vrijdag 2 januari 2009

Basisregistratie Inkomen vanaf 1 januari 2009 door Belastingdienst

Met ingang van 1 januari is de Belastingdienst houder van de Basisregistratie Inkomen (BRI). Hiermee zijn we verantwoordelijk geworden voor het verzamelen, registreren, valideren en verstrekken van inkomensgegevens van burgers.

Als registerhouder van de Basisregistratie Inkomen zorgen we ervoor dat deze inkomensgegevens actueel, correct en bruikbaar zijn, en tijdig aangeleverd worden aan overheidsorganisaties die ze nodig hebben voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbaar jaarloon.

Overheidsbreed stelsel van basisregistraties
De Basisregistratie Inkomen maakt onderdeel uit van het overheidsbrede stelsel van basisregistraties. Basisregistraties bevatten vitale gegevens voor de overheid, zoals de gegevens van burgers, bedrijven en instellingen. Door gebruik te maken van gegevens die binnen de overheid bekend zijn, -omdat ze eenmalig zijn verstrekt - werkt de overheid aan een betere dienstverlening, administratieve lastenverlichting, fraudebestrijding en kostenbesparing.

Meer lezen?
Informatie over basisregistraties en de Basisregistratie inkomen vindt u op www.e-overheid.nl.


Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

LET OP: Kijk voor de meest recente informatie over belastingen altijd op de site van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon.

Proef met innen belastingschuld via de bank

De Belastingdienst gaat belastingschulden innen van de bankrekening van wanbetalers. Dat zei staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën in de Tweede Kamer.

De Belastingdienst kan met medewerking van banken aanslagen van elk maximaal € 1.000 van de rekening van een wanbetaler afschrijven. Dit kan als iemand een belastingaanslag en daarna nog eens de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel heeft genegeerd.

De Eerste en Tweede Kamer hebben deze invorderingsaanpak in 2007 al goedgekeurd. De Jager moet nog een algemene maatregel van bestuur tekenen. Volgens de staatssecretaris is het een methode om 'zonder al te veel gedoe en bureaucratie' niet al te grote vorderingen te innen.

De aanpak levert een kostenbesparing op omdat de huidige invordering met deurwaarders en de verkoop van inboedels veel duurder is.

De Tweede Kamer wil de nieuwe invorderingsmogelijkheid in 2010 evalueren.


Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

LET OP: Kijk voor de meest recente informatie over belastingen altijd op de site van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon.