vrijdag 15 maart 2013

Ondernemen en de Belastingdienst

Door Sigrid Kauffman, WerkAdvies

Als je een bedrijf hebt, kom je met de Belastingdienst in aanraking. Het is belangrijk om te weten op welke wijze. In dit artikel geef ik een een overzicht van de verschillende soorten belasting die op ondernemers van toepassing zijn. Ook geef ik een aantal belangrijke tips over de bedrijfsadministratie. Een goede administratie is onmisbaar om je bedrijf op koers te houden.

Omzetbelasting

Nadat je je hebt ingeschreven bij de bij de Kamer van Koophandel, moet je (als je btw-plichtig bent) een btw-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Btw (belasting toegevoegde waarde) wordt ook wel omzetbelasting genoemd. Afhankelijk van het product of de dienst die je levert, gaat het om 0%, 6% of 21%. Het leveren van vertalingen valt onder 21%. Het basisprincipe van btw is dat ontvangen btw wordt afgedragen en betaalde btw kan worden teruggevraagd. Belangrijk: houd per maand bij of je moet afdragen of terugbetalen.

Sommige bedrijven zijn geheel vrijgesteld van btw-afdracht. Deze vrijstelling wordt schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst. Ben je btw-plichtig, dan ontvang je een schriftelijke bevestiging waarop staat aangegeven of je per maand, kwartaal of jaar aangifte moet doen.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is het volgende soort belasting waar je als ondernemer mee in aanraking komt. De belastingdienst onderzoekt of je voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt als ondernemer. Enkele criteria: het aantal uren dat je aan je onderneming besteedt (urencriterium), of je winst maakt (binnen een redelijke termijn), hoe zelfstandig je bedrijf is, wie je opdrachtgevers zijn, hoe je bedrijf naar buiten treedt en of je ondernemersrisico loopt. Ben je als ondernemer aansprakelijk voor de schulden? Als je niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt, kun je toch btw-plichtig zijn. Je komt voor veel regelingen en aftrekposten niet in aanmerking.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan gelden mogelijk de volgende aftrekposten voor jou.
  • Zelfstandigenaftrek 
  • Startersaftrek 
  • Investeringsaftrek 
  • Fiscale oudedagsreserve (FOR) 
  • MKB-vrijstelling 
Deze aftrekposten zijn pas interessant op het moment dat je bedrijf nettowinst maakt. Voldoen aan bijvoorbeeld het urencriterium heeft pas nut als je bedrijf draait en er zicht is op nettowinst.

Zorgverzekeringswet

Zowel werknemers als ondernemers betalen aan de Belastingdienst een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij werknemers gaat dit via het salaris, terwijl een ondernemer hiervoor een belastingaanslag thuis krijgt.

Waarom is een boekhouding noodzakelijk?

Omdat het verplicht is. De Belastingdienst eist een deugdelijke administratie. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De boekhouding is nodig om de belastingaangiftes te kunnen verantwoorden. Een goede boekhouding geeft in inzicht in je omzet, de inkoopwaarde van de omzet en alle kosten die je maakt. Daarnaast houdt het je scherp en gemotiveerd.

Hoe je je boekhouding inricht en of je de boekhouding wel of niet uitbesteedt, kun je zelf beslissen. Er zijn veel ondernemers die besluiten alles zelf te doen. Dit kost echter veel tijd en energie naast alle werkzaamheden die je verricht om je bedrijf draaiende te houden. Overweeg waar je sterke kanten liggen als ondernemer en welke risico’s je inperkt door (jaar)aangiftes uit te besteden. Uiteindelijk draait het in een bedrijf om het verwerven van inkomen en niet om wat je zelf kunt doen. Kies wat bij je past en zorg dat je overzicht houdt. Je kunt de boekhouding uitbesteden aan bijvoorbeeld een accountant, een administratiekantoor of een boekhouder.

