donderdag 26 september 2013

Coöperatieve tolk- en vertaaldiensten

Door Sigrid Lensink-Damen

Tolken Select heeft een coöperatie opgericht voor tolken en vertalers, zodat zij rechtstreeks met de opdrachtgevers hun opdrachten kunnen regelen voor betere tarieven. Daar is de tijd rijp voor, vindt Tolken Select. De filosofie: van frustratie naar inspiratie en realisatie.

Initiatief

Sinds de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) is ingegaan, zijn de eisen aan tolken en vertalers flink verzwaard. “De behoeften en signalen uit het werkveld van tolken, vertalers en opdrachtgevers rondom professionalisering, opleiding en ontwikkeling van tolken en vertalers in het vak, zijn het startpunt geweest tot het opzetten van Tolken Select,” aldus Anita Meijer op de website van Tolken Select. Ze richtte het bedrijf in 2010 op.

Tussenpersonen

In gesprekken met tolken en vertalers werd het Tolken Select duidelijk dat er veel onvrede heerst over de huidige gang van zaken met tussenpersonen of bemiddelingsbureaus. Deze bureaus romen de winst van de uitgezette opdrachten grotendeels af, zodat de prijzen voor de tolken en vertalers onduidelijk en onbevredigend zijn geworden.
Tolken Select breidde daarom zijn werkzaamheden uit met Tolken Select Coöperatie U.A.

Piraterij

De coöperatie heeft zich tot doel gesteld de rol van de bemiddelaars over te nemen en een transparanter bedrijfsmodel daarvoor in de plaats te zetten.
“Een model, waarin het beste voor iedereen kan worden bereikt, waarin voor iedereen genoeg is. Piraterij in de branche,” blogt Bart van der Meij van Pulsar Partners, een onderneming die samen met Tolken Select heeft gekeken naar een werkend model. De “piraterij” is niets meer dan het initiatief weer in eigen hand nemen. Van der Meij denkt dat huidige spelers op de markt daar wel eens zenuwachtig van zouden kunnen worden en het nieuwe initiatief met argusogen zullen bekijken. In bedrijfstermen is deze piraterij voordelig, omdat er nieuwe kansen worden gecreëerd, efficiënter wordt gewerkt en de branche uiteindelijk beter af is.

Voordelen voor tolken en vertalers

Dit klinkt allemaal mooi en geweldig, maar wat zijn nou de echte voordelen voor tolken en vertalers die zich bij de coöperatie aanmelden? Tolken Select noemt er zes:
  1. Samen sterker
  2. Hogere tarieven
  3. Kwaliteitsverbetering en opleiding
  4. Inspraak in ondernemen
  5. Delen in de winst
  6. Geen risico

Doordat de coöperatie een netwerk is van professionele tolken en vertalers kun je gemakkelijker grote opdrachten binnenslepen. Hoe meer volume, hoe meer winst, waar jij rechtstreeks van profiteert. De coöperatie biedt opleidingen aan en je kunt werken aan je PE-punten, allemaal makkelijk centraal geregeld. Als lid van de coöperatie denk en praat je mee over de koers van de coöperatie. Jouw wensen worden dus gehoord.

Wel dien je bij je aanmelding eenmalig 500 euro in te leggen, waarmee je volledig stemrecht krijgt en deelt in de winst. Zeg je je lidmaatschap op, dan krijg je dat geld gewoon terug. Het idee hierachter is dat je uiteindelijk geen enkel risico loopt. Je wordt er financieel waarschijnlijk zelfs beter van (ook omdat je in de winst van de coöperatie deelt).

Als de coöperatie je wat lijkt, ga je voor meer informatie naar de website van Tolken Select.

Bronnen:
Tolken Select
Blog van Bart van der Meij van Pulsar Partners