vrijdag 19 maart 2010

Nieuwe versie geldboek voor ondernemers gratis verkrijgbaar

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe versie van het boekje Geldboek voor Ondernemers gepubliceerd. Dit nuttige boekje over de basisbeginselen van een goede financiële bedrijfsvoering kunt u gratis aanvragen of zelf downloaden als PDF-bestand.

In het Geldboek voor Ondernemers wordt op een heldere manier en prettig beknopt uitleg gegeven over de volgende onderwerpen: privébegroting, bedrijfskosten, zakelijke begrotingen, financieringsmogelijkheden, belastingen, financiële problemen, inkomensondersteuning voor ondernemers, inkomen na beëindiging onderneming en links naar handige websites en bevat ten slotte een kort hoofdstuk over de makers van het boekje, de Kamer van Koophandel, het Nibud en Zuidweg & Partners.

Voor de ervaren ondernemers onder u bevat het boekje wellicht wel erg veel bekende informatie en onvoldoende diepgang, maar toch beantwoordt het wellicht nog een enkele vraag. De heldere schrijfstijl maakt het boekje prettig leesbaar en de beknopte informatie wordt goed aangevuld door de informatie op de websites in het hoofdstuk Links naar handige websites.

Downloaden of bestellen: Geldboek voor Ondernemers: Een onderneming en uw privé-geldzaken

Aanvullende bronnen over dit onderwerp:Kamer van Koophandel en Ministerie van Economische Zaken

Geen opmerkingen: