woensdag 7 oktober 2009

Bel-me-niet register verplicht sinds 1 oktober


Persbericht Ministerie van Economische Zaken

Per 1 oktober 2009 treden het nieuwe wettelijke Bel-me-niet Register en het verbod om bedrijven spam te sturen in werking.

"Consumenten bepalen vanaf die dag zelf of bedrijven hen ongevraagd kunnen bellen voor verkooptelefoontjes. Daarnaast geldt vanaf die dag een algeheel spamverbod," aldus staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Het Bel-me-niet Register
Heemskerk wijzigde de telecommunicatiewet onlangs op een aantal punten en stelde een wettelijk register in. Dit zogenaamde Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) moet vanaf 1 oktober verplicht door alle telemarketeers worden geraadpleegd voor ze iemand ongevraagd bellen. Telemarketeers mogen geen mensen bellen die staan ingeschreven in het nieuwe register. Bedrijven mogen bestaande klanten nog wel benaderen voor soortgelijke producten. Met het nieuwe wettelijke register moet volgens Heemskerk een einde komen aan de grote en niet afnemende irritatie over ongevraagde telefoontjes.

Naast de instelling van het register is in de wet geregeld dat een telefonische verkoper altijd actief moet vragen of men nogmaals mag bellen en of de consument ingeschreven wil worden in het Bel-me-niet Register. Als de consument dit wil moet de telemarketeer de inschrijving direct regelen. Consumenten die ingeschreven stonden bij het al bestaande vrijwillige register van de telemarketingbranche (Infofilter) worden overgezet in het nieuwe register en hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. Het nieuwe register biedt consumenten volgens Hans Leemans (directeur Bel-me-niet) ook de mogelijkheid zich alleen te laten blokkeren voor een bepaalde branche. "Zo kun je dus toch nog telefoontjes voor bijvoorbeeld goede doelen ontvangen," aldus Leemans.


Consumenten die toch nog worden gebeld terwijl zij ingeschreven staan in het Bel-me-niet Register kunnen dit melden bij Consuwijzer (www.consuwijzer.nl).
Ook als consumenten niet gevraagd wordt of zij nogmaals gebeld willen worden, of als ze niet gewezen worden op het bel-me-niet Register, kunnen zij hierover een klacht indienen bij dit informatieloket. De OPTA controleert of bedrijven en organisaties zich houden aan de nieuwe regels voor telemarketing en kan eventueel optreden met boetes oplopend tot €450.000.

Algeheel Spamverbod
De wijziging van de telecomwet van Heemskerk regelt ook een verbod om bedrijven (rechtspersonen) spam te sturen. Dit verbod wordt ook effectief per 1 oktober as. Spam aan natuurlijke personen was in Nederland al verboden. Door het nieuwe verbod ontstaat een algeheel spamverbod in Nederland. Hiermee moet de schade die spam veroorzaakt bij internet service providers en andere bedrijven afnemen. OPTA kan Nederlandse bedrijven die toch doorgaan met het versturen van spam aanpakken met bijvoorbeeld boetes tot maximaal €450.000 per overtreding. Ontvangers van ongevraagde berichten kunnen een klacht indienen bij www.spamklacht.nl. Deze klachten vormen voor OPTA een middel om te kunnen optreden.

"Natuurlijk kunnen wij als klein land niet alle spam bij de grens tegenhouden. Maar we hebben het in Nederland nu goed geregeld. Het eerdere verbod om personen te spammen heeft afschrikwekkend gewerkt. Zo daalde de door Nederlanders verstuurde spam fors. Met het verbod om bedrijven te spammen verwachten we nu hetzelfde effect. Natuurlijk zal er uit het buitenland spam blijven komen, maar we proberen er in de EU en wereldwijd voor te zorgen dat onze aanpak navolging krijgt," aldus Heemskerk.


Bron: Website Ministerie van Economische Zaken

Geen opmerkingen: