vrijdag 22 juli 2011

Nieuwe stichting voor tolken en vertalers

Door Mariëtte van Drunen

Tolk-vertaler Wajih Jaafar en ondernemer/business coach Aldo van Duivenboden hebben in mei van dit jaar de Stichting voor tolken en vertalers (STV) opgericht. Wat is dit voor stichting en wat moeten we ermee?

Op hun website http://stichtingtolkenenvertalers.nl geven de oprichters aan dat ze HET platform willen zijn dat de belangen van tolken en vertalers in Nederland behartigt. Ze willen dit doen door enerzijds de beroepsgroep te vertegenwoordigen naar de rest van de wereld en door anderzijds aantrekkelijke v voor hun leden te bedingen.

Opstartfase
De stichting is duidelijk nog druk bezig met de opstartfase. Op de website staan nog geen statuten, maar wordt al wel vermeld dat tolken en vertalers inspraak moeten krijgen en dat dit ook in de statuten zal worden opgenomen. De oprichters geven ook aan de stichting volledig transparant te willen maken, zodat tolken en vertalers zonder problemen inzage kunnen hebben in de boeken. Op dit moment is hierover echter nog weinig informatie op de website opgenomen. Er is ook nog geen armslag in tijd en geld, dus is de stichting op dit moment gebaseerd op liefdewerk oud papier. De website wordt wel regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.

Zicht op kortingen
De kortingen waarover Jaafar en Van Duivenboden het hebben, zijn nu nog beperkt tot een collectieve verzekeringsaanbieding (waarvan de ongevallenverzekering is inbegrepen in het Basis+-lidmaatschap van STV) en korting op een lease-auto, maar de twee oprichters van STV geven aan op zoek te zijn naar interessante kortingen op telefonie, permanente educatie en meer.

Samenwerking met Tolken Select en andere aanbieders
Voor permanente educatie wil de stichting regelmatig kortingen gaan aanbieden op cursussen van diverse aanbieders. Op dit moment is er alleen nog maar een regeling met Tolken Select. Het lag voor STV voor de hand om met Tolken Select samen te werken omdat Anita Meijer, de intiatiefnemer van Tolken Select, niet alleen partner is van STV-oprichter Wajih Jaafar, maar zelf ook heel graag wil bijdragen aan de verbetering van de positie van tolken en vertalers.

Bemiddeling voor grote aanbestedingen
Aldo van Duivenboden: “De stichting heeft als doelstelling om de positie van tolken en vertalers te verbeteren. Dat betekent dat we met alle mogelijke partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze doelstelling willen samenwerken. Hoe groter de beweging wordt hoe beter; we hopen dat we genoeg tolken/vertalers engageren om zelf de bemiddeling ter hand te nemen als stichting, volledig transparant voor tolken en vertalers.” [Red. met de bemiddeling verwijst Duivenboden naar de bemiddeling van tolk/vertaaldiensten voor grote aanbestedingen, zoals politie en justitie.]

Stichting voor Tolken en Vertalers heeft meegewerkt aan een gezamenlijke aanbieding van Arabicom, Tolken Select en Olympia uitzendbureau voor telefonische tolkdiensten bij de politie. Het doel van deze gezamenlijke aanbieding was volgens STV om de tarieven voor tolken te verhogen en die voor de politie te verlagen door het weglaten van een dure bemiddelaar en door de nadruk te leggen op “kwaliteit en de ontwikkeling van de beroepsgroep en individuele tolken.”

Helaas bleken de regels voor de aanbesteding alleen grote partijen toe te staan met een aanzienlijke omzet in het bemiddelen van tolken en vertalers, dus zijn Arabicom/Olympia afgewezen. STV roept tolken en vertalers nu op om mee te denken en bij een volgende aanbesteding mee te doen, omdat ze met grotere hoeveelheden deelnemers wel aan de omzeteis kunnen voldoen.

Conclusie
Het is nog niet duidelijk wat de Stichting voor Tolken en Vertalers precies te bieden heeft dat bestaande beroepsverenigingen niet bieden, maar hopelijk wordt dit in de loop der tijd duidelijk. Het zou heel mooi zijn als Jaafar en Duivenboden collectieve kortingen voor de beroepsgroep kunnen bedingen en als we door samenwerking een sterkere bedrijfstak kunnen worden. De voorgestelde lidmaatschapskosten van € 99,95 per jaar zijn naar mijn mening niet overdreven hoog, omdat een ongevallenverzekering is inbegrepen.

Meer informatie: http://stichtingtolkenenvertalers.nl

Aankondiging van de Vereniging voor Letterkundigen

Door: Werkgroep Algemeen Boekvertalers van de Vereniging voor Letterkundigen

Beste collegavertalers,

We hebben belangrijk nieuws. Heel in het kort: de belangenvereniging voor vertalers, de Vereniging voor Letterkundigen, onderdeel van de Vereniging Schrijvers en Vertalers, heeft haar activiteiten uitgebreid. Het kan in je belang zijn om lid te worden. Het is in ieder geval goed om te weten, dus lees vooral door. En schrik niet van de afkortingen!

