vrijdag 26 november 2010

De Wereld Van De Nederlandse Taal

Door Mariëlle van Benthum

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van De Nederlandse Taalunie is de website ‘De Wereld Van De Nederlandse Taal’ (DWVDNT) gelanceerd. Hier vindt u allerlei wetenswaardigheden over verschillende aspecten van onze taal. Zo leest u dat filosoof Goropius Becanus in 1519 beweerde dat Adam en Eva Nederlands spraken in het paradijs. En dat Nederlands tot de tien meest gebruikte talen behoort op websites en in e-mailberichten en tweets. Bijzonder als je bedenkt dat er wereldwijd wel 6000 talen bestaan.

Bron: http://dwvdnt.org

Geen opmerkingen: