maandag 22 juni 2009

Discussie over community, crowdsourced, en collaborative translation ofwel CT3

De afgelopen weken is er online al heel wat geschreven over het al dan niet gratis vertalen voor Linkedin. Slechts weinigen lijken bereid Linkedin gratis vooruit te helpen, de meesten reageren zelfs zo heftig dat je zou denken dat het niet toegestaan is om gewoon 'nee' te zeggen. Maar is dat verstandig?

Volgens Nataly Kelly van Global Watchtower biedt het wel deelnemen aan dit soort vertaalprojecten juist ook grote voordelen voor vertalers, maar reageren de meeste vertalers negatief omdat ze niet bekend zijn met het fenomeen dat zij CT3 noemt: community, crowdsourced, en collaborative translation.

Uiteraard zijn de argumenten tegen helder: vertalers zijn toch al bang niet voor vol aangezien te worden en vrezen dat bedrijven het nut niet meer inzien van het inhuren van vakmensen als ze alles gratis kunnen krijgen van leken, als ondernemer zijn ze bang een klus mis te lopen waarvoor ze ook betaald hadden kunnen krijgen en volgens Kelly begrijpen ze niet goed dat CT3 niet alleen geldbesparing, maar ook andere voordelen heeft.

Maar welke voordelen heeft CT3 dan volgens Kelly?
1- kortere doorlooptijden, doordat meer mensen aan de vertaling werken.
2- betere kwaliteit, doordat meerdere mensen aan dezelfde tekst werken kan uit meerdere opties de beste worden gekozen. Hierbij stelt Kelly dat crowdsourcing vooral gebruikt wordt voor korte tekstjes zoals het fragment 'update my status' of 'add as a connection' en de kwaliteit gecontroleerd kan worden door gebruikers te laten stemmen voor meerdere opties. Bovendien kunnen ook regionale taalvarianten worden gecreëerd die anders vanwege de kosten niet werden geproduceerd. Dit levert mogelijk beter leesbare teksten op.
3- meer werk voor vertalers, niet alleen in de vorm van traditionele vertaalprojecten, maar ook veel correctiewerk en vertaalopdrachten die voortkomen uit het feit dat bedrijven nu markten kunnen bereiken waar ze anders niet zouden komen.
4- informatie wordt beschikbaar voor iedereen.

Ik ben van mening dat er niks mis mee is om gratis mee te werken aan producten waarvan je zelf ook gratis gebruik mag maken, zoals in dit geval Linkedin, maar ik zie ook het nadeel dat je in de tijd die je aan deze vertalingen besteedt, ook een betaalde opdracht had kunnen doen, of klanten zou kunnen werven. Meewerken aan dit soort projecten lijkt me een zelfs heel sociaal wanneer het gaat om bijvoorbeeld websites die anders voor velen niet leesbaar/bruikbaar zijn, terwijl ze hun gebruikers (die er gratis gebruik van mogen maken) veel voordelen opleveren, zoals Wikipedia, Linkedin etc., of bijvoorbeeld om documenten van organisaties die goede doelen ondersteunen en dankzij de gratis vertaling meer geld overhouden voor hun kernactiviteiten.

Of dit soort projecten ook daadwerkelijk meer vertaalopdrachten oplevert, zoals Kelly schrijft, weet ik niet zo zeker, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn.

Bron: Freelance Translators Clash with LinkedIn over Crowdsourced Translation door Nataly Kelly op Global Watchtower

Met dank aan:
Saskia Steur voor de tip