dinsdag 29 december 2009

Ondernemer en 42 jaar gewerkt? Dan hoef je mogelijk niet door te werken tot je 67-ste.

Ingekort persbericht van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), d.d. 24 december 2009

Zelfstandig ondernemers die 42 jaar hebben gewerkt, hoeven niet door te werken tot hun 67-ste. Het Platform Zelfstandig Ondernemers is tevreden over het voorstel dat minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken daarover bij de Tweede Kamer hebben neergelegd.

Om in aanmerking te komen voor AOW op hun 65-ste, wordt van de ZZP'ers wordt verwacht dat ze in de laatste vijf jaar ten minste 1225 uur hebben gewerkt. Wel wordt de mogelijkheid opengehouden om een deel daarvan in een parttime betrekking te vervullen.

PZO wijst de politiek ook op andere consequenties van het optrekken van de AOW-leeftijd. Zo pleit de vereniging voor het aanpassen van fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). In het kamerdebat over zelfstandig ondernemerschap heeft minister Donner ook al toegezegd dat zelfstandigen in aanmerking komen voor de zogeheten doorwerkbonus, het belastingvoordeel dat 62-plussers moet aansporen om door te werken.


Meer informatie over PZO: www.pzo.nl

Geen opmerkingen: