donderdag 23 oktober 2008

Themadag wetswijzigingen door de Kamer van Koophandel

Op dinsdag 25 november 2008 houdt de Kamer van Koophandel een speciale themadag over gewijzigde wetten en regels voor ondernemers in 2009.

Tijdens deze informatiedag worden niet alleen diverse lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen, van belastingen tot personeel en risicobeheer, maar staan ook diverse specialisten voor u klaar om individuele vragen te beantwoorden. Het programma is per regio verschillend, kijk hiervoor dus op de pagina over de themadag van de Kamer van Koophandel zelf.

Uiteraard is er tijdens de themadag ook ruim gelegenheid tot netwerken.

Bron: www.kvk.nl

Oudste officiële katholieke bijbelvertaling nu op internet

Vanaf 17 september 2008 is de oudste officiële Nederlandstalige katholieke bijbelvertaling, de zogenoemde Leuvense bijbel uit 1548, voor iedereen digitaal beschikbaar.

De digitalisering van de Leuvense bijbel is het derde resultaat van het Bijbeldigitaliseringsproject, het grootste letterkundige vrijwilligersproject dat Nederland tot nu toe heeft gekend. De gedigitaliseerde bijbels zijn voor iedereen toegankelijk op de websites van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Voor wetenschappelijk onderzoek biedt de digitale verzameling bijbels een schat aan materiaal en tal van nieuwe mogelijkheden. De bijbelvertalingen dateren uit een periode waaruit maar weinig tekstbestanden beschikbaar zijn, en waarin ook de historische woordenboeken een grote lacune vertonen. Interessant voor zoweltaalkundig als theologisch onderzoek is dat op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap de verschillende oude en moderne bijbelvertalingen naast elkaar geplaatst en met elkaar vergeleken kunnen worden.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

Voorlichtingscampagne vangnetregeling voor arbeidsongeschikte ondernemers

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en het Verbond van Verzekeraars starten een voorlichtingscampagne om ondernemers te informeren over de risico’s die zij lopen wanneer zij arbeidsongeschikt worden en niet verzekerd zijn. De campagne wijst op de tijdelijke mogelijkheid voor onverzekerde ondernemers om zich de komende drie maanden alsnog te verzekeren. De voorlichtingscampagne over de vangnetregeling is in samenwerking met drie zelfstandigenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO en CNV Zelfstandigen opgezet.

De vangnetregeling geldt in beginsel voor startende zelfstandigen die na de start van de onderneming zijn geweigerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daarom wordt de regeling nu tijdelijk opengesteld voor bestaande ondernemers die zich moeilijk kunnen verzekeren. Een ander doel van de campagne is zelfstandige ondernemers bewust te maken van het risico op arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan.

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de vangnetregeling dienen tussen 1 november 2008 en 1 februari 2009 bij een verzekeraar een offerte op te vragen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als zij in deze periode worden geweigerd voor een reguliere verzekering kunnen zij zich bij de betreffende verzekeraar melden voor de vangnetverzekering. Voor startende ondernemers is de vangnetverzekering ook na 1 februari 2009 toegankelijk.

Zie ook onderstaande link op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen'.

Bron: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

woensdag 22 oktober 2008

Borgstellingsregeling krediet voor MKB

De garantie die de overheid geeft aan banken die krediet verschaffen aan middelgrote en kleine bedrijven wordt in verband met de kredietcrisis verruimd.

Deze garantie heeft een naam: het borgstellingskrediet. De overheidsgarantie is neergelegd in het Besluit Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB).

Als u als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank uw financiering rond te krijgen, maar de bedrijfsperspectieven zijn wel goed, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken om garant voor u te staan. Tot dusver kon dat alleen voor bedrijven met minder dan honderd werknemers; nu vallen ook bedrijven met 250 werknemers onder de regeling. De garantie wordt verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Voor startende ondernemers is de garantiestelling verdubbeld: van 100.000 euro naar 200.000.

Beoordeling

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een borgstelling wordt onder andere naar de volgende punten gekeken. Is er een tekort aan zekerheden? Zijn er onvoldoende middelen om zelf uw investeringsplannen te financieren? Zijn de perspectieven van de onderneming bevredigend?

Startersfaciliteit voor jonge bedrijven

De hoogte van de borgstelling is afhankelijk van uw kredietbehoefte en mag niet groter zijn dan het tekort aan zekerheid. De borgstelling mag bovendien niet meer dan 50 procent van de totale financiering zijn. Wanneer u korter dan vijf jaar ondernemer bent, kunt u in aanmerking komen voor een extra startersfaciliteit. De borgstelling vraagt u aan via de bank.


Bron: nieuwsbrief VZZP d.d. 21-10-08

dinsdag 21 oktober 2008

transubstantiation: een blog met een ruime blik op vertaling

Houdt u zich naast de praktische aspecten van ons vak ook graag bezig met algemener bespiegelingen over vertalen en taal? Dan is de blog transubstantiation misschien iets voor u.

Op transubstantiation verschijnt niet alleen nieuws over zaken als het nog te verschijnen Google Translation Center, maar theoretischer stukjes en opmerkelijke wetenswaardigheden in categorieën met de veelzeggende namen "Language Quirks", "Translation Oddities", "Translation Practice" en "Translation theory".

Onder de naam Translation Oddities schrijft transubstantiation bijvoorbeeld over de krachtige invloed van minderheden op een taal, maar vraagt hij? zij? (wie is toch die mysterieuze auteur?) zich ook heel andere dingen af, zoals wat te doen met woorden die maar tijdelijk in zwang zijn en hoe verschillende talen verschillende smaken hebben.


Waar te vinden: http://transubstantiation.wordpress.com/