Kies je voor uitbesteding, kijk dan of het kantoor samenwerkt met verschillende specialisten. Kijk ook of er voldoende kennis is op bedrijfseconomisch en belastinggebied. Kies degene die vertrouwen wekt, ongevraagd zakelijk advies geeft over je bedrijf en privé. Verzamel mensen om je heen die je helpen je bedrijf te laten ontwikkelen op een manier die bij jou past.

Enkele tips

Door tijdig na het afsluiten van het boekjaar de jaarcijfers op te (laten) stellen, heb je sneller zicht op je bedrijfsvoering en voorkom je dat je te laat bijstuurt.

Op de website van de Belastingdienst is veel informatie beschikbaar. Vraag daar ook het ‘Handboek voor ondernemen’ aan.

Heb je vragen over je bedrijfsvoering? Wil je weten op welke manier het bijhouden van je financiële administratie het beste bij jezelf en je bedrijf past, neem dan gerust contact op met mij. Ik help je graag op weg.

De Talenreis: Afrikaanse talen

Door Sigrid Lensink-Damen

Afrika is taalkundig in zes gebieden op te delen: Noord-Afrika, de Soedan (niet het land), Oost-Afrika, de Rift, Centraal-Afrika en Zuidelijk Afrika. In elk van deze regio’s worden talen van diverse taalfamilies gesproken. In deze aflevering zal ik ingaan op de regio Noord-Afrika en de Rift.

Noord-Afrika en de Rift

In Afrika worden ruwweg 2.000 talen gesproken. In Noord-Afrika en in de Hoorn van Afrika (ook wel de Rift genoemd) zijn dat Afro-Aziatische talen. Tot deze taalfamilie horen de Semitische talen, het Egyptisch, de Koesjitische talen, de Omotische talen, het Berber en de Tsjadische talen. In totaal omvat de Afro-Aziatische taalfamilie 400 talen die door 250 miljoen mensen worden gesproken.

Semitische talen

De Semitische taalfamilie is de grootste in de regio Noord-Afrika en de Rift. Onder het Semitisch vallen het Arabisch, het Amhaars, het Hebreeuws, het Tigrinya en het Maltees. De oudste talen die tot het Semitisch worden gerekend zijn het Akkadisch en het Eblaïtisch. Beide zijn uitgestorven.

Het Akkadisch werd al in 2800 voor Christus op schrift gesteld, in het beroemde spijkerschrift. De taal ging in de laatste eeuwen voor Christus over in het Aramees. Van het Eblaïtisch is een kleitablet-bibliotheek in de stad Ebla bewaard gebleven. De Akkadische en Eblaïtische teksten gingen onder andere over rituelen, gebeden, hymnen, voorspellingen, literatuur en zakelijke transacties.

Medeklinkers en klinkerpatronen

Een gedeeld kenmerk van de Semitische talen is dat de stam van een (werk)woord bestaat uit drie medeklinkers. Om tijden of meervoud te maken worden er klinkers toegevoegd. Een voorbeeld uit het Arabisch:

ktb = wortel van ‘schrijven’;
- - i - = klinkerpatroon dat de tegenwoordige tijd uitdrukt;
- a - a - = klinkerpatroon voor de verleden tijd;
- aa - i - = klinkerpatroon voor onvoltooid deelwoord;
- - uu - = klinkerpatroon voor voltooid deelwoord.

De liggende streepjes geven de weggelaten medeklinkers van de wortel aan. Als we het werkwoord ‘schrijven’ dus vervoegen krijg je: ktib (schrijf), katab (schreef), kaatib (schrijvend) en ktuub (geschreven). Zowel de medeklinkers als de klinkerpatronen zijn van belang om woorden te vormen. Dit verschijnsel doet zich ook voor bij zelfstandige naamwoorden.

Zoon van Noach

In de 19e eeuw probeerden (taal)wetenschappers de diverse talen en volkeren in Noord-Afrika op te delen aan de hand van een rassentheorie en gegevens uit de Bijbel. Van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet, ontleenden de wetenschappers de namen voor de verschillende volken en talen. De term Hamieten (van Cham) is daar een voorbeeld van. Omdat er later geen bewijs gevonden werd voor deze indeling, is deze niet gehandhaafd.

