt. Voorwaar een onderwerp dat vertalers dagelijks aan de hand hebben.

Bezoek aan het Panorama Mesdag aan de Zeestraat 65.

’s Avonds gaan we eten in restaurant Lemon Grass, Dr. Lelykade 24. En als het nu mooi weer is, kunnen we na het eten nog even naar het strand lopen….

Voor de deelnemers die slecht ter been zijn, wordt voor alternatief vervoer gezorgd.

Zondag

Dr Caroline de Westenholz, voorzitter van de Stichting Louis Couperus Museum en oprichter van het Couperus Museum houdt een voordracht over ‘Couperus in English’.

’s Middags gaan we een rondwandeling door Den Haag maken onder leiding van een gids. Aan het einde van de wandeling komen we weer terug in Hotel Corona. En dan nog een laatste drankje.

Aanmelden en kosten

Kosten inclusief al het workshopmateriaal, maaltijden en toegangskaartjes:

· Deelnemers: €325/£297

· Partner: €135//£124

Neem contact op met de organisatoren om te zien of er nog speciale hotelkortingen beschikbaar zijn.

Aanmelding

Via e-mail naar sterrevanwijk@hotmail.com of ad.lexis@inter.nl.net of per post naar:

Sterre van Wijk
De Savornin Lohmanlaan 519
2566 AN Den Haag

Als de aanmelding binnen is, ontvang je een bevestiging. Laat het even weten of een factuur nodig is o.v.v. de persoon of organisatie voor wie het bestemd is en de valuta.

Nota bene!
Vergeet niet dat het aantal plaatsen beperkt is. Inschrijving zal geschieden op basis van ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’.

Vragen
Als je nog vragen hebt of opmerkingen kan je altijd contact opnemen met Sterre of Antoinette op sterrevanwijk@hotmail.com of ad.lexis@inter.nl.net

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,

Sterre Van Wijk
Antoinette Dop

SDU organiseert BTW 2010 Congres

SDU uitgevers houdt op dinsdag 9 juni een congres over de nieuwe btw-regels in het Wetsvoorstel implementatie richtlijnen BTW-pakket, dat grotendeels op 1 januari 2010 in werking moet treden. De regels met betrekking tot 'plaats van dienst' worden flink aangepast en ook in de aangifte zelf zullen dingen anders moeten.

Tijdens het congres worden onderwerpen als de nieuwe regels voor plaats van dienst voor zowel B2B- als B2C-transacties per 1 januari 2010, de nieuwe regels voor teruggaaf van buitenlandse btw en de nieuwe administratieve verplichtingen besproken.

Op de website over het congres staat ook al interessante informatie over de voorgestelde nieuwe regels, ook over regels die pas na 2010 in werking zouden treden.


Meer informatie over het wetsvoorstel:
Belastingdienst actueel voor ondernemers
Wetsvoorstel implementatie richtlijnen BTW-pakket
BTW 2010 Congres

vrijdag 8 mei 2009

Aangifte btw kan ook per kwartaal

Uit: Belastingdienst actueel voor ondernemers

Doet u maandelijks aangifte btw? U kunt per 1 juli 2009 per kwartaal aangifte gaan doen en de verschuldigde omzetbelasting afdragen. Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.

Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen? Vul uw gegevens in op de toegezonden brief en stuur een kopie daarvan vóór 4 juni 2009 naar uw belastingkantoor. De eerstvolgende aangifte die u dan doet is over het 3e kwartaal van 2009. U ontvangt geen apart bericht over het wijzigen van het aangiftetijdvak. U mag er op vertrouwen dat de Belastingdienst de wijziging tijdig doorvoert.

Wilt u per maand aangifte blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggave ontvangt? U hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.

Waarom
Dit is één van de maatregelen van het kabinet om de liquiditeitspositie van bedrijven te ondersteunen. Met aangifte doen per kwartaal kunt u betalingsuitstel realiseren en rentevoordeel creëren. Overleg eventueel hierover met uw belastingadviseur om de juiste keuze voor u te bepalen.

Niet automatisch
Draagt u doorgaans meer dan € 15.000 aan btw per kwartaal af? Uw aangiftetijdvak wordt voor de duur van deze maatregel niet automatisch teruggezet op maandaangifte. U ontvangt een bericht wanneer deze maatregel eindigt.

Schattingsvergunning
Hebt u toestemming om maandaangifte te doen naar geschatte bedragen? Deze vergunning vervalt als u gebruik maakt van de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen.

Wijzigen
U kunt het aangiftetijdvak altijd weer laten wijzigen. Daarvoor doet u een schriftelijk verzoek bij uw belastingkantoor.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

dinsdag 5 mei 2009

Laat je klanten zien dat je ze waardeert

Als vertaler, tolk of ondertitelaar voelen we ons soms niet zo aangesproken door allerlei marketingtips en teksten over hoe het beter moet, misschien ook wel omdat het vaak over dure mailings en groots opgezette acties gaat. Als kleine zelfstandige zijn veel van deze adviezen niet uitvoerbaar of minstens aan de dure kant.

Maar dat het ook anders kan, is te lezen in de blog Thoughts On Translation
…the translation industry and becoming a translator
van collega-vertaalster Corinne McKay. Zij geeft in het artikel Stand out from the crowd by going low-tech een paar heel inspirerende tips waar we denk ik allemaal een stuk vrolijker van worden dan van sommige veelgeprezen marketinghandleidingen. Een blog die zeker het lezen waard is!

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Thoughts On Translation
…the translation industry and becoming a translator

Gewijzigde deadlines Google boekenovereenkomst

Overgenomen van www.lira.nl, bericht d.d. 29-4-2009

Er is een nieuwe deadline voor auteurs om zich uit de Amerikaanse Google boekenovereenkomst terug te trekken of om bezwaar te maken. Vandaag is bekend geworden dat de deadline van 5 mei 2009 wordt verschoven naar 4 september 2009. De zogenaamde fairness hearing is verplaatst van 11 juni 2009 naar 7 oktober 2009.

Dit geeft auteurs de tijd om langer na te denken over de te maken keuzes (zoals terugtrekken uit de schikking of meedoen maar wel bezwaar maken en later boeken verwijderen). Over deze keuzes leest u meer in het Stappenplan.

De overige deadlines blijven ongewijzigd. Bij de veelgestelde vragen rubriek vindt u onderaan een overzicht van alle deadlines.

Bron: Nieuws op lira.nl

TMS? SaaS? Helluppie!!

Ook niet direct door waar deze afkortingen voor staan? Nou, dan ben ik gelukkig niet de enige. Maar het werd me wel snel duidelijk toen ik verder las op Attila Görögs blog Terminology, Computing and Translation.

Attila Görög, oprichter van ExacTerm en medewerker van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie heeft een intessante blog over terminologiebeheer voor vertalers, vertaalbureaus en andere taalprofessionals. In het artikel van vandaag, "TMS Saas", wordt niet alleen duidelijk waar deze twee afkortingen voor staan, maar ook waarom ze ook voor ons van belang zijn.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan zelf eens een kijkje op Attila's blog Terminology, Computing and Translation.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

vrijdag 1 mei 2009

Fiscus soepeler met belastingschuld bedrijven

Nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën d.d. 23 april 2009

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand bij de fiscus hebben.

Bedrijven die tijdelijk te maken hebben met een liquiditeitsprobleem en daardoor hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg met de Belastingdienst daarvoor uitstel krijgen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin een ondernemer geen financiële ruimte heeft om de belasting over bijvoorbeeld het vakantiegeld of eindejaarsuitkering te betalen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het om een levensvatbare onderneming moet gaan, dat de onderneming belastingschuld later zal kunnen voldoen en dat er concreet kan worden aangeven voor welke periode het uitstel noodzakelijk is.

“Ondernemers zorgen voor continuïteit en zijn een constante factor in onze economie. De gezonde bedrijven krijgen meer ruimte in hun liquide middelen, zodat de ondernemer over voldoende financiële middelen beschikt om te kunnen blijven ondernemen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de hierdoor ontstane financiële ruimte door externe financiers wordt benut om de eigen financiële positie te verbeteren. De Belastingdienst zal daarover in overleg met de banken treden.”, aldus staatssecretaris De Jager.

Ondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan via de Belastingtelefoon, per brief, of gewoon aan de balie. De brancheorganisaties van accountants en belastingadviseurs worden eveneens actief over de maatregel geïnformeerd.

Bron: Ministerie van Financiën

woensdag 29 april 2009

Waarschuwing acquisitiefraude 'Gele Bedrijvengids'

Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt voor een zogenaamd verzoek tot correctie van uw gegevens van de Gele Bedrijvengids, dat in werkelijkheid een contract met een looptijd van twee jaar betreft.

Er wordt per e-mail een verzoek tot controle van de bedrijfsgegevens uit te voeren en een formulier in de bijlage ondertekend terug te zenden. Als je echter de bijlage ondertekend retourneert, dan ga je een overeenkomst met een looptijd van twee jaar aan, met een betalingsverplichting van 65 euro per maand.

Kijk voor meer informatie en een voorbeeld van het formulier op de site van het Steunpunt Acquisitiefraude.

Vooraankondiging intensieve cursus literair vertalen 2009

Aankondiging van het Expertisecentrum Literair Vertalen

De Intensieve Cursus Literair Vertalen 2009 van het ELV zal zich dit jaar richten op vertalers uit het Spaans, Frans en Latijn in het Nederlands.

De cursus vindt plaats in november 2009 in de Utrechtse binnenstad. De intensieve cursus is toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het literair vertalen. Het belangrijkst is de oefening van de literaire vertaalvaardigheid, waarin de theorie aan de praktijk getoetst wordt. Zowel in reflectiecolleges als in de vertaalpractica staat het aankweken van kritisch normbesef en het inzicht krijgen in verschillende vertaalopvattingen hoog in het vaandel.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Intensieve cursussen.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

dinsdag 28 april 2009

Niet zomaar inschrijving in Rbtv voor combinatie twee vreemde talen

Op 23 april heeft het Kwaliteitsinstituut btv opnieuw besproken of vertalers voor een combinatie van twee vreemde talen mogen worden ingeschreven in het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers. De commissie heeft besloten dat inschrijving enkel op basis van twee oude beëdigingen voor de desbetreffende talen niet automatisch kan plaatsvinden, maar wel op basis van een in het buitenland gevolgde vertaalopleiding of vertaaltoets op bachelorniveau.

Lees voor meer informatie vooral het bericht op de site van Bureau btv.

Bron: Bureau btv

woensdag 15 april 2009

Fonds voor de Letteren en Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds gaan samen

PERSBERICHT VAN HET FONDS VOOR DE LETTEREN
--

Het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds hebben het voornemen uiterlijk per 2011 te fuseren.

De fusie van beide letterenfondsen heeft als doel het letterenveld te versterken en de positie van schrijvers en vertalers te verbeteren, ook met het oog op nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak. Eén groot letterenfonds is daartoe beter in staat dan twee aparte fondsen.

Met het Ministerie van OCW is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het welslagen van de fusie. Zo is afgesproken dat het gefuseerde fonds zijn beleid kan versterken op zes onderdelen: ontsluiting van het literaire erfgoed; internationaal vertaalbeleid; non-fictiebeleid (zowel oorspronkelijk als vertaald); de diversiteit van de buitenlandse literatuur in Nederland; subsidiemogelijkheden voor nieuwe vormen van literatuur (waaronder elektronische); en het stroomlijnen van service aan schrijvers.
Minister Plasterk heeft uitgesproken, op voorwaarde van een nadere uitwerking en prioritering, deze ambities in de toekomst te willen ondersteunen. Daarnaast neemt het Ministerie van OCW de fusiekosten volledig op zich.

Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide fondsbesturen en beide directeuren, stelt nog in 2009 een plan van aanpak op voor het fusietraject. Bedoeling is dat aan het einde van het jaar de contouren van het nieuwe fonds zichtbaar zijn. Het Ministerie van OCW zal in voortdurend overleg met de stuurgroep het fusieproces begeleiden. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Ernst Bruinsma, bestuur FvdL, Rien Verhoef, adviseur bestuur NLPVF, Fine Trossèl, interim directeur FvdL c.q. haar opvolger, en Henk Pröpper, directeur NLPVF, tevens woordvoerder van de stuurgroep.

Bron: website van het Fonds voor de Letteren

dinsdag 14 april 2009

Nieuwe wet voor telemarketing: bel-me-niet-register

Veel freelance vertalers zullen zich niet direct aangesproken voelen als ze lezen dat er een nieuwe wet op de telemarketing is. We hebben toch geen callcenters in dienst en bellen niet zomaar iedereen op? Nee, dat klopt, maar toch zijn de nieuwe regels voor telemarketing ook voor ons relevant.

Op 11 november 2008 is er een nieuwe wet voor telemarketing aangenomen. Er komt een wettelijk register waar consumenten zich kunnen laten registreren om te voorkomen dat ze benaderd worden voor telefonische verkoop. Dit nieuwe register is toepasselijk het 'bel-me-niet-register' genoemd.

Nu staat er sinds 9 april een document over de nieuwe wettelijke voorschriften op de website van de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Hoewel ik hieronder een kort overzicht van enkele voor onze beroepsgroep relevante punten uit dit document geef, raad ik iedereen van harte aan het document van de OPTA zelf volledig door te nemen alvorens (potentiële) klanten telefonisch te benaderen.

De belangrijkste nieuwe regels
Volgens de nieuwe regels moet iedereen die telefonisch producten of diensten verkoopt, al dan niet namens iemand anders, zich aan het nieuwe register en de onderstaande regels gaan houden als hij consumenten belt. LET OP: tot de consumenten worden ook eenmanszaken en vof's gerekend.

Uiteraard treden de eerste twee regels pas in werking wanneer het register is gerealiseerd.

1. U mag consumenten die zijn ingeschreven in het register niet bellen. (Zie het volledige document op de site van de OPTA voor uitzonderingen.)

2. U moet in elk telefonisch gesprek actief het register vermelden en de consument direct en kosteloos de mogelijkheid bieden zich in te schrijven in het register.

3. U moet de consument in elk telefonisch gesprek actief het recht van verzet bieden en dit respecteren.** Deze regel geldt nu al.**

De regels gelden ook als u bestaande klanten belt om hen een dienst of product te verkopen die/dat zij nog niet eerder hebben afgenomen.

Het recht van verzet
U bent verplicht de consument in elk telefonisch gesprek te vragen of u hem/haar in de toekomst nog mag bellen voor telefonische verkoop en als de consument aangeeft dit niet te willen, dan mag u hem niet meer telefonisch benaderen om uw product/dienst te verkopen. Dit verbod om desbetreffende consument te benaderen voor telefonische verkoop blijft geldig tot de consument zijn/haar verzet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig intrekt.

Wanneer komt het register er?
In het dossier over telemarketing op de website van het Ministerie van Economische Zaken wordt gemeld dat het nieuwe bel-me-niet-register per 1 juli 2009 in werking treedt. Hier staat ook kort uitgelegd wat de nieuwe regeling inhoudt, maar het bovenvermeld document van de OPTA bevat informatie die echt onmisbaar is voor iedereen die telefonisch producten of diensten verkoopt.

