zaterdag 4 oktober 2008

Inschrijving Kamer van Koophandel wordt verplicht

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Volgens de nieuwe regels zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit geldt dus ook voor eenmansbedrijven in de vrije beroepsgroepen, zoals vertalers en tolken.

De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangsregeling tot en met 31 december 2009 en de Kamer van Koophandel benadert de ondernemers die zich moeten inschrijven zelf, tussen juli 2008 en december 2009. Maar let op: dit geldt niet voor ondernemers die na 1 juli 2008 hun onderneming zijn gestart, zij moeten hun inschrijving direct zelf regelen.

Voordelen

Het handelsregister gaat deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties, wat voor vertalers betekent dat zij hun gegevens nog maar één keer hoeven aan te leveren, namelijk bij de Kamer van Koophandel i.p.v. aan alle overheidsinstanties afzonderlijk. Dit zou vertalers veel tijd en werk moeten besparen. Voor afnemers is er natuurlijk het voordeel dat zij van alle bedrijven waarmee ze zaken willen doen, eenvoudig de gegevens kunnen controleren in het Handelsregister.

Bronnen: http://www.kvk.nl/overdekamervankoophandel/035_Persberichten/actuelelandelijkepersberichten/handelsregisterwordtbasisregistratievooralleorganisaties.asp http://www.kvk.nl/nieuweinschrijvers/015_Hoe_inschrijven/hoemoetendenieuwegroepenzichinschrijven/default.asp

Hoe vertaal je horroropa?

-Persbericht van de woordenboekenmaker zelf-

VAN DALE ORGANISEERT VERTAALSLAG 2008

Van Dale vernieuwt begin oktober. De compleet vernieuwde Van Dale Grote woordenboeken hedendaags Nederlands, Engels, Frans en Duits verschijnen én Van Dale krijgt een nieuwe huisstijl. Om dat te vieren, organiseert Van Dale een vertaalwedstrijd: de Van Dale Vertaalslag 2008. Het nieuwe daaraan is dat de deelnemers vertalingen insturen van spiksplinternieuwe woorden uit 2008!

De deelnemers hoeven geen ouderwets gedicht of saai stukje tekst te vertalen. Nee, ze mogen hun kennis en creativiteit loslaten op het vertalen van zes spiksplinternieuwe woorden uit 2008: digiflirten, zwemboerka, wolkersvrouw, horroropa, paktaks en klimaathuis. Ze mogen daarbij kiezen om te vertalen naar het Engels, Frans of Duits. Deelnemen kan tot 14 oktober a.s. via www.vandale.be/vandale/vertaalslag.

De bedenker van de leukste, beste en meest adequate vertalingen ontvangt de Van Dale Vertaalslag 2008-prijs en een prachtig Van Dale-prijzenpakket. De prijsuitreiking wordt gehouden op 23 oktober a.s. tijdens een leuk en gevarieerd ochtendvullend programma in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Met boeiende sprekers over taal en luchtige intermezzo's van onder anderen Frank van Pamelen.

Bron: www.vandale.nl

Veranderingen voor beëdigd vertalers vanaf 1-1-2009

Op 1 januari 2009 treedt de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking en wordt de oude wet voor beëdigd vertalers ingetrokken.

Dit houdt onder andere in dat straks alleen vertalers die zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers nog beëdigde vertalingen mogen maken. Als u wel beëdigd bent, maar nog niet bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV), dan moet u zich binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast hebt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Het inschrijfformulier en de aanvraag voor een VOG kunt u vinden op de website van de KTV (http://www.ktv.rvr.org/), op de pagina's over de inschrijfprocedure.