De naam van het Semitisch, het Assyrisch en het Aramees heeft nog wel een bijbelse connotatie. Deze stamt af van de namen van Sem, zoon van Noach, en Sems zonen, Asshur en Aram.

De volgende keer belicht ik het Egyptisch en probeer ik een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de hiërogliefen invloed hebben gehad op moderne taal- en beeldtaaluitingen.

Bronnen:
De Grote Taalatlas
Afrikaanse talen (Wikipedia)
Kaart met talen van Afrika (door Mutur Zikin)
African languages
Afro-Aziatische talen (Wikipedia)
Hoeveel talen worden er in Afrika gesproken
Semitische talen (Wikipedia)
Semitische talen (Engelstalige Wikipedia)
het Akkadisch (Wikipedia)
het Eblaïtisch (Wikipedia)

Language Networks

Door Silvie van der Zee

Language Networks is een online opleidingscentrum. Hier kun je als vertaler terecht voor webinars, tips, hulpmiddelen en diverse trainingen. Vertaalbureau Concorde Group heeft het centrum in 2011 opgericht om zijn kennis te delen, met als uitgangspunt de praktijk van tolken en vertalers.

Trainingen
Language Networks biedt verschillende soorten training aan: taaltrainingen, vakspecifieke trainingen en trainingen op maat. De vakspecifieke trainingen zijn er op diverse gebieden: juridisch, technisch, marketing, ondernemen, communicatie en administratie. Een aantal voorbeelden van trainingen die Language Networks aanbiedt: een basiscursus Trados, klanten werven via Google en een netwerkcursus. Met sommige cursussen kun je PE-punten verdienen.

De trainingen van Language Networks zijn er in twee vormen: blended learning (een combinatie van cursus op locatie en webinars) en webinarmodules. Die laatste zijn live te volgen of op een later tijdstip wanneer het jou uitkomt, want sommige webinars zijn al eerder opgenomen.

Demo
Als je nog niet zeker weet of het webinar als lesvorm iets voor jou is, kun je een gratis demo bekijken. In de sectie ‘Maak kennis’ bij het onderdeel ‘Webinars’ kun je onderaan de pagina de demo aanvragen. Je krijgt dan een link toegestuurd waarmee je deze demo kunt openen.

De demo heet ‘Webinars voor Dummies’ en deze naam is goed gekozen, want je hoeft absoluut geen verstand te hebben van online trainingen of van computers om de demo te kunnen volgen. Alles wordt stap voor stap uitgelegd: hoe je het volume aanpast, hoe je de aangeboden bestanden van de training kunt downloaden, hoe je filmpjes kunt bekijken in het webinar, etc. De trainers geven de deelnemers instructies via de webcam en microfoon en je kunt met ze chatten.


Tolken en vertalers
Onder het kopje ‘Trainingen’ vindt je verder een sectie ‘tolken en vertalers’, met informatie over PE-punten, nuttige instanties en tips over diverse onderwerpen (bijvoorbeeld netwerken, Excel, en leestips). Ook vind je er handige hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het omzetten van een PDF-bestand naar een Word-document.


Nieuws
Bij het onderdeel ‘Nieuws’ kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze wordt 2 tot 3 keer per maand verstuurd en eerder verschenen nieuwsbrieven staan op de site. Verder vind je hier relevante nieuwtjes en een agenda met evenementen voor iedereen die geïnteresseerd is in taal.


Conclusie
De gratis demo is een prettige manier om kennis te maken met de trainingen van Language Networks en de site is erg gebruikersvriendelijk: overzichtelijk, netjes en eenvoudig. Kortom, Language Networks is een duidelijke, informatieve site met trainingen over diverse onderwerpen waar tolken en vertalers veel aan kunnen hebben.Bron
Language Networks