Wat is er gebeurd?
De VvL had tot voor kort één vertalerstak: de Werkgroep Vertalers. De nadruk lag vooral op Schone Letteren. Dat werd nog versterkt door het toelatingscriterium: het modelcontract. Slechts een handjevol uitgevers gebruikt dat voor hun literaire uitgaven. Daardoor konden veel boekvertalers geen lid worden. En dat terwijl de wereld van boekvertalers zo groot is: van chicklit en thrillers tot allerlei non-fictie.

Na anderhalf jaar van overleg kwam op 28 mei jl. een tweede vertalerswerkgroep tot stand (zie op http://tinyurl.com/5wfh2da het hele verhaal), namelijk de Werkgroep Algemeen Boekvertalers. Deze werkgroep richt zich op vertalers van allerlei genres buiten het strikt literaire genre. Omdat zo veel uitgevers het modelcontract niet hanteren, zijn de toelatingscriteria voor deze werkgroep ruimer.

Wat zijn de voordelen voor jou en wat willen we bereiken?
Als je lid wordt van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers kun je gebruikmaken van de mogelijkheden die de VvL biedt, bijvoorbeeld juridisch advies, rechtsbijstand en pensioenopbouw.

Daarnaast wil de Werkgroep de positie van boekvertalers verbeteren door het onderling contact en de solidariteit tussen vertalers te versterken en door vertalers kennis te laten uitwisselen. Een goed voorbeeld is de enquête die de voorloper van de huidige werkgroep organiseerde op de Boekvertalerslijst over tarieven en het inkomen van vertalers. De informatie die we daaruit haalden was voor veel vertalers een eyeopener.

Een van onze speerpunten is het behoud van het exploitatierecht, dat in veel vertaalcontracten wordt overgedragen. Daardoor verspeelt de vertaler ook als een boek een groot succes wordt het recht op royalty's.

Moet ik kiezen van welke werkgroep ik lid wil worden?
Als je lid bent of wordt van de VvL, kun je zonder extra kosten lid van twee werkgroepen zijn. Dus als je, zoals veel vertalers, zowel niet-literaire als literaire boeken vertaalt, kun je lid zijn van de Werkgroep Literair Vertalers én van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers.

Ook als je al lid bent van de VvL, kun je je opgeven voor de Werkgroep Algemeen Boekvertalers. Een mailtje naar rijkers@vsenv.nl is voldoende.

Wat kost het?
Lidmaatschap van de VvL kost 164 euro. Lid worden kan hier: http://tinyurl.com/64z6u4q.Als je de Vertalersvakschool of een andere vertaalopleiding doet, kun je misschien in aanmerking komen voor het aspirantlidmaatschap. Dat is goedkoper. We hopen je binnenkort als lid te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers.

In 2015 volgende editie van Woordenlijst van de Nederlandse taal

Door Eva Schwarzberg

De Nederlandse Taalunie komt in 2015 met de volgende editie van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, ook wel het Groene Boekje genoemd. Het Comité van Ministers heeft ingestemd met de samenstelling van de Commissie Spelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren die de actualisering gaat voorbereiden.

De Nederlandse commissieleden zijn Anna Bosman van de Radboud Universiteit Nijmegen en Tanneke Schoonheim van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie Leiden. De Vlaamse leden zijn Dominiek Sandra van de Universiteit Antwerpen en Dirk Caluwé van de dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid.

Regels niet herzien
In 1995 besliste de Taalunie elke tien jaar een actuele Woordenlijst uit te brengen. Het Comité van Ministers vraagt de commissie criteria te formuleren voor de actualisering in 2015, zonder dat de regels worden herzien. De Werkgroep Spelling Suriname draagt zorg voor de aanvulling met Nederlandse woorden uit Suriname.

Woordenlijst op internet
In 2010 bezochten maandelijks gemiddeld 100.000 bezoekers de Woordenlijst op het internet (www.woordenlijst.org) en werd over het hele jaar bijna 13 miljoen keer de spelling van een woord opgezocht.

Bron: persbericht

Cursus reviseren van vertalingen naar het Nederlands

Door Mariëlle van Benthum

Zoals u in onze agenda kunt lezen, organiseert Vertaalacademie Maastricht een uitgebreide cursus reviseren voor vertalers in Utrecht. Tijdens deze cursus komen niet alleen standaard revisievaardigheden aan bod, maar wordt ook speciaal aandacht besteed aan het reviseren van eigen werk en aan zaken als tijdsbesteding en prioriteiten.

Algemene revisievaardigheden
De eerste sessie van de cursus Reviseren richt zich op algemene revisievaardigheden en normen, standaarden en checklists die u helpen bij het reviseren. Bovendien komen verschillende leestechnieken aan bod en leert u een bewuste keuze te maken tussen de verschillende technieken.