BELANGRIJK: hoewel dit bericht met zeer veel zorg is samengesteld, kan het inhoudelijke fouten bevatten. Raadpleeg altijd (de websites van) de vermelde instanties zelf voor de meest recente informatie.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

dinsdag 31 maart 2009

Btw uit het buitenland terugvragen eenvoudiger

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën

Staatssecretaris de Jager maakt het voor veel ondernemers makkelijker om btw terug te vragen die in rekening is gebracht in een andere Europese lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen zij deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Ook hoeven ondernemers die grensoverschrijdende diensten aan andere ondernemers verrichten doorgaans geen btw meer te factureren. Btw-fraude wordt aan de hand van nieuwe regels scherper aangepakt.

Op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën stemde de ministerraad in met een wijziging van de Wet op de omzetbelasting. Hierdoor hoeven ondernemers voor het doen van een verzoek om teruggaaf vanaf 1 januari 2010 niet meer in contact te treden met buitenlandse belastingdiensten en wordt er sneller uitbetaald. Buitenlandse belastingdiensten moeten rente vergoeden als ze de gestelde termijn niet halen.

Vanaf 2010 wordt de omzetbelasting veelal geheven op de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. Hierdoor hoeft er doorgaans geen buitenlandse btw op de factuur in rekening gebracht te worden. Deze ondernemers dienen periodiek een overzicht bij de Belastingdienst in van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Zij kunnen er zelf voor kiezen dit maandelijks of eenmaal per kwartaal te doen. Ondernemers die meer dan € 100.000,- per kwartaal aan goederen aan andere lidstaten leveren, moeten per maand een opgave verstrekken. Hiermee wordt btw-fraude tegengegaan.

De wetswijziging vloeit voort uit afspraken die de Europese ministers van Financiën maakten in het zogenaamde btw-pakket en de frauderichtlijn. De richtlijnen verschenen begin 2008 en begin 2009.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën

Vertalersnieuws bereikt eerste 100Een kleine mijlpaal voor Vertalersnieuws: dit is het 100e bericht op Vertalersnieuws.

Op 4 oktober 2008 plaatste ik de eerste berichten op Vertalersnieuws en sindsdien is het aantal lezers gestaag maar zeker tot een mooi aantal gegroeid. Op dit moment zijn er 71 afnemers van het gratis e-mailabonnement en ongeveer 20 bezoekers die Vertalersnieuws op een andere manier lezen.

Kent u nog mensen voor wie Vertalersnieuws interessant kan zijn?
Nodig ze dan vooral uit om zelf eens een kijkje te nemen. Ook in het volgende half jaar hoop ik jullie weer veel interessant nieuws te brengen.

Heb ik iets gemist?
Vertalersnieuws is geen 'professionele' uitgave waaraan meerdere medewerkers een bijdrage leveren en ik mis vast wel eens een interessant nieuwtje. Als u zelf iets hebt gelezen dat u graag in Vertalersnieuws zou zien of zelf een bijdrage wilt leveren, dan sta ik daar zeker voor open.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Drunen

vrijdag 27 maart 2009

Twitterologie of de kunst van het twitteren

Nee, ik zal niet stelen zonder bronvermelding, maar deze titel van Cora Bastiaansen was zo pakkend dat ik hem wel erg aanlokkelijk vond voor op mijn eigen blog. Eerder deze maand kreeg ik een berichtje van Cora Bastiaansen en besloot ik naar aanleiding daarvan haar blog eens te gaan lezen, en gelukkig maar!

Cora's blog Squiggles bevat erg leuke stukjes over van alles rondom taal, vertalen en wat je als vertaler zoal kunt tegenkomen, zo ook over Twitterologie of de kunst van het twitteren. Zelf had ik wel eens iets over twitteren gelezen, maar had ik verder geen idee wat ik ermee zou kunnen. Na het lezen van Cora's blog heb ik nu ontzettend veel zin om dat eens echt uit te gaan zoeken.

Behalve haar eigen artikelen heeft Cora ook een interessant lijstje met blogs over taal en vertalen (waaronder ook Vertalersnieuws!). Kortom: ga vooral zelf eens lekker neuzen, je neus wordt er blij van ;-)

Auteur: Mariëtte van Drunen