vrijdag 19 maart 2010

Nieuwe versie geldboek voor ondernemers gratis verkrijgbaar

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe versie van het boekje Geldboek voor Ondernemers gepubliceerd. Dit nuttige boekje over de basisbeginselen van een goede financiële bedrijfsvoering kunt u gratis aanvragen of zelf downloaden als PDF-bestand.

In het Geldboek voor Ondernemers wordt op een heldere manier en prettig beknopt uitleg gegeven over de volgende onderwerpen: privébegroting, bedrijfskosten, zakelijke begrotingen, financieringsmogelijkheden, belastingen, financiële problemen, inkomensondersteuning voor ondernemers, inkomen na beëindiging onderneming en links naar handige websites en bevat ten slotte een kort hoofdstuk over de makers van het boekje, de Kamer van Koophandel, het Nibud en Zuidweg & Partners.

Voor de ervaren ondernemers onder u bevat het boekje wellicht wel erg veel bekende informatie en onvoldoende diepgang, maar toch beantwoordt het wellicht nog een enkele vraag. De heldere schrijfstijl maakt het boekje prettig leesbaar en de beknopte informatie wordt goed aangevuld door de informatie op de websites in het hoofdstuk Links naar handige websites.

Downloaden of bestellen: Geldboek voor Ondernemers: Een onderneming en uw privé-geldzaken

Aanvullende bronnen over dit onderwerp:Kamer van Koophandel en Ministerie van Economische Zaken

dinsdag 16 maart 2010

Letterkundig Museum groter en mooier

Bron: nieuwsbericht op de website van de Nederlandse Taalunie, Taaluniversum, d.d. 4 maart 2010

Het Letterkundig Museum in Den Haag is geheel vernieuwd en heeft op 4 maart haar plechtige heropening gevierd. Er is nu ruim 500 vierkante meter extra tentoonstellingsoppervlak en het gebouw is veel helderder geworden.

Vanaf 5 maart zijn twee nieuwe vaste tentoonstellingen te zien: Het Pantheon, een ode aan 100 belangrijke schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden, en de vernieuwde Nationale Schrijversgalerij.

Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot vandaag te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin bijeen. Het is een ode aan het literaire erfgoed van de Lage Landen. Het gehele schrijfproces van beroemde schrijvers kan worden gevolgd, van de eerste krabbel tot de laatste drukproef. Ook het rumoer rond literaire ruzies en het vaak alledaagse van schrijverslevens wordt zichtbaar gemaakt.

Het Pantheon is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW, de Nederlandse Taalunie en de Steunstichting van het Letterkundig Museum. Een overzicht is te zien op de website van het Letterkundig Museum.

Meer informatie: www.letterkundigmuseum.nl

Data Intensieve Cursus Literair Vertalen bekend

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) organiseert jaarlijks een intensieve cursus literair vertalen voor vertalers van diverse talen in het Nederlands. De cursus vindt in Utrecht plaats, dit jaar van 1 t/m 5 november.

De brontalen voor de cursus zijn in 2010 Engels, Italiaans en Noors en per taal is ruimte voor 6 à 7 deelnemers. Vanwege deze beperking en vanwege het hoge niveau van de cursus gaat aan deelname een toelatingstest vooraf.

De cursus zelf bestaat uit lezingen voor en forumgesprekken voor alle talen samen en intensieve praktische vertaalworkshops voor de drie brontalen apart. Voor Engels en Italiaans wordt vertaalervaring gevraagd, de cursus literair vertalen Noors richt zich op beginners en gevorderde beginners.

Meer informatie:
De volledige aankondiging op de website van het ELV
Expertisecentrum Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 (0)30 253 6026
E-mail: literair.vertalen@uu.nl
Website: http://www.literairvertalen.org