vrijdag 5 februari 2010

Opgaaf ICP vanaf half april 2010 beschikbaar

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) [die ook wij vertalers zullen moeten gaan doen, red.] is vanaf half april 2010 beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de internetsite [www.belastingdienst.nl].

Dit betekent dat u tot die tijd nog geen maandopgaaf ICP kunt doen via de site. In plaats daarvan kunt u vanaf half april 2010 een kwartaalopgaaf doen over het eerste kwartaal van 2010, óók als u in die periode de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebt overschreden.

Let op: bovenstaand bericht is overgenomen van de website van de belastingdienst. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. Controleer voor de meest actuele informatie altijd zelf de site van de belastingdienst of neem contact op met uw belastingadviseur.

donderdag 4 februari 2010

Het INL zet vijftien eeuwen Nederlands online

Bron: nieuwsbericht op de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Na eerst het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en vervolgens het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) en het Oudnederlands Woordenboek (ONW), is sinds vrijdag 11 december ook het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) online!

Het Middelnederlandsch Woordenboek beschrijft de periode 1250 tot 1550.

Om aan het MNW dezelfde zoekvragen te kunnen stellen als aan de andere drie woordenboeken is de structuur uniformer gemaakt. Daarnaast is - net zoals bij het WNT, VMNW en ONW - aan elk lemma een modern Nederlands trefwoord toegevoegd zodat iedereen makkelijk zijn of haar weg in het materiaal kan vinden.

Het MNW online is meer dan een nieuw en handig werkinstrument op zich: samen met de drie eerder genoemde historische woordenboeken, die bij deze gelegenheid ook een herziening hebben gekregen, laat het duidelijk zien dat er voor het verre en nabije verleden van het Nederlands ook een mooie digitale toekomst weggelegd is.

De woordenboeken zijn hier te vinden: http://www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=691
De website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie: www.inl.nl

woensdag 3 februari 2010

Eendaagse cursus voor beginnend vertalers

VertalersPlatform houdt op zaterdag 17 april 2010 een eendaagse cursus voor beginnend vertalers, 'Aan de slag!' in hotel Park Plaza te Utrecht.

Met deze workshop wil VertalersPlatform vertalers helpen met het opstarten van hun werkzaamheden als freelance vertaler, en reële informatie geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vak. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de computer bij het vertaalproces en aan het werken met een vertaalprogramma.

Het programma
De ochtend staat in het kader van het hetgeen komt kijken bij het opbouwen van je werkzaamheden als freelance vertaler, waarbij onder meer aan bod komt hoe je aan vertaalopdrachten kunt komen en waarop je daarbij moet letten, hoe je je tarief bepaalt en wat het nut is van specialisatie.

Daarna volgt een gezamenlijk lunchbuffet, een ideaal moment om informeel met je collega's van gedachten te wisselen.

's Middags staat het gebruik van de computer centraal, waarbij onder meer aandacht besteed wordt aan online veiligheid, aan de voordelen van het gebruik van een vertaalgeheugenprogramma en van spraakherkenning, en er worden adviezen gegeven voor een goed beheer van documenten.

Ter afsluiting is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Na inschrijving word je in de gelegenheid gesteld van te voren vragen in te dienen, wat ons in staat stelt deze dag nog beter af te stemmen op je behoeften. Ook is het natuurlijk mogelijk om op de dag zelf vragen te stellen.

Aanmelden en kosten
De kosten voor deelname aan de gehele dag bedragen 275 euro excl. btw.
Bij aanmelding en betaling voor 1 maart 2010 ontvang je een vroegboekkorting
van 25 euro excl. btw.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Het inschrijfformulier vind je op http://www.vertalersplatform.nl/ws-inschrijven.php

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ineke Kuiper van het VertalersPlatform.

VZV: overheidsaanbestedingen rampzalig voor de sector vertaaldiensten

Dit is een persbericht van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) signaleert steeds meer negatieve gevolgen van overheidsaanbestedingen voor de sector. Door een aantal recente aanbestedingen worden zelfstandigen gedwongen tegen zeer ongunstige voorwaarden via een bureau te werken en staan de tarieven en daarmee de kwaliteit sterk onder druk. De geboden tarieven voor deze opdrachten liggen onder de wettelijk vastgestelde overheidstarieven voor tolk- en vertaaldiensten.

“Het wordt ons vrijwel onmogelijk gemaakt om nog voor de overheid opdrachten uit te voeren", aldus VZV-voorzitter Nienke Groenendijk. “Zelfstandigen worden door de complexiteit van de aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten van directe deelname. Daarnaast lijkt de overheid bij de aanbestedingen louter naar de prijs te kijken, zonder aandacht voor de kwaliteit en de gevolgen voor sector en afnemer. In de praktijk blijkt dat zelfs gerommel met beëdigde vertalingen in de hand wordt gewerkt doordat vertalers wordt gevraagd op voorhand hun getekende en gestempelde verklaringen in te leveren. Verklaringen die door de beëdigd vertaler zelf onlosmakelijk aan het vertaalde document moeten worden gehecht.”

Verder heeft het Bureau beëdigde tolken en vertalers naar aanleiding van een aanbesteding alle bereikbaarheidsgegevens van de ingeschreven tolken en vertalers verstrekt aan de organisaties die het werk gegund hebben gekregen. Deze tolken en vertalers zijn hierover niet geïnformeerd en hun toestemming is niet gevraagd. Dit acht de VZV een zeer kwalijke gang van zaken. Bovendien kan het vooraf bij een vertaalbureau inleveren van beëdigingsverklaringen “om het proces van gewaarmerkte vertalingen te versnellen” fraude in de hand werken. De Vereniging Zelfstandige Vertalers adviseert haar leden met klem om niet onder de door de overheid vastgestelde tarieven voor tolk- en vertaaldiensten te werken en om in geen geval van tevoren ondertekende verklaringen op te sturen.

De Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) is in 1990 opgericht om de belangen van de zelfstandig werkende professionele vertaler in Nederland te behartigen. De VZV is een netwerk van beroepsvertalers die voorzien in de groeiende behoefte aan kwaliteitsvertalingen. Alleen vertalers die aan de strenge toelatingseisen voldoen, worden tot de vereniging toegelaten. De VZV is aangesloten bij Platform Zelfstandige Ondernemers, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zzp'ers.

Meer informatie: de websites van de Vereniging Zelfstandig Vertalers (VZV) en van het Platform Zelfstandige Ondernemers