vrijdag 21 november 2008

Nu nog niet online: "Europeana", de Europese digitale bibliotheek

Hebt u al vol verwachting uitgekeken naar Europeana, de nieuwe Europese multimedia online bibliotheek die de afgelopen paar dagen op meerdere plaatsen werd aangekondigd? Hij zou vanaf gisteren beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet het geval.

Ik heb even een kijkje kunnen nemen, maar toen ik vandaag naar Europeana wilde gaan, kreeg ik enkel een foutmelding met het bericht dat de site door de enorme belangstelling niet meer werkt en pas halverwege december weer beschikbaar zal zijn. Dat is toch wel erg jammer. Nu moeten we nog ietsje langer geduldig wezen voor onze digitale toegang tot Europa's cultureel erfgoed...

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

donderdag 20 november 2008

Teamwork bemiddelt voor vast vertaalwerk

De organisatoren van vertaalworkshops van Teamwork hebben vandaag een mailing rondgestuurd waarin zij aankondigen dat ze ook actief zijn als bemiddelaar tussen vertaalbureaus en vertaalafdelingen enerzijds en vertalers die op zoek zijn naar een (vast) dienstverband anderzijds.

Hieronder hun bericht:

Beste collega,

U kent Teamwork als organisator van vertaalworkshops en –cursussen. Maar wij zijn ook al een aantal jaren actief als bemiddelaar tussen vertaalbureaus en vertaalafdelingen enerzijds en vertalers die op zoek zijn naar een (vast) dienstverband anderzijds. Wij krijgen namelijk geregeld het verzoek van vertaalbureaus en vertaalafdelingen of wij ze kunnen helpen bij hun zoektocht naar geschikte medewerkers. Het gaat hierbij vooral om moedertaalsprekers Engels, maar in enkele gevallen ook om Nederlandstaligen die vanuit een vreemde taal in het Nederlands werken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om vaste krachten en niet om freelance werkzaamheden.

Onze vraag aan u is of u serieus belangstelling heeft om in ons bestand van ‘werkzoekenden’ opgenomen te worden. Zo ja, stuurt u ons dan een mailtje met uw cv. Geeft u daarbij s.v.p. aan of u eventueel bereid zou zijn te verhuizen voor een baan elders in het land. Wij nemen uw gegevens op in ons bestand en zodra wij een partij hebben gevonden die wellicht bij uw profiel past, nemen wij contact met u op. Na een selectieprocedure van onze kant brengen wij u vervolgens in contact met de zoekende partij, zodat u zelf nadere afspraken kunt maken over de verdere afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

Hebt u vragen over onze bemiddelingsactiviteiten? Stuurt u dan een mail naar onderstaand e-mailadres. U kunt ons natuurlijk ook even bellen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Lemmens & Tony Parr

Teamwork Vertaalworkshops
Kalverhof 57, 6241 CZ Bunde
T: 043 - 364 8176
F: 043 - 365 3265
E: info@teamwork-vertaalworkshops.nl
W: www.teamwork-vertaalworkshops.nl

--

Bron: nieuwsbrief Teamwork

dinsdag 18 november 2008

REDELIJK EN GANGBAAR VERTAALTARIEF 2009

De Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL), deel uitmakend van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) doen jaarlijks onderzoek naar wat in de praktijk redelijke tarieven zijn gebleken, afgeleid uit historische informatie en/of gebaseerd op uit de praktijk herleide gangbare tarieven. Gebaseerd op de in 2008 gehanteerde tarieven en met aanpassing aan de prijsontwikkeling zijn de volgende tarieven voor 2009 redelijk en gangbaar gebleken: 6,2 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie 2,17 euro per regel met een minimum van 37,99 euro per gedicht. Deze tarieven kunnen als richtlijn voor onderhandelingen worden gebruikt, maar het staat vertalers uiteraard vrij om meer te bedingen.

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van de Vereniging van Letterkundigen en van het Nederlands Uitgeversverbond.
In de subsidieregelingen voor literair vertalers van het Fonds voor de Letteren wordt sinds 1 juni 2007 als een van de voorwaarden gesteld dat in het contract met de uitgever ten minste een redelijke en gangbare honorering is overeengekomen. Dit geldt zowel voor de Regeling Projectwerkbeurzen als voor de Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers.

Bron: Nieuws van Fonds voor de Letteren

Electronic lexicon of communication terminology gratis testen

De derde editie van het Electronic Lexicon of Communication Terminology (ELeCT 3.0) is verschenen. ELeCT 3.0 vertaalt en verklaart terminologie in zeven talen uit vakgebieden zoals public relations, reclame, media en journalistiek. U kunt het lexicon gratis downloaden en 24 uur zonder licentiecode testen.

Bron: http://taalunieversum.org

FONDS VOOR DE LETTEREN VERTAALPRIJZEN 2008


FONDS VOOR DE LETTEREN VERTAALPRIJZEN 2008 VOOR MARGREET DORLEIJN & HANNEKE VAN DER HEIJDEN EN RIEN VERHOEF

De Fonds voor de Letteren-vertaalprijzen 2008 zullen in december worden toegekend aan Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden (vertalers Turks) en aan Rien Verhoef (vertaler Engels) vanwege hun bijzondere verdiensten voor de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling. Aan de prijzen is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. De jury bestond dit jaar uit Barbara de Lange, Arthur Langeveld (voorzitter) en Hilde Pach.

Margreet Dorleijn (*1956) en Hanneke van der Heijden (*1964) vertalen sinds 1995, meestal samen en soms solo, Turkse literatuur. Vaak gaat het daarbij om romans en verhalen die zij zelf hebben aangedragen bij een Nederlandse uitgever. Naast hedendaags werk van Ahmet Altan, Sadik Yemni en Elif Shafak vertaalden ze van Orhan Pamuk: Het huis van de stilte, Het zwarte boek, Ik heet karmozijn, Sneeuw en Istanbul. Herinneringen en de stad. Met de indrukwekkende bundel Moderne Turkse verhalen kreeg de Nederlandse lezer in 2005 voor het eerst een breed beeld van een eeuw Turkse (verhaal)literatuur; in het uitgebreide nawoord plaatsen Dorleijn en Van der Heijden de verscheidenheid aan literaire stromingen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit najaar verscheen het in de pers goed ontvangen Verboden liefde van Halid Ziya Uşaklıgil uit 1900. De uitgave lijkt de eerste in een reeks vertalingen van Turkse klassiekers te worden: binnenkort beginnen Dorleijn en Van der Heijden aan Tutunamayanlar van Oğuz Atay, een auteur die volgens hen als geen ander humor en tragiek in een prachtige schrijfstijl weet te combineren.

Rien Verhoef (*1948) wordt door de jury gezien als een van Nederlands beste vertalers uit het Engels. Al vroeg in zijn carrière, in 1982, werd hij samen met Sjaak Commandeur bekroond met de Martinus Nijhoff Prijs voor hun vertalingen van Engelstalige literatuur, en in het bijzonder van 1985 van Anthony Burgess. Later vertaalde hij andere werken uit de wereldliteratuur zoals Lolita van Nabokov, verschillende titels van Faulkner en, recenter, romans van Ian McEwan. Zijn vertalingen onderscheiden zich door een bijzonder soepel, natuurlijk en idiomatisch Nederlands. Daarnaast heeft hij zich buitengewoon ingezet voor het vak van literair vertaler, als vraagbaak en bemiddelaar in zakelijke kwesties maar ook als bevorderaar van de kwaliteit van het literair vertalen. Zo was en is Verhoef al vele jaren actief in de werkgroep Vertalers van de VvL, als bestuurder/penningmeester van het NLPVF en van de stichting LIRA en het LIRA-fonds en vandaaruit als bestuurslid van de Stichting Rechtshulp Auteurs en het P.C. Boutensfonds. Hij is als een van de initiators al tien jaar lid van het organisatiecomité van de Literaire Vertaaldagen en last but not least actief als docent in door het Expertisecentrum georganiseerde workshops en masterclasses en op de VertalersVakschool.

De jaarlijkse Fonds voor de Letteren-vertaalprijzen zijn bedoeld voor literair vertalers die zich zowel onderscheiden door de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied of genre en/of het literair vertalen in het algemeen. De vertaalprijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De eerdere laureaten zijn Peter Verstegen (Engels), Richard van Leeuwen & Djûke Poppinga (Arabisch), Ike Cialona (Italiaans), Harrie Lemmens (Portugees), Hilde Pach (Hebreeuws) en Wilfred Oranje (Duits).

De prijzen worden uitgereikt op vrijdag 12 december 2008. Vanaf die dag vindt u de juryrapporten op de website van het Fonds voor de Letteren, www.fondsvoordeletteren.nl , onder Vertalers > Programma’s > Vertaalprijs.

Bron: persbericht Fonds voor de Letteren

maandag 17 november 2008

Pas op voor spookfactuur Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2

Hebt u een factuur ontvangen van het Den Haagse 'Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2'? Betaal deze dan vooral niet! Verschillende sites, zoals bizz, MKB Nederland en de Nederlandse Emissieautoriteit waarschuwen ondernemers dat de zogenaamde 'landelijke bijdrage CO2' zeker geen overheidsheffing is, zoals wordt gesuggereerd.

MKB Nederland roept ondernemers op om niet in te gaan op de factuur en de oplichting te melden bij het Fraudemeldpunt van het SAF, ofwel het Steunpunt Aquisitiefraude. Als u per ongeluk toch al betaald hebt, dan kunt u contact opnemen met ditzelfde steunpunt.

Lees vooral ook verder op de site van het SAF.


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bronnen: zie de koppelingen in het bericht