Eigen werk reviseren
Het is niet gemakkelijk om met een frisse en kritische blik naar uw eigen vertalingen te kijken, waar u intensief mee bezig bent geweest. Zelf begrijpt u precies wat u heeft geschreven. Maar begrijpt een ander het ook? In de tweede sessie bekijkt u de voor- en nadelen van eigen werk reviseren of een ander ernaar laten kijken. Ook interne procedures van vertaalbureaus en vertaalafdelingen komen aan bod. Een vraag die hierbij wordt besproken is of goede interne procedures de kwaliteit van toeleveranciers (freelancers) kunnen waarborgen.

Reviseren en herschrijven
Wat is het verschil tussen reviseren en herschrijven? De grens tussen een noodzakelijke correctie en een zin helemaal anders formuleren is vaag. En subjectief. In de derde sessie wordt besproken hoe ver een editor kan gaan bij slagvaardig reviseren. Wanneer is een wijziging echt noodzakelijk en wanneer is het meer een kwestie van persoonlijke voorkeur? En hoe beoordeelt u eigenlijk een proefvertaling?

Timemanagement
Het klokje tikt door. De tijd vliegt. Het werk had gisteren al af moeten zijn. Er is vaak nauwelijks tijd om de vertaling zelf te doen, laat staan om afstand te nemen van je werk en het daarna zo objectief mogelijk te reviseren. In sessie vier komen daarom activiteiten aan de orde als temporeviseren, reviseren bij spoedvertalingen en automatische vertalingen en revisiewerkzaamheden plannen en de werklast juist inschatten.

Modernismen
In de laatste sessie worden 'modernismen' besproken.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die beter wil leren reviseren, zoals (zelfstandig) vertalers die hun eigen werk of dat van anderen reviseren en revisoren bij vertaalbureaus. U kunt de theorie van de cursus meteen in de praktijk uitvoeren en ervaringen delen met andere cursisten.

Cursusleider
René Verwaaijen is de cursusleider. Hij werkt sinds 1999 als legal editor en hoofd van de sectie Engels bij Balance Texts and Translations in Maastricht en Balance Juridica in Amsterdam. Eerder was hij werkzaam als junior wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Amerikaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als docent Engels bij de Opleiding Tolk-Vertaler van de Hogeschool Maastricht (nu: Vertaalacademie Maastricht).

En verder
De voertaal tijdens deze cursus is Nederlands. Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat. Het volgen van de cursus levert u 20 PE-punten op. Elke les duurt vier uur, en twee van de lessen hebben de vorm van een webinar. Naast de 20 uur contacttijd vergt de cursus acht uur aan zelfstudie.

Voor meer informatie en inschrijven zie: http://www.vacmaastricht.nl/reviseren.

Workshop literair vertalen Nederlands - Spaans

Door Mariëlle van Benthum

Diego Puls houdt op 19 en 20 augustus van dit jaar een workshop literair vertalen Nederlands - Spaans voor gevorderden. De tweedaagse workshop wordt gehouden in het Vertalershuis in Amsterdam.

Diego Puls
Diego Puls is geboren in Buenos Aires. Hij studeerde onder meer Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als docent Vertalen aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertaler Spaans bij het Europees Parlement in Luxemburg en bij de Raad van de Europese Unie in Brussel en als vertaalsupervisor en lid van de hoofdredactie van het Groot woordenboek Van Dale Spaans. Hij heeft een aantal literaire werken vertaald, waaronder: 'Het Achterhuis van Anne Frank', 'De heren van de thee' en 'Turks fruit'. Bovendien treedt hij regelmatig op als moderator van workshops literair vertalen Nederlands - Spaans.

Programma
In de workshop vertaalt u een fragment uit de roman 'Een Spaans hondje', geschreven door Rascha Peper, en korte teksten van de Nederlands-Argentijnse dichter Jan de Jager.

Gaststpreker
Drs. Emile Slager, oud-docent Vertalen en Grammatica aan de Rijksuniversiteit Utrecht, bespreekt een aantal valkuilen bij het vertalen van het Nederlands naar het Spaans. Hij neemt daarbij onder meer al gepubliceerde Spaanse vertalingen als voorbeeld.

Voor wie
Aan eerdere workshops hebben ongeveer 40 (aspirant-)vertalers en vertaaldocenten deelgenomen. De workshops zijn bedoeld voor alle literair vertalers Spaans die door het Nederlands Letterenfonds (NLPVF), het VFL of vergelijkbare instellingen zijn erkend en voor vertalers van wie ten minste één literaire vertaling Nederlands-Spaans is gepubliceerd. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, maar doet u toch graag mee, dan kunt u na het maken van een proefvertaling mogelijk alsnog worden toegelaten. Meer informatie kunt u opvragen via diegopuls@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de workshop.

PE-punten
Diego Puls meldt dat een soortgelijke cursus eerder dit jaar goed was voor 11 PE-punten (in de categorie A tot en met D).

Bron: website Expertisecentrum Literair Vertalen