vrijdag 17 juli 2009

Online terminologie van Microsoft opzoeken

Misschien bestaat het al veel langer en misschien ken je het al, maar bij deze toch even een link naar de pagina "Online terminology and glossary search" van Microsoft.

http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx

maandag 13 juli 2009

Lira incasseert ook bij Amerikaanse Google boekenovereenkomst

Van: website Lira, 9-4-2009

IN OKTOBER 2008 is in de Verenigde Staten een voorlopige schikking getroffen tussen Google en een organisatie van rechthebbenden. Deze overeenkomst regelt het scannen en via een elektronische databank beschikbaar stellen van de boekencollecties van Amerikaanse bibliotheken. Dit kan ook gevolgen hebben voor u als auteur [MVD:of vertaler].

In de schikking is opgenomen dat Google aan rechthebbenden een aantal vaste (uitonderhandelde) bedragen zal uitkeren voor ongeoorloofde digitalisering in het verleden. Het kan dus zijn dat u recht heeft op een financiële vergoeding van Google.
Lira heeft deze schikking zorgvuldig bestudeerd en is tot de conclusie gekomen om voor werken die in het verleden zijn gedigitaliseerd mee te doen aan de schikking. Dit houdt in dat Lira voor aangeslotenen die hun digitale exploitatierechten hebben overgedragen aan Lira eventuele vergoedingen zal incasseren bij Google. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier.

Een dezer dagen zullen alle bij Lira aangesloten schrijvers een brief ontvangen met informatie over dit onderwerp en wat dit voor u betekent.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie inclusief een stappenplan. Hier kunt u lezen welke actie u dient te ondernemen indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor Google Books, indien u uw online rechten niet heeft overgedragen aan Lira. Ook vindt u hier achtergrond informatie en een veelgestelde vragen rubriek.

Bron: nieuwsbericht Lira

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2009

Nieuwsbericht Expertisecentrum Literair Vertalen, 8-7-2009

De elfde Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009 in Utrecht. Thema is dit jaar ‘Leren vertalen - vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.’

Centrale vraag zal zijn hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw talent en hoe deze aanwas op een optimale manier bevorderd kan worden. Het onderwerp zal van beide kanten door ervaringsdeskundigen worden belicht, dus door zowel vertaaldocenten als vertalers die ervaring hebben opgedaan met enigerlei vorm van vertaalopleiding. Aan het eind van de middag zal een evaluerend tafelgesprek met alle sprekers plaatsvinden en wordt het publiek gelegenheid geboden met hen van gedachten te wisselen.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden dit jaar een ‘bijzondere’ workshop Nederlands-Spaans en Zweeds-Nederlands georganiseerd.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail vertalershuis @ nlpvf.nl. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op deze website en op de websites van het Vertalershuis Amsterdam en het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door de Stichting LIRA, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds/Vertalershuis Amsterdam, de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en de Nederlandse Taalunie. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.


Bron: Bericht op Expertisecentrum Literair Vertalen